Ako postupovať pri probléme s fakturáciou cez mobilného operátora

Ak to váš operátor podporuje, za nákupy v App Store a iTunes Store a ďalšie služby môžete platiť v rámci fakturácie cez mobilného operátora. Prečítajte si, čo robiť, ak narazíte na problém s fakturáciou cez mobilného operátora.

Fakturácia cez mobilného operátora je v súčasnosti dostupná len v niektorých krajinách a oblastiach.

Pozrite sa, aké spôsoby platby môžete používať vo svojej krajine alebo oblasti.

Prečítajte si, ako pridať spôsob platby.

Ak sa nezobrazuje možnosť Použiť toto číslo mobilného telefónu alebo chcete použiť iné číslo

Keď fakturáciu cez mobilného operátora nastavujete na inom telefóne alebo používate iPad či iPod touch, odporúča sa použiť iné telefónne číslo. 

Keď meníte spôsob platby, klepnite na možnosť Použiť iné číslo mobilného telefónu a zadajte číslo telefónu prepojeného s účtom, prostredníctvom ktorého chcete platiť za nákupy.

Na zadané telefónne číslo dostanete SMS správu s jednorazovým kódom. Otvorte správu na mobilnom telefóne a zadajte kód na zariadení, na ktorom nastavujete spôsob platby. Potom klepnutím na tlačidlo Overiť overte kód. Ak ste kód nedostali hneď, klepnutím na Znova odoslať kód si ho dajte poslať znova.

Ak sa možnosť použitia čísla mobilného telefónu nezobrazuje, váš operátor pravdepodobne nepodporuje fakturáciu cez mobilného operátora.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: