Zálohovanie a obnovovanie spravovaných aplikácií, dokumentov a dát

Prečítajte si, z akých možnosti zálohovania a obnovovania aplikácií, dokumentov a dát priradených správou mobilných zariadení (MDM) môžete vyberať.

Prostredníctvom správy mobilných zariadení (MDM) môžete priradiť aplikáciu ku konkrétnemu používateľovi alebo zariadeniu. Keď na inštaláciu aplikácie použijete správu MDM, máte tieto dve možnosti:

  • Zabránenie zálohovaniu dokumentov a dát aplikácie
  • Odstránenie aplikácie pri odstraňovaní profilu správy MDM

Tieto možnosti pomáhajú určiť, či a ako môžete zálohovať a obnovovať aplikácie a dáta aplikácií.

Zálohovanie a obnovovanie dokumentov a dát aplikácií

Dátové časti, profily a spravované nastavenia sa zálohujú do iCloudu a iTunes. Keď zálohu obnovíte v tom istom zariadení, obnoví sa každá aplikácia, aj keď sa neobnovia jej údaje.

Keď na inštaláciu aplikácie použijete nástroj Profile Manager, vždy sa zálohujú dokumenty a údaje a pri odstraňovaní profilu správy MDM sa aplikácia vždy odstráni. Ak nechcete zálohovať používateľské dáta, môžete použiť tieto obmedzenia:

  • V správe MDM vyberte položku Zabrániť zálohovaniu dát aplikácie, aby ste zabránili používateľom v zálohovaní alebo obnovovaní dokumentov a dát pre túto aplikáciu.
  • Ak chcete pre túto aplikáciu zálohovať dáta, vyberte položku Odstrániť aplikáciu pri odstraňovaní profilu správy MDM. Dáta môžete obnoviť, iba ak zálohu obnovíte v tom istom zariadení. Ak zálohu obnovíte v novom zariadení, dáta sa neobnovia.
  • Ak chcete dáta aplikácie zálohovať a obnoviť v novom zariadení, nevyberajte možnosť zabránenia zálohovaniu dokumentov a dáta aplikácie ani možnosť odstránenia aplikácie pri odstraňovaní profilu služby MDM.

Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k riešeniu MDM.

Zálohovanie a obnovenie aplikácie

Ak zálohu obnovíte v tom istom zariadení, obnoví sa každá aplikácia, aj keď sa neobnovia jej údaje.

Ak zálohu obnovíte v novom zariadení, niektoré aplikácie sa obnoviť nemusia. Závisí to od toho, či aplikáciu priradíte k používateľovi alebo k zariadeniu:

  • Ak aplikáciu priradíte k zariadeniu, pri obnovovaní zálohy v novom zariadení sa aplikácia neobnoví. Aplikáciu musíte do nového zariadenia znova nainštalovať.
  • Ak aplikáciu priradíte k používateľovi, pri obnovovaní zálohy v novom zariadení sa obnoví, ak ste nevybrali možnosť Odstrániť aplikáciu pri odstraňovaní profilu správy MDM.
Dátum zverejnenia: