Správa predplatného služby Apple Music

Prečítajte si, ako zrušiť službu Apple Music, ako si zmeniť typ predplatného alebo sa pripojiť k existujúcemu rodinnému predplatnému.

Predplatné služby Apple Music si môžete zrušiť alebo zmeniť pomocou zariadenia, na ktorom ste ho začali odoberať, alebo aj pomocou iného zariadenia, na ktorom ste sa prihlásili pomocou toho istého účtu Apple ID:

Ak zrušíte službu Apple Music, po skončení obdobia predplatného prídete o prístup ku katalógu služby Apple Music, k hudbe, ktorú ste si pridali do knižnice, ako aj k funkciám služby Apple Music.

Ak službu Apple Music zrušíte počas skúšobného obdobia, o prístup ku katalógu a funkciám služby Apple Music prídete okamžite.

Správa predplatného služby Apple Music na zariadení Apple prebieha rovnako ako správa iných predplatných. Prečítajte si viac o tom, ako zobraziť, zmeniť alebo zrušiť predplatné.

Funkcie, predplatné a ceny služby Apple Music sa môžu líšiť. Pozrite sa, aké možnosti máte k dispozícii vo svojej krajine alebo oblasti.


Zmena alebo zrušenie predplatného

Službu Apple Music môžete zrušiť alebo zmeniť jej predplatné na iPhone, iPade alebo iPode touch, na zariadení s Androidom, v iTunes na Macu alebo PC alebo na Apple TV.

Ak predplatné nezrušíte viac než 24 hodín pred dátumom obnovenia, môže sa obnoviť.

iPhone X s obrazovkou členstva v službe Apple Music a dialógovým oknom Potvrdenie zrušenia.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch

Ak používate iPhone, iPad alebo or iPod touch, na ktorom ste sa zaregistrovali do služby Apple Music, klepnite na tento odkaz: Zobraziť moje predplatné. Alebo postupujte takto:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iTunes a App Store.
 2. V hornej časti obrazovky klepnite na svoj účet Apple ID a potom klepnite na položku Zobraziť Apple ID. Je možné, že sa budete musieť prihlásiť pomocou svojho účtu Apple ID.
 3. Rolujte na položku Predplatné a potom na ňu klepnite.
 4. Klepnite na svoje predplatné služby Apple Music.
  Ak sa vám sťahuje poplatok za predplatné, no dané predplatné vo svojom zozname predplatných nevidíte, skontrolujte, či ste sa prihlásili pomocou toho účtu Apple ID, cez ktorý ste službu Apple Music začali odoberať a cez ktorý ju používate na svojom zariadení. Prečítajte si, ako postupovať, ak svoje predplatné stále nemôžete zobraziť.
 5. Predplatné môžete spravovať prostredníctvom dostupných možností.
  Zmena: K dispozícii máte zmenu na individuálne predplatné fakturované mesačne alebo ročne, zmenu na rodinné predplatné, do ktorého potom môžete pozvať členov rodiny, alebo zmenu na študentské predplatné, kde budete potrebovať overiť svoj nárok.
  Zrušenie: Klepnite na položku Zrušiť predplatné a potom na položku Potvrdiť. Predplatné sa skončí na konci aktuálneho fakturačného obdobia.*

Telefón s Androidom, na ktorom je zobrazená obrazovka členstva v službe Apple Music s dialógovým oknom Vypnutie automatického obnovovania.

 

Na zariadení s Androidom

Okrem zmeny alebo zrušenia členstva si tiež môžete zmeniť spôsob platby alebo uplatniť darčekové karty na svojom zariadení s Androidom.

Ak už zariadenie s Androidom, na ktorom ste sa zaregistrovali do služby Apple Music, nemáte, najskôr si do nového zariadenia s Androidom stiahnite aplikáciu Apple Music alebo svoje predplatné spravujte pomocou iného zariadenia.

 1. V aplikácii Apple Music na telefóne s Androidom klepnite na ikonu Ikona menu v ľavom hornom rohu.
 2. Klepnite na položku Nastavenia. Je možné, že sa budete musieť prihlásiť pomocou svojho účtu Apple ID.
 3. V hornej časti stránky klepnite na položku Nastavenia účtu a potom klepnite na položku Spravovať členstvo.
 4. Predplatné môžete spravovať prostredníctvom dostupných možností.
  Zmena: K dispozícii máte zmenu na individuálne predplatné fakturované mesačne alebo ročne, zmenu na rodinné predplatné, do ktorého potom môžete pozvať členov rodiny, alebo zmenu na študentské predplatné, kde budete potrebovať overiť svoj nárok.
  Zrušenie: Vypnite automatické obnovovanie a potom klepnite na položku Vypnúť. Predplatné sa skončí na konci aktuálneho fakturačného obdobia.*

Na Macu alebo PC

Ak používate Mac alebo PC, na ktorom ste sa zaregistrovali do služby Apple Music, kliknite na tento odkaz: Zobraziť moje predplatné. Alebo postupujte takto:

 1. Otvorte iTunes.
 2. V lište v hornej časti obrazovky počítača alebo v hornej časti okna iTunes vyberte položky Účet > Zobraziť môj účet. Môže byť potrebné prihlásiť sa pomocou účtu Apple ID.
 3. Na stránke s informáciami o účte prejdite do časti Nastavenia. Kliknite na položku Spravovať napravo od položky Predplatné.
 4. Napravo od predplatného služby Apple Music kliknite na položku Upraviť.
  Ak sa vám sťahuje poplatok za predplatné, no dané predplatné vo svojom zozname predplatných nevidíte, skontrolujte, či ste sa prihlásili pomocou toho účtu Apple ID, cez ktorý ste službu Apple Music začali odoberať a cez ktorý ju používate na svojom zariadení. Prečítajte si, ako postupovať, ak svoje predplatné stále nemôžete zobraziť.
 5. Predplatné môžete spravovať prostredníctvom dostupných možností.
  Zmena: K dispozícii máte zmenu na individuálne predplatné fakturované mesačne alebo ročne, zmenu na rodinné predplatné, do ktorého potom môžete pozvať členov rodiny, alebo zmenu na študentské predplatné, kde budete potrebovať overiť svoj nárok.
  Zrušenie: Kliknite na položku Zrušiť predplatné a potom na položku Potvrdiť. Predplatné sa skončí na konci aktuálneho fakturačného obdobia.*

Počítač s otvorenou aplikácia iTunes, v ktorej sa zobrazuje obrazovka členstva v službe Apple Music a dialógové okno Potvrdenie zrušenia.

Na Apple TV

 1. Otvorte menu Nastavenia a vyberte položku Účty.
 2. V časti Predplatné vyberte položku Spravovať predplatné.
 3. Vyberte svoje predplatné služby Apple Music.
  Ak sa vám sťahuje poplatok za predplatné, no dané predplatné vo svojom zozname predplatných nevidíte, skontrolujte, či ste sa prihlásili pomocou toho účtu Apple ID, cez ktorý ste službu Apple Music začali odoberať a cez ktorý ju používate na svojom zariadení. Prečítajte si, ako postupovať, ak svoje predplatné stále nemôžete zobraziť.
 4. Predplatné môžete spravovať prostredníctvom dostupných možností.
  Zmena: K dispozícii máte zmenu na individuálne predplatné fakturované mesačne alebo ročne alebo zmenu na rodinné predplatné, do ktorého potom môžete pozvať členov rodiny. Ak si chcete predplatné zmeniť na študentské členstvo, použite iné zariadenie.
  Zrušenie: Kliknite na položku Zrušiť predplatné. Predplatné sa skončí na konci aktuálneho fakturačného obdobia.*

Televízor s otvorenou obrazovkou členstva v službe Apple Music. Je vybraté tlačidlo Zrušiť predplatné..

Služba Apple Music nie je k dispozícii na Apple TV (2. generácia) ani Apple TV (3. generácia).


Pripojenie k existujúcej rodine

Ak už ste súčasťou skupiny Rodinného zdieľania s rodinným predplatným služby Apple Music, nepotrebujete na pripojenie vykonať žiadne kroky.

Ak máte individuálne predplatné služby Apple Music a chcete sa pripojiť k existujúcej rodine, súčasťou ktorej ešte nie ste, postupujte podľa týchto pokynov:

 1. Požiadajte organizátora rodiny, aby vás pozval na pripojenie k svojej rodinnej skupine.
 2. Prijmite pozvánku na pripojenie k skupine.
 3. Po prijatí pozvánky otvorte aplikáciu Apple Music a skontrolujte, či ste členom skupiny. Vykonajte kroky na správu predplatného na vašom zariadení a uistite, že máte rodinné predplatné.

Keď sa pripojíte k rodinnému predplatnému, vaše individuálne alebo študentské predplatné sa zruší na konci ďalšieho fakturačného obdobia. Ak budete chcieť opustiť rodinné členstvo a obnoviť si individuálne alebo študentské predplatné, môžete vykonať opačnú zmenu.


Ak sa vám predplatné stále nezobrazuje


Ďalšie informácie

* Ak službu Apple Music zrušíte počas skúšobného obdobia, okamžite prídete o prístup ku katalógu a funkciám služby Apple Music.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: