Stiahnutie apky Prechod na iOS, ak nemožno použiť Google Play

Ak nemáte prístup do Obchodu Google Play, môžete si apku Prechod na iOS stiahnuť priamo.

Na zariadení s Androidom postupujte takto:1

  1. Stiahnite si inštalátor apky Prechod na iOS:
  2. Pomocou prehliadača súborov na zariadení2 vyhľadajte inštalátor apky Prechod na iOS s príponou názvu súboru .apk. Na mnohých zariadeniach nájdete tento súbor .apk v priečinku so stiahnutými súbormi.
  3. Klepnutím na súbor vykonajte inštaláciu.
  4. Ak sa zobrazí upozornenie s výzvou na zmenu nastavení zabezpečenia, aby ste mohli inštalovať apky z neznámych zdrojov, postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po zmene nastavení sa možno budete musieť vrátiť do prehliadača súborov klepnutím na tlačidlo Späť. Potom budete môcť nainštalovať súbor .apk.

Teraz už môžete apku Prechod na iOS začať používať.

1. V kontinentálnej Číne si apku Prechod na iOS môžete stiahnuť aj v Tencent App Store.
2. Ak nemáte prehliadač systému súborov, vyhľadajte si nejaký v obchode s apkami pre Android.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: