Ochrana integrity systému na Macu

Systém OS X El Capitan a novšie verzie obsahujú bezpečnostnú technológiu, ktorá pomáha chrániť Mac pred škodlivým softvérom.

Ochrana integrity systému je bezpečnostná technológia v systéme OS X El Capitan a novších verziách, ktorej cieľom je brániť potenciálne škodlivému softvéru v modifikovaní chránených súborov a priečinkov na Macu. Ochrana integrity systému obmedzuje koreňový používateľský účet a činnosti, ktoré môže koreňový používateľ vykonávať v chránených častiach operačného systému Macu.

Pred zavedením ochrany integrity systému neboli práva koreňového používateľa žiadnym spôsobom obmedzené, takže mal prístup ku všetkým systémovým priečinkom a aplikáciám na Macu. Keď ste pri inštalácii softvéru zadali meno a heslo správcu, daný softvér získal prístup na úrovni koreňového používateľa. Mohol tak upraviť alebo prepísať ľubovoľný systémový súbor alebo aplikáciu.

Ochrana integrity systému chráni tieto časti systému:

  • /Systém
  • /usr
  • /bin
  • /sbin
  • /var
  • Aplikácie predinštalované v systéme OS X

Aplikácie a inštalátory od iných vývojárov môžu ďalej zapisovať do týchto ciest a aplikácií:

  • /Aplikácie
  • /Knižnica
  • /usr/local

Ochrana integrity systému umožňuje modifikovať tieto chránené časti iba procesom, ktoré sú podpísané spoločnosťou Apple a majú špeciálne povolenia na zápis do systémových súborov. Sú to napríklad aktualizácie softvéru alebo inštalátory Apple. Aplikácie stiahnuté z obchodu Mac App Store už ochranu integrity systému podporujú. Softvér od iných výrobcov, pri ktorom dochádza ku konfliktom s ochranou integrity systému, môže byť pri upgrade na systém OS X El Capitan alebo novší odložený.

Ochrana integrity systému tiež bráni softvéru vybrať štartovací disk. Štartovací disk nastavíte tak, že v Systémových nastaveniach, ktoré otvoríte v menu Apple, kliknete na položku Štartovací disk. Môžete tiež reštartovať počítač so stlačeným klávesom Option a potom vybrať disk zo zoznamu štartovacích diskov.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: