Zapnutie iCloud Hudobnej knižnice so službou Apple Music

Ak máte predplatné služby Apple Music, získate po zapnutí iCloud Hudobnej knižnice prístup k celej svojej knižnici v iTunes a ku všetkej hudbe, ktorú pridáte z katalógu Apple Music v ktoromkoľvek svojom zariadení.

Zapnutie iCloud Hudobnej knižnice

Skôr ako budete môcť zapnúť iCloud Hudobnú knižnicu, overte, či ste prihlásený vo všetkých svojich zariadeniach pomocou účtu Apple ID, ktorý používate v službe Apple Music. Potom postupujte podľa krokov pre príslušné zariadenie.

Funkcie a obsah služby Apple Music sa líšia v závislosti od krajiny a oblasti.

V iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Hudba a klepnutím zapnite iCloud Hudobnú knižnicu. Možnosť zapnutia iCloud Hudobnej knižnice sa nezobrazí, kým sa nezaregistrujete v službe Apple Music alebo iTunes Match.
  iPhone X so zobrazenými nastaveniami aplikácie Hudba. iCloud Hudobná knižnica je zapnutá.
 2. Ak už v zariadení máte hudbu, zobrazí sa otázka, či ju chcete v zariadení ponechať.
  Ak vyberiete možnosť Ponechať hudbu*, hudba zo zariadenia sa pridá do vašej iCloud Hudobnej knižnice.
  Ak vyberiete možnosť Vymazať a nahradiť, hudba v zariadení sa nahradí obsahom vašej iCloud Hudobnej knižnice. 


* Ak vyberiete možnosť Zlúčiť, skladby uložené v zariadení, ktoré sa nachádzajú v katalógu služby Apple Music, budú okamžite dostupné vo vašich ostatných zariadeniach. V iPhone, iPade a iPode touch sa skladby, ktoré sa nepodarí priradiť, zobrazia vo vašich ostatných zariadeniach. V ostatných zariadeniach ich však nebudete môcť prehrávať, kým sa neprihlásite do iCloud Hudobnej knižnice v aplikácii iTunes.

V Macu alebo PC

 1. Mac: V lište v hornej časti obrazovky počítača vyberte položky iTunes > Nastavenia.
  Okno aplikácie iTunes pre Mac so zobrazeným obchodom iTunes Store. V popredí je otvorené menu iTunes a položka Nastavenia je zvýraznená.
  Windows: V lište v hornej časti okna iTunes vyberte položky Upraviť > Nastavenia.
  Okno aplikácie iTunes pre Windows so zobrazeným obchodom iTunes Store. V popredí je otvorené menu iTunes a položka Nastavenia je zvýraznená.
 2. Na tabe Všeobecné vyberte položku iCloud Hudobná knižnica, aby sa služba zapla. Možnosť zapnutia iCloud Hudobnej knižnice sa nezobrazí, kým sa nezaregistrujete v službe Apple Music alebo iTunes Match.
  Panel Nastavenia aplikácie iTunes v Macu. Políčko vedľa položky iCloud Hudobná knižnica je začiarknuté.
 3. Kliknite na tlačidlo OK.


iCloud Hudobná knižnica v iných zariadeniach

Apple TV, zariadenia so systémom Android a niektoré ďalšie zariadenia majú prístup k iCloud Hudobnej knižnici, kým ste vo všetkých zariadeniach prihlásený pomocou toho istého účtu Apple ID, ktorý používate pre službu Apple Music. V týchto zariadeniach nie je k dispozícii žiadna možnosť zapnutia alebo vypnutia iCloud Hudobnej knižnice.


Ak svoj obsah nevidíte vo všetkých zariadeniach

Uistite sa, že máte v iPhone, iPade alebo iPode touch najnovšiu verziu systému iOS, v počítači najnovšiu verziu systému macOS a aplikácie iTunes alebo v zariadení so systémom Android najnovšiu verziu aplikácie Apple Music.

Potom skontrolujte, či ste sa v počítači obsahujúcom vašu pôvodnú hudobnú knižnicu prihlásili do iTunes pomocou účtu Apple ID, ktorý používate na predplatné služby Apple Music, a či máte zapnutú iCloud Hudobnú knižnicu. V lište v hornej časti obrazovky počítača alebo v hornej časti okna iTunes vyberte položky Súbor > Knižnica > Aktualizovať iCloud Hudobnú knižnicu.


Ďalšie informácie

Zistite, ako najjednoduchšie získať prístup k svojej hudbe zo všetkých zariadení, ak nemáte predplatné služby Apple Music. Môžete tiež znova stiahnuť už zakúpené položky z obchodu iTunes Store do ktoréhokoľvek svojho zariadenia.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: