Správa predplatného služby Apple Music na iPhone, iPade, iPode touch, Macu, PC alebo Apple TV

Prečítajte si, ako zrušiť používanie služby Apple Music, prejsť na mesačné individuálne, ročné individuálne, rodinné alebo študentské predplatné alebo sa pripojiť k existujúcej rodine.

Prostredníctvom služby Apple Music získate prístup k celému katalógu skladieb, playlistov, hudobných videí a ďalšieho obsahu služby Apple Music. Prístup k svojej knižnici budete mať na všetkých zariadeniach, na ktorých sa prihlásite pomocou toho istého účtu Apple ID a na ktorých je zapnutá iCloud Hudobná knižnica.

Tento článok je určený pre zariadenia Apple. Zistite, ako spravovať predplatné služby Apple Music, ak používate telefón so systémom Android.

Funkcie služby Apple Music sa môžu v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líšiť.

Zrušenie predplatného

Používanie služby Apple Music môžete zrušiť na iPhone, iPade, iPode touch, Macu, PC alebo Apple TV

Ak predplatné zrušíte počas skúšobného obdobia, prístup k celému katalógu služby Apple Music budete mať až do dátumu, kedy by sa vám naúčtovala plná cena.

Ak predplatné nezrušíte viac než 24 hodín pred dátumom obnovenia, môže sa obnoviť.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch

Ak chcete zobraziť svoje predplatné, klepnite na tento odkaz: Zobraziť moje predplatné. Prípadne postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Hudba a klepnite na položku Pre vás. 
 2. Klepnite na ikonu profilu Krúžok s ružovým obrysom na bielom pozadí alebo na svoju fotku v pravom hornom rohu.
 3. Rolujte na koniec profilovej stránky a klepnite na položku Zobraziť účet. Ak ste si nenastavili profil služby Apple Music, prejdite na krok 4.
 4. Klepnite na položku Zobraziť Apple ID. Môže sa zobraziť výzva, aby ste svoj účet Apple ID overili.
 5. Rolujte na položku Predplatné, klepnite na ňu a potom klepnite na položku Apple Music. Ak nemáte žiadne iné predplatné, prejdete priamo do služby Apple Music.
 6. Klepnite na položku Zrušiť predplatné a potom na položku Potvrdiť. Keď predplatné zrušíte, skončí sa na konci aktuálneho fakturačného obdobia.

Predplatné získané v balíku od operátora sa spravuje prostredníctvom operátora. Ak ho chcete zrušiť, obráťte sa na príslušného operátora.

Na Macu alebo PC

Ak chcete zobraziť svoje predplatné, klepnite na tento odkaz: Zobraziť moje predplatné. Prípadne postupujte takto:

 1. Otvorte iTunes. Ak ste sa ešte neprihlásili, prihláste sa pomocou svojho účtu Apple ID.
 2. V lište v hornej časti obrazovky počítača alebo v hornej časti okna iTunes vyberte položky Účet > Zobraziť môj účet.
 3. Overte svoj účet Apple ID a potom kliknite na položku Zobraziť účet.
 4. Na stránke s informáciami o účte prejdite do časti Nastavenia. 
 5. Vpravo od položky Predplatné kliknite na položku Spravovať a potom kliknite na položku Apple Music. Ak nemáte žiadne iné predplatné, prejdete priamo do služby Apple Music.
 6. Kliknite na položku Zrušiť predplatné a potom na položku Potvrdiť. Keď predplatné zrušíte, skončí sa na konci aktuálneho fakturačného obdobia.

 

Na Apple TV

Predplatné môžete zrušiť na Apple TV 4K alebo Apple TV (4. generácia). Apple TV (3. generácia alebo staršia) nie je so službou Apple Music kompatibilné.

 1. Otvorte menu Nastavenia a vyberte položku Účty.
 2. V časti Odoberania vyberte položku Spravovať odoberania. Môže sa zobraziť výzva na prihlásenie.
 3. Vyberte položku Apple Music a potom vyberte položku Zrušiť odoberanie. Keď predplatné zrušíte, skončí sa na konci aktuálneho fakturačného obdobia.

Zmena predplatného

Typ predplatného môžete kedykoľvek zmeniť. So všetkými typmi možno získať prístup k celému katalógu služby Apple Music, existujú však isté rozdiely:

 • Pri používaní mesačného individuálneho predplatného platíte každý mesiac. S ročným predplatným získate dvanásť mesiacov služby Apple Music za cenu desiatich.
 • S rodinným predplatným si rodiny až so šiestimi členmi môžu vychutnávať všetky výhody služby Apple Music, pričom každý člen bude mať vlastnú knižnicu. Prečítajte si viac o pripojení s rodinným predplatným. Môžete sa tiež pripojiť k existujúcej rodine.
 • So študentským predplatným môžu študenti vysokých škôl alebo univerzít vo vybraných krajinách a oblastiach, ktoré udeľujú vysokoškolský titul, používať službu Apple Music až 48 mesiacov (4 roky) za znížený členský poplatok. Prečítajte si viac o možnosti pripojenia pre študentov.

Postupujte podľa krokov na prechod z aktuálneho typu predplatného na mesačné individuálne predplatné, ročné individuálne predplatné, rodinné predplatné alebo študentské predplatné na iPhone, iPade, iPode touch, Macu, PC alebo Apple TV.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch

Ak chcete zobraziť svoje predplatné, klepnite na tento odkaz: Zobraziť moje predplatné. Prípadne postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Hudba a klepnite na položku Pre vás.
 2. Klepnite na ikonu profilu Krúžok s ružovým obrysom na bielom pozadí alebo na svoju fotku v pravom hornom rohu.
 3. Rolujte na koniec profilovej stránky a klepnite na položku Zobraziť účet. Ak ste si nenastavili profil služby Apple Music, prejdite na krok 4.
 4. Klepnite na položku Zobraziť Apple ID. Môže sa zobraziť výzva, aby ste svoj účet Apple ID overili.
 5. Rolujte na položku Predplatné, klepnite na ňu a potom klepnutím na položku Apple Music zobrazte možnosti, ktoré máte k dispozícii. Ak nemáte žiadne iné predplatné, prejdete priamo do služby Apple Music.
 6. V časti Možnosti vyberte požadovaný typ predplatného.
  Ak chcete prejsť na ročné individuálne predplatné, klepnite na položku Individuálne (1 rok). Potvrďte výber a klepnite na položku Späť.
  Ak chcete prejsť na rodinné predplatné, klepnite na položku Rodinné (1 mesiac). Potvrďte výber a klepnite na položku Späť.
  Ak chcete prejsť na študentské predplatné, klepnite na položku Študentské (1 mesiac). Otvorí sa nové okno. Klepnite na položku Overiť nárok a postupujte podľa krokov na overenie vášho statusu študenta.

Na Macu alebo PC

Ak chcete zobraziť svoje predplatné, kliknite na tento odkaz: Zobraziť moje predplatné. Prípadne postupujte takto:

 1. Otvorte iTunes. Ak ste sa ešte neprihlásili, prihláste sa pomocou svojho účtu Apple ID.
 2. V lište v hornej časti obrazovky počítača alebo v hornej časti okna iTunes vyberte položky Účet > Zobraziť môj účet.
 3. Overte svoj účet Apple ID a potom kliknite na položku Zobraziť účet.
 4. Na stránke s informáciami o účte prejdite do časti Nastavenia.
 5. Vpravo od položky Predplatné kliknite na položku Spravovať a potom kliknutím na položku Apple Music zobrazte možnosti, ktoré máte k dispozícii. Ak nemáte žiadne iné predplatné, prejdete priamo do služby Apple Music.
 6. Vpravo od časti Možnosti vyberte požadovaný typ predplatného:
  Ak chcete prejsť na ročné individuálne predplatné, kliknite na položku Individuálne (1 rok). Potom potvrďte vybranú možnosť.
  Ak chcete prejsť na rodinné predplatné, kliknite na položku Rodinné (1 mesiac). Potom potvrďte vybranú možnosť.
  Ak chcete prejsť na študentské predplatné, kliknite na položku Študentské (1 mesiac) – vyžaduje sa overenie. Otvorí sa nové okno. Klepnite na položku Overiť nárok a postupujte podľa krokov na overenie vášho statusu študenta.
 7. Kliknite na položku Hotovo.

Na Apple TV

Predplatné môžete zmeniť na Apple TV 4K alebo Apple TV (4. generácia). Apple TV (3. generácia alebo staršia) nie je so službou Apple Music kompatibilné.

 1. Otvorte menu Nastavenia a vyberte položku Účty. 
 2. V časti Odoberania vyberte položku Spravovať odoberania. Môže sa zobraziť výzva na prihlásenie.
 3. V zozname aktívnych predplatných vyberte položku Apple Music a potom vyberte požadovaný typ predplatného. Ak chcete prejsť na študentské predplatné, použite zariadenie so systémom iOS alebo počítač.

Pripojenie k existujúcej rodine

Ak už ste v skupine Rodinného zdieľania s rodinným predplatným služby Apple Music, nepotrebujete na pripojenie vykonať žiadne kroky.

Ak máte individuálne predplatné služby Apple Music a chcete sa pripojiť k existujúcej rodine, súčasťou ktorej ešte nie ste, postupujte podľa týchto pokynov:

 1. Požiadajte organizátora rodiny, aby vás pozval na pripojenie k svojej rodinnej skupine.
 2. Prijmite pozvánku na pripojenie k skupine.
 3. Po prijatí pozvánky otvorte aplikáciu Apple Music a skontrolujte, či ste členom skupiny: klepnite na položku Pre vás a potom na ikonu profilu Ikona profilu Apple Music alebo na svoju fotku. V časti Nájsť ďalších interpretov/kurátorov nájdite položku Spravovať rodinné členstvo.

Keď sa pripojíte k rodinnému predplatnému, vaše individuálne predplatné sa zruší na konci ďalšieho fakturačného obdobia. Ak si budete neskôr chcieť individuálne predplatné obnoviť, môžete vykonať opačnú zmenu.

Získanie ďalšej pomoci

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: