Počúvanie hudby a ďalšieho obsahu v aplikácii Hudba

Počúvajte svoju hudobnú knižnicu a objavujte nových interpretov v aplikácii Hudba na iPhone, iPade, iPode touch, telefóne s Androidom alebo Apple TV.

 


 

Aplikáciu Hudba môžete používať na iPhone, iPade alebo iPode touch s najnovšou verziou systému iOS alebo na Apple TV (4. generácia alebo novšia) s najnovšou verziou systému tvOS. Na telefóne s Androidom si stiahnite aplikáciu Apple Music.

Zoznámenie s aplikáciou Hudba

V aplikácii Hudba na iPhone, iPade alebo iPode touch sa môžete pohybovať pomocou záložiek v dolnej časti obrazovky.

Na telefóne s Androidom klepnite v ľavom hornom rohu na ikonu menu , čím otvoríte navigačné menu aplikácie Apple Music.

Ak máte Apple TV, navigačné menu otvoríte tak, že na ovládači Apple TV Remote potiahnete prstom nadol.

Záložka Knižnica

Na tejto záložke nájdete všetku hudbu, ktorú ste si pridali do knižnice. Patria sem skladby zo služby Apple Music, obsah vyhľadaný na vašich ostatných zariadeniach s iCloud Hudobnou knižnicou, hudba kúpená v obchode iTunes Store a skladby, ktoré ste importovali z CD diskov alebo stiahli z iných zdrojov.1

Ak máte do zariadenia stiahnutú nejakú hudbu, klepnutím na položku Stiahnutá hudba zobrazíte len daný obsah a môžete ho počúvať bez pripojenia k mobilnej alebo Wi-Fi sieti.2

Záložka Pre vás

Keď si predplatíte službu Apple Music, na tejto záložke uvidíte hudobné odporúčania a playlisty prispôsobené vášmu hudobnému vkusu. Nájdete tu týždenne aktualizované playlisty New Music Mix (Mix Nová hudba), Favorites Mix (Mix obľúbených položiek) a Chill Mix (Oddychový mix) a uvidíte, čo počúvajú vaši priatelia.

Záložka Prechádzať

Ak máte predplatenú službu Apple Music, na tejto záložke uvidíte novinky zo sveta hudby a najobľúbenejšie skladby a videoklipy z rebríčkov. Môžete tu tiež sledovať hudobné videá a vyhľadávať playlisty videí. Všetok obsah si môžete stiahnuť do knižnice. 

Ak službu Apple Music predplatenú nemáte, môžete si namiesto toho hudbu kupovať a sťahovať v aplikácii iTunes Store.3

Záložka Rádio

Na tejto záložke môžete počúvať streamované rádio Beats 1, stanicu NPR alebo iné stanice vysielajúce naživo4. Ak máte predplatenú službu Apple Music, môžete počúvať aj stanice rádia v rôznych žánroch alebo si vytvárať vlastné. Prečítajte si viac o rádiu v službe Apple Music.

1 Do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch môžete tiež cez USB synchronizovať hudbu z iTunes na počítači.

2 Na Apple TV môžete obsah streamovať cez Wi-Fi, ale nemôžete si ho sťahovať.

3 Aplikácia iTunes Store nie je k dispozícii v Androide. Na Apple TV sa nedá kupovať hudba. Namiesto toho si ju môžete kúpiť na inom zariadení Apple s rovnakým Apple ID.

4 Dostupnosť streamovaných staníc rádia, ktoré možno počúvať bez predplatného služby Apple Music, sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo oblasti.

5 V aplikácii Apple Music na telefónoch s Androidom nájdete funkciu hľadania v pravom hornom rohu každej záložky.

 

Počúvanie hudby

Pri prehrávaní hudby v aplikácii Hudba na zariadení so systémom iOS alebo telefóne s Androidom sa v dolnej časti obrazovky zobrazí prehrávač. Klepnutím na tento prehrávač otvoríte obrazovku Práve hrás ovládaním prehrávania.

Na Apple TV nájdete možnosť Práve hrá v menu v hornej časti obrazovky. Na Macu alebo PC môžete hudbu počúvať a objavovať v iTunes.

Ovládanie v aplikácii

Na obrazovke Práve hrá môžete meniť hlasitosť, pozastavovať a znova spúšťať hudbu, posúvať skladby dopredu a preskočiť na ďalšiu alebo sa vrátiť na predchádzajúcu skladbu. Na iPhone, iPade a iPode touch môžete tiež klepnutím na ikonu  zmeniť zariadenie, na ktorom sa má audio prehrávať.

Keď na obrazovke Práve hrá potiahnete prstom nahor, zobrazia sa ďalšie možnosti, napríklad zamiešanie a opakovanietexty skladieb7 a zoznam nasledujúcich skladieb. Obrazovku Práve hrá zatvoríte klepnutím na ikonu  alebo potiahnutím prstom nadol z hornej časti prehrávača.

Ďalšie možnosti ovládania hudby

Všetky funkcie môžete ovládať prstom – alebo hlasom. Spýtajte sa funkcie Siri „What can I do?“ (Čo môžem robiť?) a ona vám povie viac o príkazoch Siri na ovládanie hudby a audia. Môžete tiež:

6 Na iPade otočenom na výšku sa obrazovka Práve hrá otvára v pravom dolnom rohu. Na Apple TV otvorte aplikáciu Hudba a potiahnite na ovládači Apple TV Remote prstom nadol. Obrazovka Práve hrá sa otvorí v hornej lište.

7 Texty nie sú dostupné pre všetky skladby.

Zmena nastavení

Na zariadení so systémom iOS prejdite do menu Nastavenia > Hudba. Môžete tu upraviť nasledujúce nastavenia:

  • iCloud Hudobná knižnica: Ak máte predplatenú službu Apple Music alebo iTunes Match, po zapnutí tejto možnosti budete mať prístup k svojmu obsahu na všetkých svojich zariadeniach. Prečítajte si viac o iCloud Hudobnej knižnici.
  • Mobilné dáta: Táto možnosť umožní alebo zakáže aplikácii Hudba streamovať hudbu, keď je iPhone, iPad alebo telefón s Androidom pripojený na internet cez mobilnú sieť a využíva mobilné dáta.
  • Stiahnutá hudba: Pomocou tejto možnosti môžete spravovať hudbu, ktorú máte stiahnutú do zariadenia.

Niektoré funkcie služby Apple Music môžete nastaviť aj priamo v aplikácii Hudba na zariadení so systémom iOS alebo telefóne s Androidom. Prejdite na obrazovku Pre vás > [váš obrázok] > Upraviť alebo Pre vás > [váš obrázok] > Zobraziť účet. Na tejto obrazovke môžete vymazať svoj profil služby Apple Music alebo si vytvoriť nový, aby vaši priatelia mohli sledovať, čo počúvate, a spresniť odporúčania, ktoré sa vám zobrazujú v službe Apple Music.

Ďalšie informácie

 

Funkcie služby Apple Music sa môžu v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líšiť. Prečítajte si viac o dostupnosti funkcií v jednotlivých krajinách a oblastiach.

Službu Apple Music je možné používať len na osobné nekomerčné účely. Prečítajte si úplné znenie obchodných podmienok.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: