Získanie pomoci s hodinkami Apple Watch

Ak vaše hodinky Apple Watch nefungujú, nenabíjajú sa, nemožno ich zapnúť alebo sa nepripájajú k iPhonu, tu sa dozviete, ako postupovať. 

Nabitie hodiniek Apple Watch

Ak hodinky Apple Watch nemožno zapnúť alebo ak sa na obrazovke nič neobjavuje, nabite ich. Pripojte hodinky Apple Watch k príslušnej nabíjačke a počkajte až 30 minút. Keď je zariadenie zapnuté a nabíja sa, je na ciferníku zobrazená ikona zeleného blesku.

Ak je úroveň nabitia batérie nízka alebo ak sa zariadenie nenabíja, je na ciferníku zobrazená ikona červeného blesku. Získajte pomoc s nabíjaním zariadenia. 

Reštartovanie hodiniek Apple Watch a iPhonu

Ak chcete hodinky Apple Watch vypnúť, stlačte bočné tlačidlo a držte ho stlačené, kým sa nezobrazí posuvník Vypnúť. Potom posuvník potiahnite. Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa zariadenie nevypne, a potom bočné tlačidlo znova stlačte a držte ho stlačené, kým sa nezobrazí logo Apple. Hodinky Apple Watch je možné reštartovať, len ak sa nenabíjajú, takže sa uistite, že sú odpojené od nabíjačky.

Ak chcete vypnúť iPhone, stlačte tlačidlo Spať/Zobudiť a držte ho stlačené, kým sa nezobrazí posuvník Vypnúť. Potom posuvník potiahnite. Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa zariadenie nevypne, a potom tlačidlo Spať/Zobudiť znova stlačte a držte ho stlačené, kým sa nezobrazí logo Apple.
 

Vynútenie reštartovania hodiniek Apple Watch

Ak hodinky Apple Watch nereagujú alebo ak ich nemožno vypnúť vykonaním uvedených krokov, skúste ich reštartovanie vynútiť. V opačnom prípade tento krok vynechajte. 

Reštartovanie hodiniek Apple Watch nevynucujte, keď aktualizujete systém watchOS. Po zobrazení loga Apple a ukazovateľa priebehu na hodinkách Apple Watch nechajte hodinky Apple Watch na pokoji, kým sa aktualizácia nedokončí. Vynútené reštartovanie hodiniek by ste mali použiť len v prípade, že nereagujú a nič iné nepomáha.  

Ak chcete reštartovanie hodiniek Apple Watch vynútiť, stlačte bočné tlačidlo spolu s korunkou Digital Crown a podržte ich stlačené najmenej 10 sekúnd. Keď sa zobrazí logo Apple, obe tlačidlá uvoľnite.
 

Zrušenie párovania hodiniek Apple Watch a iPhonu

V iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch, klepnite na tab Moje hodinky a potom klepnite na príslušné zariadenie v hornej časti obrazovky. Klepnite na ikonu i pri hodinkách, párovanie ktorých chcete zrušiť, a potom klepnite na položku Zrušiť párovanie Apple Watch
 

Vymazanie hodiniek Apple Watch

Po zrušení párovania zariadení by sa na hodinkách Apple Watch mala zobraziť možnosť výberu jazyka. Ak sa táto možnosť na hodinkách Apple Watch nezobrazí, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Resetovať. Potom klepnite na položku Vymazať celý obsah a nastavenia.
 

Opätovné spárovanie zariadení

Hodinky Apple Watch a iPhone môžete znova spárovať vykonaním týchto krokov. Nasaďte si hodinky Apple Watch a počas synchronizácie ich ponechajte v tesnej blízkosti iPhonu.
 

Ak stále potrebujete pomoc

Nezabúdajte udržiavať hodinky Apple Watch, iPhone a aplikácie aktualizované. 

Ak už ste tieto kroky skúsili vykonať, kontaktujte podporu spoločnosti Apple
 

 

Dátum zverejnenia: