Zapnutie iCloud Hudobnej knižnice

So zapnutou iCloud Hudobnou knižnicou máte vo svojom iPhone, iPade, iPode touch, Macu alebo PC prístup k celej svojej hudobnej zbierke.

Ak ste vo všetkých svojich zariadeniach prihlásený pomocou rovnakého účtu Apple ID a máte zapnutú iCloud Hudobnú knižnicu, s predplatným služby Apple Music v nich máte prístup k svojej hudobnej knižnici.

Funkcie a obsah služby Apple Music sa líšia v závislosti od krajiny a oblasti.

Zapnutie iCloud Hudobnej knižnice

Uistite sa, že ste sa vo všetkých svojich zariadeniach prihlásili pomocou účtu Apple ID, ktorý používate v rámci predplatného služby Apple Music. Vykonaním nasledujúcich krokov potom zapnite iCloud Hudobnú knižnicu.

V iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Hudba a klepnutím zapnite iCloud Hudobnú knižnicu.
 2. Ak už v zariadení máte hudbu, zobrazí sa otázka, či ju chcete v zariadení ponechať.
  Ak vyberiete možnosť Ponechať hudbu*, hudba zo zariadenia sa pridá do vašej iCloud Hudobnej knižnice.
  Ak vyberiete možnosť Vymazať a nahradiť, hudba v zariadení sa nahradí obsahom z vašej iCloud Hudobnej knižnice. 

V Macu alebo PC

 1. Mac: V lište v hornej časti obrazovky počítača vyberte položky iTunes > Nastavenia.

  Windows: V lište v hornej časti okna iTunes vyberte položky Upraviť > Nastavenia.
 2. Na tabe Všeobecné vyberte položku iCloud Hudobná knižnica, aby sa služba zapla.
 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak svoj obsah nevidíte vo všetkých zariadeniach

Skontrolujte, či ste sa v počítači obsahujúcom vašu pôvodnú hudobnú knižnicu prihlásili do iTunes pomocou účtu Apple ID, ktorý používate na predplatné služby Apple Music, a či máte zapnutú iCloud Hudobnú knižnicu. V lište v hornej časti obrazovky počítača alebo v hornej časti okna iTunes vyberte položky Súbor > Knižnica > Aktualizovať iCloud Hudobnú knižnicu.

Uistite sa, že máte v zariadeniach nainštalované najnovšie verzie systémov iOS, macOSiTunes, aby ste sa mohli prihlásiť pomocou účtu Apple ID, ktorý používate v službe Apple Music.

Ďalšie informácie

Zistite, ako najjednoduchšie získať prístup k svojej hudbe zo všetkých zariadení, ak nemáte predplatné služby Apple Music. Môžete tiež znova stiahnuť už zakúpené položky z obchodu iTunes Store do ktoréhokoľvek svojho zariadenia.

 

* Ak vyberiete možnosť Zlúčiť, skladby uložené v zariadení, ktoré sa nachádzajú v katalógu služby Apple Music, budú okamžite dostupné vo vašich ostatných zariadeniach. V iPhone, iPade a iPode touch sa skladby, ktoré sa nepodarí priradiť, zobrazia vo vašich ostatných zariadeniach. V týchto zariadeniach ich však nebudete môcť prehrávať, kým ich pomocou iTunes nenahráte z Macu alebo PC.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: