Používanie iPadu, iPhonu alebo iPodu touch na prácu s kresbami alebo značkami v dokumentoch na Macu

S použitím funkcií Kontinuita pre apku Kresba a Kontinuita pre apku Značky môžete prostredníctvom iPadu, iPhonu alebo iPodu touch jednoducho vkladať kresby do dokumentov na Macu alebo v reálnom čase pracovať so značkami v súboroch PDF a obrázkoch na Macu.

Nastavenie zariadení

Funkcie Kontinuita pre apku Kresba a Kontinuita pre apku Značky fungujú, keď sú kompatibilné zariadenia blízko seba a spĺňajú tieto podmienky:

Tieto funkcie spolupracujú so všetkými apkami Apple a apkami od iných výrobcov navrhnutými tak, aby ich podporovali, vrátane apiek Pages, Numbers, Keynote, Mail, Správy, Poznámky a TextEdit.


Používanie funkcie Kontinuita pre apku Kresba

Prostredníctvom funkcie Kontinuita pre apku Kresba môžete využívať Mac na vyžiadanie novej kresby z iPadu, iPhonu alebo iPodu touch a jej následné vloženie do dokumentu na Macu.

 1. Otvorte na Macu dokument.
 2. Na lište vyberte Súbor > Vložiť z [zariadenie] > Pridať kresbu.
  V niektorých apkách, napríklad Pages, Numbers alebo Keynote, je potrebné namiesto menu Súbor použiť menu Vložiť.
 3. Na zariadení sa otvorí okno kresby, v ktorom môžete pomocou ceruzky Apple Pencil alebo prstom vytvoriť kresbu:
  Kontinuita pre apku Kresba na iPade Pro
 4. Keď kresbu dokončíte, klepnite na zariadení na Hotovo. Kresba sa potom objaví v dokumente na Macu:
  Dokument apky Keynote s funkciou Kontinuita pre apku Kresba


Používanie funkcie Kontinuita pre apku Značky

Prostredníctvom funkcie Kontinuita pre apku Značky môžete využívať Mac na vyžiadanie značiek v dokumente z iPadu, iPhonu alebo iPodu touch. Značky pridané na zariadení sa ihneď objavia na Macu. Táto funkcia poskytuje skvelú možnosť podpisovania dokumentov, opráv článkov, označovania dôležitých podrobností a ďalších operácií. 

 1. Vo Finderi na Macu vyhľadajte súbor PDF alebo obrázok, v ktorom chcete pracovať so značkami. Potom vykonajte jednu z týchto akcií:
  • Vyberte dokument a potom stlačením medzerníka otvorte okno s náhľadom. Kliknite na tlačidlo značiek  v hornej časti okna. 
  • Môžete tiež kliknúť na dokument s podržaným klávesom Control a potom v kontextovom menu vybrať Rýchle akcie > Značky.
 2. Na paneli s nástrojmi pre značky v hornej časti okna s náhľadom kliknite na tlačidlo Anotovať  alebo kliknite na ikonu  a vyberte zariadenie  :
  okno s náhľadom a otvoreným rozbaľovacím menu na výber zariadenia na paneli s nástrojmi pre značky
 3. Na zariadení sa otvorí okno na prácu so značkami. Teraz môžete pomocou ceruzky Apple Pencil alebo prstom ovládať nástroje na prácu s kresbami alebo klepnúť na symbol plus  a používať nástroje na prácu so značkami na pridanie textu, podpisu, lupy alebo tvarov a šípok.
  iPad s otvorenými nástrojmi pre kresby a značky
 4. Počas práce na zariadení sa zmeny ihneď zobrazujú na Macu:
  Okno s náhľadom na Macu, ktoré obsahuje zmeny vykonané na iPade
 5. Po dokončení práce so značkami v dokumente kliknite na zariadení na Hotovo.
 6. Ak chcete zmeny uložiť, kliknite na Macu na Hotovo.


Dátum zverejnenia: