Hodinky Apple Watch nie sú prepojené alebo spárované s iPhonom

Ak sa vám na hodinkách Apple Watch zobrazuje červená ikona iPhonu alebo ak sa ich snažíte spárovať a nezobrazuje sa ikona „i“, skúste zariadenia prepojiť znova. 

Skontrolujte pripojenie hodiniek Apple Watch

Ak na hodinkách Apple Watch nedostávate hlásenia, správy alebo upozornenie na hovory, pravdepodobne nie sú prepojené s iPhonom. Keď sa zariadenia odpoja, objaví sa na ciferníku ikona  alebo Ikona X. Stav pripojenia môžete skontrolovať aj v ovládacom centre. Keď sa hodinky Apple Watch znova pripoja, objaví sa ikona .

Ak potrebujete pomoc, vyskúšajte nasledujúce kroky. Po každom kroku skontrolujte, či sa zariadenia môžu prepojiť.

 

 

Skúste hodinky Apple Watch a iPhone znova prepojiť

  1. Umiestnite hodinky Apple Watch a spárovaný iPhone blízko seba, aby boli vo vzájomnom dosahu.
  2. Skontrolujte, či je na iPhone vypnutý režim lietadlo a či sú zapnuté rozhrania Wi-Fi a Bluetooth. Ak chcete nastavenie skontrolovať, otvorte ovládacie centrum
  3. Ak sa na ciferníku hodiniek zobrazuje ikona Lietadlo, je zapnutý režim lietadlo. Otvorte ovládacie centrum a vypnite režim lietadlo. 
  4. Reštartujte hodinky Apple Watch a iPhone.

Zrušte spárovanie zariadení a potom ich znova spárujte

Ak sa hodinky Apple Watch stále nemôžu pripojiť, zrušte spárovanie zariadení a potom ich spárujte znova:  

  1. Na hodinkách Apple Watch klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Vymazať celý obsah a nastavenia.
  2. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch, klepnite na tab Moje hodinky a potom klepnite na hodinky v hornej časti obrazovky. Vedľa hodiniek, ktorých párovanie chcete zrušiť, klepnite na ikonu „i“  a potom klepnite na položku Zrušiť párovanie Apple Watch. Opätovným klepnutím potvrďte operáciu. Zistite, čo robiť, ak nemôžete nájsť ikonu „i“ .
  3. Znova spárujte hodinky Apple Watch a iPhone

Kontaktujte nás

Ak stále potrebujete pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: