Používanie iPadu, iPhonu alebo iPodu touch na prácu s kresbami alebo značkami v dokumentoch na Macu

S použitím funkcií Kontinuita pre apku Kresba a Kontinuita pre apku Značky môžete prostredníctvom iPadu, iPhonu alebo iPodu touch jednoducho vkladať kresby do dokumentov na Macu alebo v reálnom čase pracovať so značkami v súboroch PDF a obrázkoch na Macu.

Nastavenie zariadení

Funkcie Kontinuita pre apku Kresba a Kontinuita pre apku Značky fungujú, keď sú kompatibilné zariadenia blízko seba a spĺňajú tieto podmienky:

 • Na Macu aj iPade, iPhone alebo iPode touch je zapnuté pripojenie Wi-Fi a Bluetooth.
 • Mac aj iPad, iPhone alebo iPod touch sú prihlásené do iCloudu pomocou toho istého účtu Apple ID s použitím dvojzložkovej autorizácie.
 • V Macu sa používa systém macOS Catalina a v iPade, iPhone alebo iPode touch sa používa systém iPadOS alebo iOS 13.

Tieto funkcie spolupracujú so všetkými aplikáciami Apple a aplikáciami od iných výrobcov navrhnutými tak, aby ich podporovali, vrátane aplikácií Pages, Numbers, Keynote, Mail, Správy, Poznámky a TextEdit.

 


Používanie funkcie Kontinuita pre apku Kresba

Prostredníctvom funkcie Kontinuita pre apku Kresba môžete využívať Mac na vyžiadanie novej kresby z iPadu, iPhonu alebo iPodu touch a jej následné vloženie do dokumentu na Macu.

 1. Na Macu otvorte dokument a vykonajte jednu z týchto akcií:
  • Na lište vyberte položku Súbor > Vložiť zo zariadenia [zariadenie] > Pridať kresbu.
   V niektorých aplikáciách, napríklad Pages, Numbers alebo Keynote, je potrebné namiesto menu Súbor použiť menu Vložiť.
  • Môžete tiež podržať kláves Control, kliknúť do dokumentu a v kontextovom menu vybrať položku Pridať kresbu.
 2. Na zariadení sa otvorí okno kresby, v ktorom môžete pomocou ceruzky Apple Pencil alebo prstom vytvoriť kresbu:
 3. Keď kresbu dokončíte, klepnite na zariadení na položku Hotovo. Kresba sa potom objaví v dokumente na Macu:


 

Používanie funkcie Kontinuita pre apku Značky

Prostredníctvom funkcie Kontinuita pre apku Značky môžete využívať Mac na vyžiadanie značiek v dokumente z iPadu, iPhonu alebo iPodu touch. Značky pridané na zariadení sa ihneď objavia na Macu. Táto funkcia poskytuje skvelú možnosť podpisovania dokumentov, opráv článkov, označovania dôležitých podrobností a ďalších operácií. 

 1. Vo Finderi na Macu vyhľadajte súbor PDF alebo obrázok, v ktorom chcete pracovať so značkami. Potom vykonajte jednu z týchto akcií:
  • Vyberte dokument a potom stlačením medzerníka otvorte okno s náhľadom. Kliknite na tlačidlo značiek  v hornej časti okna. 
  • Môžete tiež podržať kláves Control, kliknúť na dokument a potom v kontextovom menu vybrať položku Rýchle akcie > Značky.
 2. Na paneli s nástrojmi na prácu so značkami v hornej časti okna s náhľadom kliknite na tlačidlo anotácie :
 3. Na zariadení sa otvorí okno na prácu so značkami. Teraz môžete pomocou ceruzky Apple Pencil alebo prstom ovládať nástroje na prácu s kresbami alebo klepnúť na symbol plus  a používať nástroje na prácu so značkami na pridanie textu, podpisu, lupy alebo tvarov a šípok.
 4. Počas práce na zariadení sa zmeny ihneď zobrazujú na Macu:
 5. Po dokončení práce so značkami v dokumente kliknite na zariadení na položku Hotovo.
 6. Ak chcete zmeny uložiť, kliknite na Macu na položku Hotovo.

 


Dátum zverejnenia: