Ako používať nástroj Oprava knižnice fotiek na Macu

Ak sa vaša knižnica fotiek neotvorí alebo ak sa aplikácia Fotky v Macu správa neočakávane, môže vám pomôcť nástroj Oprava knižnice fotiek.

Prejdite k nástroju Oprava knižnice fotiek na Macu nasledujúcim spôsobom: 

  1. Ak je otvorená aplikácia Fotky, zatvorte ju. Následne kliknite na otvorenie aplikácie Fotky a pritom stlačte a podržte klávesy Command a Option.
  2. Spustite proces opravy kliknutím na možnosť Opraviť v okne, ktoré sa otvorí. Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla k používateľskému účtu.

Nástroj Oprava knižnice analyzuje databázu knižnice a opravuje akékoľvek nekonzistencie, ktoré zistí. V závislosti od veľkosti vašej knižnice môže oprava trvať určitý čas. Po dokončení procesu otvorí aplikácia Fotky knižnicu.

Ak opravujete knižnicu, ktorá sa používa v aplikácii iCloud Fotky, iCloud po dokončení procesu opravy skontroluje knižnicu, aby sa zaistilo, že všetko bude správne synchronizované.

Ak tieto kroky stále nefungujú alebo nemôžete nástroj na opravu otvoriť, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: