Funkcia Zámok aktivácie v hodinkách Apple Watch

Súčasťou služby Nájsť je funkcia s názvom Zámok aktivácie, ktorá v prípade straty alebo odcudzenia vašich hodiniek Apple Watch zaistí, že ich nebude môcť používať nikto iný.

Čo je Zámok aktivácie?

Služba Nájsť a funkcia Zámok aktivácie pre hodinky Apple Watch sa automaticky zapnú, keď si nastavíte službu Nájsť na spárovanom iPhone. Ak je zapnutá funkcia Zámok aktivácie, vyžaduje sa zadanie účtu Apple ID a hesla pred nasledujúcimi činnosťami:

 • Zrušenie párovania hodiniek Apple Watch a iPhonu.
 • Spárovanie a používanie hodiniek Apple Watch s novým iPhonom.
 • Vypnutie služby Nájsť na zariadení.

Funkcia Zámok aktivácie vám môže pomôcť pri ochrane vášho zariadenia, dokonca aj keď by sa dostalo do nesprávnych rúk, a môže zvýšiť šancu, že hodinky Apple Watch získate späť. Aj keď zariadenie na diaľku vymažete, funkcia Zámok aktivácie môže naďalej brániť ostatným v opätovnej aktivácii zariadenia bez vášho povolenia. Stačí, ak necháte službu Nájsť zapnutú a budete si pamätať svoje Apple ID a heslo.


Kontrola, či je funkcia Zámok aktivácie zapnutá

Vykonaním týchto krokov na spárovanom iPhone môžete skontrolovať, či je funkcia Zámok aktivácie zapnutá:

 1. Na iPhone otvorte apku Apple Watch.
 2. Klepnite na tab Moje hodinky a potom klepnite na Všetky hodinky navrchu obrazovky.
  Apka Apple Watch na iPhone
 3. Klepnite na tlačidlo Informácie  vedľa hodiniek Apple Watch.
  Výber hodiniek v apke Apple Watch

Ak sa zobrazí položka Nájsť moje Apple Watch, je funkcia Zámok aktivácie zapnutá.


Ak sa vaše hodinky Apple Watch stratia

Ak hodinky Apple Watch stratíte alebo vám ich ukradnú, môžete ich pomocou služby Nájsť lokalizovať a chrániť svoje údaje. Stačí sa prihlásiť na stránke iCloud.com alebo v apke Nájsť, a môžete lokalizovať stratené hodinky na mape, prehrať zvuk, ktorý vám ich pomôže nájsť, zamknúť ich v režime Stratené alebo z nich na diaľku vymazať všetky svoje osobné údaje.


Vypnutie funkcie Zámok aktivácie pred odoslaním hodiniek Apple Watch do servisu, ich predajom alebo darovaním

Skôr než hodinky Apple Watch odošlete do servisu, predáte alebo darujete, mali by ste na nich vypnúť funkciu Zámok aktivácie. Stačí, ak zrušíte párovanie hodiniek Apple Watch a iPhonu:

 1. Umiestnite hodinky Apple Watch a iPhone blízko seba. 
 2. Na iPhone otvorte apku Apple Watch.
 3. Klepnite na tab Moje hodinky a potom klepnite na Všetky hodinky navrchu obrazovky.
  Apka Apple Watch na iPhone
 4. Klepnite na tlačidlo Informácie  vedľa hodiniek Apple Watch.
  Zoznam Moje hodinky v apke Apple Watch na iPhone
 5. Klepnite na Odpárovať Apple Watch.
  Zrušenie párovania hodiniek Apple Watch s iPhonom v apke Apple WatchV prípade mobilných modelov hodiniek Apple Watch klepnite na Odstrániť program ([operátor]). Ak nechcete vytvoriť párovanie s inými hodinkami Apple Watch alebo iPhonom, možno sa budete musieť obrátiť na svojho operátora so žiadosťou o zrušenie predplatného mobilných služieb.* 
 6. Zadajte heslo do svojho Apple ID. Ak ste heslo do svojho Apple ID zabudli, môžete si ho resetovať
 7. Opätovným klepnutím potvrďte operáciu. 

* Operátor si môže účtovať poplatky. Podrobnosti vám poskytne operátor. 

Vypnutie funkcie Zámok aktivácie na webe

Ak nemáte prístup k svojmu iPhonu ani hodinkám Apple Watch alebo ak hodinky Apple Watch nie sú spárované s vaším iPhonom a potrebujete vypnúť funkciu Zámok aktivácie, postupujte takto:

 1. Prejdite na stránku iCloud.com a prihláste sa pomocou svojho Apple ID. 
 2. V menu na rýchly prístup vpravo hore vyberte Nájsť. Možno sa budete musieť prihlásiť.
 3. Vyberte položku Všetky zariadenia a potom kliknite na svoje hodinky Apple Watch.
 4. Kliknite na položku Vymazať Apple Watch. Klikajte na Ďalej, až kým sa zariadenie nevymaže.
 5. Kliknite na tlačidlo Vymazať  vedľa hodiniek Apple Watch.
Dátum zverejnenia: