Zálohovanie a obnovovanie dokumentov a dát zo spravovaných apiek

Prečítajte si, ktoré možnosti zálohovania a obnovovania dokumentov a dát z apiek priradených správou mobilných zariadení (MDM) v systémoch iOS a iPadOS vybrať.

Prostredníctvom správy mobilných zariadení (MDM) môžete priradiť apku ku konkrétnemu používateľovi alebo zariadeniu. Keď na inštaláciu apky použijete správu MDM, máte tieto dve možnosti:

  • Zabránenie zálohovaniu dokumentov a dát apky
  • Odstránenie apky pri odstraňovaní profilu správy MDM

Tieto možnosti pomáhajú určiť, či a ako môžete zálohovať a obnovovať dokumenty a dáta apiek.

Zálohovanie a obnovovanie dokumentov a dát apiek

Dokumenty a dáta apiek môžu byť zahrnuté do zálohovania zariadenia so systémom iOS alebo iPadOS v iCloude, Finderi alebo iTunes v závislosti od možností, ktoré vyberiete pri inštalácii apky prostredníctvom správy MDM:

  • Ak vyberiete Prevent backup of the app data (Zabrániť zálohovaniu dát apky), používatelia nebudú môcť zálohovať ani obnovovať dokumenty a dáta pre danú apku.
  • Ak vyberiete Remove app when MDM profile is removed (Odstrániť apku pri odstraňovaní profilu správy MDM), používatelia si môžu zálohovať dáta pre danú apku, no obnoviť ich môžu len v tom istom zariadení. Ak zálohu obnovia v novom zariadení, dáta sa neobnovia.
  • Ak nevyberiete žiadnu z týchto možností, používatelia si môžu zálohovať dáta apky a obnovovať ich v tom istom zariadení alebo v novom zariadení. Niektoré apky môžu aj vylúčiť dáta zo záloh alebo zabrániť ich obnoveniu v inom zariadení.

Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k riešeniu MDM.

Opätovná inštalácia spravovaných apiek

Ak sa dáta v spravovanej apke obnovia z iCloudu, apka sa automaticky znova nainštaluje, ak bola priradená k používateľovi. Opätovná inštalácia apky sa automaticky vykoná aj v prípade, že apka bola priradená k zariadeniu a záloha bola obnovená v tom istom zariadení.

Ak zálohu obnoví Apple Configurator, Finder alebo iTunes, automatická opätovná inštalácia apky sa nevykoná.

Ak sa opätovná inštalácia apky nevykonala, môže ju vykonať správa MDM.

Dátum zverejnenia: