Zoznam povolených položiek zabezpečenia s čiastočnou dôveryhodnosťou

Certifikačná autorita CNNIC nesprávne vydala sprostredkovateľský certifikát. Tento problém bol vyriešený pridaním mechanizmu, ktorý zabezpečuje čiastočnú dôveryhodnosť certifikačnej autority tým, že považuje za dôveryhodnú len skupinu certifikátov.

V systém OS X možno pomocou nasledujúcich krokov odobrať dôveryhodnosť koreňovým certifikátom CNNIC alebo ľubovoľnému certifikátu v zozname povolených položiek:

  • Vyhľadajte certifikát, ktorý sa nikdy nemá považovať za dôveryhodný. Môžete napríklad kliknúť na ikonu zámku v prehliadači Safari a potiahnuť ikonu certifikátu na plochu.
  • Dvakrát kliknite na certifikát, čím sa otvorí v utilite Kľúčenka. Listové certifikáty je potrebné otvoriť tak, že na ne dvakrát kliknite. V prípade koreňových certifikátov sa zobrazí výzva pri importe do utility Kľúčenka.
  • Zmeňte nastavenie dôveryhodnosti na možnosť Nikdy nedôverovať.

Verziu nainštalovaného priestoru Trust Store v zariadení so systémom iOS zistíte klepnutím na položky Nastavenia > Všeobecné > Informácie. Informácie o verzii priestoru Trust Store sú uvedené na konci zoznamu. 

Úplný zoznam dôveryhodných certifikátov nájdete v článku s informáciami o priestore Trust Store systému OS X a priestore Trust Store systému iOS.

Obsah certifikátov CNNIC, ktoré systémy OS X a iOS považujú za dôveryhodné

Certifikáty od vydavateľa „China Internet Network Information Center EV Certificates Root“ v skupine dôveryhodných certifikátov

Názov certifikátu Vydavateľ Typ Veľkosť kľúča Algoritmus podpisu Sériové číslo Koniec platnosti
aa01  CNNIC EV SSL  RSA  1 024 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 DC  28. novembra 2016, 8:19:46
auth.cnidrz.cn  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 C0  11. apríla 2015, 5:11:08
evdemo.cnnic.cn  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 CB  18. septembra 2016, 6:34:03
mobile.rittal.cn  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 E8  25. marca 2016, 5:17:49
money.11185.cn  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 BC  27. novembra 2015, 3:40:02
中华时代.中国 CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 E6  27. februára 2016, 7:53:21
RASERVER  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 7D  1. septembra 2015, 12:04:29
shop.getarts.cn  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 CE  27. augusta 2015, 7:31:02
www.cashlai.com  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 CC  22. augusta 2015, 7:06:29
www.cmnechina.com  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 D5  20. októbra 2015, 3:20:57
www.cnidrz.cn  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 C1  11. apríla 2015, 5:11:53
www.cswsz.com  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 D4  28. septembra 2015, 7:12:53
www.e-shenhua.com  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 BB  10. mája 2015, 7:45:31
www.ecp2p.com  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 D9  6. novembra 2015, 8:38:59
www.guangyudai.com  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 D8  5. novembra 2016, 2:53:08
www.gusucaifu.com  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 CF  1. septembra 2015, 6:15:29
www.huitou365.com  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 D1  4. septembra 2015, 3:18:22
www.hxsdai.com  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 D6  23. októbra 2015, 7:43:12
www.jingup2p.com  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 D3  28. septembra 2015, 6:44:23
www.lsjrp2p.com  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 E5  13. februára 2016, 3:53:13
www.ptcft.com  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 E1  24. decembra 2016, 8:34:15
www.qilurendai.com  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 DD  2. decembra 2015, 6:16:18
www.renrenht.com  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 E3  28. januára 2016, 2:22:51
www.sccfb.cn  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 C8  18. júla 2015, 3:33:37
www.sfn.cn  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 C5  27. mája 2015, 2:19:48
www.sudu.cn  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 C2  14. apríla 2015, 8:01:02
www.sundns.com  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 C9  25. júla 2015, 6:42:41
www.tcrrd.com  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 DA  28. novembra 2016, 7:01:53
www.tmlooking.com  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 D0  2. septembra 2015, 7:36:19
www.touaa.com  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 E0  17. decembra 2016, 7:33:46
www.trustplusplus.com  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 C7  11. júla 2015, 2:24:19
www.uxiku.cn  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 DE  2. decembra 2015, 6:29:08
www.wdw88.com  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 DF  16. decembra 2015, 2:47:41
www.ynhld.cn  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 D2  28. septembra 2015, 6:25:42
www.yrd100.com  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 CA  28. júla 2015, 7:09:41
www.ziyuanlianhe.com  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 CD  26. augusta 2015, 6:33:21
ync365.com  CNNIC EV SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 E7  28. novembra 2015, 7:10:35

Certificates issued by “CNNIC ROOT” in the trusted set

Názov certifikátu Vydavateľ Typ Veľkosť kľúča Algoritmus podpisu Sériové číslo Koniec platnosti
*.1001.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  5A 9F A8 85 65 E1 EB 53 01 08 7E D9 54 BA 1D C2  21. apríla 2015, 8:18:01
*.22.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  6C EF D2 D2 4A 65 D9 80 E4 75 AE 01 17 72 1A C5  6. augusta 2017, 6:54:48
*.22asp.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 16 1D  18. októbra 2015, 6:29:21
*.24lian.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 16 1F  18. októbra 2015, 6:30:27
*.300.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 15 C8  25. septembra 2015, 7:40:53
*.3649.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 16 1A  17. októbra 2015, 7:56:53
*.51iwifi.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 AF D8 23 83 42 9F DF 31 A4 C7 11 A0 A9 B0 6D 99  13. novembra 2015, 7:46:20
*.55hl.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 16 17  17. októbra 2015, 7:55:41
*.58asp.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 16 1C  18. októbra 2015, 6:28:22
*.7data.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 16 18  17. októbra 2015, 7:56:05
*.account.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  17 71 7D 3C A5 F7 D5 62 DF 40 5D 85 1B DA D4 C2  22. septembra 2016, 6:36:18
*.acskeystore.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 D5  4. júna 2015, 1:39:34
*.activedirectory.ext.azure.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  4D CE 8D CF 84 DB A0 41 95 F6 43 7E F5 52 CB 35  9. februára 2017, 7:11:21
*.activedirectory.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 E4  5. júna 2015, 7:17:50
*.admin.database.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 C5 FE DD B3 08 90 A8 A9 16 3F AA 6C 33 C2 01 09  16. marca 2017, 7:34:32
*.admin.database.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A C9  9. júna 2015, 8:07:55
*.admin.protection.partner.outlook.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  3E D3 55 72 97 84 B6 A7 FA 5F C3 95 B4 C8 94 92  4. apríla 2016, 7:13:11
*.adrenmin.com  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 E8 AE 18 F9 DF 37 F5 22 D6 6B 6B 6B 66 E2 84 5A  9. marca 2016, 7:41:05
*.antadhh.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 C1 5C DE A5 74 65 3E EF 26 04 A8 0A B4 30 A5 E3  11. septembra 2017, 3:36:59
*.astpay.com  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  36 EE 89 2D A3 57 DD 00 5B 1C 62 CD 2F 13 E1 03  9. septembra 2015, 3:37:39
*.aubdas.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  4F BF 0B 4C 16 60 2E 88 65 5D B8 98 1C D9 39 0D  20. októbra 2015, 3:11:32
*.azure-mobile.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A D8  1. júla 2015, 7:23:06
*.azure-mobile.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A D9  1. júla 2015, 7:23:34
*.azurehdinsight.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 C8 6D 92 B5 ED 34 1B F8 9A 58 9F C6 C4 26 56 D3  16. mája 2016, 2:46:49
*.batch.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 C7 0A 2F DD 19 23 E7 A4 2F B5 3D 9C 6E 51 75 3D  28. marca 2016, 5:46:59
*.battlenet.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 18 8A  10. júna 2016, 8:38:17
*.bestonepay.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  79 D3 24 6E 62 20 DD 39 C9 E5 C5 77 AD 14 68 0B  18. decembra 2015, 2:30:29
*.bigwww.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 15 BD  20. septembra 2015, 8:15:30
*.billing.database.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  16 4F 41 52 03 90 DF 3B CF D3 3E 82 82 00 75 EB  9. marca 2017, 6:39:35
*.billing.database.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 F3  5. júna 2015, 7:20:56
*.bizsms.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 15 B4  27. augusta 2015, 6:47:11
*.bizxun.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 16 1B  17. októbra 2015, 7:57:14
*.bjb.backup.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  24 76 5E 41 A6 17 45 B1 6A 5C DA EE 97 6B 77 30  8. augusta 2015, 2:15:56
*.bjb.hypervrecoverymanager.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 B5 36 28 07 E6 DF 8F D1 94 B9 42 C2 9B 76 75 C1  13. novembra 2016, 3:14:02
*.blob.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 B6  4. júna 2015, 6:26:27
*.blob.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  76 63 E5 94 D5 C7 2D 94 9E 67 BB 66 03 28 0E 88  4. augusta 2016, 3:07:25
*.cacheinfra.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 90 0A B4 38 51 E3 08 7A 9C 4B FF 49 22 D4 9B 2F  16. marca 2017, 7:38:14
*.cacheinfra.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  7C A8 CA 40 05 AC 91 67 65 AE B7 F4 2C 14 EB 2E  16. marca 2017, 7:38:14
*.cailai.com  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 D9 5A F4 A3 4A BB AF 35 02 62 07 F8 7E 90 4D EB  13. februára 2016, 3:48:18
*.careauto.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 CD EB 96 B9 4E A3 56 E0 9A E8 B4 44 11 AB 0B 51  2. februára 2016, 7:26:26
*.channel.mediaservices.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1B 2D 00 B4 6F A6 6F BC B9 1C A0 6C 80 49 44 EC  5. septembra 2016, 3:19:40
*.chinaccnet.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 80 41 6E 9D 4A C5 A4 CE 03 04 48 CD 4E 91 EB 95  22. decembra 2015, 8:42:06
*.chinaclear.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 18 72  19. apríla 2016, 8:11:17
*.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  5A 58 6E 1D BA 4D 9A EC 66 6F 81 88 D3 7A 82 C2  27. marca 2017, 7:40:03
*.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A CE  10. júla 2015, 3:05:04
*.chinacloudsites.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 E5 C2 C6 6A DF AD DA 24 C1 FC 34 C8 1A E4 22 F4  27. marca 2017, 7:29:15
*.chinacloudsites.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 F8 2A CE 82 76 4D 09 31 03 68 A1 AE F8 A8 4A 1A  27. marca 2017, 7:39:57
*.chinacloudsites.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  48 E3 9D BB FD 1D 1C 75 B5 E9 2E FA C1 7E 00 80  27. marca 2017, 7:39:58
*.chinacloudsites.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 ED B2 1E 22 8E B8 F0 FA 62 74 5F D4 EB 7E 93 9A  4. septembra 2016, 2:55:30
*.chinacloudsites.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 A7  21. júna 2015, 6:51:24
*.chinacloudsites.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  52 5E 17 8D AE BE EF 81 59 37 02 D4 5E BC 6E 63  9. júla 2016, 2:38:15
*.chinaemail.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 03  3. septembra 2016, 7:39:22
*.chiq-cloud.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  39 F6 11 AB 01 AD 57 1D B3 6F 23 02 FF C7 40 A1  21. októbra 2015, 2:42:14
*.cnetcn.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 16 19  17. októbra 2015, 7:56:30
*.cnnic.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A F7  1. septembra 2016, 5:28:37
*.cnpcint.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  01 09 BA 80 55 40 16 E2 B0 6C E6 A0 9A 15 9F 4F  8. januára 2016, 7:23:39
*.colliers.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 D1 E0 7B DF A5 6A F9 40 F1 E1 67 62 52 D0 B1 A8  30. septembra 2017, 2:46:12
*.corp.youdao.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 16 28  28. novembra 2015, 7:22:04
*.database.secure.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  57 FD 45 A9 6D FB 80 DC 68 D5 E7 03 3E BE 21 1F  30. decembra 2016, 2:32:33
*.dmctr.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 15 FD  8. októbra 2015, 5:30:06
*.dnbiz.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 15 C2  21. septembra 2015, 3:47:12
*.dns.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 15 B3  27. augusta 2015, 6:46:40
*.dns.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  55 89 A8 CB AA 03 CB 66 F1 64 44 29 EF 74 FA A9  7. júna 2017, 5:39:29
*.dns.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 83  7. júna 2015, 5:39:29
*.dsts.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 86 34 ED A2 87 94 11 0C CF 61 A7 A1 4E C4 EF 65  24. júla 2016, 7:10:23
*.dsts.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 BC  4. júna 2015, 6:24:24
*.elephantcloud.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 C1 9F 71 D4 E9 1B 91 AC FB 7F 03 FD 07 F4 0E 86  19. septembra 2015, 7:31:41
*.ename.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 16 09  16. októbra 2015, 2:48:31
*.ename.net  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 16 08  16. októbra 2015, 2:48:09
*.eqxiu.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 FE 25 99 6E 95 40 64 F2 22 C4 1F 9F 5D E4 60 32  29. októbra 2015, 8:07:55
*.file.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 A3 96 3C 22 EF 24 4E 48 E6 CF F3 39 4E 5B 99 65  8. apríla 2016, 2:57:24
*.file.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 E6 8E 9A C1 C3 DD 61 03 CA 89 5D C4 AB 62 DB F2  4. augusta 2016, 3:09:05
*.gamed9.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  13 14 A2 5E 0D 30 49 37 47 5B 34 8E 4F 4C 08 8A  21. augusta 2015, 3:02:13
*.gameyw.netease.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 82  16. decembra 2016, 6:45:55
*.global-mail.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 D3 24 71 67 34 2E ED 52 5F B7 71 3F C6 D5 10 6B  6. mája 2016, 8:04:12
*.gm.163.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A E8  2. augusta 2016, 3:19:53
*.hdinsight-test.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 84 6B 53 CA 56 EA 3C 48 46 FF B2 67 DC C8 6B 92  16. mája 2016, 2:33:51
*.hdinsightservices.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 D2 9B 07 76 0B B9 CC 6B 56 64 27 51 21 82 9C 45  16. mája 2016, 2:41:49
*.hostcn.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 15 BC  20. septembra 2015, 8:14:25
*.huaxiamingwang.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 15 FB  8. októbra 2015, 5:28:29
*.intercom.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 15 AD  22. augusta 2015, 7:07:31
*.iwififree.net  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 F0 91 B9 16 DE 3B 3F B1 06 CF 76 6D 0D 96 AE 00  17. júna 2015, 7:51:05
*.kaoshixing.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 AF A3 77 BA CB 49 DB 9C D0 BE BA 6F 89 D3 3C 91  1. júla 2015, 3:36:48
*.keboda.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C EF 4D D1 BA D0 57 38 8A E0 75 EA A6 37 CD 73  12. septembra 2015, 3:26:38
*.kingnode.com  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  3D 71 0F 88 5D 87 D0 2F 0A 19 0B B1 57 F2 EA DA  20. marca 2016, 7:44:13
*.knet.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 09  2. septembra 2016, 2:38:27
*.location-diagnostics.store.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  02 35 74 01 BA BD 73 08 BB 01 B4 95 F0 B6 AB 0F  4. augusta 2016, 3:04:38
*.location-diagnostics.store.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 B4  4. júna 2015, 6:26:42
*.mail.mil.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  4E E0 96 C4 93 58 52 0D 2F 50 8B 0A BC 0D 0E 83  31. júla 2015, 2:29:19
*.mail.netease.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 AC B5 B8 42 E5 49 34 59 DB 4E 8E 07 72 A4 5B B2  1. decembra 2017, 3:13:21
*.mail.protection.partner.outlook.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 98 FC D6 F5 87 FC 06 00 33 7B 16 14 BD 4F 2F 53  9. júna 2017, 6:33:58
*.mail.protection.partner.outlook.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 71  9. júna 2015, 6:33:58
*.mcds.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  2B 1F C6 B9 85 22 8F 76 D9 13 98 63 6A 5C 65  1. augusta 2015, 2:38:53
*.mcp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 15 FC  8. októbra 2015, 5:29:28
*.mfa.gov.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 81 C6 89 C0 02 7E EA F1 D8 CD 5F 22 AF F8 90 C6  10. marca 2017, 2:58:18
*.moa.knet.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  40 A6 FB 31 04 5F E4 24 98 E9 2E F1 11 B1 F6 65  5. septembra 2015, 3:09:50
*.ms.netease.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  55 0D 72 7C A7 CD 91 95 F9 BE 8C 22 7D 3D E5 70  12. júna 2016, 3:30:03
*.myzhongjin.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 FB 4B E5 EE 9B 5F AE 5F B5 5E A3 1E 54 FA E4 57  18. novembra 2015, 2:55:49
*.nacao.org.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 15 67  23. mája 2015, 2:16:14
*.nbdzsp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 46  16. novembra 2016, 7:44:09
*.ngtld.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 89  24. decembra 2016, 1:35:40
*.nipponpaint.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  2D 2D 3B 6E 7F BD E7 D2 E5 41 47 36 DF 69 04 47  4. decembra 2017, 3:11:41
*.notification.core.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 D3 9B 1C 8D C9 D2 62 39 A5 7B 0C 2C 78 7D 3B DF  25. septembra 2015, 6:41:05
*.notifications.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  6B 35 71 C4 4D 13 78 75 94 00 DD EA FE AE A2 9E  25. septembra 2015, 6:41:03
*.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 FC 1D 2B 87 80 1B 13 DA BB 56 6C D2 CE D2 E8 AD  12. marca 2017, 6:18:09
*.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 66  9. júna 2015, 6:51:19
*.online.partner.lync.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  0B 02 D1 4C EE E5 6E 25 01 CD 2C 47 AF AD 41 98  17. júna 2017, 7:50:55
*.online.partner.lync.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 80  17. júna 2015, 7:50:55
*.osiscram.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  53 75 CA 77 DD 97 91 70 24 89 AE BE 8C CD 3B 8D  16. marca 2017, 7:24:03
*.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 06  7. júna 2015, 5:38:16
*.partner.outlook.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 73  17. júna 2015, 8:00:28
*.passwordreset.activedirectory.windowsazure.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 FE 25 0B BF 66 7D 69 3D F1 E0 48 36 AC 0E 66 04  9. februára 2017, 7:11:15
*.pentaxmedical.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 E7 85 86 14 85 02 20 7D 19 0E 9B ED 2D 4B 16 D7  24. septembra 2017, 3:14:26
*.petropub.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 98 04 A4 D1 09 2C FA 70 5E C8 16 BF BE 29 99 AE  14. októbra 2015, 6:46:37
*.portal.database.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 C9 75 53 6C 84 ED 44 3F EA B7 37 21 86 FB 47 31  16. marca 2017, 7:34:35
*.portal.database.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 F6  5. júna 2015, 7:21:36
*.protection.partner.outlook.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 9F AD 31 C9 29 12 62 A5 07 76 FA C6 CD 3D A5 30  11. júna 2016, 6:54:27
*.protection.partner.outlook.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 C3 E9 F1 30 0D B8 CF 15 95 87 B2 CF 2F 01 D4 ED  2. decembra 2016, 8:00:47
*.protection.partner.outlook.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  5D 3C 53 9E D1 44 75 0B 00 E6 AA 9A 08 65 2D 7C  8. decembra 2016, 3:13:19
*.qdeduyun.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 EE 4F CA 43 BE 3B 1D 2E 45 85 DA FB D0 1B E4 AD  17. septembra 2015, 8:10:12
*.queue.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 B7  4. júna 2015, 6:26:19
*.queue.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  75 B8 B7 18 58 7A 01 5E 9A 35 78 81 7C 7F 0E FA  4. augusta 2016, 3:11:53
*.rd.netease.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 16 26  24. novembra 2015, 9:35:19
*.redis.cache.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 B3 A0 F5 17 24 76 3C A2 D1 4F 49 95 49 AB D6 64  9. marca 2017, 6:39:35
*.redis.cache.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  47 A9 42 10 AE 2A F4 4A CA F2 72 7D EB D4 B7 80  9. marca 2017, 6:39:33
*.rtp.channel.mediaservices.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 92 E3 04 62 70 0C 0C 67 60 91 23 4C AD 42 A6 CC  17. októbra 2016, 2:33:04
*.sapphiresvc.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 07  7. júna 2015, 5:38:59
*.sds-diagnostics.store.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 E4 BA EC 47 9E 36 6E 42 63 D8 B3 35 2F EC B6 69  4. augusta 2016, 3:17:55
*.sds-diagnostics.store.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 B9  4. júna 2015, 6:26:05
*.servicebus.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  4E CF A7 79 AB B7 0B 1C 68 A2 DC ED 31 E7 49 6F  30. marca 2017, 6:32:26
*.sha.backup.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  3D 85 74 4F 55 AB B3 A1 5D 1B C1 ED 02 9E 42 D0  8. augusta 2015, 2:15:55
*.sha.hypervrecoverymanager.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 FC D1 69 BC 0F 7F 43 65 E5 B4 AC 29 EA 9A C2 F8  13. novembra 2016, 3:13:58
*.shangbiao.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 15 C3  21. septembra 2015, 3:52:22
*.sharepoint.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A BA  7. júna 2015, 5:48:40
*.stamp-diagnostics.store.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 E3 DE BE 79 CF 0D A1 2B 16 28 5B EB E9 26 0D 30  4. augusta 2016, 3:19:36
*.stamp-diagnostics.store.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 AB  4. júna 2015, 6:25:57
*.store.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 AF  4. júna 2015, 6:25:25
*.store.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  5F 26 01 9D 63 00 DF 1F CE AC EF 47 8D 06 A6 5D  4. augusta 2016, 3:20:35
*.stream-diagnostics.store.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 AC  4. júna 2015, 6:25:50
*.stream-diagnostics.store.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  2C 61 5C CF 77 0E 65 AD 9E 64 96 54 C8 F4 BD 36  4. augusta 2015, 3:21:27
*.streaming.mediaservices.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  51 D1 F6 08 18 9C 3D 66 B9 D9 05 F4 D2 2D 36 83  5. septembra 2016, 3:19:39
*.sts.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 DE C8 9B 68 E1 D4 FE 2C C6 A3 B2 7B A6 61 94 DA  21. júna 2017, 6:40:15
*.sts.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 A5  21. júna 2015, 6:40:15
*.sudu.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 15 B8  18. septembra 2015, 7:31:17
*.szaic.gov.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 89 B0 80 E5 44 1C 9E 04 45 57 8C 05 1B 01 C9 C6  9. júna 2015, 7:43:14
*.table.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 B8  4. júna 2015, 6:26:12
*.table.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  4A FB A7 4C 24 E0 F4 A1 CE 14 E1 1D 40 E9 49 17  4. augusta 2016, 3:23:05
*.taiqigame.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 8E C5 D8 E8 81 92 20 1C B8 EE 0C 58 54 DA 05 D6  3. novembra 2017, 3:12:06
*.taiyipay.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 F1 F2 04 81 0D BB E9 75 05 1B 4E 38 AF 1B 80 14  4. decembra 2017, 8:21:14
*.task-diagnostics.watask.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 2D  9. októbra 2015, 5:55:04
*.task.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 28  29. septembra 2015, 6:04:08
*.testmoa.knet.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 9F A3 18 B3 2F 07 4A 6C A6 2C BD 10 57 B4 5B 45  22. septembra 2015, 7:06:35
*.tm.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 DA 0B 06 C2 23 8E 13 00 45 91 46 B1 76 EB 13 2A  1. septembra 2016, 6:07:54
*.tt-bjbprod1.watask.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 30  9. októbra 2015, 5:58:19
*.tt-shaprod1.watask.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 33  9. októbra 2015, 6:00:38
*.urs.netease.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 18 68  18. apríla 2016, 9:18:57
*.vccore.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 90 5F 39 E4 F8 52 2C 8D 99 7D D1 4D A0 9B D0 93  8. januára 2016, 7:52:03
*.warcraftchina.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 18 89  10. júna 2016, 8:44:51
*.watask.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 27  29. septembra 2015, 6:02:21
*.wdcloud.cc  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 99 B9 98 DB B6 05 74 1D 81 AA 6F 7A D9 7E 4A 45  14. júna 2016, 8:28:56
*.webapp.163.com  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  69 8A 3C 8D 93 EE C0 6B EA 99 FE 1F 12 5E C5 C9  22. marca 2018, 3:09:09
*.wft.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 88  18. decembra 2015, 7:39:35
*.windowsazurepass.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 F8 5B DD B3 8A 0C 1D A2 23 2C B6 54 97 08 4B 3A  16. septembra 2016, 6:46:01
*.workflow.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 D3 55 B3 5D C0 1A 1C 92 33 2E 01 29 24 C0 48 26  9. marca 2017, 6:39:31
*.workflow.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 DC E8 A3 92 98 B6 81 CD 59 0A 54 05 DA 00 F4 67  9. marca 2017, 6:39:35
*.workflow.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A DD  10. júla 2015, 3:14:05
*.ws.netease.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 16 46  23. decembra 2015, 8:41:54
*.xinnet.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 0C  4. decembra 2015, 6:47:45
*.xinnet.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 16 A0  4. decembra 2015, 6:47:21
*.yhqh.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 8C 5A 02 3C FD CF EA 1A F5 0C 8F A5 30 3C 1C 1C  23. januára 2016, 2:54:42
*.ykpaoschool.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 44 6B 30 8B 72 89 44 53 DA 75 9F A2 F6 BC 77  15. januára 2018, 8:16:26
*.ync365.com  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 D1 61 D9 DF 5D 0D B1 0C 90 E2 02 86 D6 21 B8 DB  24. marca 2016, 3:03:31
*.yuanchuangyun.com  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  70 C7 A2 15 0F 32 47 5A 00 93 C7 AC B6 C3 55 8C  30. decembra 2015, 3:11:47
*.yueqing.gov.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 99 AD EC 87 A6 B6 E9 3D 61 2B B7 22 8C 22 91 B1  27. októbra 2017, 7:24:38
*.zdns.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 94 05 03 BA AD B3 1F 87 69 65 9B C8 14 99 AE F6  2. septembra 2017, 5:34:44
*.zgsj.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 16 1E  18. októbra 2015, 6:29:49
*.zhenguanyu.com  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 9E CC 44 0F D0 D3 EF 55 81 86 83 0F 20 34 75 64  2. februára 2016, 8:04:16
*.zhidao.163.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A E7  2. augusta 2016, 3:20:28
*.zhongan.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 AC 93 8B 87 BD 05 85 15 37 CA 30 D3 37 3E 2C 31  24. novembra 2017, 7:38:22
*.zhuzhuqs.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 EF 09 34 EF A4 2B 0E C2 33 06 3C 3E FE 5B D3 9B  25. novembra 2015, 7:53:11
*.zjzwfw.gov.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 84 29 55 C5 75 A1 52 B0 28 AE 68 91 AA AC 5B 47  12. januára 2018, 2:38:33
*.zmail300.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  54 F4 84 AB 51 22 F2 C2 89 C7 36 6B 25 DE 53 BD  4. marca 2018, 8:30:46
*.zsafood.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  37 C3 9A E3 2E DA 7E 74 33 8C 47 A1 94 86 1B AE  1. septembra 2015, 5:37:33
*.zygames.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A BF  29. júla 2015, 7:14:10
087.qhyq.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 5C  12. júla 2015, 2:55:35
218.241.98.161  CNNIC SSL  RSA  1 024 bitov  SHA-1  44 F3 00 01  9. septembra 2015, 5:04:00
218.241.98.167  CNNIC SHA256 SSL  RSA  1 024 bitov  SHA-256  00 92 E0 FA DA E7 0E D8 01 3A 5B C7 9E A0 63 76 F2  09:08:48 Nov 2, 2024
21cn.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 D2 73 D3 0E A2 14 51 73 C0 5B CC 88 CB B1 00 03  17. decembra 2015, 8:03:55
21cn.net  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 AC DB 31 E4 8E F3 7A CB 4B DE C5 74 A6 98 45 89  11. februára 2016, 3:27:42
55hl.net  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 16 0F  17. októbra 2015, 7:52:21
61.135.129.80  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 15 C9  25. septembra 2015, 8:10:43
61.135.129.88  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 15 CA  25. septembra 2015, 8:14:19
7data.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 16 10  17. októbra 2015, 7:52:47
aa001  CNNIC DQ SSL  RSA  1 024 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 E0  23. mája 2015, 6:58:10
aa001  CNNIC SSL  RSA  1 024 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 18 8D  23. mája 2015, 6:45:40
aa003  CNNIC DQ SSL  RSA  1 024 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 E1  23. mája 2015, 7:07:43
aaddnsclient.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 A9 11 63 39 90 B5 E0 A8 92 97 5A 71 95 76 EA 93  4. júna 2017, 1:44:43
aaddnsclient.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 D4  4. júna 2015, 1:44:43
aadg-client.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  2B 4B 26 5D 59 FA EE CE 72 67 34 C3 BF 81 00 15  16. marca 2017, 7:38:15
aadg-resolver. chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 E7  5. júna 2015, 7:18:48
aadg-resolver.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 81  6. júna 2015, 2:39:56
aadg-secrets.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 82  6. júna 2015, 2:40:23
aadg-tools.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 F9 8E FA 7F 73 4E 21 27 7C B5 B0 EA 12 20 F9 B4  5. marca 2017, 3:17:40
aadg.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 A3 37 53 B2 1E 20 F4 7E F0 3D 09 97 4C 58 95 13  17. decembra 2016, 7:02:10
aadg.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 C8 F2 27 0B 76 CA 9B F8 4B C6 BF E4 55 98 4E D2  22. júla 2016, 3:17:05
aadg.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 D4 00 9D 64 61 3D AD C7 9B CF D4 6E 62 19 D0 6D  12. septembra 2016, 2:23:49
aadg.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  06 AB EE FA EE C6 6D 9B 3C CA 93 A9 D0 78 0C C2  8. októbra 2016, 7:03:38
aadg.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  0F D2 FE 8C C0 12 97 5A F7 67 76 66 2C D5 41 70  18. júla 2016, 2:50:03
aadg.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  17 68 19 40 BD 25 2D 08 54 25 23 3C AB 33 7F A7  12. marca 2016, 7:48:54
aadg.management.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  33 1A 81 DF AE 9E 90 F6 6F 66 BC 85 F8 F5 14 7E  10. februára 2016, 6:28:59
aadgmgmt.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 E6  5. júna 2015, 7:18:35
aadprovisioning.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  75 F8 5A F4 7C DD 99 FB 26 D8 C8 0C DC 6E 62 C0  4. júna 2017, 1:22:21
aadprovisioning.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 D6  4. júna 2015, 1:22:21
aadprovisioningrunner.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 CD 99 61 DD BD 9D 1B 7E C9 C8 40 76 36 FC 1D 0F  4. júna 2017, 1:18:22
aadprovisioningrunner.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 D7  4. júna 2015, 1:18:22
accesscontrol.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A D3  10. júla 2015, 3:12:55
account-v2.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B A7  14. januára 2016, 3:08:25
account.21bcd.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  6F 8B 0A FF AF 1E 88 2C 79 0D 45 F5 93 F9 88 8D  15. januára 2016, 8:22:16
account.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A B5  1. júla 2015, 7:33:52
accountrest.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A B6  1. júla 2015, 7:34:36
accountsecurityclient.partner.microsoftonline-i.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 38  9. júna 2015, 6:48:54
accountsecurityclient.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 20  9. júna 2015, 6:40:54
accountservices.partner.microsoftonline-p-i.net.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 2C  9. júna 2015, 6:44:34
accountservices.partner.microsoftonline-p.net.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 12  9. júna 2015, 6:36:01
acis-beta.engineering.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  4D D9 70 59 8C A4 86 FA 48 DD 0B 24 48 C5 00 F7  26. marca 2016, 8:26:34
acis.account.activedirectory.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 C0 69 B0 70 66 D8 4A 92 7E 90 C6 0B 43 57 0E 9D  20. februára 2016, 7:50:55
acis.activedirectory.ext.azure.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  38 67 07 D2 50 DD 74 28 D2 F0 E2 39 7C E4 61 3A  9. februára 2017, 7:12:30
acis.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 CC 61 0B 4F 19 4A DF E1 26 BC 60 CA E6 15 6F 3E  27. marca 2017, 7:51:24
acis.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 95  20. júna 2015, 1:17:21
acis.engineering.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 97 9E 90 7C 67 AD 6C E4 16 A8 CD A1 4C 97 41 81  26. marca 2016, 8:43:50
acis.passwordreset.activedirectory.windowsazure.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 E6 19 58 2A DB 96 4C 9E 1E 4A B8 69 BD 77 4A A1  9. februára 2017, 7:11:20
acis.service.activedirectory.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 E2 29 12 B1 5F 91 C2 7F 2E 38 16 E4 E5 3D 51 62  20. februára 2016, 7:54:19
acisclientadmincert.hdinsightservices.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  52 04 52 C4 03 3C AB 69 2C 4D 2C 53 8E 28 D7 E7  7. júla 2016, 2:37:42
acisportal-beta.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A A6  1. júla 2015, 7:17:16
acisportal.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A A7  1. júla 2015, 7:17:46
acsmdsaccess.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A F3  29. júla 2015, 7:15:10
acss2ssync2msodssyncws.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  04 3C A9 89 84 15 14 24 0D 90 09 A4 DE CD C8 44  4. júna 2017, 1:15:02
acss2ssync2msodssyncws.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 D8  4. júna 2015, 1:15:02
acstoaadpws.accesscontrol.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 C4 4B 95 71 86 0B 45 58 D2 ED 7E A1 8E FA 28 46  3. júna 2017, 8:06:33
acstoaadpws.accesscontrol.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 D9  3. júna 2015, 8:06:33
activedirectory.manage.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 FA  5. júna 2015, 7:22:19
adcm.netease.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 C1 6E 14 9B 08 71 FD A3 9C BE 06 F5 E0 2B BB C9  23. júna 2016, 8:28:25
adfs.yungudata.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 A8 C3 EC 1D DF 60 53 71 61 F7 74 7F 3B B9 86 3B  10. apríla 2015, 7:48:30
admetricsclientcertests.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  23 02 5D BF DE A7 5F 8F DF 3B 67 DC 25 9E 1E 79  2. marca 2017, 8:55:11
admetricsclientcertpas.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 8A FF F3 81 F9 DE 26 AF A1 B3 09 1B F4 5B DE 1A  10. októbra 2016, 2:37:10
admetricsuploaderclientssl.partner.microsoftonline-i.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 85  17. decembra 2015, 6:32:55
admetricsuploaderclientssl.partner.microsoftonline-p.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 86  17. decembra 2015, 6:34:22
admin  CNNIC SHA256 SSL  RSA  1 024 bitov  SHA-256  00 D4 BA 5D 74 09 B2 E9 8A DF 20 57 D2 3A C8 18 F6  18. decembra 2015, 11:33:31
admin  CNNIC SHA256 SSL  RSA  1 024 bitov  SHA-256  5A B1 E6 B4 CA F6 9D 97 CA 8E 61 AC D1 25 D5 19  3. februára 2020, 5:45:13
admin  CNNIC SSL  RSA  1 024 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 18 9F  4. júna 2016, 2:03:58
admin.bj1-1.database.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  40 03 98 3B 71 20 3C 82 B5 76 7B F2 05 8C 6E FB  16. marca 2017, 7:38:13
admin.bj1-1.database.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 ED  5. júna 2015, 7:19:35
admin.configure.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 A1 6E 09 1B 6D 17 52 35 F8 DB AB 1C AE CB F8 C7  12. marca 2016, 7:37:48
admin.ea.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 8C  1. júla 2015, 7:01:31
admin.m.ccdi.gov.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 C7  5. decembra 2015, 10:09:38
admin.sh1-1.database.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  4E 2F 58 69 7C 57 29 F2 0C A1 27 4D DA 0A DC 17  16. marca 2017, 7:34:36
admin.sh1-1.database.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 F4  5. júna 2015, 7:21:08
adminwaepuat.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 8F  1. júla 2015, 7:03:15
adns-test-bsqla01.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 61  27. novembra 2015, 3:07:38
adns-test-bsqla02.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 62  27. novembra 2015, 3:09:44
adns-test-bsqla03.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 63  27. novembra 2015, 3:12:27
adnsapi.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 90  20. júna 2015, 00:54:05
adnsclient-adnstst.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  78 F8 C1 F2 B1 BC A2 8E C9 19 59 17 54 0F 06 AB  2. marca 2017, 3:43:21
adnsclient-adnstst.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A C8  8. júla 2015, 7:04:38
adnsshm.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  18 5D 1C 4E 81 64 5B 16 BB 8A 92 AE F1 FC 03 01  27. februára 2017, 8:15:10
adnsshm.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 91  20. júna 2015, 00:55:35
agentdecryption-bjbprdapp01-cert.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 BE  4. júna 2015, 6:24:05
agentdecryption-bjbprdddc01-cert.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 C0  4. júna 2015, 6:23:31
agentdecryption-shaprdapp01-cert.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 C9  4. júna 2015, 6:22:02
agentdecryption-shaprdddc01-cert.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 CC  4. júna 2015, 2:15:32
ais-client.database.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  75 11 A4 A4 D0 D3 73 BC F9 6B EB B3 1A 9A C0 81  16. marca 2017, 7:34:33
ais-client.database.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 F8  5. júna 2015, 7:21:58
alertingamscallercertificate.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 FE 26 91 F5 F2 E7 66 A9 B3 9D 99 A7 97 3E DD FC  29. januára 2016, 3:07:33
alertingencryptioncertificate.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 B4 82 B1 9B 09 40 9C 20 74 CE EB 59 1F B3 D7 55  29. januára 2016, 3:00:44
alertingserviceprincipalcertificate.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  3D 8E 18 74 F6 7E 7E 53 F3 A5 CE 3E 89 FE B7 C9  29. januára 2016, 3:02:25
ams-dns-client.media.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 D5 D8 4F 0F A2 4E A4 E4 D4 9C AF C1 0A DE FB D2  30. marca 2017, 6:32:30
ams.x.netease.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 89 F0 3E 77 70 FE E6 FE 0B 63 B6 01 37 C2 73 73  23. júna 2015, 8:10:35
analytics.163.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  42 FC 0C 2E 43 F4 AF C3 07 71 41 EE 13 8C 9B 77  27. marca 2016, 8:54:24
anyintest20141214.cnnic.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 D4  14. decembra 2015, 10:41:27
api-content.meepo.escience.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 25  28. apríla 2017, 2:23:49
api.700bike.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 ED 31 19 73 27 EB FF BB D4 B2 5A 96 3C 0E D0 23  9. decembra 2015, 7:46:40
api.edong.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 15 CC  26. septembra 2015, 3:27:38
api.gam-systems.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  38 2F 1B 05 42 3B A3 58 21 CC 6B 17 8D 3A 11 D5  17. novembra 2015, 8:05:09
api.login.partner.microsoftonline-i.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 A9  21. júna 2015, 7:15:35
api.login.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 19  21. júna 2015, 7:11:47
api.shuady.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 FA  20. augusta 2016, 3:40:43
app.weh.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 CA  30. septembra 2015, 7:11:28
appd.evergrande.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 F1 F0 0E 94 A7 74 CD CD ED 8C C2 DE 79 05 48 64  4. januára 2016, 6:57:24
arm-aad-graph-enc-prod.chinacloudapp.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  03 DF DB DB 97 E8 AC 0D DF FF B9 45 0A 29 A8 8A  10. februára 2017, 2:39:37
arm-acis-prod.chinacloudapp.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 E1 34 1A 73 28 71 FA 6B D8 5E 5E 7F B8 8E 3C 0E  10. februára 2017, 2:39:37
arm-adm-encryption-prod.chinacloudapp.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  38 5F E2 B9 4A 13 67 8D 4E E1 EF 17 36 92 18 0A  10. februára 2017, 2:39:36
arm-rp-enc-prod.chinacloudapp.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 D8 BE C9 8E 40 83 C0 F8 E1 4E CF 0B 4E F1 16 0E  10. februára 2017, 2:39:34
arm-rp-encryption-prod.chinacloudapp.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  53 34 13 65 95 63 F9 C3 67 3F 9B E5 6A 8C CB 8D  10. februára 2017, 2:39:33
arm-secretshare-encryption-prod.chinacloudapp.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 BB 04 2A AD 1E 02 9A 42 BC 3E 29 37 E7 7D B0 47  10. februára 2017, 2:39:30
armrdfeprivilegedcert-prod.chinacloudapp.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 DC 73 FC 30 78 3C 2B A4 C4 97 0B CE 90 6E 03 0C  5. marca 2017, 3:17:37
armsubmgmtcert-prod.chinacloudapp.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  7B F4 EF 2F 16 18 5D D7 C7 6B 9A 72 79 A9 81 1E  5. marca 2017, 3:17:39
auth.partner.outlook.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 47  17. júna 2015, 8:10:09
auth.protection.partner.outlook.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 81 B2 BB B3 BC AE A2 0E 41 1B 10 72 E0 1F 7E D5  9. júna 2017, 6:34:19
auth.protection.partner.outlook.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 73  9. júna 2015, 6:34:19
authproxy.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A F5  29. júla 2015, 7:18:52
aux-secretstore-encryption.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  23 98 C4 47 E0 20 6B 74 50 D7 B1 8C A4 B0 F3 58  5. januára 2017, 8:40:44
auxbeclimited.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A FF  15. augusta 2015, 2:54:07
avauth.online.partner.lync.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 82 2B D6 73 45 FD 6E 59 72 99 2A C3 D2 BF 4B 2F  17. júna 2017, 7:54:03
avauth.online.partner.lync.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 62  17. júna 2015, 7:54:03
aventusclientcert1.mediaservices.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  06 1D 8D 0A EA 07 EB AB 75 FF DA 3C 88 56 61 BC  17. októbra 2016, 2:33:02
azdns-zonemanagement.acis.engineering.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  3D 84 0E 3B FF 22 9A 69 EA F5 B0 60 7D A3 17 B2  28. marca 2016, 5:25:41
azdnsadmin.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 3A  11. októbra 2015, 7:52:38
azrc.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 6B  7. júna 2015, 5:35:20
azure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  7E 97 EB B4 93 AD ED 78 21 25 BC 36 E0 09 7C 29  20. marca 2016, 7:04:01
azureactivedirectory.mcprod.database.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 E0 40 4B 72 8B 70 23 6C D8 6C B7 06 A5 61 7E CC  16. marca 2017, 7:34:35
azureactivedirectory.mcprod.database.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 F1  5. júna 2015, 7:20:16
azurechinaportal.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A C2  8. júla 2015, 7:01:23
azureclient.activedirectory.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 DD  5. júna 2015, 7:16:08
azuredmsfabric.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 86  1. júla 2015, 6:43:21
azuredmsfabric.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 89  1. júla 2015, 6:45:41
azuredmswh.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 85  1. júla 2015, 6:42:30
azuredmswh.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 88  1. júla 2015, 6:44:56
azuredns.database.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 FC C2 54 27 BD 0D 53 74 83 2C 1D D8 BE 9A 18 4E  16. marca 2017, 7:34:34
azuredns.database.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 F9  5. júna 2015, 7:22:09
azuremanagement.account.activedirectory.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 FD 3E B6 66 AE 4B 6C 62 C0 11 1A 1B DC A4 EA 67  20. februára 2016, 7:48:47
azuremanagement.activedirectory.ext.azure.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  3C FE EB 0A E4 70 B0 1F 33 63 B9 FB 75 CB 99 8F  9. februára 2017, 7:12:29
azuremanagement.activedirectory.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 DE  5. júna 2015, 7:16:28
azuremanagement.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 84  1. júla 2015, 6:36:21
azuremanagement.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 87  1. júla 2015, 6:44:13
azuremgmt.passwordreset.activedirectory.windowsazure.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  17 BB 27 E1 49 E4 33 D5 F8 D9 7F FB C1 E9 DD 30  9. februára 2017, 7:11:19
azurepsicmcert.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 9D C9 E7 1C CB A4 2A 79 74 DD 49 D2 41 D4 DC 26  20. februára 2016, 7:58:00
azurerdp.account.activedirectory.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 AD 1E 0E E2 B1 9F 51 F9 64 34 74 A0 A3 7F 58 48  20. februára 2016, 7:49:52
azurerdp.activedirectory.ext.azure.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 85 6B E4 52 DC 54 18 85 E1 E8 35 F1 2A 8C AC D2  9. februára 2017, 7:12:28
azurerdp.passwordreset.activedirectory.windowsazure.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  79 25 BB 87 34 7E 79 AE D8 66 BD 77 C0 07 DD 2C  9. februára 2017, 7:11:18
azureremotedesktop.activedirectory.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 DF  5. júna 2015, 7:16:46
azuressd1.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A A8  1. júla 2015, 7:18:33
azuressd2.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A D1  10. júla 2015, 3:07:16
azuressdtest.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 97  2. januára 2016, 3:25:14
azurethrottleclient.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  3C 8C E0 A3 EE 63 B7 EA FF 6D 40 10 A2 D4 B3 55  15. januára 2017, 6:01:52
b2g.myair.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 A3 00 24 AB 3A 31 27 42 CC 30 0D B7 5D 54 4D C3  14. novembra 2015, 7:43:47
backgroundjobsencryptioncertificateprimary.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  5F EC C6 5C 36 D6 1C 43 EA 7C 00 92 97 7B 09 D4  29. januára 2016, 3:03:54
backgroundjobsencryptioncertificatesecondary.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  39 1F 2F 12 22 AD DF A7 58 1E A3 86 2A 90 9D FE  29. januára 2016, 3:06:13
baiqizheng.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 13  25. februára 2017, 3:28:39
batch-rp.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  3A 13 60 90 78 FA F5 BF DD 4A 01 B7 F4 4F BF FB  26. marca 2016, 8:07:37
batch.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 D3 7E 7F 8E 4F 8C FB 04 6F 75 C6 90 1A 27 3C 93  26. marca 2016, 8:01:18
bb.tjtc.edu.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 EF BA 2D 15 C5 6E A3 B5 6A 13 B4 E8 5F 1E D4 D6  4. januára 2016, 7:52:28
bbs.tzxxg.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 7E  17. septembra 2015, 2:20:48
bdmemailgl.sharepoint-online.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 7C  7. júna 2015, 5:50:57
bec-client.chinacloudapp.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 B6 4D 50 F7 AF EB FA 31 92 77 48 05 D8 73 4F 88  7. júna 2017, 5:42:40
bec-client.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 4F  7. júna 2015, 5:42:40
becread.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 BC 16 1E 02 CF AF A7 97 DF C3 18 26 FD 9F 77 B5  23. januára 2016, 7:21:03
becwsclient.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 50  7. júna 2015, 5:42:59
becwspartner-stx.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 51  7. júna 2015, 5:43:20
bill-prod-oms.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 9D  9. januára 2016, 5:44:36
billing-api-provisioning.azure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  48 57 AF 33 90 B3 32 71 75 FF E0 44 7E 6F A4 55  29. mája 2016, 8:01:35
biz.edong.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 15 CB  26. septembra 2015, 3:27:05
bizxun.net  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 16 0E  17. októbra 2015, 7:51:39
bj1prod-dacsvc.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A A3  1. júla 2015, 7:15:53
bjb.admin.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 A3 CB BF 05 79 D8 8C 5F BC 7B 84 AF 7E 6C 65 4D  27. februára 2017, 8:15:09
bjb.admin.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 7C  19. júna 2015, 8:59:00
bjb.management.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  5E 72 B2 D5 43 22 5B A7 FC A5 88 3C AF F5 03 37  27. februára 2017, 8:12:45
bjb.management.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 7D  19. júna 2015, 9:00:19
bjbaidnssqla01.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 71  12. decembra 2015, 6:36:29
bjbaidnssqla02.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 72  12. decembra 2015, 6:38:16
bjbaidnssqla03.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1B 12 BF 63 D7 1A 3B 23 A6 D5 84 6B 46 98 92 24  12. decembra 2015, 6:39:24
bjbaidnssqla04.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 74  12. decembra 2015, 6:40:33
bjbprdapp01.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  42 BA 16 A1 DC 1F 88 02 FE C2 2B 49 BB 06 78 3B  26. februára 2017, 6:26:14
bjbprdapp01.fa-ma.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 BF  4. júna 2015, 6:23:50
bjbprdapp01.fc.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 BD  4. júna 2015, 6:24:16
bjbprdapp02.fc.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 4A  12. novembra 2015, 7:19:32
bjbprdapp03.fc.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 F2 27 3A 04 30 F2 17 EE FB 20 4A 21 CC 2A B5 04  27. februára 2016, 8:20:01
bjbprdapp04.fc.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 80 6B EA 9C 07 1F 33 E6 E5 3E 87 B3 EE 47 1E DC  10. júna 2016, 2:47:48
bjbprdapp05.fc.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 82 5A 3C D9 4C 25 95 19 4E 92 CB 30 9D 34 64 DE  22. apríla 2016, 9:39:13
bjbprdddc01.fa-ma.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 C2  4. júna 2015, 6:23:10
bjbprdddc01.fc.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 C1  4. júna 2015, 6:23:19
bjbprdddc02.fc.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  52 C5 6D CD E0 92 E0 F6 7C 1C 4E AF 40 9E 8D E0  13. marca 2017, 3:09:29
bjbprdstr01.fa-ma.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 C4  4. júna 2015, 6:22:45
bjbprdstr01.fc.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 E7 EF 9D B7 92 59 87 12 BD 1F E5 92 22 5C F2 FA  4. júna 2017, 6:22:55
bjbprdstr01.fc.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 C3  4. júna 2015, 6:22:55
bjbprdstr02.fc.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  28 A8 36 D6 01 2C B8 F4 91 F1 2C 8D 9C 12 E9 8A  27. februára 2016, 8:27:39
bjbrunnerresourcecert.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  48 F1 2E 43 4C 81 70 E7 D7 B9 5B 0B D2 9E D7 77  21. novembra 2016, 6:14:49
bjbsha-content-blob-001.sharepoint.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  72 37 62 AF A6 35 85 91 14 6A 6F DA D7 65 37 89  11. augusta 2016, 3:16:24
bjbsmtp.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A CD  8. júla 2015, 7:29:52
bjbtsgw.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A F2  27. júna 2015, 7:20:18
bjbufcprod.fa-ma.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 C6  4. júna 2015, 6:22:30
bjbufcprod.fc.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 C5  4. júna 2015, 6:22:37
blackboard.whu.edu.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 E3  27. februára 2018, 8:14:54
blog.chenrongxin.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 9E  18. októbra 2015, 10:49:52
bnet.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  7B DD 19 7C 75 24 04 A5 CC C3 78 0A EE 12 E8 BE  22. októbra 2016, 3:41:35
boxazapicert.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A BD  7. júna 2015, 5:36:20
boxazprd.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 6C  7. júna 2015, 5:35:59
boxcrosstenant.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 45  1. novembra 2015, 2:25:28
boxshellclient.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 6D  7. júna 2015, 5:36:56
boxshellgl.sharepoint-online.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 7B  7. júna 2015, 5:50:40
bps.bluemoon.com.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 B9  24. novembra 2016, 3:34:25
brokerclientauth.servicebus.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  46 AD BC D1 B1 6D 2B A4 CC C0 7C D1 46 6C BC FC  23. júna 2016, 7:09:48
brokerstorage.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  22 53 1A 78 4E B0 82 14 B2 F4 DF 34 AE 75 E1 4F  20. mája 2016, 8:10:40
bronze-icm-prod-china.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 BD 69 04 DD C1 D3 4F D8 36 59 E7 E5 88 64 08 73  12. marca 2017, 5:34:06
bronze-icm-prod-china.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 CD C7 20 49 26 5D E9 84 D0 B4 8B AF EB 15 7D 06  5. novembra 2016, 7:06:27
buff-icm-prod-china.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  27 84 63 5D D4 3E 4A 23 DF D1 AE DD 44 69 01 F1  12. marca 2017, 5:33:59
buff-icm-prod-china.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 A4 BB 5D 53 BF 7D 5C 1D 41 67 82 18 D5 C0 37 28  5. novembra 2016, 7:06:26
bwprd.bluemoon.com.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 75  2. septembra 2015, 3:57:57
cdn.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B A6  14. januára 2016, 3:01:15
cdnapi.chinacloudapp.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  67 82 77 06 27 11 4C B3 82 35 A3 84 CB 5C B1 D0  25. marca 2017, 3:34:14
cdnapiint.chinacloudapp.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 81 51 EC A8 4F ED 90 12 2B BB 5E B2 AD 08 61 9D  25. marca 2017, 3:34:17
cdnportal.windowsazure.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 80 C3 57 23 9C E2 4D 1E 0C 29 0E 13 E7 E0 A1 09  12. marca 2017, 6:18:10
cdnrestapi.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  17 EE AB E7 07 B9 6E 5F 47 12 6C DF 91 DE A1 14  5. septembra 2016, 2:04:56
cdnrestapiint.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 8F A0 CE 61 99 84 C4 B4 17 7E 02 05 C6 E8 F3 84  5. septembra 2016, 2:04:57
cdnunifiedportalint.chinacloudapp.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 91 71 6D A2 C7 2E 3D BE A4 48 E1 C3 CA 7D C7 0C  18. marca 2017, 6:35:24
cert.wunding.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 D5 24 61 5C 99 FF 3E 7D 72 7D BC AF E7 FA 2B 83  4. júla 2015, 2:48:56
certificateencryptioncert.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 7E  19. júna 2015, 9:03:39
cgi.happepay.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  52 59 4A 5B FB 0D 29 35 A0 67 40 79 0E A7 89 D2  23. júna 2015, 6:45:42
chinacloud-mobile.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A B3  1. júla 2015, 7:25:09
chinamaauxprod.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A B7  1. júla 2015, 7:35:13
chinaprodinsightsmgmtcert.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  4E 19 85 EE BA D8 58 9B B4 BF ED F7 ED 33 1D 38  13. marca 2017, 3:40:09
chinaprodmdsauthentication.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  7F BC B8 46 23 D5 45 E0 C7 AD BC 05 85 FC 36 3A  13. marca 2017, 3:40:08
chinaprodmdsauthentication.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 FC  5. júna 2015, 7:22:39
chinaprodmgmtcert.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 F6 FE 76 3C 09 1A B0 B0 A0 C8 1D EB 81 19 AC A8  12. februára 2017, 6:42:59
chinaprodmgmtcert.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 FB  5. júna 2015, 7:22:28
chinaprodmonauthenticationnot.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  69 0B 55 33 DF 91 65 FB 20 F9 69 30 AE 4D 8B 20  25. septembra 2016, 6:41:05
chinaprodmonclientauthentication.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 DF 70 14 D5 81 63 4C 50 E1 89 88 6C 50 5E 8C 5C  13. marca 2017, 3:40:08
chinaprodmonclientauthentication.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 01  5. júna 2015, 7:23:54
chinaprodorgid.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 FD  5. júna 2015, 7:22:49
chinaprodrdfeauthentication.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 99 F8 D1 BA 70 6B 8E BE 1C D5 7C F4 93 8C A7 A6  12. februára 2017, 6:42:56
chinaprodrdfeauthentication.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 FE  5. júna 2015, 7:22:59
chinaprodrdfeauthenticationbjs.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 88 ED F9 40 18 C4 BD 33 ED EC C2 54 53 3C 90 02  3. apríla 2016, 6:48:43
chinaprodrdfeauthenticationmon.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  03 09 3C 23 8C 8B 1C 7F 71 7A 23 01 02 4A B6 D8  13. marca 2017, 3:40:07
chinaprodrdfeauthenticationmon.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 02  5. júna 2015, 7:24:08
chinaprodrdfereadonlycertforns.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 C2 1B BB 83 FA AE F7 94 53 40 E6 55 87 98 98 D0  25. júla 2016, 2:49:53
chinaprodrps.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 FF  5. júna 2015, 7:23:12
chuyangguang.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 49  21. júna 2015, 4:23:25
cinnamon-cosmosproxy-prod-china.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 86 55 72 C5 C0 DE C5 F3 5D 53 CA 6C E3 DB 38 EC  12. marca 2017, 5:40:29
cinnamon-cosmosproxy-prod-china.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A E5 39 82 11 DF 25 23 73 64 86 13 FA 49 B0 38  8. decembra 2016, 3:13:19
cinnamon-icm-prod-china.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  4F 09 0D C4 DB 12 33 2A CA 5F D9 7F 79 37 57 E4  12. marca 2017, 5:40:28
cinnamon-icm-prod-china.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 BA 96 7F 4D AC CF 1F 75 11 CE 3A 30 AD E8 33 0B  5. novembra 2016, 7:06:28
cinnamon-piiscrubberdecryption-production-china.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 F6 87 4D 66 06 2C 72 9D 42 5F 59 B2 A2 91 BD FA  11. decembra 2016, 8:20:42
cinnamon-piiscrubberhash-production-china.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  4E E0 E0 61 F9 39 88 B4 5B F2 01 56 A5 C5 72 0B  11. decembra 2016, 8:20:41
citrine-cosmosproxy-prod.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  71 C8 3A AA E8 8B 82 BA AC 59 87 4B 8B 6A 0C 39  1. apríla 2017, 6:57:13
citrine-icm-prod-china.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 C3 8B 23 F4 99 F7 99 14 A2 6A B5 B9 71 4F 84 74  12. marca 2017, 5:43:48
citrine-icm-prod-china.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  79 13 94 37 E8 F9 F5 94 EF EC D4 44 F2 8A 7F C1  20. januára 2017, 2:16:37
claret-icm-prod-china.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 94 41 39 3E 42 44 86 07 CF BB 60 4B AB C2 B6 36  12. marca 2017, 5:34:05
claret-icm-prod-china.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  56 65 E1 34 E8 7E AA 29 46 C4 12 11 D3 33 76 4B  5. novembra 2016, 7:06:27
clb.escience.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 F7  13. augusta 2016, 10:45:44
client.activedirectory.ext.azure.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 BD 55 91 AE 9B 52 36 F9 8D 2B B3 D6 FF 64 D5 4E  9. februára 2017, 7:12:28
client.activedirectory.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 E0  5. júna 2015, 7:17:01
client.odcsm.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  1D 72 D0 AC 51 D9 75 B9 4C AA 83 CC 2E 30 66 C2  26. februára 2017, 6:26:17
client.osiproxy.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  32 C6 79 3E C1 8A 2A BB 7F EB 8C 82 B5 C2 AF 5A  26. februára 2017, 6:26:18
client.portal.chinacloudapp.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  71 5E 61 B8 3B 42 22 18 E3 97 CE E1 43 59 22 09  10. februára 2017, 2:39:34
client.releasepipeline.partner.outlook.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 B4 43 99 AE 8B DF 67 06 CA C5 91 FA 43 9B 94 17  2. apríla 2016, 6:54:56
client.roaming.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 BF 1E 1D B8 16 A5 B3 56 F9 3F EE 52 9E 57 7A A1  17. februára 2017, 2:29:29
client.roaming.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 F6 65 E8 A9 EB EB 11 28 0D F8 8E 0A 42 3A 62 A4  12. marca 2017, 5:34:02
clientauthentication.manage.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  79 C2 B9 65 D0 E9 17 3A 1D E5 76 7B 41 BA A8 3C  12. februára 2017, 6:42:55
clientcert.hdinsight-test.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 9C 71 34 8F B2 BD 86 32 E1 6E 55 E5 F4 C7 E7 BB  9. júla 2016, 2:38:16
clientconfig.partner.microsoftonline-p-i.net.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  18 5B 25 D9 D1 A0 FF 3F 4B 06 0D 82 C3 D3 81 A0  9. júna 2017, 6:44:54
clientconfig.partner.microsoftonline-p-i.net.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 2D  9. júna 2015, 6:44:54
clientconfig.partner.microsoftonline-p.net.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  60 AC FD EC 74 DD D0 BB C0 D8 C2 F0 57 99 37 81  9. júna 2017, 6:36:39
clientconfig.partner.microsoftonline-p.net.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 13  9. júna 2015, 6:36:39
cloud.22.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 22  21. apríla 2017, 5:40:35
cloud.yungudata.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  7B 4C E1 1F 74 06 1A AE 87 F0 6A 29 FB 0C C5 25  13. apríla 2015, 2:19:31
clouddisk.unionpayintl.com  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 9D  17. októbra 2017, 7:14:58
clusteradministrationclient.mcprod.database.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  2C B0 23 9A 5C 1A 21 87 69 23 AF EE C4 62 A8 1F  16. marca 2017, 7:34:33
clusteradministrationclient.mcprod.database.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 EF  5. júna 2015, 7:19:55
clustersigningcert.hdinsightservices.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 A2 F1 5C C2 90 71 2B 97 F8 06 84 68 8F 44 97 5F  7. júla 2016, 2:37:40
cmaonlinestore.com.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 CF 6D 8E 61 6A 8C 6C B2 3E 7C FF 3F BB 37 0E C8  10. marca 2016, 3:03:18
cms-northcn-prod-command-amp.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  52 28 DD 48 6E 7F BD 81 97 0F D5 0C 78 EA 5F 66  18. septembra 2016, 8:28:22
cnms-cnws-prod-bjb-001.api.azure-mobile.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 80 BE E0 A0 BB B9 4D F6 C8 CA 2F 42 AC 0C ED F4  13. marca 2017, 3:09:28
cnms-cnws-prod-bjb-001.api.azure-mobile.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A AC  1. júla 2015, 7:21:01
cnms-cnws-prod-bjb-001.publish.azure-mobile.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  5E CD BE 4D 28 F4 55 03 2F 42 CF 16 3E 89 09 4D  13. marca 2017, 3:09:27
cnms-cnws-prod-bjb-001.publish.azure-mobile.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A AD  1. júla 2015, 7:21:53
cnms-cnws-prod-bjb-001.state.azure-mobile.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  74 3D E1 1F E3 1C 40 D5 97 E5 29 4B 7C 4A B9 41  13. marca 2017, 3:09:26
cnms-cnws-prod-bjb-001.state.azure-mobile.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A AE  1. júla 2015, 7:22:19
cnms-log-prod-bjb-001.chinacloudapp.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 B1 CD 1A 42 3E 55 99 6F A9 42 DA 99 D3 87 54 77  13. marca 2017, 3:40:02
cnms-log-prod-bjb-001.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 E3 00 C5 CE 1F 47 95 B7 22 0E 73 FC 94 09 4D 9B  1. júla 2015, 7:24:03
cnms-prod-auth-antares.chinacloud-mobile.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 EC E4 69 CE D0 4C 6F EF 01 B6 46 3F 70 95 90 7D  2. júla 2016, 2:49:25
cnms-prod-auth-dns.chinacloud-mobile.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  74 D2 FE CD 38 13 3E 0B 5E 16 D7 FF 7B 8B 56 BE  2. júla 2016, 2:49:24
cnms-prod-auth-loggingservice.chinacloud-mobile.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 9E 82 40 15 E7 89 E9 80 AB D7 50 95 CA 10 3A 01  2. júla 2016, 2:49:27
cnms-prod-auth-rdfe.chinacloud-mobile.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 97 52 BA E4 D3 77 67 E6 3A F2 A9 3F 8D 05 CD 54  2. júla 2016, 2:49:28
cnms-prod-auth-servicebus.chinacloud-mobile.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  40 C9 5B 15 E0 2F 15 85 28 1A E2 A7 15 57 23 92  2. júla 2016, 2:49:26
cnms-prod-enc.chinacloud-mobile.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  3A AD 0C 86 C5 62 3B F2 51 13 0C 21 B4 43 B9 6E  2. júla 2016, 2:49:21
cnms-prod-ma.chinacloud-mobile.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 D8 C9 6D 40 03 B2 F7 6B 09 63 98 9F AC 51 28 BD  2. júla 2016, 2:49:22
cnms-prod-remotedesktop.chinacloud-mobile.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 FA 7D 8F 32 4B 36 48 9D 90 C6 C3 44 AD BA 31 D2  2. júla 2016, 2:49:23
cnms-prod-runner.chinacloud-mobile.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 9F D3 60 15 F4 CC 2E 02 18 A5 D7 A3 A1 C3 95 9E  2. júla 2016, 2:50:19
cnnic.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 A2 44 8E 3E 97 63 1A 92 CE 19 7F 4D A0 8D 89 39  2. júla 2017, 3:36:34
cnws-dr-orchestrator.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  09 0B C0 45 C8 8B D8 41 F2 27 99 EB 8D 5D E5 8E  27. marca 2017, 7:51:25
cnws-dr-orchestrator.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  6D 92 D0 BD 5B F1 5D 26 C7 89 53 C4 D5 73 0E 56  18. júna 2016, 2:30:57
cnws-prod-bjb-001.api.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 95 AB 88 09 D5 52 33 1C D2 2F 23 C0 0C B6 14 2B  27. marca 2017, 7:51:21
cnws-prod-bjb-001.api.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 98  20. júna 2015, 1:21:53
cnws-prod-bjb-001.publish.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 E6 5C 28 9F 9C 5E 9D 04 59 E6 C2 8A 81 65 A8 EF  27. marca 2017, 7:51:19
cnws-prod-bjb-001.publish.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 A6  21. júna 2015, 6:42:12
cnws-prod-bjb-001.state.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 D1 A2 F6 DD 97 FC 37 94 22 3D 49 86 A6 B2 B4 72  27. marca 2017, 7:56:51
cnws-prod-bjb-001.state.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 99  20. júna 2015, 1:25:45
cnws-prod-sha-001.api.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 AC 7F 48 87 DB 52 98 69 3C 54 9A FA 6B CC 02 31  27. marca 2017, 7:40:00
cnws-prod-sha-001.api.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  53 CE 13 7A AB E0 95 09 33 47 2A 92 A3 A0 32 D2  21. apríla 2016, 2:33:55
cnws-prod-sha-001.publish.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  5F A8 6F C1 6F 74 E8 81 0E CC 62 B5 CC 1D D0 CC  27. marca 2017, 7:39:59
cnws-prod-sha-001.publish.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 B3 00 AD FE F8 63 3A 79 05 47 F9 A3 13 08 D8 C1  22. apríla 2016, 9:26:35
cnws-prod-sha-001.state.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 E0 05 5E 27 AB 8F 15 FF 47 AD C6 4B C1 A2 68 61  27. marca 2017, 7:39:58
cnws-prod-sha-001.state.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  31 88 2C 0D 29 BA 69 97 C6 C7 B3 6B 18 37 BC 25  21. apríla 2016, 2:40:14
cnws-to-watm-client.chinacloudsites.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 B3 C6 DA A4 25 7D B3 33 33 D5 92 A3 5A 04 0D D9  27. marca 2017, 7:29:14
cnws-to-watm-client.chinacloudsites.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  71 46 CA CF 14 44 E0 4C 42 C1 96 41 20 B6 74 AB  14. augusta 2016, 6:27:54
configure.office.net  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 A5 D6 3C 77 05 22 70 B2 A7 A7 FE CA 07 23 0E 41  20. februára 2016, 7:46:07
configure.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 AF 04 5E D1 86 05 02 CE BD 1A 0B 83 1D BA 90 74  12. marca 2016, 7:36:21
crmprda.bluemoon.com.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 80  22. septembra 2015, 9:18:57
customdomainclient.partner.microsoftonline-i.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 39  9. júna 2015, 6:49:14
customdomainclient.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 21  9. júna 2015, 6:41:13
customsignupclient.partner.microsoftonline-i.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 3A  9. júna 2015, 6:49:34
customsignupclient.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 22  9. júna 2015, 6:41:30
d.waps.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 D6 7E AA 74 8D 77 39 F2 84 3F 51 D3 9A 8E 7A 0B  4. januára 2016, 8:07:54
dacsvcauth-client.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 EE  5. júna 2015, 7:19:45
dacsvcencrypt.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A A1  1. júla 2015, 7:14:46
data.bj1-1.database.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A D2  10. júla 2015, 3:12:20
data.bj1-1.database.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  7D 74 3B D3 9D 81 DD AA 79 E9 AF 8A A7 F3 AD E1  11. októbra 2016, 2:45:58
data.sh1-1.database.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 E4 A1 DF 2E 7D 2D A7 37 6C B9 79 2F 00 9A 46 23  11. októbra 2016, 2:45:56
data.sh1-1.database.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 EB  9. júna 2015, 8:15:03
databang.yovole.com  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 B1  4. novembra 2015, 2:52:35
database.secure.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  0B 08 6C E8 FC 45 0D 2B 57 76 80 A6 8B A4 54 C7  22. decembra 2016, 8:19:59
datasec-bjb-a3.chinacloudapp.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  52 0A E6 96 DE E6 52 F7 8C 99 14 8B 73 04 04 90  16. marca 2017, 7:24:07
datasec-sha-a3.chinacloudapp.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  72 FC 60 CE 9C 1C 22 22 0A 09 2A 5B DF DE F3 71  16. marca 2017, 7:24:04
dbencryptioncert.hdinsightservices.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1D 08 F7 A3 20 28 EA 35 99 4F F3 44 26 D3 C1 75  7. júla 2016, 2:37:45
dchat.escience.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 4D  16. júla 2016, 8:08:38
dchatsdk.escience.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 4E  1. júla 2017, 8:35:11
dchattestsdk.escience.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 57  7. júla 2017, 4:45:15
dcscheduler.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 5E  17. júna 2015, 7:40:29
ddl.escience.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 DC  7. mája 2016, 6:15:36
ddltest.cstnet.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 E9  14. júna 2016, 8:25:20
delegadmin.partner.microsoftonline-p-i.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 30  9. júna 2015, 6:45:54
delegadmin.partner.microsoftonline-p.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 0A  9. júna 2015, 6:37:27
dev.dchatsdk.escience.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 50  3. júla 2017, 00:09:03
dev.itown.163.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 88 B7 0C 7C AD AA B3 33 EB C0 2B 48 28 A0 05 64  28. januára 2016, 3:12:11
dev.login.partner.microsoftonline-i.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 34  9. júna 2015, 6:47:19
dev.login.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 1B  9. júna 2015, 6:38:56
diag-gallatin.sharepoint-online.com.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 B9 02 72 10 13 7F 0E D5 CA 54 3F 6C B5 A5 83 23  27. februára 2017, 8:05:06
diag-self-mon-prod.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 4A  7. júna 2015, 5:41:09
directory.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 57  9. júna 2015, 8:24:20
directorydifferentialquery-stx.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 5B  7. júna 2015, 5:47:18
directoryprovisioning-stx.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 5A  7. júna 2015, 5:46:59
directoryproxy-stx.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 59  7. júna 2015, 5:46:40
directoryproxy-stx.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A E5  17. júla 2015, 6:29:13
dms.accesscontrol.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A EF  19. júla 2015, 7:05:11
dms.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 4B  7. júna 2015, 5:41:28
dms.icm-rulemanager.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 5D  24. júna 2015, 9:00:24
dms.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 52  7. júna 2015, 5:43:45
dmsfullaccess.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 53  7. júna 2015, 5:44:06
dmsreadaccess.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 54  7. júna 2015, 5:45:26
dns.cstnet.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 E5  31. mája 2016, 2:50:45
dnsclient.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 60  7. júna 2015, 5:40:17
dnsprovgallatin20170115.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  2F EA F1 4A 9F C6 6D 20 6D C0 A7 E0 C3 45 19 44  11. februára 2017, 6:50:21
dnsprovgl.sharepoint-online.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 7D  7. júna 2015, 5:51:13
docs.suncloud.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 88  30. septembra 2015, 8:45:32
download.139g.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  03 BE 51 43 64 4A D3 3A 28 CF 94 62 E0 7B 2D 3C  25. novembra 2015, 8:01:23
dps.esquire.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  12 DB EB 65 B9 81 E9 CF 97 DE 30 DA 80 81 1E 26  12. augusta 2015, 3:12:13
dzswj.szds.gov.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  35 4E 17 59 39 8F 4B 0D 95 8F 7D 44 72 63 E1 5D  14. apríla 2015, 10:13:32
ea.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 8B  1. júla 2015, 6:59:15
ecru-cosmosproxy-prod.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  34 AB 2A 34 AD 38 62 76 F8 8E 80 5E F5 52 57 CF  1. apríla 2017, 6:57:14
ecru-icm-prod-china.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  2F 2C 55 11 A2 68 30 77 31 04 EB 05 4F 55 7D 55  12. marca 2017, 5:43:50
ecru-icm-prod-china.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  11 8F E3 39 DF 75 BC 68 CF B5 20 4D 9A 30 E9 40  20. januára 2017, 2:16:38
ediscovery.protection.partner.outlook.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  0B 4F B2 28 F0 18 21 DF 0E C2 DA 9F 4E 24 3D B0  12. januára 2017, 9:04:18
edog.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 95 75 1E E4 34 6C 4E DD E1 BE B7 1D 58 39 25 65  12. marca 2017, 6:18:08
edog.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 B3 0E A2 54 74 5A 99 84 61 36 41 59 AF D6 AE 20  28. augusta 2016, 6:48:56
eee  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 E5 B6 35 17 43 47 B6 D0 FD 11 14 5B 34 8D 56 22  14. decembra 2015, 12:02:31
eggshell-cosmosproxy-prod.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  39 01 ED AA C6 61 CA 95 DD 42 73 0D 68 66 0A 7D  1. apríla 2017, 6:57:13
eggshell-icm-prod-china.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 DB AF 66 35 75 0D C6 37 5D DA 2B 8F CB 71 1D 2C  12. marca 2017, 5:43:46
eggshell-icm-prod-china.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  2E B0 92 3F 97 65 8A 50 8E 28 D7 76 92 EC 66 9A  20. januára 2017, 2:16:35
ehr.x.netease.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 18 5F  23. februára 2016, 7:54:06
emarketing.netease.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B A3  10. januára 2017, 3:18:07
enc.cnws-prod-bjb-001.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  1C 3E 0B 43 56 5C 62 FA 54 E3 FE 95 FD D9 D3 CF  27. marca 2017, 7:51:24
enc.cnws-prod-bjb-001.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 96  20. júna 2015, 1:18:50
enc.cnws-prod-sha-001.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 D1 34 DA 34 D9 9C AC C0 E7 22 CE EC 59 74 1F 93  27. marca 2017, 7:40:01
enc.cnws-prod-sha-001.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  54 F9 E9 E8 45 EE 59 A5 D9 3B 9E F5 EE 19 A2 90  21. apríla 2016, 2:46:33
enc.gm-prod-bjb.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 F2 9D 89 AA E8 50 EA 58 07 AE 4C 05 B5 5C 4F F0  27. marca 2017, 7:29:14
enc.gm-prod-bjb.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 9F  20. júna 2015, 1:36:41
encrypt.account.activedirectory.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 88 BE 50 70 38 87 48 EC 2E FE C5 E3 C0 5F 21 1D  20. februára 2016, 7:53:20
encrypt.activedirectory.ext.azure.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  45 38 30 69 66 90 A3 AB 51 28 1B 5E 45 EB EF 4D  9. februára 2017, 7:12:27
encrypt.passwordreset.activedirectory.windowsazure.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 9B A1 DC EF 4E B1 4C C8 B8 5E DE B4 92 50 85 FC  9. februára 2017, 7:11:16
encrypt.service.activedirectory.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  76 47 D2 E7 56 5C C1 B9 65 03 3D AE 41 70 10 86  20. februára 2016, 7:55:36
encryption.bjb.backup.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  53 C1 DB 7B DF 06 16 31 56 8D 80 E0 24 33 AF 20  8. augusta 2015, 2:15:54
encryption.portal.chinacloudapp.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  0C 47 27 F3 18 5A 02 E5 15 30 EB 14 30 1C C4 F4  11. februára 2017, 6:50:25
encryptioncertificate.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 DE 01 57 28 73 F1 93 E5 E3 18 DB 41 54 86 5B B1  29. januára 2016, 2:55:07
eopsec.protection.partner.outlook.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 9F 9F 3E 67 22 C1 4F 9F AC 56 FD 76 D4 92 60 31  31. marca 2016, 6:57:32
er.cstnet.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 C9  10. decembra 2017, 3:28:06
esop.broad-ocean.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 B0 0E 32 E1 8A 9F A6 22 47 38 9E C4 FE C0 57 CB  21. novembra 2017, 7:40:39
event.prod.windows.azure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  6F 5C 88 71 D0 E9 CB 87 C2 6D FB BD D3 36 7B F2  26. januára 2017, 8:19:58
event.prod.windowsazure.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  71 1F 26 92 1C DB E6 AA 12 88 74 57 BF A8 33 9A  2. februára 2017, 6:43:12
eventservice-discoveryclientauth-chinaprod.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 96 5E CF 5E 61 30 46 AA 72 39 D0 6B E6 4A 3F D0  29. júla 2016, 5:39:32
eventservice-discoveryclientauth-mooncake.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 23  24. septembra 2015, 7:47:31
eventservicecaller.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  76 0C 48 79 AD 3F AE 72 39 4E 23 5F 52 1C 52 86  26. januára 2017, 8:19:56
eventservicecertificate.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 8D B6 E6 F4 1E 11 C0 CB 16 1D 4D 48 BF CC E2 F2  29. januára 2016, 2:57:58
exap-int.um.prod.partner.outlook.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 7A  17. júna 2015, 8:13:02
exap.um.partner.outlook.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A B8  1. júla 2015, 7:42:54
excelcs-partnercommunication.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 86 55 61 82 76 99 98 82 D9 9C E7 FF 2B E4 E8 BE  26. februára 2017, 6:26:20
excelcs.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 AE 2F 98 CB 80 D9 99 12 51 7B B3 FD 60 89 87 54  12. marca 2017, 5:43:51
excelcs.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 E0 61 58 9C 9D 12 26 09 F9 42 D3 06 1F E7 60 55  29. októbra 2016, 7:18:44
excelcscpartnercert.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  31 4D 35 37 19 BF 48 9C B6 6D 8F E2 91 E5 D6 91  12. februára 2017, 6:40:14
excelcscpartnercert.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  41 0A E3 80 65 C4 91 23 47 8D 09 31 F6 35 01 DF  12. marca 2017, 6:18:02
excelps-partnercommunication.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  3C E3 D4 DE 78 54 E1 BA CC 2B C0 4C 85 5F 05 CD  26. februára 2017, 6:26:19
excelps.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  0D F5 42 D6 82 F7 0B A8 1A 66 21 A1 75 23 AF 85  12. marca 2017, 5:43:49
excelps.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 C5 E9 D7 71 B7 35 EB A6 A2 BF CC 78 ED EC CE 89  29. októbra 2016, 7:18:43
excelpscpartnercert.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 BE 8B 2B 7A 5B 0D 3D FA D2 09 DD EE E2 0D 86 C3  12. februára 2017, 6:40:13
excelpscpartnercert.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 F6 03 59 8D 65 6C FC A9 49 20 2E 56 94 B1 38 14  12. marca 2017, 6:50:03
exchangetip.partner.outlook.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A B4  1. júla 2015, 7:33:07
exoprovtoo365.partner.outlook.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 9E BD 05 61 E4 9A C3 4B 09 A1 F6 9B 65 38 C3 4D  12. februára 2017, 6:40:16
exouser.partner.outlook.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 76  17. júna 2015, 8:07:01
fabriclogs.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 94  20. júna 2015, 1:10:53
fabricobserver-prod-bjb.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 C7  4. júna 2015, 6:22:20
fabricowner-prod-bjb.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 C8  4. júna 2015, 6:22:11
face4umedia.com  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  35 54 28 19 C4 38 16 86 F4 03 23 12 16 80 DA 19  10. apríla 2016, 6:41:44
face4umedia.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 A2 B6 3A 6B 3A B5 E5 63 93 AE DE 08 1C 6B E5 5B  10. apríla 2015, 6:41:44
firstpa  CNNIC SHA256 SSL  RSA  1 024 bitov  SHA-256  00 EF 1E 7B DE 2C D0 20 CC 34 D2 EF 30 EC 8B 9E 60  09:09:02 Nov 2, 2024
firstpa  CNNIC SSL  RSA  1 024 bitov  SHA-1  44 F3 00 02  9. septembra 2015, 5:04:13
frontend1.bjb.cnprod.idns.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 A0 51 62 9A A3 99 99 BA F9 F2 E3 01 4C 1B 8A 67  1. apríla 2017, 7:01:59
frontend1.bjb.cnprod.idns.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 CC 7B C9 BD 11 3E DE F2 7F 41 83 B8 D7 AF 4A 8E  26. marca 2017, 2:06:42
frontend1.bjb.cnprod.idns.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 8A  19. júna 2015, 9:16:40
frontend1.sha.cnprod.idns.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 93 BA 19 5A 2F 1D 3C 63 F1 4C 3A F4 EF B3 7B 84  26. marca 2017, 2:06:37
frontend1.sha.cnprod.idns.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  40 F6 8E 3A F6 F4 F2 C3 DA F4 6E 9A 1A 7F D1 8F  1. apríla 2017, 7:01:57
frontend1.sha.cnprod.idns.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 8F  19. júna 2015, 9:23:31
frontend2.bjb.cnprod.idns.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  46 2A 5C F5 A8 AA 8A D8 29 95 3D 95 A9 A4 B2 81  12. februára 2016, 3:20:44
frontend2.sha.cnprod.idns.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 A8 D6 EE 70 BB 7D D7 DE 63 BE 6F 64 42 3F D3 EC  12. februára 2016, 3:27:44
galaadmdsstorage.blob.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  48 C2 89 85 F5 53 60 7C 96 1F 2C 99 29 16 26 9F  6. júna 2016, 3:22:11
gallatin-icmsuppression.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 A6 7F F3 55 3B C6 C2 52 8F 09 CF B8 63 34 57 BD  27. januára 2016, 2:10:19
gallatinaccessabs1.sharepoint.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  7A C1 2D 6B EE 41 32 C6 DD BB 19 C8 45 D8 FD 6A  7. mája 2016, 7:54:30
gallatinaccessabs2.sharepoint.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  30 BB 93 CA 61 4E E2 18 25 B9 A1 60 B9 49 1C 2B  7. mája 2016, 7:48:10
gallatincosmosproxy.partner.lync.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  52 51 A1 69 80 17 00 46 8E 8F 2C 2A 1A 20 26 A0  25. februára 2016, 7:53:58
gallatincosmosproxy.partner.outlook.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 C2 68 D0 C0 26 11 44 E7 CA 05 1C CA 66 6B 4D D1  29. januára 2016, 2:50:13
gallatincosmosproxy.sharepoint.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 D0 3B E3 B7 A2 7F 2E 34 94 61 F3 B5 5E C3 FF D9  28. januára 2016, 2:43:04
gallatino365dnsodlproxy.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  47 1D 1C 8D 0B C3 EC 68 3E 3C 3D 26 EC 98 EB 96  21. augusta 2017, 2:54:12
gallatinodlproxy.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 E8 72 F0 61 5B 55 70 D1 B0 DE D6 FC FA 4F 94 86  9. januára 2016, 5:40:59
gatewaymonitoring.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 08  29. augusta 2015, 1:58:55
gatewaytenantoperatorcertificate-mooncake.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1D 4F 49 19 BA D6 09 C5 1E 45 57 3B 58 C6 A8 E2  1. apríla 2016, 7:46:39
genericopsadmin1.store.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 AD  4. júna 2015, 6:25:42
genericopsadmin1.store.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  18 38 F4 10 0F 85 9D 1F 0B CD A2 B0 6E F2 2E 40  4. augusta 2016, 3:23:56
genericopsadmin1.task.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 2A  9. októbra 2015, 5:51:49
genericopsadmin2.store.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 EE 68 AA 0E 98 B8 52 CD 36 24 1E CF 5C 9F 0C 24  4. augusta 2016, 3:24:39
genericopsadmin2.store.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 B0  4. júna 2015, 6:25:18
genericreader1.store.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 DF 10 A6 BB 5C AE 49 6D 36 7D 31 2C C5 C8 6B B8  4. augusta 2016, 3:25:16
genericreader1.store.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 B1  4. júna 2015, 6:25:02
genericreader1.task.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 2B  9. októbra 2015, 5:53:24
genericreader2.store.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 B2  4. júna 2015, 6:24:53
genericreader2.store.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  31 D5 B6 B2 B6 2F 07 3B 06 1B 66 2E 39 FA D9 57  4. augusta 2016, 3:25:51
geomaster.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  7A 12 96 0C E1 3D 40 74 51 26 15 EB 7A 52 E6 04  27. marca 2017, 7:29:12
geomaster.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 A1  20. júna 2015, 1:45:00
georunner.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 A5 BC 40 F6 22 A6 AD 01 2C 02 24 60 33 7B D1 EF  27. marca 2017, 7:40:02
georunner.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 9B  20. júna 2015, 1:28:18
gift.8poolcasino.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 DB A3 72 54 CF D0 B3 2E D0 FC EF FC 56 47 2D 92  7. mája 2015, 8:36:22
graph.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A D4  10. júla 2015, 3:13:21
graph.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  57 47 78 45 33 63 16 BF 8C DD FD A2 79 D5 88 1F  29. septembra 2016, 3:51:14
gray-cosmosproxy-prod.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 FC F4 84 03 2C 87 4C DB 26 B0 F7 67 E3 75 90 EC  1. apríla 2017, 6:57:11
gray-icm-prod-china.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  5D E0 02 19 07 A7 2F 2E BC 85 97 1F 47 15 E4 DB  12. marca 2017, 6:50:05
gray-icm-prod-china.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 AE 2E 63 F6 61 04 54 CC AC F6 43 3F 52 75 25 09  20. januára 2017, 2:16:40
gsm.azure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 BD 36 1B 0F 3E 81 EA 01 A5 F9 BE FA 6F 03 80 B3  23. mája 2016, 3:01:26
gsm.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  68 ED 83 EE FD 7C BB 5D 89 74 66 0D 66 EA C4 4E  11. júna 2016, 2:41:18
hdichinaeastmgmtcert.hdinsightservices.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  6C 6D 71 57 9A 09 69 E1 5A C9 64 43 BF 58 60 7E  16. júla 2016, 2:34:06
hdichinanorthmgmtcert.hdinsightservices.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 C0 17 0B 70 7D 93 66 81 B7 9D 0B 97 4C 4F 5E 14  16. júla 2016, 2:34:07
hdichinanorthmgmtcert2.hdinsightservices.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  24 40 A7 3D 69 D1 43 A4 3D 47 72 98 B3 D5 1A  28. augusta 2016, 6:48:58
hdinsight-azuread-prod.hdinsightservices.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  3D A2 93 05 AD C6 99 7D DF 2E B7 74 95 3B CB 9A  1. septembra 2016, 6:07:55
hdinsightserviceadmincert.hdinsightservices.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 E2 AF 6C 4F FC 90 37 29 03 18 69 6A A3 06 BC 0F  7. júla 2016, 2:37:41
heartbeattenantprovision.gallatin.spocerts.sharepoint.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 8C 63 A2 6A 36 95 32 3A 70 A1 35 A7 0C E1 D4 50  18. augusta 2016, 3:04:01
help.cstnet.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 E7  3. júna 2016, 7:02:18
hip.partner.microsoftonline-p-i.net.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 FB 73 C3 62 FD 20 0F F4 F5 FD 76 B0 D1 75 C9 80  9. júna 2017, 6:46:50
hip.partner.microsoftonline-p-i.net.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 33  9. júna 2015, 6:46:50
hip.partner.microsoftonline-p.net.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 9C F9 93 D5 A7 06 1B 75 9D 1F 20 D9 DC 4C 5D AA  9. júna 2017, 6:38:32
hip.partner.microsoftonline-p.net.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 16  9. júna 2015, 6:38:32
hipservice.partner.microsoftonline-i.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  7B 7F 0B 5C 90 1D 95 A3 11 EC 92 02 76 32 85 F6  9. júna 2017, 6:48:36
hipservice.partner.microsoftonline-i.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 37  9. júna 2015, 6:48:36
hipservice.partner.microsoftonline-p-i.net.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 28  9. júna 2015, 6:43:11
hipservice.partner.microsoftonline-p.net.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 0F  9. júna 2015, 6:34:46
hipservice.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 87 7D 95 2B 9E 6A B4 33 9C 26 1B 74 9F FE 9C 24  9. júna 2017, 6:40:04
hipservice.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 18  9. júna 2015, 6:40:04
holmes.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  35 1A 0D E9 6D C6 AE 63 A6 B1 C9 FA BB 8F 3B 39  26. marca 2016, 8:13:56
home.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 B0 50 3A 15 D0 0F 75 DD 00 10 CD 0A 13 A3 48 67  27. februára 2017, 8:05:07
home.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  3A 42 27 AE 3F 1E 39 95 34 90 7B A3 4E 22 6B 4A  15. februára 2017, 3:40:27
hpemap.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 C1 A7 53 4E 4A 46 1B 17 6D 1D F1 C9 69 3D D2 3B  2. septembra 2015, 3:31:08
hud.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 A2  20. júna 2015, 1:46:24
hudbeta.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 A3  20. júna 2015, 1:48:05
hvrinternalepcertificate.hypervrecoverymanager.windowsazure.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 89 82 D3 7E 20 F7 36 01 EB B2 CE 9A AF 72 1B CE  30. marca 2016, 6:32:31
hvrmgmt1.bjb.backup.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 BF 98 87 D3 25 EA 21 81 2E 3B 20 23 62 29 DC 47  18. novembra 2015, 2:50:19
hvrmgmt1.sha.backup.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  60 34 9C 99 A4 EA 1D 06 F3 72 9B 09 1A D5 DA 1A  18. novembra 2015, 2:50:18
hvrsce.hypervrecoverymanager.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  4F FE 5C FD AF CE 2C 60 BB A6 30 62 AE 5B 5E 0F  20. novembra 2015, 7:38:58
hybridservicescore.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  0B 0F A2 7F DF DE 32 3E 37 3E 61 E8 96 DB E6 CB  24. novembra 2017, 7:50:13
ica-corpsts.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A F0  23. júla 2015, 7:01:23
idnsclient2.bjb.cnprod.idns.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 8B  19. júna 2015, 9:17:25
idnsclient2.sha.cnprod.idns.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 8D  19. júna 2015, 9:20:20
idnsclient3.bjb.cnprod.idns.windowsazure.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 C0 14 28 D9 DC 8D 62 DF D5 C8 1D 8B 1F 1C 61 FD  26. marca 2017, 2:06:43
idnsclient3.bjb.cnprod.idns.windowsazure.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  52 95 52 F6 C8 6B 44 33 EB 1A CF F4 96 EC 34 16  1. apríla 2017, 7:02:00
idnsclient3.bjb.cnprod.idns.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 9B  1. júla 2015, 7:11:05
idnsclient3.sha.cnprod.idns.windowsazure.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  20 AE C2 BA 08 95 EE E8 35 1B 9E C2 0F 88 4D 59  1. apríla 2017, 7:01:58
idnsclient3.sha.cnprod.idns.windowsazure.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  26 D1 5B C2 C0 35 EC 62 39 51 67 AD 20 0C 96 28  26. marca 2017, 2:06:41
idnsclient3.sha.cnprod.idns.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 9D  1. júla 2015, 7:12:40
idp-lamost.escience.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 05  10. septembra 2016, 2:01:52
idp-passport.escience.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 02  3. septembra 2016, 7:35:58
img.www.hl.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 AC  30. októbra 2017, 2:59:33
internal.bjb.backup.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  46 10 1E 2A 52 4F E0 21 BA CD 00 8C 24 6D BE 4E  8. augusta 2015, 2:15:55
ios.gdongli.com  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 B7 64 3E F8 78 D2 FA 11 2D FE D8 6B 61 3C 01 0E  30. marca 2016, 7:33:06
ishangwang.wifianywhere.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 B8 12 5B 88 0D A4 31 30 6A 1C 99 DD 8D 86 3D 90  11. marca 2016, 8:08:52
iwazprd.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 FA 77 3E 2A 18 CD A2 7E 5D C1 19 6E F0 27 2D 0B  15. februára 2017, 3:40:26
jade-cosmosproxy-prod.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  2E E6 5E E0 7E 5A 8A 91 F6 F1 76 A9 8A 04 FE 57  1. apríla 2017, 6:57:15
jade-icm-prod-china.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 B3 AC C6 F8 3F 86 42 85 20 C2 93 BE 8A BD 8A B6  12. marca 2017, 6:18:06
jade-icm-prod-china.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 9F 85 8B 58 CF 0A 40 FD 0C E8 12 90 11 93 F9 EC  20. januára 2017, 2:16:39
jit.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  48 46 F1 F1 CC 23 1A 07 1C F4 BC 24 E8 A4 1E 3D  17. decembra 2016, 7:02:09
jit.security.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 B5 8B 4D 0C 26 37 9C F4 1A 5D 31 85 C6 13 21 4D  19. decembra 2016, 8:04:27
jitbeta.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  58 1E 93 91 F7 0C 12 AE 9E 68 33 5A 2C 86 0F 7E  17. decembra 2016, 7:02:08
jitbeta.security.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  5F B0 41 8B EE 99 1D 91 F4 64 FB C3 BB F6 09 B7  19. decembra 2016, 8:04:21
jitdataintegrity.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 C4 58 97 03 6C 05 D2 F9 B6 7C D6 28 31 0D E8 06  17. decembra 2016, 7:02:07
jitencryption.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 F8 35 AD 13 EC 61 10 7C F2 90 28 D8 B8 7D 9D 13  17. decembra 2016, 7:02:05
kotihome.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  43 FD 47 6F CC C7 D9 CF 02 58 1A E3 8C EE 2D 05  17. septembra 2015, 3:07:54
lamconfig.partner.outlook.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  66 5A 3A 0F DE 63 07 CE D1 EC 55 8E 59 49 E4 9C  9. mája 2016, 6:42:13
lbschina.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 90 4D 67 01 31 CA F6 08 56 D6 98 41 63 3E 58 58  13. novembra 2016, 3:14:01
lbslachina.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  62 5A 9C 7C DB 44 A7 3A 76 86 09 A9 FD 5E DE 79  13. novembra 2016, 3:13:59
lbsrestservicechina.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  3A 9B 0B 1F 99 B9 14 C9 50 3B 01 8C 25 58 27 A4  13. novembra 2016, 3:14:00
lbsrestservicechinadev.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  77 3D 09 D9 99 88 A7 C9 DD C9 DD 69 5E 15 9B CA  13. novembra 2016, 3:13:58
liusonghua.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 3E  11. júna 2015, 2:27:16
livechat.battlenet.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  07 9B AF 18 4D 9B 42 C9 51 AB 07 C3 B9 F8 2D EC  11. septembra 2015, 5:42:12
liveid.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 4C  7. júna 2015, 5:41:47
liveid.online.partner.lync.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  06 4D 8A D8 60 98 61 79 8C 46 10 FA CF 56 6A 60  17. júna 2017, 7:54:46
liveid.online.partner.lync.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 63  17. júna 2015, 7:54:46
liveididsapigl.sharepoint-online.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 7A  7. júna 2015, 5:50:23
liveidrpsgl.sharepoint-online.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 79  7. júna 2015, 5:50:06
location.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 B3  3. júna 2015, 8:01:33
location.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  46 B7 53 35 94 78 6F D8 DA 9E B2 F6 7F 72 17 9F  4. augusta 2016, 3:03:24
lockmodclient.gallatin.spo.sharepoint-online.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 BB F2 B5 3F 27 54 40 DF 08 5C 44 BD 38 AD 45 9D  1. apríla 2016, 7:40:20
login.netease.com  CNNIC SSL  RSA  4 096 bitov  SHA-1  3A 43 BB BF D6 E1 1A 8B A2 98 4F 59 6F 67 81 7F  31. júla 2017, 3:20:50
login.partner.microsoftonline-i.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 FB 13 1A EF FA E6 FC DC CF 17 73 81 9F CE E4 63  13. marca 2016, 3:18:52
login.partner.microsoftonline-p-i.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 8A 33 02 1E 58 FB 98 EA 93 CE 24 53 5F 31 5F FB  9. júna 2017, 6:45:12
login.partner.microsoftonline-p-i.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 2E  9. júna 2015, 6:45:12
login.partner.microsoftonline-p-i.net.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  2D 62 49 63 CE B7 8E E2 66 7B 1B E2 1C 65 48 7D  9. júna 2017, 6:46:13
login.partner.microsoftonline-p-i.net.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 31  9. júna 2015, 6:46:13
login.partner.microsoftonline-p.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  24 40 70 4D 96 3F 9F FE 0B 7E 22 F0 1B 7C 31 70  9. júna 2017, 6:36:55
login.partner.microsoftonline-p.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 14  9. júna 2015, 6:36:55
login.partner.microsoftonline-p.net.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 18  9. júna 2015, 6:37:44
login.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 8F AB A6 A8 C9 EC A1 F7 CA 9C FB FC 35 B1 EE FE  17. marca 2016, 8:48:45
lsbook.com.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 A0  20. októbra 2015, 14:53:26
lyncdiscover.nbhx.com.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 EC  9. marca 2016, 7:01:43
lyncdiscover.people2000.net  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 D9 AF 33 A7 DD BC 88 26 3F 94 57 38 42 32 22  5. decembra 2015, 2:59:15
m.99epay.net  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 AA 81 5B 17 DA 98 61 95 85 FB D9 30 32 D5 9D 4B  28. augusta 2015, 7:09:40
m.oa.netease.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  77 CB F2 E4 1C 19 F3 01 C7 56 92 C4 E7 68 DE 48  6. júna 2016, 3:07:01
m1download.seeyon.com  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  67 A7 FC 4B E8 30 FE 02 2B D2 49 22 3E E3 06 61  27. marca 2018, 7:04:02
ma.cnws-prod-bjb-001.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  06 26 1E 7F F2 E9 6A E3 53 8B 83 73 B3 9F DF 66  27. marca 2017, 7:51:23
ma.cnws-prod-bjb-001.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 97  20. júna 2015, 1:20:04
ma.cnws-prod-sha-001.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 96 7C 2E A4 0F A1 56 22 2C D3 2E 4A 22 B1 F2 90  27. marca 2017, 7:40:00
ma.cnws-prod-sha-001.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 CA 4D A8 CA 4A 19 8E BB E8 76 92 D6 6D 55 A2 75  21. apríla 2016, 2:52:53
ma.gm-prod-bjb.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 D0 22 77 AF ED F9 8B 5B CC BA 70 6A 38 05 20 65  27. marca 2017, 7:29:13
ma.gm-prod-bjb.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 A0  20. júna 2015, 1:41:51
madmsprod.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 8A  1. júla 2015, 6:46:42
mail.11185.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 C5 73 61 7A 84 F8 C3 5E CF 88 7F 56 48 05 06 63  21. februára 2016, 7:10:52
mail.cbrc.gov.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  37 6E 67 9A 55 0E E1 37 3C 10 A1 18 F2 74 E6 C2  29. decembra 2017, 8:13:58
mail.cnnic.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 18 81  11. augusta 2016, 8:15:15
mail.edaijia-inc.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 AB  24. októbra 2017, 11:20:49
mail.id110.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 F0  18. decembra 2015, 9:50:35
mail.people2000.net  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 CE  25. decembra 2015, 8:56:16
mail.seis.ac.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  5E 15 40 7C D6 11 3D 46 DB FB 7F 82 70 58 F5 64  1. apríla 2016, 7:08:45
mail.sfmail.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 65  25. júla 2017, 00:44:13
mail.winning.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  16 AB 26 DE 5B 21 E7 4E 5F E2 5B 1D 9B 3D 6D 12  4. decembra 2015, 7:46:20
mailax1.cstnet.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 E8  9. júna 2016, 8:27:09
mailsys.cstnet.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 1D  4. apríla 2017, 5:59:59
mailtest.escience.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 92  9. októbra 2017, 2:05:24
mall.nawang.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 3C  6. júna 2017, 2:00:32
manage.windowsazure.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 D6 BF 9B B5 C7 B7 17 7D 06 70 43 CC 57 DB B3 3F  12. februára 2017, 6:42:57
manage.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 00  5. júna 2015, 7:23:41
management.bj1-1.database.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A C6  8. júla 2015, 7:03:36
management.chinacloud-mobile.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  1A F5 A5 99 03 30 5C 08 0E 2E 88 E0 2F 8D 27 C3  13. marca 2017, 3:09:28
management.chinacloud-mobile.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 A2 28 F7 B0 6D 3A DA AF D9 B7 4F 22 8D 4D EC D6  1. júla 2015, 7:24:33
management.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 97 41 8F 64 A2 36 04 AC 6E 00 36 4E C6 36 A8 AF  12. januára 2017, 9:04:25
management.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  29 A8 F6 0B 48 1C 35 C4 5D DA 60 14 CC 77 22 0B  12. januára 2017, 9:04:26
management.database.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 F0 54 1C 90 30 0E 13 73 A5 79 01 60 34 70 19 A7  16. marca 2017, 7:34:30
management.database.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 F0  5. júna 2015, 7:20:04
management.sh1-1.database.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A C7  8. júla 2015, 7:04:08
managementserviceencryption.mcprod.database.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 F2  5. júna 2015, 7:20:44
mats-beta.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A A9  1. júla 2015, 7:19:00
mats.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A AB  1. júla 2015, 7:20:04
matsapp-beta.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A AA  1. júla 2015, 7:19:32
matsapp.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 A4  20. júna 2015, 1:48:56
matsapptest.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 96  2. januára 2016, 3:24:10
matsodata.mats.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 90 C8 78 77 71 31 AE 81 D0 2C 66 B6 0A A6 1B 17  18. marca 2016, 7:55:19
matstest.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 95  2. januára 2016, 3:15:23
mcdtencryption.chinacloudapp.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 C6 82 6B C7 9A 46 3F 4E 31 A6 BB BD 69 77 76 BD  6. februára 2017, 6:16:54
mdm-bjbprod1.watask.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  3B 53 7B 93 F8 1F 15 BB 14 E4 AF D7 B0 DD 98 1A  22. januára 2017, 2:46:51
mdm-shaprod1.watask.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 E3 19 43 ED 29 6F 13 A1 AF B6 A8 94 11 F7 FF C4  22. januára 2017, 2:46:48
mdm.monitoring.store.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  44 75 FA 01 A2 1B D6 DB 6D DC F4 8F 94 8F BF F0  15. februára 2017, 3:40:24
mdmclient.windowsazure.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  1E 80 61 DB 2C 59 63 D4 75 88 26 DE 51 65 8E 55  13. marca 2017, 3:40:04
mds-waidns-mooncake-cert.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 CA 5E AA 26 92 43 D5 1D 4D 1A BA 00 39 8D 4A DE  2. marca 2017, 3:43:19
mds.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 D4 27 07 97 E7 9E 3C D2 43 15 D8 CC F0 C4 7E AA  1. septembra 2016, 6:07:53
mdsaadauditencryptioncert.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 EC AB DE 76 E0 B0 D7 49 A0 B0 B1 07 05 95 79 79  12. februára 2016, 3:12:27
mdsagentmanagement.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 B2 85 60 06 3B 34 31 14 09 A5 A3 B2 64 E0 0B 66  20. mája 2016, 8:08:06
mdsestsauditencryptioncert.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  72 CA A3 97 27 05 C6 78 D4 7B 3F 49 5D FE 07 C7  27. februára 2016, 8:11:48
mdspasauditencryptioncert.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 83 20 B5 3C C7 07 69 6F 83 36 2A 1B 9B C7 33 B3  10. októbra 2016, 2:37:11
mdsprodclientcert.hdinsightservices.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  16 39 A0 01 B8 E7 0C 69 93 41 B4 D6 85 7E 26 5C  16. júla 2016, 2:34:07
mdsreadonlyaccess.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 A1 50 A4 34 C4 88 ED 8E D1 B3 E9 3A F2 6B 25 36  11. marca 2016, 8:05:25
mediarp-prod.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 4D  19. novembra 2015, 3:05:15
mediarpalt-prod.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 F5 3C 15 51 26 F2 53 CC E0 BC 34 C2 0D B1 C6 B5  23. júna 2016, 7:16:07
member.zon100.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  59 94 EF 37 E3 3C B0 4C 7B 11 80 C9 02 2D F6 70  9. apríla 2015, 7:04:59
metadataclientcert.hdinsightservices.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  53 A2 67 A9 A9 21 15 C0 07 BF F3 02 47 05 DB 65  7. júla 2016, 2:37:44
metadataencryptioncert.hypervrecovery.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 82 75 68 DC AB BF 7B F2 5F E0 6F DF 58 35 33 FD  8. decembra 2017, 3:13:20
metadatatelemetryclientcert.hdinsightservices.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  78 0B A1 DD E6 63 66 92 51 C4 B3 D3 B0 2B 43 2B  7. júla 2016, 2:37:43
mgmt.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  48 AB D3 E6 25 06 CF 24 46 CB BC 3C E0 D5 BD 38  27. marca 2017, 7:40:02
mgmt.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 9C  20. júna 2015, 1:29:30
mgmt1.bjb.backup.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 CF 91 78 FE 92 41 5D 0B 42 30 31 35 7B 26 D1 A5  8. augusta 2015, 2:15:53
mgmt1.bjb.hypervrecoverymanager.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  7F 7C 06 B3 34 81 DC 6D 4F FA CE 18 0D 50 20 B3  14. novembra 2016, 6:30:43
mgmt1.sha.hypervrecoverymanager.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  4F 2F B4 88 6B BB 01 6C E8 0E 7E BC D0 96 77 22  14. novembra 2016, 6:30:42
mgmt2.bjb.backup.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 C0 97 B8 5F 75 7C C3 07 A3 57 03 A1 DE 0E 5D D6  8. augusta 2015, 2:15:53
monapicertificate.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 A8 43 55 18 F6 9C 49 3E CA BE 1E C8 25 DE B2 81  29. januára 2016, 2:56:34
monitor.protection.partner.outlook.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 80 B8 D7 21 FA 69 DE 49 F9 CE 16 69 5F 63 55 82  20. mája 2016, 8:05:42
monitor.suncloud.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 89  30. septembra 2015, 9:18:18
monitoring.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 F9 94 5A B5 E5 CB B9 72 26 C0 86 88 9E DC A9 A8  5. marca 2017, 7:35:13
monitoring.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 DA  4. júna 2015, 1:11:35
monitoring.partner.microsoftonline-p-i.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 E0 90 98 9D CD 41 1A F6 A8 10 DE 54 6F E1 AD 7E  9. júna 2017, 6:48:19
monitoring.partner.microsoftonline-p-i.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 36  9. júna 2015, 6:48:19
monitoring.partner.microsoftonline-p.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 A5 1D 5E 6F 1F 09 22 1C 78 06 C8 8C C5 F5 85 B8  9. júna 2017, 6:39:36
monitoring.partner.microsoftonline-p.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 17  9. júna 2015, 6:39:36
monitoring.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 BA CE 6B DD E8 37 C1 D4 6B 64 D0 73 5A 7F D0 17  7. júna 2017, 5:39:47
monitoring.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 46  7. júna 2015, 5:39:47
monitoring.rp.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 EF D1 24 8B 29 91 2D 7A C5 B8 65 2F 6C 60 52 73  13. marca 2017, 3:40:05
monitoring.rp.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 03  5. júna 2015, 7:24:17
monitoringstorageencryptioncert.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  27 66 67 FC 7B B5 CB 31 8B 31 7A 4F E8 9D CA D0  20. januára 2016, 8:25:23
mooncakecdn.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 6C  9. decembra 2015, 8:33:47
mooncakecdnint.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  3A 18 8F C7 6E 5E 53 C7 B0 FB 9D D8 5A D8 08 20  22. januára 2016, 7:02:33
mouconsole.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 55  7. júna 2015, 5:45:45
msbposservicestatusconfig.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 00  15. augusta 2015, 2:57:21
mschangeclient.activedirectory.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 E1  5. júna 2015, 7:17:11
msm-int-provision.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  47 5B 4F 73 3C 7E 69 A3 EA 0B 8A 59 5F 41 91 1E  9. júna 2017, 6:42:39
msm-int-provision.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 35  9. júna 2015, 6:42:39
msm-prod-provision.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  77 5F 31 E9 3F F5 B1 84 42 B4 50 7D 8D 0F 43 E4  9. júna 2017, 6:42:56
msm-prod-provision.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 36  9. júna 2015, 6:42:56
msm.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 CC C8 D4 B4 6D E2 50 75 E3 23 11 B0 65 56 37 01  9. júna 2017, 6:40:36
msm.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 34  9. júna 2015, 6:40:36
msods-access.acisportal.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  61 CB AF 1F 86 CB 92 4C 72 2C D1 4F 3E 7A C4 70  20. februára 2016, 7:59:13
msodsclient-ppe.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  44 59 22 6A 83 8A 91 6A C9 6B 46 96 40 51 E6 76  22. apríla 2016, 6:40:23
msodsclient-prod.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 CF 43 F0 A9 64 80 40 67 5E 8F CB 2A E4 53 19 27  22. apríla 2016, 6:34:04
msodsstorageencryption.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 99 BF 19 59 5E A0 7F 54 CF EB 9D 95 D7 76 31 8C  15. januára 2017, 6:01:49
msodssyncgallatin20170115.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 9D 72 C2 07 74 03 51 A2 FB 20 AD 10 23 E1 78 03  11. februára 2017, 6:50:23
msodssyncgl.sharepoint-online.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A BB  7. júna 2015, 5:48:57
msosyncservice.partner.outlook.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 48  17. júna 2015, 8:05:22
my.knowledge.org.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 B5  8. novembra 2015, 6:29:05
my.suncloud.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 8B  30. septembra 2015, 9:29:36
mysqlaasrp.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  4A 56 21 63 F8 43 CB 64 08 4B C0 FB D9 85 4B E9  29. októbra 2016, 7:18:44
mysqlaasrp.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  15 3F 94 9C 37 AF FB 43 2E F1 8C 89 8E 5D 03 03  8. decembra 2016, 3:13:18
mysqlservices.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  43 4C D9 51 AF D5 06 46 87 08 CF D3 85 34 78 4C  16. mája 2016, 2:36:48
navy-cosmosproxy-edog-china.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 C9 33 C3 95 9B 6C 4B 0D DA 91 98 70 82 5C A1 48  26. marca 2017, 2:06:44
navy-icm-prod-china.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  1B BF 9C 3D 96 A2 E3 B6 E2 61 A9 CC BE 40 B0 8A  12. marca 2017, 5:34:03
navy-icm-prod-china.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 ED 7D 13 9A 6C 41 6C CD D2 81 5E 6E E4 AE 3D 00  5. novembra 2016, 7:06:26
netmon.cloudnet.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  5A 77 49 5E CC 09 D0 5D 78 BF 2B 56 19 6E CF 91  12. februára 2017, 6:42:59
netmon.cloudnet.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A DA  10. júla 2015, 6:18:10
netservicesrdfe.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 DD 10 D7 86 82 6A 63 D2 27 73 DC A7 48 83 3B DB  1. apríla 2017, 6:57:15
nexus.partner.microsoftonline-p-i.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 CB BA CA 24 77 08 82 AB FC F1 50 6A 5B 1C 9B F3  9. júna 2017, 6:44:14
nexus.partner.microsoftonline-p-i.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 2B  9. júna 2015, 6:44:14
nexus.partner.microsoftonline-p.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  65 83 F9 FB 7A EF 5C 03 5B 11 F1 6F 6C C0 8F 7E  9. júna 2017, 6:35:41
nexus.partner.microsoftonline-p.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 11  9. júna 2015, 6:35:41
nexusrdr.partner.microsoftonline-p-i.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 2A  9. júna 2015, 6:43:58
nexusrdr.partner.microsoftonline-p.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 11  9. júna 2015, 6:35:21
nimbusrpcmclient-prod.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 4E  19. novembra 2015, 3:11:30
中国数据.公司 CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 16 11  17. októbra 2015, 7:53:14
中国数据.中国 CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 16 13  17. októbra 2015, 7:54:02
中国数据.cn CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 16 14  17. októbra 2015, 7:54:26
导航.中国 CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 18 FC  6. júna 2016, 5:41:14
www.淘宝装修.cn CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 E0  15. februára 2016, 14:45:46
apac.cn CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 18 FE  6. júna 2016, 5:51:12
notificationhub.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  0A 0F 7E 95 D8 C8 C1 5A FB 1C 6E FE 8C 4F ED C7  6. novembra 2016, 6:14:21
notificationhubprovisioning.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  44 84 F0 BC 5A CD 8B 63 17 73 15 6D BB 82 4F EF  6. novembra 2016, 6:14:20
notifications.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  68 B3 00 77 01 B3 13 C2 40 25 26 FA D7 BF 11 1A  27. októbra 2016, 6:21:07
notificationservicecertificate.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  58 AE 5D 3B 51 0E 05 4B 83 A8 B5 1B 14 32 5F 89  29. januára 2016, 2:59:28
notifychinaprodemailaddress.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  28 BF A8 DF 33 4A 4B 52 3E 57 32 44 B0 EE 7A 8E  25. júla 2016, 2:49:52
nuomibag.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 B5 AB 5E 26 D3 B6 C0 4F 38 2A A0 DB 01 43 9C 7B  13. januára 2016, 9:02:40
o365seccosmosproxy.sharepoint.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  5C 61 25 BA B2 46 89 5A CC 49 DC 9E 6E 84 C3 C4  30. apríla 2016, 2:28:59
oa.cos-capital.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  6F 1B C7 11 8A B0 D7 F7 9E CA 74 97 C1 24 56 A2  16. októbra 2015, 2:33:46
oa.netease.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 18 5E  3. marca 2016, 2:41:57
oa.tianyiit.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 52  4. júla 2015, 7:22:25
oam.edog.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 BF 40 B8 BF A7 6D D1 C9 06 62 2A A6 38 81 9C  12. marca 2017, 5:34:09
oam.edog.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 BD 2F 27 02 5A BF 22 F7 A4 A7 3F 52 F6 F8 A1 01  21. augusta 2016, 7:43:19
oam.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 82 C4 DD 25 35 22 75 0F 4D B9 34 AE 60 8E E5 AD  12. marca 2017, 5:34:08
oam.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  4E 80 33 4F 3D 05 C1 31 96 FA 99 F8 EA 23 B9 A0  25. júna 2016, 6:57:40
odcsm.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 B8 E6 80 A0 0C 42 5E 3D 81 50 E0 2A 81 22 63 B8  12. marca 2017, 5:34:07
odcsm.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 69  17. júna 2015, 7:38:55
officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 FC 09 75 18 C3 CC D0 DB E8 A1 45 EA 39 4E 35 CF  12. marca 2017, 6:18:08
officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 67  9. júna 2015, 6:51:33
ols.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  13 B9 FB 3C DA 3E B5 95 B9 2E A4 8F 25 22 6F B5  12. marca 2017, 5:34:04
ols.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 68  17. júna 2015, 7:36:07
olscert.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 6E  7. júna 2015, 5:37:17
onboarding-stx.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 56  7. júna 2015, 5:46:03
onion.beta123.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 D1  2. januára 2016, 2:48:40
orderingservices-v2.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  75 4C 47 FC 2D F2 57 DD A5 4F 87 79 1A 9A 53 87  3. júla 2016, 2:45:50
osiarms.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 B0 F5 DD 74 98 85 59 4C A1 77 8E 7C 56 13 57 57  25. marca 2017, 3:34:10
osiarms.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 9A 26 3B 17 59 EC 5E BD 2A 63 92 3D 24 80 CF 06  12. januára 2017, 9:04:27
osiscram.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 CB 3D D4 AE 95 52 60 C5 F4 48 07 6A 3A 02 14 37  19. marca 2017, 8:46:40
osuitews-gl.sharepoint-online.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 2B  7. júna 2015, 5:52:19
ourhost.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 15 B5  11. septembra 2015, 6:32:11
pan.yovole.com  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 B6  3. novembra 2015, 3:08:17
partner.officewebapps.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 D7 EF BB DD 80 23 AA 40 6D 7F DC 6C 38 9D AF 61  9. júna 2017, 6:51:57
partner.officewebapps.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 6A  9. júna 2015, 6:51:57
partner.outlook.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A DE  15. júla 2015, 8:47:02
pas-stx.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  09 83 CC 05 33 99 E9 E1 3D F4 57 09 50 EE 8B 0C  13. novembra 2016, 3:14:03
pas.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 CE 9E 3B 59 1B E6 2A C9 B3 C6 66 CF 82 B8 56 31  10. októbra 2016, 2:37:12
paschinamanagementcert.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 9D 1D C4 C5 64 B9 33 EB D1 A8 49 7F A8 56 38 EA  10. októbra 2016, 2:37:11
pasclientcert.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  59 65 70 9C 44 7A B2 9D C6 C1 48 2D 02 80 9A 54  10. októbra 2016, 2:37:12
passport.11185.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 B3 6C 29 1A 9D 79 26 2A C7 4C 4E 88 1C 51 63 A6  21. februára 2016, 7:03:47
passport.escience.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 DB  18. marca 2016, 6:21:25
passport.suncloud.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 94  10. októbra 2015, 5:59:33
pay.11185.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 BA B3 7A 96 2B C1 3F 30 30 D0 61 AE A9 2C D9 6B  14. apríla 2015, 2:57:53
pay.jiyuan.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  07 FE F0 46 6C FA B0 DD 5F C4 BF 66 FA 46 8D 84  15. decembra 2015, 3:01:55
pfizerddi.addiupload.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  46 A2 15 AC 1C 72 3F 25 31 88 07 B5 E1 64 DB F2  11. júna 2015, 2:53:22
plattest.edog.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 C2 D8 6E 97 70 1A 45 86 47 47 38 DC 68 26 7B 17  12. marca 2017, 5:34:03
plattest.edog.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 91 94 55 9E CE CE D3 D0 86 9A EE 27 D3 23 F0 90  29. júla 2016, 5:39:30
polar.httpd.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 79  2. septembra 2015, 15:46:44
policy-prod-csm-prov.chinacloudapp.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 AC 20 1F AF 96 CB E0 8A 7D FF 87 24 E6 6D 0E 2A  26. februára 2017, 6:26:16
policy-prod-oms.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B A0  9. januára 2016, 5:48:13
policy-prod-rdfe-admin.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 9E  9. januára 2016, 5:45:37
policy-prod-rdfe-prov.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 9F  9. januára 2016, 5:46:40
portal.tootoo.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 95  2. septembra 2017, 1:57:55
powerpointcs-partnercommunication.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  10 58 41 44 80 85 16 61 90 9C 06 80 5B BC 1B 8C  26. februára 2017, 6:26:23
powerpointcs.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  2C 48 52 25 53 87 FC 6D 25 B6 62 A3 36 FD B9 33  12. marca 2017, 5:43:47
powerpointcs.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  4C EA B4 14 8C 41 2E 21 E3 8C 76 DF 97 B5 FF F4  29. októbra 2016, 7:18:43
powerpointps-partnercommunication.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 E0 0A D1 46 20 1F 1E 08 A4 B2 C7 31 AF 33 21 F5  26. februára 2017, 6:26:22
powerpointps.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 B8 19 DD 60 36 4E 90 03 05 08 D0 96 85 24 9B F4  12. marca 2017, 5:40:34
powerpointps.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 C2 50 93 DA A4 84 99 E7 47 C3 3D F1 63 DE 30 A9  29. októbra 2016, 7:18:42
ppmtclientssl.partner.microsoftonline-p-i.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 3B  9. júna 2015, 6:49:50
ppmtclientssl.partner.microsoftonline-p.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 23  9. júna 2015, 6:41:45
ppmtfedprovision.partner.microsoftonline-i.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A CB  9. júna 2015, 6:50:48
ppmtfedprovision.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A B9  1. júla 2015, 7:43:41
pptcscpartnercert.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 9E 35 74 66 61 57 C3 94 F6 46 BB 49 E7 69 46 05  12. marca 2017, 5:43:48
pptcscpartnercert.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  7F 88 66 93 52 A1 22 1A A2 88 EE 9A A7 95 9F 4B  12. februára 2017, 6:40:15
pptpscpartnercert.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 8F C6 3E 82 42 AB 62 84 4A DD EC 36 4C 0E 47 0E  12. marca 2017, 5:40:34
pptpscpartnercert.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  7C 8B 5A 51 2C AB DD 93 66 CD 23 74 5C 76 A0 74  12. februára 2017, 6:40:14
pr-register-sas-client.activedirectory.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 E9 A5 43 6E A0 EE 5C FC 56 40 D1 33 65 15 02 2A  20. februára 2016, 7:56:48
prds-auth-client.sparta.chinacloudapp.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 D4 8F 01 90 3F 60 3A BA B6 25 54 A8 FA D0 0E 74  11. februára 2017, 6:50:24
prds-role-encryption-prod.chinacloudapp.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  28 CC 1C 86 AA 5B F0 E4 D6 45 C0 A9 F6 98 88 AF  10. februára 2017, 2:39:32
prds-shim.sparta.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 94 7A 9D D6 55 98 89 E2 CB 5D 7C 36 A3 78 65 01  12. januára 2017, 9:04:21
prds-shim.sparta.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1A 9C BF D8 6D 1D 5C 5C 84 44 AD 33 40 2F 3D FA  12. januára 2017, 9:04:20
prima.suncloud.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 8C  30. septembra 2015, 9:36:17
probe.protection.partner.outlook.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 20  13. septembra 2015, 5:59:57
prod.oxp.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 AA  3. júna 2015, 8:18:30
production.secretstore.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 F4 68 DC 84 DC 18 50 BF FC 5A DC 60 B3 0C 5A 6D  25. júna 2016, 6:51:21
promoentitlementservice.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A C3  8. júla 2015, 7:01:58
prov-chinaprod-bjb-001.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  3B 7B 44 6F D7 89 7D 25 22 82 58 F6 85 3B A7 2B  25. apríla 2016, 8:35:58
prov-chinaprod-sha-001.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 9A 1C 6B 05 5F FD 99 08 6D 3E 23 B7 07 5C D8 10  25. apríla 2016, 8:29:39
prov-storage-encryption.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  7A D3 D2 FD F5 72 F9 ED 92 7B 46 FF 2F D9 02 5F  23. januára 2016, 7:32:44
prov.online.partner.lync.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 D5 95 91 A1 F5 74 3A 54 4B 07 98 D8 0E 07 AB 5B  17. júna 2017, 7:56:33
prov.online.partner.lync.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 64  17. júna 2015, 7:56:33
provisioning-ppe.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 93  1. júla 2015, 7:06:02
provisioning.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  1F EA A5 39 EA 9A 07 1A 50 94 8A 07 04 1C C2 12  30. marca 2017, 6:32:28
provisioning.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 97  1. júla 2015, 7:08:56
pst.msosupport.ptmsn.partner.microsoftonline-p-i.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 29  9. júna 2015, 6:43:30
pst.msosupport.ptmsn.partner.microsoftonline-p.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 10  9. júna 2015, 6:35:04
pstclientssl.partner.microsoftonline-p-i.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 3C  9. júna 2015, 6:50:08
pstclientssl.partner.microsoftonline-p.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 24  9. júna 2015, 6:42:05
querylive.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 5C  7. júna 2015, 5:47:39
ra  CNNIC SHA256 SSL  RSA  1 024 bitov  SHA-256  00 8F B6 2D 47 FE 73 F1 00 EE BA 22 D0 7B 4B 6B 9F  14. decembra 2019, 5:09:33
ra  CNNIC SSL  RSA  1 024 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 15 5E  21. marca 2017, 9:12:44
raadmin  CNNIC SHA256 SSL  RSA  1 024 bitov  SHA-256  79 3E 14 07 1F 0E 08 8C 7F 6D 15 95 2A A3 C8 69  15. decembra 2015, 7:28:32
rads  CNNIC SHA256 SSL  RSA  1 024 bitov  SHA-256  25 79 DF 31 EC 34 B4 8D 5F DA 82 AD B6 E2 10 90  14. decembra 2019, 13:36:03
radstest  CNNIC SHA256 SSL  RSA  1 024 bitov  SHA-256  00 C7 05 AA 86 67 C1 27 A6 08 8A 09 E3 8E B5 DD F5  15. decembra 2015, 11:33:08
rdfe-mocp-client.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 F4 3E 6F 0A B7 F7 5D 43 8A D7 B3 9C 24 5E 4C 81  27. februára 2017, 8:12:42
rdfe-mocp-client.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 7F  19. júna 2015, 9:04:24
rdfe-provision-endpoint.mcprod.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 F7  5. júna 2015, 7:21:48
rdfe.database.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  04 7F 96 DA 1B 2E 1A 93 68 66 CD F9 63 5E C5 E8  16. marca 2017, 7:34:37
rdfe.database.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 F5  5. júna 2015, 7:21:18
rdfe.mcprod.database.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 EC  5. júna 2015, 7:19:22
rdfeauthenticationcnwsprod.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  5E 47 96 3F 1A 0A 10 25 2E B5 DC FC 9A 41 CB 35  27. marca 2017, 7:29:09
rdfeauthenticationcnwsprod.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A CF  10. júla 2015, 3:06:16
rdfeazurednsclientmooncake.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 FD C6 9C 2A 51 82 C5 AF E5 87 25 14 D2 EA 38 5A  27. februára 2017, 8:12:45
rdfeazurednsclientmooncake.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 80  19. júna 2015, 9:05:22
rdfeclient.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  5C DD 6E 08 87 9A 13 EB A5 9C C5 80 34 60 D9 F7  27. februára 2017, 8:12:47
rdfeclient.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 85  19. júna 2015, 9:09:50
rdfeextensibilityclientmooncake.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 9C 4D 83 70 12 D5 D5 ED 55 E8 5B 6D 5D 0A 64 76  27. februára 2017, 8:12:43
rdfeextensibilityclientmooncake.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 D9 6F 4D 9B FE 9F B6 F4 DF CA 87 5C 26 7C 00 7C  5. júna 2017, 7:26:46
rdfeextensibilityclientmooncake.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  14 E6 BE 92 74 DB D4 56 69 F9 A4 6E BA 1D E9 EA  27. marca 2017, 7:29:11
rdfeextensibilityclientmooncake.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 0E  5. júna 2015, 7:26:46
rdfeffeclient.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 B7 50 78 86 EF F8 B8 15 1F 57 3F D9 03 4F D2 B9  27. februára 2017, 8:12:42
rdfeffeclient.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 81  19. júna 2015, 9:06:25
rdfepartnerprovisioning.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 87  19. júna 2015, 9:12:59
rdfeprovisioningagentclient.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 E5 2E 9B 18 1F 38 CD F9 45 27 DD F4 38 98 43 1B  27. februára 2017, 8:15:09
rdfeprovisioningagentclient.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  38 AE 51 25 B7 9D AD B1 DD A0 F8 D0 6A F6 99 9A  19. júna 2017, 9:07:28
rdfeprovisioningagentclient.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 82  19. júna 2015, 9:07:28
rdferesourcemanagement.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  2A 2E 58 6D 76 E1 7D B0 97 65 3A 9C 7E BB 12 FC  29. mája 2016, 8:07:54
rdferunner.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  46 6D C8 FB A3 3E 1C 12 E5 CE AB F1 69 02 56 AC  27. februára 2017, 8:12:41
rdferunner.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 86  19. júna 2015, 9:12:06
rdfetest.bjb.backup.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  16 56 70 CE B6 26 C3 37 82 57 6D AC 00 BD B1 75  8. augusta 2015, 2:15:51
rdgw.yungudata.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 DC  3. februára 2018, 4:54:08
rdp.bjb.backup.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 A3 20 54 03 0D A8 C2 3F 84 13 65 26 67 D3 58 C2  8. augusta 2015, 2:15:54
reader.secretstore.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 B5 F0 DA 91 37 11 AC C3 38 13 25 08 AF C1 0B 9B  4. augusta 2016, 3:26:26
reader.secretstore.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 AE  4. júna 2015, 6:25:34
register.login.partner.microsoftonline-i.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 32  9. júna 2015, 6:46:30
register.login.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 19  9. júna 2015, 6:38:05
register.partner.microsoftonline-p-i.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 35  9. júna 2015, 6:47:36
register.partner.microsoftonline-p.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 1C  9. júna 2015, 6:39:16
releaseserver.jzez100.com  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  09 CC A8 B0 C9 1F 15 B7 F7 79 B7 A7 4A B8 D5 8E  30. marca 2016, 7:41:09
revocationtest.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 83 0B 6A 52 E5 2E C1 C9 8A 59 EB D9 89 0F 1D 89  18. júla 2016, 2:56:16
revocationtest.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  58 C6 52 3D 39 D5 35 A6 27 E7 61 85 F9 18 CC 5C  11. júla 2016, 9:09:18
revoked.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  3D 77 00 E3 ED DB 9F 60 0B 72 8F 89 70 F2 BB 68  18. júla 2016, 2:56:15
rma.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  56 26 51 3D 44 BD B7 68 4A 90 36 25 3D 26 24 70  29. januára 2016, 2:46:50
rpclustermanagement.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 87 1C 13 44 6B 0B CA 8E 3E F2 C0 4F A1 88 DF A2  30. mája 2016, 8:53:01
rps-prd.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 6F  7. júna 2015, 5:37:39
rps.cs.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  4C C3 25 17 72 07 2E B2 15 8D EC 30 EB BC 94 7D  12. marca 2017, 6:18:07
rps.cs.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 4F  20. novembra 2015, 6:21:09
runner2.bjb.cnprod.idns.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 8C  19. júna 2015, 9:19:05
runner2.sha.cnprod.idns.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 8E  19. júna 2015, 9:21:53
runner3.bjb.cnprod.idns.windowsazure.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 B6 86 A5 68 34 0A 36 DB 0A 79 6A A7 71 68 79 F9  1. apríla 2017, 7:01:59
runner3.bjb.cnprod.idns.windowsazure.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 FE 30 84 53 4B 1F FB 48 2F BE 33 88 00 75 FD 4F  26. marca 2017, 2:06:43
runner3.bjb.cnprod.idns.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A D7  1. júla 2015, 7:12:09
runner3.sha.cnprod.idns.windowsazure.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 FD 01 B7 9E 40 13 6B 09 06 F4 33 08 74 B4 A7 DE  26. marca 2017, 2:06:40
runner3.sha.cnprod.idns.windowsazure.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  7F 1D D3 0A 39 0E 8F F1 F8 C3 4F D2 CC 29 57 81  1. apríla 2017, 7:01:57
runner3.sha.cnprod.idns.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 9E  1. júla 2015, 7:13:17
s2s.azurebackup.windowsazure.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  70 4D 56 D9 6D 80 D7 7B DE 43 8A 76 A6 C0 74 48  16. februára 2017, 2:24:29
s2s.hypervrecovery.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  56 A9 92 CD 57 44 9D 28 2C DA 2F F2 61 20 E7 77  13. novembra 2016, 3:14:01
s3.le-x.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 85  26. septembra 2015, 12:14:57
sapphireclient.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 70  7. júna 2015, 5:37:58
sbgm-ppe.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 95  1. júla 2015, 7:07:12
sbgm.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  33 CF D4 C9 A4 14 0F 25 A3 52 9F 85 B4 77 9B CB  1. apríla 2017, 7:03:22
sbgm.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 9A  1. júla 2015, 7:10:35
sbgmrunner-ppe.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 92  1. júla 2015, 7:05:27
sbgmrunner.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 9B 06 5D AF 4B 12 D1 60 E3 52 15 63 0D 91 94 E4  30. marca 2017, 6:32:27
sbgmrunner.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 98  1. júla 2015, 7:09:31
sched-clientauth-secondary.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  25 D8 E6 05 5C B2 9F 5C 9B 79 84 38 E3 55 46 BC  22. januára 2016, 7:10:28
sched-jobencrypt.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  5E 59 AA 4B A6 24 71 D2 0C D6 AD D9 9E D5 24 A2  22. januára 2016, 7:17:36
sched-rdp.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  40 E4 56 60 A3 A2 42 A6 E1 09 11 16 D0 CE B6 50  22. januára 2016, 7:24:28
schedrp-cn1.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 9E 2E 53 FD C1 87 86 51 FD B2 F0 4A AF 73 F0 30  24. apríla 2016, 7:42:26
schedrp-cn1.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  55 1D 67 45 EB 2B 2A D5 67 15 9D 9C 06 85 B2 7D  20. januára 2016, 8:35:17
sdkdecryptionmooncake.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 83  19. júna 2015, 9:08:21
searchportal.21v-cloud.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 BC F5 D2 7B 9E CA 54 2F 77 8E 2D F3 EB 24 56 32  2. júla 2015, 8:57:59
sec.feiliu.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  20 25 E2 D1 F0 CE D4 2C F1 23 6A E0 BD 9D F1 75  17. júna 2015, 2:37:01
sec.hh-medic.com  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 B8 3D 01 31 91 03 59 49 39 6F 68 BA AA 59 DA 0E  12. februára 2016, 3:18:13
secret-migration.wads.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 F4 43 DE B1 8E 86 7F E0 3E EB 8D BC E0 9D 12 A5  18. marca 2017, 6:35:22
secretsencryption.activedirectory.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 E3  5. júna 2015, 7:17:39
service.netease.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 18 67  21. apríla 2016, 7:24:49
servicebus-ppe.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 91  1. júla 2015, 7:04:40
servicebus.acisportal.chinacloudapp.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  78 95 D9 F6 F5 1A A8 9D 00 81 81 8D A8 A6 0A 72  1. apríla 2017, 7:01:55
servicebus.acisportal.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A C0  8. júla 2015, 6:59:51
servicebus.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 96  1. júla 2015, 7:08:19
servicebusbilling-ppe.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 94  1. júla 2015, 7:06:39
servicebusbilling.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 D8 0F 0C B8 F3 CD 6A 5C 70 EB 59 4F FA 82 E1 85  30. marca 2017, 6:32:27
servicebusbilling.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 99  1. júla 2015, 7:10:02
sf.netease.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 16 27  24. novembra 2015, 9:40:16
sh1prod-dacsvc.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A A2  1. júla 2015, 7:15:20
sh2prdapp01.fc.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 88 9B C4 9D E1 71 29 D8 DB 18 B4 48 73 A6 78 A9  28. februára 2016, 7:24:55
sh2prdapp02.fc.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  04 D3 90 5D 47 26 F6 5C 83 2D 74 97 61 F5 2A 15  22. apríla 2016, 9:32:54
sh2prdstr01.fc.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  28 AC 10 96 5D 3C 7D 93 8B 6B 7F 06 BC 66 A7 E8  28. februára 2016, 7:36:12
sh2prdufc.fc.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 B5 2D 93 47 9C A4 C9 0C 0F EB 7E F3 3E D4 64 77  12. marca 2016, 8:16:20
sh2prduufc.fc.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  4D 89 88 3A E9 04 82 3F 1F 50 F9 F7 CD 1C 0C F3  12. marca 2016, 8:17:53
sh2ufcprod.fc.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 D9 D9 C6 93 CB EF 19 83 77 2A 80 8E FB 1D 5B 58  17. marca 2016, 8:36:23
sh2uufc.fc.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 BF 1E 81 A1 75 CB 3E D8 2F EE BC EA E7 1E 3D 18  17. marca 2016, 8:30:04
sh3prdapp01.fc.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 EE 1A F4 09 FA E8 98 55 46 6A 94 41 41 EC 48 AD  25. augusta 2016, 6:34:52
sh3prdapp02.fc.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 96 94 13 E7 2C D6 42 77 07 67 59 EA DB 8F 9F D0  16. februára 2017, 8:18:42
sh3prdddc01.fc.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  77 14 8B 34 FC 57 3A B1 7F D5 B2 CD F5 F4 99 5B  13. marca 2017, 3:09:30
sh3prdstp01.fc.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  35 82 F5 21 8F 5C 74 C1 DC D7 14 B3 3F FF BE 2E  16. februára 2017, 8:18:40
sh3ufcprod.fc.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 CA 98 49 A8 AF DA 92 80 C0 DC 27 0C 10 1B 4D 8F  25. augusta 2016, 6:34:54
sh3uufc.fc.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 AD 20 BE C4 D3 4A 2F EA BF F2 61 3B 94 49 FB 90  25. augusta 2016, 6:34:53
sha.admin.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 D4 2E 41 3A 8E 95 81 3D 5F 89 8D 86 48 BD 20 17  27. februára 2017, 8:12:46
sha.admin.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 88  19. júna 2015, 9:14:31
sha.management.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  17 D5 90 9F AE 52 54 29 BB 45 A9 5A F2 A0 49 E8  27. februára 2017, 8:12:44
sha.management.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 89  19. júna 2015, 9:15:15
sha256test.cnnic.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 CA 34 18 AB 90 FB 35 ED 8B 19 DE C4 30 10 70 90  28. januára 2016, 11:44:19
shaaidnssqla01.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 75  12. decembra 2015, 6:41:34
shaaidnssqla02.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 76  12. decembra 2015, 6:42:41
shaaidnssqla03.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 77  12. decembra 2015, 6:43:51
shaprdapp01.fa-ma.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 CB  4. júna 2015, 6:21:40
shaprdapp01.fc.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 CA  4. júna 2015, 6:21:53
shaprdapp02.fc.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 4B  12. novembra 2015, 7:27:20
shaprdddc01.fa-ma.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 CE  4. júna 2015, 2:07:36
shaprdddc01.fc.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 CD  4. júna 2015, 2:11:21
shaprdstr01.fa-ma.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 D0  4. júna 2015, 1:57:18
shaprdstr01.fc.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 CF  4. júna 2015, 2:02:00
sharepointstssigningcertificate-gl.sharepoint-online.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 78  7. júna 2015, 5:49:51
sharunnerresourcecert.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 D4 24 CF 79 59 4A 96 E1 AD BA AA 44 30 AF 31 3D  21. novembra 2016, 6:14:50
shasmtp.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A CC  8. júla 2015, 7:25:01
shatsgw.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A F1  27. júna 2015, 7:20:49
shaufcprod.fa-ma.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 D2  4. júna 2015, 1:48:03
shaufcprod.fc.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 D1  4. júna 2015, 1:51:27
shdodata.shd.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 E4 D9 1B B8 AB 11 BD F6 AF AB 01 F0 A6 87 5D 2E  18. marca 2016, 7:49:00
sign1.signing.corpnetsts.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 9A  20. júna 2015, 1:27:08
sign1.signing.corpnetsts.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  6E D5 4F D6 29 9E 22 7E 14 96 21 6B 30 58 9A B4  12. januára 2017, 9:04:27
signincontext-gl.sharepoint-online.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A BC  7. júna 2015, 5:49:17
signingatekeeper-gl.sharepoint-online.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 77  7. júna 2015, 5:49:33
singlesignon.activedirectory.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 E2  5. júna 2015, 7:17:28
sip.syiit.com  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 83  25. septembra 2017, 9:06:26
sipfed.online.partner.lync.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 80 63 27 5D 1D 3A 6F A0 6F 9E 99 B1 08 8B A5 11  17. júna 2017, 7:59:21
sipfed.online.partner.lync.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 65  17. júna 2015, 7:59:21
site.nuanwen.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 77  2. septembra 2015, 1:47:19
skoda-2015rapid.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 88 DE 0C A1 90 68 1E 40 DF 38 C5 88 DE 16 32 29  4. septembra 2015, 6:29:50
slbclient-mc.slb.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  7D 5A F7 3E CA 14 BE A6 FE E5 7B 47 FC 5A FA 19  5. marca 2017, 7:35:18
slbclient-mc.slb.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A E3  16. júla 2015, 7:00:11
slbhostplugin-bjb-cert.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 04  5. júna 2015, 7:24:29
slbhostplugin-sha-cert.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 06  5. júna 2015, 7:24:49
slbhp-chinaeast-mc.slb.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 9C E0 27 E5 15 22 79 E0 93 06 7C D9 F8 A5 75 E9  5. marca 2017, 7:35:15
slbhp-chinaeast-mc.slb.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A E2  16. júla 2015, 6:59:09
slbhp-chinanorth-mc.slb.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  03 10 51 A6 39 B3 47 50 C7 A7 ED 1E D7 7F 26  5. marca 2017, 7:35:16
slbhp-chinanorth-mc.slb.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A E0  16. júla 2015, 6:58:12
slbm-chinaeast-mc.slb.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 9C 2F 20 22 19 75 73 F2 76 0B BC E9 82 21 BF 16  5. marca 2017, 7:35:18
slbm-chinaeast-mc.slb.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A E1  16. júla 2015, 6:58:42
slbm-chinanorth-mc.slb.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  0C 47 DC 0C 3F 64 8B C0 C9 44 D5 14 66 A3 4F FE  5. marca 2017, 7:35:17
slbm-chinanorth-mc.slb.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A DF  16. júla 2015, 6:57:34
slbmanager-bjb-cert.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 05  5. júna 2015, 7:24:39
slbmanager-sha-cert.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 07  5. júna 2015, 7:24:59
smm.volvocars.com.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 E7  4. marca 2016, 4:27:25
smtp.300.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  02 E7 DF EE A0 F5 5A 85 3A DE F3 C7 72 76 94 AB  10. septembra 2017, 3:09:18
spoam-gl.sharepoint-online.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 45  7. júna 2015, 5:52:45
spoedutorms-gl.sharepoint-online.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 44  7. júna 2015, 5:52:05
spojointcontroltower-prod.sharepoint-online.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 06  28. augusta 2015, 6:25:14
spoxam.sharepoint-online.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A F6  29. júla 2015, 7:21:06
sqlazure-mcprod-bj1-1.chinacloudapp.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 BB F0 BF FB 75 10 B1 6F 7B 58 A9 8C D0 F1 4D 38  16. marca 2017, 7:34:37
sqlazure-mcprod-bj1-1.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A C4  8. júla 2015, 7:02:22
sqlazure-mcprod-sh1-1.chinacloudapp.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 B3 66 93 AD 80 2D 34 D8 88 38 27 60 2F 86 17 D8  16. marca 2017, 7:24:07
sqlazure-mcprod-sh1-1.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A C5  8. júla 2015, 7:02:45
sqlazurecertgridzone3.sharepoint-online.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 7E  7. júna 2015, 5:51:27
sqlazurecertgridzone5.sharepoint-online.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 7F  7. júna 2015, 5:51:51
sqlazurecertgridzone6.sharepoint-online.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 EA 20 D9 98 87 05 30 E3 25 4B 15 33 12 E6 DB 06  13. marca 2016, 8:32:47
sqlazurecertgridzone7.sharepoint-online.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  2C 56 1E F6 79 15 39 53 7D C3 88 12 56 5C 92 5C  13. marca 2016, 8:31:11
ssl.cnnic.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A DB  10. júla 2016, 6:24:41
ssl.sfmail.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 64  24. júla 2017, 5:56:23
sslsecondpa  CNNIC SSL  RSA  1 024 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 14 74  27. júla 2015, 6:09:45
sso.encollege.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  72 3A 2D 7B 21 5C 50 3C C5 46 FE 61 09 23 F1 B3  17. júla 2015, 3:02:46
ssprclient.passwordreset.activedirectory.windowsazure.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 D8 EA EE 29 51 6E E2 14 A6 81 38 A2 31 CC 46 EF  9. februára 2017, 7:11:17
ssprdataencrypt.passwordreset.activedirectory.windowsazure.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 F9 F3 7B EF EA 85 2B DF 6B 5F E2 FF FC D4 B1 59  9. februára 2017, 7:11:17
stampaccount-runner.store.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 D8 76 61 E5 D1 E4 88 A5 75 57 52 25 92 29 49 7A  13. januára 2017, 8:33:51
stampadmin.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  0C 20 4E 30 A1 C2 42 EB 22 B6 D3 F9 F7 55 DB 7D  27. marca 2017, 7:29:17
stampadmin.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 9D  20. júna 2015, 1:31:48
stamprunner.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  1C 9E 0E BF E8 44 81 52 EF CE 74 D0 D4 F2 09 C9  27. marca 2017, 7:29:16
stamprunner.chinacloudsites.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 9E  20. júna 2015, 1:33:50
starchmetrix.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 E8 41 B5 6F F4 06 9D 7E D8 F8 B2 FB 3F 32 8E 50  22. mája 2015, 2:17:39
storageaccount.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 9B 55 EA A9 B4 C6 FF 55 43 50 D4 8D 80 E3 25 2B  4. augusta 2016, 3:06:32
storageaccount.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 B5  4. júna 2015, 6:26:35
storageencryptionkey.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A F9  7. augusta 2015, 1:31:03
storagekeyencryptioncert.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 84  19. júna 2015, 9:09:12
sts.qdeduyun.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 A2 B0 FF 60 00 18 29 A4 7D 14 10 50 52 43 C1 F6  17. septembra 2015, 8:10:10
sts2msods.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  70 E8 B3 AE 00 BC 81 0A E5 04 56 7B BA F9 D4 13  20. júna 2017, 00:59:29
sts2msods.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 93  20. júna 2015, 00:59:29
stx.icm-connector.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 04  21. augusta 2015, 6:50:15
stx.recoveryservice.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 3E  16. októbra 2015, 2:41:43
submanagementcert.hdinsightservices.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  20 8C 61 52 4E DB D9 95 05 9E 55 D8 B9 0F CA 3C  7. júla 2016, 2:37:46
submanagementcert2.hdinsightservices.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 DA EC 2E C1 E7 67 58 30 91 3E B2 03 4F 82 78 93  28. augusta 2016, 6:48:57
suncloud.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 A3  23. októbra 2015, 3:15:20
svn-web.gz.netease.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 4C  2. decembra 2016, 5:30:17
swan.ztepm.com  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 EE  24. marca 2016, 1:34:06
sync-prod-bec.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B A2  9. januára 2016, 5:50:21
sync-prod-fwdsync.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B A1  9. januára 2016, 5:49:15
syncservice-stx.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 58  7. júna 2015, 5:46:21
t1  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  25 D8 B2 5E 3C 7A 78 CD AB 97 06 4F 0C 9C 9B 84  18. decembra 2015, 11:35:24
tdsencryt.configure.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  5B 30 79 F5 9F D1 0A 3A 75 52 08 DA 02 37 09 75  12. marca 2016, 7:40:32
tenantstore.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  7A 49 F0 1E 31 B8 3F 0B CC CA 18 2C 8F D9 71 09  12. marca 2016, 7:42:06
test  CNNIC SHA256 SSL  RSA  1 024 bitov  SHA-256  25 EB 7D 72 B9 C0 47 62 73 22 C8 E7 ED 26 57 A9  14. decembra 2015, 12:00:54
test  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  48 98 DF D6 CE 28 ED B9 6A 55 82 65 B2 AD 92 26  12. decembra 2015, 6:08:52
test.anyintest.com  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 EE 23 EA 25 4A 86 D1 17 ED 89 2D CB 91 4D 78 F5  16. apríla 2015, 1:55:56
test.cnnic.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  1 024 bitov  SHA-256  00 C3 8B 4C D7 E9 81 FD 71 B5 71 A8 74 65 B6 F1 CE  2. decembra 2015, 11:21:49
test.cnnic.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  38 A7 BF 3C 6D A9 31 ED 43 06 5D 72 1B 4D AC CC  2. decembra 2015, 11:25:11
test1  CNNIC SHA256 SSL  RSA  1 024 bitov  SHA-256  00 C1 DF C2 8A 44 80 44 25 82 62 8C 66 C8 02 31 FD  18. decembra 2015, 11:05:46
test1.cnnic.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  1 024 bitov  SHA-256  6C F8 68 07 8F 67 DA 11 F9 30 E7 B2 5D CD 49 9F  4. decembra 2015, 2:13:35
tfe-gallatin.sharepoint-online.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A DC  11. júla 2015, 2:21:41
throttleacsclient.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A F4  29. júla 2015, 7:16:26
tls-bjbprod1.watask.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 2E  9. októbra 2015, 5:56:23
tls-shaprod1.watask.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 31  9. októbra 2015, 5:59:07
topologyclient.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 02  19. augusta 2015, 5:19:04
tp.ztepm.com  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 3D  9. júna 2016, 9:00:49
trade.creditcities.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  30 C2 E2 3E 07 57 FE A3 9D 4B 05 4A 6F BC 64 C1  6. mája 2015, 7:33:53
transportoriginatingsmtpprobe.protection.partner.outlook.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 21  13. septembra 2015, 6:01:46
trp-bjbprod1.watask.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  3A 03 1A 46 F3 49 FD C7 5B 82 53 DF 65 B3 A1 F1  12. septembra 2016, 2:23:51
trp-shaprod1.watask.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 F7 F2 EC DB 73 3E 57 E3 02 8F B6 CF 81 D5 7D B9  12. septembra 2016, 2:23:50
try.suncloud.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 9C  13. októbra 2015, 9:57:58
trydocs.suncloud.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 9A  13. októbra 2015, 9:51:06
trymonitor.suncloud.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 99  13. októbra 2015, 9:49:18
trymy.suncloud.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 9B  13. októbra 2015, 9:52:51
trypassport.suncloud.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 98  13. októbra 2015, 9:47:00
trypay.suncloud.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 97  13. októbra 2015, 9:45:03
tryprima.suncloud.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 96  13. októbra 2015, 9:40:17
tws.365upgrade.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 83 31 D1 65 3E 71 68 A2 DD 13 8E B6 19 5D 89 9D  21. júla 2017, 7:07:21
uaf-ds.escience.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 07  22. septembra 2016, 1:18:20
uam.189.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  5E FD 65 9C 1B 18 AB C5 40 6C 36 F0 1D 17 0F C2  2. júla 2017, 3:25:38
uam.ct10000.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 15 BB  18. septembra 2015, 10:54:12
uam.tj.ct10000.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 18 5B  22. januára 2016, 9:02:01
uidelegationclient.partner.microsoftonline-i.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 3D  9. júna 2015, 6:50:25
uidelegationclient.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 25  9. júna 2015, 6:42:24
ulipex.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 39  6. júna 2015, 3:23:44
umber-cosmosproxy-prod.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 98 9C 32 C3 94 49 CD 3B FE 93 AD B3 0C 5B 97 45  1. apríla 2017, 6:57:12
umber-icm-prod-china.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 C2 9F C4 49 FA D6 00 8E F2 E1 31 D7 83 17 3E 75  12. marca 2017, 5:40:33
umber-icm-prod-china.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  7C 7B 82 88 EF 90 49 F2 50 01 7F 5E 5C 0D F7 B4  20. januára 2017, 2:16:41
uminternal.um.prod.partner.outlook.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 79  17. júna 2015, 8:11:28
ums.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 29  9. októbra 2015, 5:48:34
update.escience.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 16  20. marca 2017, 3:26:53
usermanagement-adminaccess.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A FE  15. augusta 2015, 2:53:17
usermanagement-useraccess.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A FD  15. augusta 2015, 2:51:44
verona.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 9F  1. júla 2015, 7:13:44
veronadr.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A A0  1. júla 2015, 7:14:13
veronasbmc.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A D6  10. júla 2015, 6:10:32
vmttest.escience.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 A1  21. októbra 2017, 3:30:42
vnetds.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 DC D4 F7 27 A2 CE D5 A5 0C B4 65 66 81 E5 F1 AC  12. januára 2017, 9:04:23
vnetds.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 08  5. júna 2015, 7:25:50
vnethostplugin.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 90 9D 44 59 93 8E 11 83 81 B9 7C ED DF 8F 7F A6  12. januára 2017, 9:04:22
vnethostplugin.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 09  5. júna 2015, 7:26:01
vpn.newland.com.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 86 13 FB 1C 2C 37 88 9C DD FB 57 01 16 72 DE 1E  2. marca 2016, 3:47:14
vstfrd.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 DB  3. júna 2015, 8:14:16
wadns-be-connectionstring-encryptioncert-mc.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 D2 08 CB C0 22 39 46 F2 3A EA C3 B8 FD 0A F7 67  2. marca 2017, 3:43:20
wadns-cloudshim-mc.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 92  20. júna 2015, 00:57:27
wadns.azurehdinsight.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 F9 9E 31 49 7C 9F 80 5E BD 65 7F 32 36 54 40 F4  30. mája 2016, 5:40:24
wadns.hdinsight-test.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 9B 74 60 4D 5D 16 74 CC 57 41 7A BE 6D E2 2B DD  4. júna 2016, 2:36:18
wadns.hdinsightservices.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  45 2E AF 64 CD EB 05 E4 8B B0 C6 EF 76 B4 FD 0D  4. júna 2016, 2:42:36
waepservices.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 8D  1. júla 2015, 7:02:11
waepservicesuat.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 90  1. júla 2015, 7:03:49
waepuat.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 8E  1. júla 2015, 7:02:45
wamsbjbclus001kd-hs.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1E E2 85 BB 60 05 03 94 22 8F E2 A8 21 D2 B7 E2  13. júna 2016, 6:46:12
wamsbjbclus001kd-hs.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  49 55 B1 8C BF 88 2F 24 EA A6 DC 5E A4 FF 1D 3A  8. októbra 2016, 7:04:50
wamsbjbclus001keyo-hs.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 B8 D2 15 06 D3 25 6B 5C F5 82 BA 65 FF C7 08 9D  13. júna 2016, 6:47:36
wamsbjbclus001orig-hs.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 F1 A4 DA A8 6B EC 9F EB 76 AE D5 F3 E6 22 E1 8F  13. júna 2016, 6:55:18
wamsbjbclus001orpl-hs.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  22 A8 1B 2B C2 1F 64 BF 6D 2D 96 52 A3 11 E1 3D  13. júna 2016, 6:54:07
wamsbjbclus001plt-hs.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  27 89 90 ED 31 F5 FF F5 BD BE 0C 1C BB 07 7F 3A  13. júna 2016, 6:52:51
wamsbjbclus001rest-hs.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 B8 0F 3D 5F 74 92 82 83 BB B5 00 1A BD 97 F6 D4  13. júna 2016, 6:49:09
wamsbjbclus001rp-hs.rp.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 F7 E1 0E 3E 67 54 FD 5B 4C F9 32 CF 34 44 78 3D  30. marca 2017, 6:32:30
wamsbjbclus001sch-hs.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  66 69 89 8F 48 4F AE FC 79 DC 00 AC 44 62 12 60  13. júna 2016, 6:50:14
wamsoriginprovisioningimageprod.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 8C  24. decembra 2015, 7:29:41
wamsoriginprovisioningsubscriptionprod.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 8B  24. decembra 2015, 7:07:57
wamsprodclientcertazdnsv3.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 78  12. decembra 2015, 6:50:16
wamsshaclus001kd-hs.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 8A  24. decembra 2015, 7:04:59
wamsshaclus001kd-hs.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  25 26 DC F5 49 26 E5 B2 85 B6 DF A0 7B F1 79 67  11. októbra 2016, 2:45:59
wamsshaclus001keyo-hs.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 65  6. decembra 2015, 6:33:34
wamsshaclus001orig-hs.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  38 42 E5 C8 EF 50 D4 61 08 14 CE BA FB 22 BD 42  24. februára 2016, 6:44:58
wamsshaclus001orpl-hs.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  27 1E F7 43 CA C8 A6 55 EB 43 BF DF FB 34 65 6B  24. februára 2016, 6:37:43
wamsshaclus001plt-hs.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 68  6. decembra 2015, 6:38:04
wamsshaclus001rest-hs.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 66  6. decembra 2015, 6:35:09
wamsshaclus001rp-hs.rp.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  5A E4 59 A6 04 9F 1E FA 5D 3E 84 DF 07 62 71 CE  30. marca 2017, 6:32:29
wamsshaclus001sch-hs.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 67  6. decembra 2015, 6:36:24
wamsshareg001orpl-hs.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 69  6. decembra 2015, 6:40:17
wanmeiruzhu.com  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 F0 94 4D 85 74 05 A9 C6 0A 17 7C D5 5B CF 0D F9  10. marca 2016, 3:45:51
wapt.yungudata.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 D9 CE F8 81 8D 24 32 A9 A2 FA 1F 0B 1B D0 64 22  20. januára 2018, 6:35:38
warm-partner.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 A3 5E 24 F8 F9 E9 B7 93 68 B9 05 52 A1 89 34 61  10. septembra 2016, 3:24:06
warm.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  0B C0 58 73 C8 1A E4 54 E4 39 E7 75 2C 76 00 AB  11. októbra 2016, 2:45:58
wataskauthentication-tls-bjbprod1.watask.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 C5 E9 47 C1 A3 CF 23 AB C8 6F 74 B5 5D DB 75 65  30. marca 2017, 6:32:24
wataskauthentication-tls-bjbprod1.watask.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 2F  9. októbra 2015, 5:57:26
wataskauthentication-tls-shaprod1.watask.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 32  9. októbra 2015, 5:59:58
wataskauthentication2-tls-bjbprod1.watask.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 3F  16. októbra 2015, 8:28:15
wataskauthentication2-tls-shaprod1.watask.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 40  16. októbra 2015, 8:29:18
wataskdnsprod.watask.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 2C  9. októbra 2015, 5:54:15
watm-acis-portal-client.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 9D B6 7E 92 FC D1 CF 4D ED A6 58 34 10 3A 8A EB  8. októbra 2016, 7:06:35
watm-dnsresolver-mc.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 AD 9F D6 AA D4 11 4A 62 E0 AF 63 3B 27 CC 79 7C  29. augusta 2016, 7:01:56
watm-internal-platform-mc.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  17 38 0F 15 36 F5 87 51 62 56 64 48 C3 25 CE 2A  29. augusta 2016, 7:01:55
watmfull.windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 A4 70 D2 5B 81 CB 58 7D 47 F4 AE DC E5 BF 68 E8  11. augusta 2016, 3:16:23
watsup.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 64  6. decembra 2015, 6:28:05
wavnetgatewaymanager-rdfeclient-mooncake.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 0B  5. júna 2015, 7:26:26
wavnetgatewaymanager-rdfeclient-mooncake.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 D7 6B 61 1A EF B5 4B F7 E5 21 20 DB 97 48 FB 79  5. februára 2017, 2:55:20
wavnetgatewaymanager.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  30 7D 39 7F B4 D9 A6 72 7D 6F BB D0 32 B0 23 29  5. februára 2017, 2:55:22
wavnetgatewaymanager.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 0A  5. júna 2015, 7:26:14
wavnetgatewaymanageroperator-rdfeclient-mc.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 8A DD 25 21 E7 C3 91 FE E8 09 FA 8A A4 D1 78 A7  5. februára 2017, 2:55:21
wavnetgatewaymanageroperator-rdfeclient-mooncake.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A 0C  9. júna 2015, 8:15:22
wavnetnmagent.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 84  17. decembra 2015, 6:29:53
webmailtest.cstnet.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 E4  24. mája 2016, 2:31:22
webpsconsole.supportportal.online.partner.lync.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 D8 82 11 E6 5F AE 30 1A AB 6B 36 B3 7D 12 C7 9F  2. apríla 2016, 6:48:37
whois.eb.com.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 68  12. augusta 2017, 00:37:58
windowsazure.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  52 5B 7E 2B 9A 58 17 F3 2B A5 83 50 A8 3C EC 9F  18. marca 2016, 2:46:52
windowsazurestatus.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A D0  10. júla 2015, 3:06:50
windowsfabric-mtf-client.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  0F F4 74 FF 75 22 82 81 FB 1F 27 D7 97 97 6A 90  12. marca 2016, 8:20:09
windowsfabric-mtf-server-cluster.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  57 BE F9 65 2F 64 9F DA 7A 61 DB AA E4 79 CB 8A  12. marca 2016, 8:19:01
windowsfabric.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 70  12. decembra 2015, 6:25:58
wms.chinacloudapp.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 DC A3 1F 7E A9 89 EC 71 7C B2 68 87 A6 95 45 7B  12. marca 2016, 7:43:13
wmsauth.configure.partner.microsoftonline.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  7A 0D 50 65 1B 1E B7 0F 1D 3C 40 E9 AD C7 E9 A5  12. marca 2016, 7:39:00
wordcs-partnercommunication.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 93 15 4D ED 5F 5A 56 C4 8F 12 52 BA B7 A8 09 42  26. februára 2017, 6:26:21
wordcs.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  22 5F 07 DC 42 C3 7A 18 45 76 F8 28 8F 05 16 2D  12. marca 2017, 6:50:05
wordcs.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 B7 0B 71 D5 58 A3 70 99 09 8F FE 90 6B 76 26 63  29. októbra 2016, 7:18:42
wordcscpartnercert.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 BA 59 39 FA 6B D7 FD 81 6F 7C 9D 4E 63 6D 1C F4  12. februára 2017, 6:40:12
wordcscpartnercert.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  58 90 A6 16 05 A9 58 26 AE 0C 3E 00 77 F2 3D 65  12. marca 2017, 5:40:32
wordps-partnercommunication.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 B1 08 93 AC 19 AC F7 AA BE 30 69 93 8B 7F A5 F4  26. februára 2017, 6:26:21
wordps.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  3A E8 40 81 8D 47 F3 F6 43 CD 94 A6 92 24 65 9D  12. marca 2017, 5:40:30
wordps.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  3C 88 3B 93 B6 93 03 F9 BF FD F2 EC 38 D0 9D ED  29. októbra 2016, 7:18:40
wordpscpartnercert.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 8B 89 43 C2 06 F9 1D 52 44 CF 1D 4D 0F B7 5F 46  12. marca 2017, 5:40:31
wordpscpartnercert.officeapps.partner.office365.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 CE D3 B2 FA 6F 51 81 A2 C4 45 53 C4 CF F2 7C AB  12. februára 2017, 6:40:09
workflow.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1A A4  1. júla 2015, 7:16:21
www-e.minebea.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 F7 AE 85 6D 6F 20 9A F2 13 4E 1F FF BF 56 3F E7  10. decembra 2017, 5:05:18
www.012336.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 BE  27. novembra 2015, 2:28:37
www.01234.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 C4  27. novembra 2015, 5:11:52
www.028shd.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 D4 45 89 42 A8 A7 A2 74 18 8C 85 6C 80 AB F2 8A  30. septembra 2015, 3:17:57
www.029yc.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 BC  27. novembra 2015, 2:14:11
www.0410.org.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 26  8. mája 2015, 7:40:34
www.0775m.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 C0  27. novembra 2015, 2:34:39
www.0851cbc.com  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 D5 10 A5 EF FA E0 8D E8 75 8C B6 56 49 0A 1B F7  9. februára 2016, 8:06:34
www.0951.com.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 27  12. mája 2015, 4:04:24
www.0cx.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 44  12. júna 2015, 4:46:16
www.10ju.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 D9  2. februára 2016, 5:58:41
www.10mb.com.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 C5  27. novembra 2015, 2:33:11
www.12007.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 BD  27. novembra 2015, 2:27:04
www.121mai.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 A5 18 6C 31 06 12 97 81 21 BD AF A7 A9 DE B7 D3  28. novembra 2015, 7:57:29
www.12345go.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 8D  2. októbra 2015, 16:28:57
www.13wn.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 E6 A5 95 8C 37 4C B2 30 EE 11 05 2C 26 4E 78 6C  17. novembra 2015, 6:18:17
www.1417.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 C3  27. novembra 2015, 4:34:03
www.2cto.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 CB  12. decembra 2015, 8:40:20
www.2d.net.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 63  20. júla 2015, 16:01:33
www.2qianbao.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  68 BD BD 6F 70 F2 76 9A FE 5F 2F 93 43 8D F2 00  21. augusta 2015, 7:48:18
www.2sj.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 C2  27. novembra 2015, 4:01:16
www.5ihost.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 D6  26. januára 2016, 8:45:47
www.67net.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 31  20. mája 2015, 12:33:39
www.70cn.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 30  20. mája 2015, 11:04:07
www.70w.com.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 58  8. júla 2015, 6:57:54
www.7i29.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 A5  25. októbra 2015, 16:05:40
www.88dai.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  18 46 32 AE 16 F0 58 11 C0 4D 82 6F 83 B6 D8 CB  5. júna 2015, 6:21:21
www.8tour.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 A2  22. októbra 2015, 12:18:42
www.90zy.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 7A  6. septembra 2015, 13:25:43
www.911811.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 DF  9. februára 2016, 11:35:03
www.9865.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 34  24. mája 2015, 00:11:21
www.agma.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 61  17. júla 2015, 6:02:42
www.anhuitong.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 53  5. júla 2015, 8:43:56
www.annsd.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 9D 1B 4C 8B 77 01 74 EA 23 5D 8D 2B B3 64 6E C6  10. septembra 2015, 2:47:28
www.anxinpuhua.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  08 0B 50 EF 6B 2A 01 9A 4A 59 9D 7A 8A 80 04 BA  6. mája 2015, 7:27:15
www.at-plus.net  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  4D DE 13 04 7C 38 1F 14 98 4B 03 74 26 ED 39 88  27. januára 2016, 6:28:19
www.b2bsun.com  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  2E 62 88 04 71 85 A8 D4 06 39 64 E0 B0 31 3A 0E  30. januára 2016, 2:40:50
www.biantao.com.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 CD  24. decembra 2015, 4:47:40
www.bit.ac.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 4F  2. júla 2015, 18:08:11
www.bohaimingzhu.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 B8  16. novembra 2015, 14:53:56
www.bosshugoboss.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 EA  7. marca 2016, 3:20:26
www.bpcrm.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 D8  28. januára 2018, 8:17:40
www.bq4.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 6B  16. augusta 2015, 6:37:04
www.cctvcjw.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 C3 0E 70 67 AD BA 1D 10 59 D8 BC 3A 50 5A 1A F0  19. júna 2015, 6:26:45
www.cdodns.com.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 72  30. augusta 2015, 14:24:54
www.ceelavie.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 D2 96 1E 94 E2 6F E4 A7 75 BD AB F8 75 D2 28 CC  26. septembra 2015, 8:48:25
www.cens.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 23  22. mája 2016, 7:36:23
www.chedengjiao.net  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  7A 92 3D 36 81 AC AF 5D DE 86 49 CC C5 0F 32 D0  9. júla 2015, 8:07:17
www.cnid.org.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 D5  29. júna 2015, 2:18:29
www.crttpay.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  27 DC DF FC CA 92 96 61 74 91 C5 5E 64 12 71 00  24. apríla 2015, 1:36:44
www.cyberspace.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 18 FD  6. júna 2016, 5:50:44
www.dechengdai.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 8C 68 01 D6 49 3F 52 39 7D E5 72 A3 52 DB 85 F0  26. novembra 2017, 7:13:56
www.dqcatest1.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 C2  23. apríla 2015, 9:26:18
www.dqcatest2.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 66  23. apríla 2015, 5:47:41
www.dqcatest3.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 2B  24. apríla 2015, 6:28:12
www.dudumao.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 ED  12. marca 2016, 1:14:29
www.e-life.me  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  30 E5 D7 E9 09 AB A1 C3 C2 D4 A5 2C BD 93 F2 56  2. februára 2016, 8:41:26
www.ee189.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 28  12. mája 2015, 6:32:57
www.elite-club.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 56  6. júla 2015, 20:44:34
www.enjoyvc.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  3B 49 25 D0 34 34 6B 87 88 87 9E D9 2B 35 37 94  17. októbra 2015, 3:14:50
www.escience.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 D2  14. januára 2018, 11:18:59
www.eznow.com.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 D3  13. júna 2015, 10:18:14
www.fbdbank.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 BD B0 66 D5 31 90 C1 56 66 0C CD A6 12 75 44 24  20. novembra 2017, 7:51:51
www.fhjlb.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  47 F9 2B 23 3E AC DE 4B 62 27 43 BA 82 B0 53 22  9. júla 2017, 7:53:43
www.finabao.com  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 6F  27. augusta 2015, 6:33:06
www.fudaodashi.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  50 90 36 29 A2 BA AC 9A 6F 30 D7 E3 69 50 41 A2  8. júla 2015, 3:36:11
www.gsljw.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 DD  3. februára 2016, 23:15:47
www.gsmcn.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 71  30. augusta 2015, 00:12:27
www.gzsyx888.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 EB  7. marca 2016, 7:34:58
www.hanyuelounanjing.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 F6 F1 92 CB 13 7F 40 02 01 FF 54 11 13 A2 2C 5F  28. októbra 2017, 2:32:05
www.hashyun.com  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 67  7. augusta 2015, 6:22:42
www.hehedai.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  55 A8 EC 3F 68 3D FD 60 9A 74 29 B3 15 91 06 12  20. januára 2016, 3:14:06
www.hjiabank.com  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 D5  21. januára 2016, 3:30:49
www.huishangsuo.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  32 50 59 59 8F 42 3A DF DC 48 A4 39 E2 21 BE 6B  14. novembra 2015, 6:38:01
www.huxuting.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 E4  28. februára 2016, 14:14:49
www.hxad.com.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 3A  7. júna 2015, 17:35:13
www.hxsdai.com  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 B2  7. novembra 2015, 8:17:46
www.i2e.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 7B  9. septembra 2015, 13:05:03
www.iboxiao.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 B4 F4 B6 84 C2 BB EA F2 A2 AD 7B D6 3E 9A 2C 02  25. augusta 2015, 6:10:10
www.ideastore.com.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 F0  26. marca 2016, 18:22:51
www.idon.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 E5  28. februára 2016, 15:46:09
www.imagecloud.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 5F  17. júla 2015, 1:54:19
www.inrun.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 48  21. júna 2015, 1:22:27
www.it68.com.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 91  5. októbra 2015, 9:28:43
www.jinxiuliren.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 6E  25. augusta 2015, 7:05:06
www.justmode.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 40  11. júna 2015, 10:03:26
www.juwairen.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 A6  26. októbra 2015, 9:12:25
www.kfx365.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  35 BB 2C 15 F6 3B BB AD 77 6C 5C AA 01 12 59 1E  24. decembra 2016, 7:34:12
www.korwah.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 55  6. júla 2015, 18:18:01
www.kuyuw.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 62  20. júla 2015, 3:55:38
www.lihanxuan.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 51  3. júla 2015, 6:59:36
www.lirika.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 CF  27. decembra 2015, 15:36:23
www.ljxx.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 42  12. júna 2015, 2:47:36
www.lu66.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 B4  8. novembra 2015, 12:59:11
www.lvjinsuo.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  3C 1A AA C1 9A 64 00 42 F3 CF 03 8F C4 9B A3 0F  13. novembra 2015, 3:50:50
www.mcp.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 1C  14. apríla 2017, 8:34:00
www.mega.net.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 70  28. augusta 2015, 00:46:07
www.moofei.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 E9  6. marca 2016, 10:15:35
www.myzhongjin.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 9F 57 ED AE 68 CA E4 74 E0 FE 0E 56 D2 93 C0 E1  18. novembra 2015, 2:55:48
www.namerich.com.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 C3  24. apríla 2015, 6:15:20
www.nimm.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 BB  26. novembra 2015, 15:57:13
www.njxfgs.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 9F  19. októbra 2015, 9:33:39
www.ordere.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 5D  9. júla 2015, 3:05:28
www.pre.diankego.com  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  4C 1F B7 99 92 02 F9 2E 85 54 79 14 C6 17 CA C2  13. apríla 2015, 1:52:13
www.qidebank.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 96 6E A2 8D D8 10 63 1E AE D6 9A 06 6E CC B5 C7  4. septembra 2017, 2:27:33
www.qilehu.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 EF  25. marca 2016, 1:20:55
www.qlin.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 59  8. júla 2015, 13:48:29
www.qufou.com.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 E2  26. februára 2016, 7:49:56
www.rongtoudai.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  68 F0 9C C1 3A 5D 34 F5 95 39 D3 3E 0B A5 74 C3  20. novembra 2016, 7:43:13
www.rqbao.com  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 9D 12 4B DB 57 B7 9F BA 33 F6 44 D9 10 40 48 4C  9. marca 2018, 7:45:00
www.ruiqt.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  16 82 8E F5 2C 8E 2A DE C6 71 3C 5E 36 B2 A5 B6  20. novembra 2017, 8:25:03
www.saitui.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 DE  4. februára 2016, 7:44:32
www.sedrin.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  72 E2 09 97 F1 05 60 BD 48 C8 6B 86 4D 25 12 FD  15. júla 2015, 7:08:31
www.seetoto.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 E1  21. februára 2016, 17:53:56
www.serveic.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 AD  2. novembra 2015, 16:49:27
www.shuangfudai.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 95 58 CF E1 BE A8 75 AD 19 8F CA 1B F1 1B FA 4B  5. novembra 2015, 3:32:29
www.sky2.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 6D  20. augusta 2015, 4:27:19
www.smgi.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  0D 75 CD 31 3C 5C 58 28 16 85 36 13 5D 0F 0E 29  5. novembra 2017, 2:43:25
www.suncloud.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 8A  30. septembra 2015, 9:25:52
www.szcredit.com.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  50 53 D5 C7 01 D4 8F 97 47 EF B8 BF C2 CC CC 13  9. júna 2015, 7:50:55
www.szcredit.org.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 94  25. decembra 2016, 9:14:32
www.szzzb.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 69  14. augusta 2017, 9:48:22
www.t9000.com.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 47  20. júna 2015, 8:48:13
www.tc84.com.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 4C  29. júna 2015, 4:56:30
www.tcrt188.com  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 8C A6 A2 78 F5 E1 61 A8 00 03 94 5D D4 DD 0C AA  3. apríla 2017, 6:46:10
www.tejun.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 B7  13. novembra 2015, 9:51:55
www.teleyi.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 CA 58 C0 38 24 23 7A F4 1D A0 BB F2 BF E5 6F 65  24. apríla 2016, 2:28:49
www.tranetchina.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 18 62  15. marca 2016, 7:03:42
www.trustedc.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 E4 52 65 93 F1 09 0A C8 63 B1 8A 70 65 D6 93 95  8. januára 2016, 7:41:23
www.trustplusplus.com  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 A9  28. októbra 2015, 8:50:31
www.ulipex.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 45  9. júna 2015, 1:55:54
www.unileverfs.com  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 33  23. mája 2015, 3:15:14
www.vhj.wang  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  12 B6 66 94 4A 68 C4 CD DC 13 26 09 1A FC E4 5F  24. júla 2015, 7:45:11
www.vipin.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 6A  14. augusta 2015, 14:15:12
www.vname.com.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 D0  28. decembra 2015, 13:24:01
www.vzi.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 A8  28. októbra 2015, 1:39:32
www.wanbeidai.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 D5 53 22 50 1C 67 F1 07 D4 E7 24 C5 E8 B3 1F BE  23. júla 2015, 3:01:31
www.wangbinbin.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 BA  18. mája 2015, 12:50:44
www.weix.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 4B  26. júna 2015, 6:03:26
www.windowsazurestatus.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 1B 01  19. augusta 2015, 5:15:32
www.wisdom.sh.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 10 D6  2. augusta 2015, 1:30:54
www.wkey.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 20  18. apríla 2017, 8:22:00
www.wzbyzy.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 37  2. júna 2015, 8:58:51
www.xiango.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 35  28. mája 2015, 13:07:21
www.xidorn.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 93  9. októbra 2015, 6:12:58
www.xiniao.com  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  0C 88 09 74 39 85 F6 F8 9B CA FE EA 93 4A FC F7  9. februára 2016, 8:02:33
www.xinyuw.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 41  11. júna 2015, 15:57:13
www.xsyy360.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  30 80 D3 78 5D 74 D7 4A 8A 04 18 27 EC 2F 18 15  28. januára 2018, 3:05:43
www.yhnt.com.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 C6  27. novembra 2015, 15:37:30
www.yigouyixiu.com  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  2E 54 E5 74 4C B2 28 85 EA 62 2D 21 AB 6B 03 B6  8. mája 2016, 6:57:46
www.yigouyixiu.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 D1 DA 34 6D 8F 7B 35 F3 F7 63 CE D3 04 4F 16 6C  8. mája 2015, 6:57:46
www.yin-wa.com  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  3D 89 EC 2B 63 00 AA D2 8E 6D 30 63 E6 C9 95 C5  12. februára 2016, 8:15:06
www.youshangji.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 29  14. mája 2015, 15:42:58
www.youzengwei.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 E8  18. mája 2015, 10:03:58
www.yrkq.com.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 5E  13. júla 2015, 7:25:25
www.ytssl.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  5F BC F6 0D 33 7D 94 23 95 42 19 AD C9 12 57 BC  27. februára 2016, 8:26:44
www.zcjsol.com  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 CA 02 66 69 BE A8 18 1F 31 D8 1D 72 66 90 94 2F  12. marca 2018, 3:29:22
www.zhaowo365.com  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 9C A8 19 FC DB E6 FC 77 5B 63 DE 2E D6 37 F5 C7  11. februára 2016, 3:46:20
www.zhaoxx.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 7F  19. septembra 2015, 16:13:55
www.zjcloud.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 18 75  24. apríla 2016, 5:54:15
www.zoomview.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 43  12. júna 2015, 3:08:18
www.zz.hn.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 32  22. mája 2015, 14:53:03
xam.partner.outlook.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 77  17. júna 2015, 8:08:48
xhealth-reader.store.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SHA256 SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-256  37 9C B6 F9 BE 56 DE AC A0 05 A7 68 1D B1 78 98  19. marca 2017, 8:46:45
xhealth-reader.store.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 BA  4. júna 2015, 6:24:44
xhealth-reader.store.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  66 50 3B 9F 4A 2C 6F 8B 0F 43 25 38 B3 70 9D 2B  4. augusta 2016, 3:27:05
xsi.partner.outlook.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  27 59 1F 32 00 77 1D 13 F2 D8 ED E9 A3 B8 01 94  16. mája 2016, 3:02:02
xtest-reader.store.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 19 BB  4. júna 2015, 6:24:33
xtest-reader.store.core.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  6C F2 C7 86 37 29 1E 24 08 E4 41 28 17 F3 67 19  4. augusta 2016, 3:28:01
xtfe.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 AE 5F F1 68 55 BF DC 84 9E 3B BF 60 81 F7 75 4F  8. januára 2017, 7:14:35
xtfe.chinacloudapi.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  48 57 0F 56 42 3D 7B 7C 0C 48 84 99 CB C0 BF CC  12. januára 2017, 9:04:24
xzsp.nea.gov.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 CC 05 25 7B B6 2B 72 61 8C AA 71 DB 21 06 92 F4  30. septembra 2017, 3:02:51
yg.rlct.net  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  2D AB 7F 25 56 F6 F8 C1 8B 15 8E 18 CF D4 4D 85  30. septembra 2015, 2:24:38
yzhantong.com  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  20 2E 65 B6 E0 B6 C1 A1 29 7E 49 74 BE 72 A4 A0  2. decembra 2015, 6:38:19
zca.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 12  25. februára 2017, 2:57:54
zgsj.cn  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 16 16  17. októbra 2015, 7:55:18
zgsj.net  CNNIC SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  10 C0 97 CE 7B C9 07 15 B3 4B 95 F7 B1 41 16 15  17. októbra 2015, 7:54:49
zhushou.zengqingfu.cn  CNNIC DQ SSL  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1C 2F DD D9 35 3B 65 EE 1B B4 66 19 4D F3 11 4A  26. júna 2015, 5:17:56

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: