Vyhľadávanie obrázkov alebo albumov po migrácii knižnice do aplikácie Fotky

Ak sa domnievate, že vám po migrácii knižnice aplikácie iPhoto alebo Aperture do aplikácie fotky chýbajú fotky alebo albumy, skontrolujte tieto položky.

Skontrolujte, či ste migrovali správnu knižnicu

Ak máte v priečinku Obrázky viac ako jednu knižnicu, aplikácia Fotky vás pri prvom otvorení vyzve na výber knižnice, ktorú chcete migrovať. Táto knižnica sa stane predvolenou a bude obsahovať obrázky, ktoré sa budú v aplikácii Fotky zobrazovať pri každom jej otvorení. 

Ak pri prvom otvorení aplikácie Fotky vyberiete inú knižnicu (napríklad staršiu knižnicu aplikácie iPhoto), nemusia sa zobraziť všetky očakávané obrázky. Ak chcete migrovať inú knižnicu, podržte pri otváraní aplikácie Fotky stlačený kláves Option. Zobrazí sa dialógové okno Vybrať knižnicu, v ktorom môžete vyberať z dostupných knižníc fotiek v priečinku Obrázky:

Klepnutím na položku Moje albumy v postrannom paneli zobrazte všetky svoje albumy

Pri prvom otvorení aplikácie Fotky sa všetky vaše obrázky zobrazia v zobrazení Momenty. V tomto zobrazení sa zobrazujú jednotlivé obrázky, ale nezobrazujú sa albumy. Ak ich chcete zobraziť, kliknite na položku Moje albumy v postrannom paneli aplikácie Fotky.

Vyhľadajte udalosti iPhoto, z ktorých sa stali albumy

Keď migrujete knižnicu aplikácie iPhoto do aplikácie Fotky, stanú sa z udalostí iPhoto albumy. Tieto albumy nájdete v priečinku s názvom Udalosti iPhoto v zobrazení Albumy aplikácie Fotky.

Zapnite funkciu Môj Fotostream

Ak ste v albume Môj Fotostream mali obrázky staršie ako 30 dní, ktoré ste pred presunom knižnice do aplikácie Fotky nenaimportovali do aplikácie iPhoto alebo Aperture, tieto obrázky sa v aplikácii Fotky neobjavia.

Ak ste si účet Apple ID vytvorili nedávno, je možné, že album Môj Fotostream nie je k dispozícii. Ak album Môj Fotostream nie je k dispozícii, používajte na uchovávanie fotiek a videí v iCloude funkciu iCloud Fotky

Môj Fotostream môžete v aplikácii Fotky zapnúť vykonaním týchto krokov:

  1. V lište vyberte položku Fotky > Nastavenia.
  2. V okne Nastavenia kliknite na tab iCloud.
  3. Kliknite na položku Môj Fotostream.

Počkajte, kým aplikácia Fotky nevygeneruje miniatúry všetkých obrázkov.

Keď migrujete knižnicu do aplikácie Fotky, môže vygenerovanie miniatúr pre celú knižnicu trvať dlhší čas. Obrázok sa bude zobrazovať ako biely štvorec, kým sa nevytvorí jeho miniatúra.

Prečítajte si, ako aplikácia Fotky zobrazuje dynamické albumy a dvojice obrázkov vo formátoch RAW + JPEG

Aplikácia Fotky zobrazuje niektoré dynamické albumy inak ako program, ktorý ich vytvoril. Prečítajte si viac o tom, ako sa v aplikácii Fotky zobrazujú dynamické albumy z aplikácie iPhoto alebo Aperture.

Ak vaša knižnica aplikácie Aperture obsahovala dvojice obrázkov vo formátoch RAW + JPEG, bude v aplikácii Fotky viditeľný len súbor JPEG.

Pozrite si všetky obrázky zhotovené v režime sériového snímania

Série obrázkov zhotovených pomocou iPhonu v režime sériového snímania sa v aplikácii Fotky zobrazujú ako jedna miniatúra. Ak si chcete pozrieť všetky obrázky zo série, dvakrát kliknite na miniatúru a potom kliknite na položku Uskutočniť výber.

Ďalšie informácie

Po aktualizácii na aplikáciu Fotky pre systém macOS zapnite aplikáciu iCloud Fotky, aby sa vaše fotky a videá bezpečne uložili do iCloudu a aktualizovali sa v iPhone, iPade, iPode touch a Macu, na Apple TV a na stránke iCloud.com.

Dátum zverejnenia: