Manuálny prenos obsahu zo zariadenia s Androidom do zariadenia so systémom iOS

V tomto článku nájdete niekoľko tipov na prenos kontaktov, fotiek, hudby, dokumentov a ďalšieho obsahu zo zariadenia s Androidom do nového iPhonu, iPadu alebo iPodu touch.

    

Na automatický prenos obsahu zo systému Android do zariadenia so systémom iOS môžete použiť aj aplikáciu Prechod na iOS. Ak túto aplikáciu nie je možné použiť, môžete obsah preniesť manuálne. 


 

 

Obrazovka Účty v menu Nastavenia

E-maily, kontakty a kalendáre

Systém iOS podporuje rôznych poskytovateľov e-mailových služieb, ako je napríklad Google, Microsoft Exchange, Yahoo a ďalší, takže je pravdepodobné, že budete môcť používať rovnaké e-maily, kontakty a kalendáre, aké používate teraz. Začnite pridaním jednotlivých e-mailových účtov do svojho iPhonu. Potom prejdite do menu Nastavenia > Heslá a účty.

Ak potrebujete pomoc pri presúvaní e-mailov, kontaktov a kalendárov, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Späť na začiatok >

Fotky a videá

Fotky a videá môžete zo zariadenia s Androidom preniesť do zariadenia so systémom iOS pomocou počítača s iTunes:

 1. Pripojte zariadenie s Androidom k počítaču a vyhľadajte požadované fotky a videá. Vo väčšine zariadení sa tieto súbory nachádzajú v priečinku DCIM > Kamera. Na Macu nainštalujte aplikáciu Android File Transfer, otvorte ju a prejdite do priečinka DCIM > Kamera.
 2. Vyberte fotky a videá, ktoré chcete presunúť, a pomocou myši ich presuňte do priečinka v počítači.
 3. Odpojte zariadenie s Androidom a pripojte k počítaču iPhone.
 4. Otvorte v počítači iTunes a synchronizujte fotky s iPhonom. Fotky a videá sa v iPhone nachádzajú v priečinku Fotky > Albumy.

Môžete tiež používať aplikáciu iCloud Fotky, ktorá uchováva fotky a videá v iCloude, vďaka čomu máte na všetkých svojich zariadeniach neustály prístup ku svojej knižnici.

Ak potrebujete pomoc pri presúvaní fotiek a videí, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Späť na začiatok >

Hudba

Keď začnete používať iPhone, môžete si do neho preniesť svoju hudbu. Na prenos hudby vám stačí počítač s iTunes. Ak používate aplikáciu na streamovanie hudby, prejdite do obchodu App Store, nainštalujte si príslušnú aplikáciu a prihláste sa pomocou svojho mena používateľa a hesla. Ak používate službu Apple Music, stačí, ak sa na zariadení so systémom iOS prihlásite.

Hudbu môžete zo zariadenia s Androidom preniesť do zariadenia so systémom iOS pomocou počítača s iTunes:

 1. Pripojte zariadenie s Androidom k počítaču a vyhľadajte požadovanú hudbu. Vo väčšine zariadení sa tieto súbory nachádzajú v priečinku Hudba. Na Macu nainštalujte aplikáciu Android File Transfer, otvorte ju a prejdite do priečinka Hudba.
 2. Vyberte skladby, ktoré chcete presunúť, a pomocou myši ich presuňte do priečinka v počítači.
 3. Odpojte zariadenie s Androidom a pripojte k počítaču iPhone.
 4. V počítači otvorte iTunes, prejdite do menu Knižnica a kliknite na položku Hudba.
 5. Otvorte priečinok, do ktorého ste uložili skladby, a pomocou myši ich presuňte do zobrazenia Hudba v iTunes.
  Obrazovka so skladbami v iTunes
 6. Vyberte zariadenie so systémom iOS a kliknite na položku Hudba. Môžete synchronizovať celú knižnicu alebo vybrať len skladby či interpretov, ktorých ste práve pridali.
 7. Kliknite na tlačidlo Synchronizovať. Hudbu nájdete v iPhone v aplikácii Hudba.

Ak potrebujete pomoc pri presúvaní hudby, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Späť na začiatok >

Knihy a PDF súbory

Ak chcete preniesť súbory eBook zo zariadenia s Androidom, môžete ich importovať do zariadenia so systémom iOS alebo k nim získať prístup pomocou rôznych aplikácií, ako je napríklad Kindle, Nook, Google Play Books a ďalšie aplikácie. Ak chcete získať prístup ku knihám pomocou aplikácie, prejdite do obchodu App Store, nainštalujte si príslušnú aplikáciu a prihláste sa pomocou svojho mena používateľa a hesla.

Knihy ePub a PDF súbory môžete zo zariadenia s Androidom preniesť do zariadenia so systémom iOS pomocou počítača s iTunes:

 1. Pripojte zariadenie s Androidom k počítaču a vyhľadajte požadované knihy a PDF súbory. Vo väčšine zariadení sa tieto súbory nachádzajú v priečinku Dokumenty. Na Macu nainštalujte aplikáciu Android File Transfer, otvorte ju a prejdite do priečinka Dokumenty.
 2. Vyberte knihy a PDF súbory, ktoré chcete presunúť, a pomocou myši ich presuňte do priečinka v počítači.
 3. Odpojte zariadenie s Androidom a pripojte k počítaču iPhone.
 4. Pomocou myši presuňte knihy a PDF súbory do knižnice. Na Macu prejdite do menu Knihy > Zoznam a presuňte knihy do tohto zoznamu. Na PC prejdite do menu iTunes > Knihy.
 5. Otvorte v počítači iTunes a synchronizujte knihy ePub a PDF súbory. Knihy ePub a PDF súbory nájdete v iPhone v menu Knihy > Všetky knihy.

Ak potrebujete pomoc pri presúvaní kníh a PDF súborov, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Späť na začiatok >

Dokumenty

Ak máte dokumenty uložené v cloude alebo v inej službe, ako je napríklad Dropbox, Google Drive alebo Microsoft OneDrive, môžete si z obchodu App Store stiahnuť príslušnú aplikáciu a prihlásiť sa. Na prístup ku všetkým svojim súborom môžete používať aj aplikáciu Súbory.

Na jednom mieste si môžete jednoducho prezerať, vyhľadávať a organizovať všetky svoje súbory bez ohľadu na to, či sú uložené v zariadení so systémom iOS, na iCloud Drive alebo v inej službe, ako je napríklad Dropbox alebo Box.

Aplikácie Pages, Numbers a Keynote pre iOS podporujú rôzne typy súborov vrátane dokumentov balíka Microsoft Office. Ak na prenos dokumentov nepoužívate cloud, stiahnite si aplikácie:

 1. Na iPhone prejdite do obchodu App Store a nainštalujte si aplikácie Pages, Numbers a Keynote.
 2. Pripojte zariadenie s Androidom k počítaču a vyhľadajte požadované dokumenty. Vo väčšine zariadení sa tieto súbory nachádzajú v priečinku Dokumenty. Na Macu nainštalujte aplikáciu Android File Transfer, otvorte ju a prejdite do priečinka Dokumenty.
 3. Vyberte dokumenty, ktoré chcete presunúť, a pomocou myši ich presuňte do priečinka v počítači.
 4. Otvorte v počítači iTunes a synchronizujte dokumenty so zariadením so systémom iOS.

Ak potrebujete pomoc pri presúvaní dokumentov, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Späť na začiatok>

Aplikácie

Väčšinu aplikácií, ktoré používate vo svojom zariadení s Androidom, nájdete v obchode App Store. Prejdite do obchodu App Store, vyhľadajte aplikácie, ktoré už používate, a nainštalujte si ich.

Ak potrebujete pomoc s aplikáciami od iných výrobcov a ich dátami, kontaktujte vývojárov príslušných aplikácií.

Späť na začiatok >

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: