Správa predplatného služby Apple Music

Prečítajte si, ako zrušiť službu Apple Music, ako si zmeniť typ predplatného alebo sa pripojiť k existujúcemu rodinnému predplatnému.

Mac, iPhone a telefón so systémom Android so zobrazenou časťou, v ktorej možno spravovať predplatné služby Apple Music.

Predplatné služby Apple Music môžete zrušiť alebo zmeniť prostredníctvom zariadenia, v ktorom ste ho začali odoberať, alebo prostredníctvom iného zariadenia, v ktorom ste sa prihlásili pomocou toho istého účtu Apple ID:

Ak zrušíte službu Apple Music, po skončení obdobia predplatného prídete o prístup ku katalógu služby Apple Music, k hudbe, ktorú ste si pridali do knižnice, ako aj k funkciám služby Apple Music.

Ak službu Apple Music zrušíte počas skúšobného obdobia, o prístup ku katalógu a funkciám služby Apple Music prídete okamžite.

Správa predplatného služby Apple Music v zariadení Apple prebieha rovnako ako správa akéhokoľvek iného predplatného. Prečítajte si viac o tom, ako zobraziť, zmeniť alebo zrušiť predplatné.

Funkcie, predplatné a ceny služby Apple Music sa môžu líšiť. Pozrite sa, aké možnosti máte k dispozícii vo svojej krajine alebo oblasti.


Zrušenie alebo zmena predplatného

Službu Apple Music môžete zrušiť alebo zmeniť jej predplatné v iPhone, iPade alebo iPode touch, v zariadení so systémom Android, v iTunes v Macu alebo PC, prípadne na Apple TV.

Ak predplatné nezrušíte viac než 24 hodín pred dátumom obnovenia, môže sa obnoviť.

iPhone X s obrazovkou členstva v službe Apple Music a dialógovým oknom Potvrdenie zrušenia.

V iPhone, iPade alebo iPode touch

Ak používate iPhone, iPad alebo or iPod touch, v ktorom ste sa zaregistrovali do služby Apple Music, klepnite na tento odkaz: Zobraziť moje predplatné. Alebo postupujte takto:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iTunes a App Store.
 2. V hornej časti obrazovky klepnite na svoj účet Apple ID a potom klepnite na položku Zobraziť Apple ID. Je možné, že sa budete musieť prihlásiť pomocou svojho účtu Apple ID.
 3. Rolujte na položku Predplatné a potom na ňu klepnite.
 4. Klepnite na svoje predplatné služby Apple Music.
  Ak sa vám sťahuje poplatok za predplatné, no dané predplatné v zozname predplatného nevidíte, skontrolujte, či ste sa prihlásili pomocou toho účtu Apple ID, cez ktorý ste službu Apple Music začali odoberať a cez ktorý ju používate vo svojom zariadení. Prečítajte si, ako postupovať, ak predplatné stále nemôžete zobraziť.
 5. Predplatné môžete spravovať prostredníctvom možností, ktoré sú k dispozícii.
  Zmena: K dispozícii máte zmenu na individuálne predplatné fakturované mesačne alebo ročne, zmenu na rodinné predplatné, do ktorého potom môžete pozvať členov rodiny, alebo zmenu na študentské predplatné, kde budete potrebovať overiť svoj nárok.
  Zrušenie: Klepnite na položku Zrušiť predplatné a potom na položku Potvrdiť. Predplatné sa skončí na konci aktuálneho fakturačného obdobia.*

Telefón so systémom Android so zobrazenými možnosťami správy členstva.

V zariadení so systémom Android

Okrem zmeny alebo zrušenia členstva si v zariadení so systémom Android alebo v Chromebooku môžete zmeniť spôsob platby alebo na svoj účet uplatniť darčekové karty.

Ak už zariadenie so systémom Android, v ktorom ste sa zaregistrovali do služby Apple Music, nemáte, najskôr si do nového zariadenia so systémom Android stiahnite aplikáciu Apple Music, prípadne svoje predplatné spravujte pomocou iného zariadenia.

 1. V aplikácii Apple Music v zariadení so systémom Android klepnite na tlačidlo Tlačidlo Možnosti zoradenia
 2. Klepnite na položku Účet. Ak sa položka Účet nezobrazuje, klepnite na menu Nastavenia > Prihlásiť sa, prihláste sa pomocou účtu Apple ID, klepnite na tlačidlo návratu Tlačidlo navigácie nahor a potom znova klepnite na tlačidlo Tlačidlo Možnosti zoradenia.
 3. Klepnite na položku Spravovať členstvo.
 4. Predplatné môžete spravovať prostredníctvom možností, ktoré sú k dispozícii.
  Zmena: K dispozícii máte zmenu na individuálne predplatné fakturované mesačne alebo ročne, zmenu na rodinné predplatné, do ktorého potom môžete pozvať členov rodiny, alebo zmenu na študentské predplatné, kde budete potrebovať overiť svoj nárok.
  Zrušenie: Klepnite na položku Zrušiť predplatné a potom na položku Potvrdiť. Predplatné sa skončí na konci aktuálneho fakturačného obdobia.*

V Macu alebo PC

Ak používate Mac alebo PC, v ktorom ste sa zaregistrovali do služby Apple Music, kliknite na tento odkaz: Zobraziť moje predplatné. Alebo postupujte takto:

 1. Otvorte iTunes.
 2. V lište v hornej časti obrazovky počítača alebo v hornej časti okna iTunes vyberte položky Účet > Zobraziť môj účet. Môže byť potrebné prihlásiť sa pomocou účtu Apple ID.
 3. Na stránke s informáciami o účte rolujte do časti Nastavenia. Kliknite na položku Spravovať napravo od položky Predplatné.
 4. Napravo od predplatného služby Apple Music kliknite na položku Upraviť.
  Ak sa vám sťahuje poplatok za predplatné, no dané predplatné v zozname predplatného nevidíte, skontrolujte, či ste sa prihlásili pomocou toho účtu Apple ID, cez ktorý ste službu Apple Music začali odoberať a cez ktorý ju používate vo svojom zariadení. Prečítajte si, ako postupovať, ak predplatné stále nemôžete zobraziť.
 5. Predplatné môžete spravovať prostredníctvom možností, ktoré sú k dispozícii.
  Zmena: K dispozícii máte zmenu na individuálne predplatné fakturované mesačne alebo ročne, zmenu na rodinné predplatné, do ktorého potom môžete pozvať členov rodiny, alebo zmenu na študentské predplatné, kde budete potrebovať overiť svoj nárok.
  Zrušenie: Kliknite na položku Zrušiť predplatné a potom na položku Potvrdiť. Predplatné sa skončí na konci aktuálneho fakturačného obdobia.*

Počítač s otvorenou aplikáciou iTunes, v ktorej sa zobrazuje obrazovka členstva v službe Apple Music a dialógové okno Potvrdenie zrušenia.

V Apple TV

 1. Otvorte menu Nastavenia a vyberte položku Účty.
 2. V časti Predplatné vyberte položku Spravovať predplatné.
 3. Vyberte svoje predplatné služby Apple Music.
  Ak sa vám sťahuje poplatok za predplatné, no dané predplatné v zozname predplatného nevidíte, skontrolujte, či ste sa prihlásili pomocou toho účtu Apple ID, cez ktorý ste službu Apple Music začali odoberať a cez ktorý ju používate vo svojom zariadení. Prečítajte si, ako postupovať, ak predplatné stále nemôžete zobraziť.
 4. Predplatné môžete spravovať prostredníctvom možností, ktoré sú k dispozícii.
  Zmena: K dispozícii máte zmenu na individuálne predplatné fakturované mesačne alebo ročne alebo zmenu na rodinné predplatné, do ktorého potom môžete pozvať členov rodiny. Ak si chcete predplatné zmeniť na študentské členstvo, použite iné zariadenie.
  Zrušenie: Kliknite na položku Zrušiť predplatné. Predplatné sa skončí na konci aktuálneho fakturačného obdobia.*

Televízor s otvorenou obrazovkou členstva v službe Apple Music. Je vybraté tlačidlo Zrušiť predplatné.

Služba Apple Music nie je k dispozícii na Apple TV (2. generácia) ani Apple TV (3. generácia).


Pripojenie k existujúcej rodine

Ak už ste súčasťou skupiny Rodinného zdieľania s rodinným predplatným služby Apple Music, nepotrebujete na pripojenie vykonať žiadne kroky.

Ak máte individuálne predplatné služby Apple Music a chcete sa pripojiť k existujúcej rodine, súčasťou ktorej ešte nie ste, postupujte podľa týchto pokynov:

 1. Požiadajte organizátora rodiny, aby vás pozval na pripojenie k svojej rodinnej skupine.
 2. Prijmite pozvánku na pripojenie ku skupine.
 3. Po prijatí pozvánky otvorte aplikáciu Apple Music a skontrolujte, či ste členom skupiny. Vykonajte kroky na správu predplatného vo svojom zariadení a uistite sa, že máte rodinné predplatné.

Keď sa pripojíte k rodinnému predplatnému, vaše individuálne alebo študentské predplatné sa zruší na konci ďalšieho fakturačného obdobia. Ak budete chcieť opustiť rodinné členstvo a obnoviť si individuálne alebo študentské predplatné, môžete vykonať opačnú zmenu.


Ak sa vám predplatné stále nezobrazuje

 • Skontrolujte, či máte v zariadení aktuálny softvér, alebo aktualizujte aplikáciu Apple Music pre systém Android na najnovšiu verziu.
 • Pri zakúpení predplatného ste možno boli prihlásený pomocou iného účtu Apple ID. Prihláste sa pomocou neho a skontrolujte, či sa v tomto účte fakturuje vaše predplatné. Ak máte zapnutú dvojzložkovú autorizáciu, môže sa vám zobraziť výzva na zadanie overovacieho kódu. Ak si nepamätáte heslo k danému účtu Apple ID, môžeme vám pomôcť.
 • Ak nie ste organizátor rodiny, rodinné predplatné môžete opustiť, no organizátorovi sa zaň bude fakturovať poplatok, až kým dané predplatné nezruší.
 • Ak ste sa do služby Apple Music zaregistrovali cez mobilného operátora, so žiadosťou o zrušenie sa obráťte na neho.
 • Ak ste dostali e-mail týkajúci sa predplatného alebo poplatku za službu Apple Music a neviete, či mu možno veriť, pozrite si, ako identifikovať pravý e-mail od spoločnosti Apple.
 • Ak sa vám predplatné stále nezobrazuje alebo ho nemôžete spravovať, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.


Ďalšie informácie

* Ak službu Apple Music zrušíte počas skúšobného obdobia, okamžite prídete o prístup ku katalógu a funkciám služby Apple Music.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: