Funkcia Zámok aktivácie v hodinkách Apple Watch

Súčasťou služby Nájsť môj je funkcia s názvom Zámok aktivácie, ktorá v prípade straty alebo odcudzenia vašich hodiniek Apple Watch zaistí, že ich nebude môcť používať nikto iný.

Funkcie Nájsť môj a Zámok aktivácie pre hodinky Apple Watch vyžadujú systém watchOS 2 alebo novší a zapínajú sa automaticky, keď v spárovanom iPhone nastavíte službu Nájsť môj iPhone. Ak je zapnutá funkcia Zámok aktivácie, vyžaduje sa zadanie účtu Apple ID a hesla pred nasledujúcimi činnosťami:

 • Zrušenie párovania hodiniek Apple Watch a iPhonu.
 • Spárovanie a používanie hodiniek Apple Watch s novým iPhonom.
 • Vypnutie služby Nájsť môj v zariadení.

Vaše zariadenie tak bude zabezpečené, aj keď sa dostane do nesprávnych rúk, a môže sa tiež zvýšiť šanca, že ho získate späť. Aj keď svoje zariadenie na diaľku vymažete, funkcia Zámok aktivácie môže i naďalej brániť ostatným v opätovnej aktivácii zariadenia bez vášho povolenia. Stačí, ak necháte službu Nájsť môj zapnutú a budete si pamätať svoj účet Apple ID a heslo.

Kontrola, či je funkcia Zámok aktivácie zapnutá

Vykonaním týchto krokov v spárovanom iPhone môžete skontrolovať, či je funkcia Zámok aktivácie zapnutá:

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch.
 2. Klepnite na kartu Moje hodinky a potom klepnite na názov hodiniek na hornej strane obrazovky. 
 3. Klepnite na tlačidlo Informácie .

Ak sa zobrazí položka Nájsť moje Apple Watch, je funkcia Zámok aktivácie zapnutá.

Ak sa vaše hodinky Apple Watch stratia

Ak hodinky Apple Watch stratíte alebo vám ich ukradnú, môžete ich pomocou služby Nájsť môj lokalizovať a chrániť svoje údaje. Stačí sa prihlásiť na stránke iCloud.com alebo v aplikácii Nájsť môj , a môžete zobraziť stratené hodinky na mape, prehrať zvuk, ktorý vám ich pomôže nájsť, zamknúť ich v režime Stratené alebo z nich na diaľku vymazať všetky vaše osobné údaje.

Vypnutie funkcie Zámok aktivácie pred odoslaním hodiniek Apple Watch do servisu, ich predajom alebo darovaním

Skôr než hodinky Apple Watch odošlete do servisu, predáte alebo darujete, mali by ste v nich vypnúť funkciu Zámok aktivácie. Stačí, ak zrušíte párovanie hodiniek Apple Watch a iPhonu:

 1. Umiestnite hodinky Apple Watch a iPhone blízko seba. 
 2. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na kartu Moje hodinky.
 3. V hornej časti obrazovky klepnite na názov hodiniek a potom klepnite na tlačidlo informácií .
 4. Klepnite na položku Zrušiť párovanie Apple Watch. V prípade mobilných modelov Apple Watch klepnite na možnosť Odstrániť plán [operátora]. Ak nechcete vytvoriť párovanie s inými hodinkami Apple Watch alebo iPhonom, možno sa budete musieť obrátiť na svojho operátora so žiadosťou o zrušenie predplatného mobilných služieb.*  
 5. Zadajte heslo účtu Apple ID. Ak ste zabudli heslo svojho účtu Apple ID, môžete si ho resetovať.
 6. Opätovným klepnutím potvrďte operáciu. 

Ak nemáte prístup k svojmu iPhonu ani hodinkám Apple Watch alebo ak hodinky Apple Watch nie sú spárované s vaším iPhonom a potrebujete vypnúť funkciu Zámok aktivácie, postupujte takto:

 1. V počítači prejdite na stránku iCloud.com a prihláste sa svojím účtom Apple ID.
 2. Prejdite do aplikácie Nájsť môj iPhone.
 3. Vyberte položku Všetky zariadenia a potom kliknite na svoje hodinky Apple Watch.
 4. Kliknite na položku Vymazať Apple Watch. Vyberajte položku Ďalej, až kým sa zariadenie nevymaže.
 5. Kliknite na tlačidlo Vymazať  vedľa položky Apple Watch.

*Operátor si môže účtovať poplatky. Podrobnosti vám poskytne váš operátor. 

Dátum zverejnenia: