Apple Music a súkromie

Apple Music chráni vaše osobné údaje a ponecháva vám plnú kontrolu nad tým, čo zdieľate.

  • Spoločnosť Apple zhromažďuje informácie o vašich aktivitách v Apple Music, ako napríklad prehrávané skladby a ako dlho ich prehrávate, s cieľom prispôsobenia predplatenej služby a kompenzácie partnerov.
  • Synchronizovaná knižnica odosiela spoločnosti Apple informácie z vašej hudobnej knižnice, ako sú názvy skladieb a interpretov, s cieľom identifikovať a odomknúť kópie všetkých vašich skladieb, ktoré sú zároveň dostupné aj v Apple Music.
  • Informácie z vašej synchronizovanej knižnice sú priradené k vám po dobu predplatenia služby a krátky čas po jeho ukončení. Záznamy o prehrávaných skladbách sú uchované po dobu stanovenú platnými zákonmi o finančnej evidencii.
  • S cieľom pomôcť identifikovať a zabrániť podvodom je pri pokuse o uskutočnenie nákupu vypočítané skóre dôvery zariadenia. Na výpočet tohto skóre slúžia informácie týkajúce sa používania zariadenia vrátane približného množstva uskutočnených telefónnych hovorov a prijatých a odoslaných emailov. Odoslanie týchto dát je navrhnuté tak, aby spoločnosť Apple nedokázala zistiť skutočné hodnoty na vašom zariadení, na základe ktorých bolo skóre vypočítané. Skóre je po určitý čas uchované na našich serveroch.

Ochrana súkromia a bezpečnosti vašich informácií je prioritou pre celý tím spoločnosti Apple. Zhromažďujeme len údaje, ktoré potrebujeme na skvalitňovanie našich služieb. Sme presvedčení, že je dôležité, aby ste vedeli, aké údaje zhromažďujeme a prečo ich potrebujeme, aby ste sa mohli lepšie rozhodovať. Služba Apple Music sa rovnako ako každý iný produkt spoločnosti Apple riadi týmito princípmi.

Spoločnosť Apple zhromažďuje informácie o spôsobe, akým používate službu Apple Music, aby mohla prispôsobovať jednotlivé funkcie vášmu hudobnému vkusu. Tieto funkcie zahŕňajú napríklad Pre vás, ktorá zobrazuje albumy a playlisty vybrané pre vás, Rádio, ktorá umožňuje prehrávať vybrané skladby vašich obľúbených interpretov a žánrov, a Connect, ktorá zobrazuje odporúčania nových interpretov na sledovanie alebo príspevkov, ktoré by pre vás mohli byť zaujímavé. Tieto informácie používame aj na to, aby sme vás mohli kontaktovať v súvislosti s novými vydaniami, novými interpretmi a ďalšími novinkami v službe Apple Music, ktoré by sa vám mohli páčiť.

Ak sa chcete pomocou služby Apple Music spojiť s inými ľuďmi alebo s nimi zdieľať obsah, môžete si vytvoriť osobný profil zadaním užívateľského mena (napr. @jankohrasko), prezývky, pridaním profilovej fotky, krátkeho textu o sebe a ďalších informácií. Spoločnosť Apple uchováva tieto informácie s vaším účtom, takže k nim môžete pristupovať z ľubovoľného zariadenia. Vaše užívateľské meno, zobrazované meno a profilová fotka sa môžu zobrazovať spolu s akýmkoľvek zverejneným obsahom a aktivitami, ktoré zdieľate v službe Apple Music. Zdieľanie a zverejňovanie obsahu v tejto chvíli nie sú určené ani dostupné pre Apple ID pre deti.

Pomocou informácií, ktoré zadáte, môžu váš profil v službe Apple Music vyhľadať aj iní užívatelia.

Obsah svojho profilu, napríklad playlisty a vypočutý obsah, môžete sprístupniť všetkým alebo len vybraným užívateľom. Informácie o vašom profile, ako je užívateľské meno, zobrazované meno, fotka, vaši nasledovatelia a osoby, ktoré nasledujete, však budú vždy viditeľné pre všetkých.

Po vytvorení profilu v službe Apple Music vám odporučíme ďalších predplatiteľov Apple Music, s ktorými by ste sa mohli spojiť ako priatelia. Pri hľadaní vhodných priateľov na odporúčanie spoločnosť Apple nezisťuje ani neuchováva informácie z vašich kontaktov. Spoločnosti Apple sú odosielané len skrátené a zašifrované zhluky telefónnych čísiel a emailových adries z vašich kontaktov. Vhodné odporúčania nových priateľov na Apple Music sú následne vytvárané lokálne na vašom zariadení. Apple Music môže v budúcnosti pravidelne kontrolovať vaše kontakty s cieľom navrhovať nových priateľov. Túto funkčnosť môžete vypnúť v nastaveniach účtu, kde zakážete možnosť Kontakty na Apple Music. Ak nechcete, aby vás ostatní užívatelia mohli vyhľadať na základe vášho Apple ID, ktoré majú uložené v kontaktoch, môžete to zmeniť v nastaveniach účtu, kde zakážete možnosť Povoliť vyhľadávanie podľa Apple ID.

Pripojením účtov zo sociálnych sietí, ako je Facebook, môžete na Apple Music nájsť ďalších ľudí a zároveň im umožníte, aby ostatní mohli nájsť vás a pridať si vás na Apple Music. Po pripojení týchto účtov služba Apple Music prepojí váš Apple Music účet s účtom sociálnej siete a nájde priateľov na danej sociálnej sieti, ktorí sú tiež predplatiteľmi Apple Music. Neuchovávame žiadne informácie o priateľoch, ktorí nie sú predplatiteľmi Apple Music. Ak budete chcieť neskôr odpojiť tieto sociálne siete od Apple Music účtu, môžete tak spraviť v nastaveniach pripojených sociálnych sietí.

Informácie zadané vo svojom profile môžete kedykoľvek aktualizovať alebo odstrániť. Pri zdieľaní obsahu online by ste mali dobre zvážiť, aké informácie zverejníte. Obsah zdieľaný zo služby Apple Music na iných webových stránkach alebo v sociálnych sieťach sa riadi zásadami ochrany osobných údajov príslušných služieb.

Ak váš mobilný operátor ponúka členstvo v službe Apple Music, spoločnosť Apple môže skontrolovať vaše telefónne číslo s cieľom stanoviť, či ste sa pripojili prostredníctvom partnerského operátora. Ak ste sa zaregistrovali prostredníctvom operátora, na identifikovanie vášho účtu a na oznámenie operátorovi, že ste si aktivovali členstvo, sa používa vaše telefónne číslo. Telefónne číslo priradené k vášmu členstvu použijeme len na overenie vášho účtu pri prihlasovaní a na prepojenie vašich aktivít v službe Apple Music s vaším účtom.

Synchronizovaná knižnica, ktorá je výhodou členstva služby Apple Music, môžete získať prístup k skladbám a playlistom vo svojej knižnici z ľubovoľného zo svojich zariadení. Táto funkcia odosiela informácie z vašej hudobnej knižnice, ako sú napríklad názvy skladieb a interpretov, spoločnosti Apple s cieľom identifikovať a odomknúť kópie vašich skladieb, ktoré sú dostupné aj v službe Apple Music. Skladby, ktoré sa nenájdu v službe Apple Music, sa nahrajú do vašej osobnej synchronizovanej knižnice, vďaka čomu budete mať prístup k celej svojej zbierke na všetkých svojich zariadeniach. iCloud Hudobnú knižnicu môžete vypnúť v nastaveniach zariadenia alebo v Apple Music.

Keď používate službu Apple Music, zhromažďujeme informácie o skladbách a videách, ktoré prehrávate alebo pridávate do svojej hudobnej knižnice alebo playlistov, a o obsahu, ktorý sa vám páči a ktorý komentujete alebo zdieľate. Spoločnosť Apple zaznamenáva a prijíma rôzne informácie, ako je napríklad účet, IP adresa a zariadenie, apka alebo rozhranie v aute ktoré ste použili na prehrávanie hudby, miesto v službe Apple Music, na ktorom ste sa pri prehrávaní nachádzali, a čas a dĺžka prehrávania. Tieto informácie nám umožňujú prispôsobovať službu Apple Music a pomáhajú nám pochopiť, ako sa služba Apple Music používa, aby sme ju mohli vylepšovať. Môžu nám napríklad pomáhať pri výbere hudby, videí a príspevkov interpretov, ktoré vám zobrazujeme v častiach Pre vás, Rádio a Connect. Umožňujú nám tiež poskytovať vám ďalšie odporúčania, ktoré zohľadňujú váš vkus, platiť tantiémy a zabraňovať aktivitám, ktoré by mohli byť v rozpore so zmluvnými podmienkami mediálnych služieb spoločnosti Apple alebo príslušnými zákonmi. Ak chcete zmeniť svoje emailové predvoľby alebo nastaviť či zrušiť prijímanie emailov, prejdite na stránku appleid.apple.com.

Keď sa pokúsite uskutočniť nákup, vypočítame na vašom zariadení skóre dôvery zariadenia použitím informácií týkajúcich sa používania zariadenia vrátane približného množstva uskutočnených telefónnych hovorov a prijatých a odoslaných emailov. Odoslanie týchto dát je navrhnuté tak, aby spoločnosť Apple nedokázala zistiť hodnoty na vašom zariadení, na základe ktorých bolo skóre vypočítané. Skóre je po určitý čas uchované na našich serveroch.

Na ľubovoľný účel môžeme zhromažďovať, používať, prenášať a zverejňovať aj iné než osobné informácie. Môžeme napríklad vytvárať súhrny vašich neosobných informácií s neosobnými informáciami iných užívateľov služby Apple Music a vylepšovať tak službu.

Všetky tieto informácie sa zhromažďujú a používajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré nájdete na stránke www.apple.com/sk/privacy.

Poskytnutie údajov tretím stranám

Keď používate Apple Music na počúvanie vysielaného rádia, vaše zariadenie sa pripojí priamo k vysielanej rádiostanici s cieľom poskytnúť váš požasovaný obsah. Pri takomto pripojení bude IP adresa vášho zariadenia viditeľná aj pre vysielajúcu rádiostanicu. Na pravovanie vašej IP adresy vysielajúcou rádiostanicou sa vzťahujú pravidlá na ochranu osobných údajov danej rádiostanice alebo jej poskytovateľa.

Niektoré neosobné informácie o vašom používaní služby Apple Music vrátane ponúk vysielania rádií Apple Music, sme povinní poskytovať strategickým partnerom spojeným s touto službou, ako sú napríklad nahrávacie štúdiá, aby mohli merať výkonnosť svojho kreatívneho obsahu, plniť požiadavky súvisiace s tantiémami a účtovaním a zlepšovať svoje produkty a služby. Zároveň poskytujeme interpretom súhrnné neosobné štatistiky týkajúce sa počúvania a súvisiacich aktivít a demografických charakteristík užívateľov, ako je napríklad vek a pohlavie, aby mohli lepšie pochopiť svoje publikum. Okrem toho môžeme partnerom, ktorí spolupracujú so spoločnosťou Apple na poskytovaní našich produktov a služieb alebo ktorí spoločnosti Apple pomáhajú s marketingovými aktivitami, sprístupňovať aj určité osobné informácie, ako je napríklad váš mobilný operátor.

iOS a iPadOS apky môžu požiadať o prístup k službe Apple Music a do vašej knižnice médií. Apka po udelení takéhoto prístupu získa prístup k informáciám, ako je knižnica médií na zariadení, stav predplatného Apple Music, aktivity súvisiace s prehrávaním hudby a videí a odporúčania Pre vás. Apka, ktorej bol udelený prístup, môže zároveň upravovať dáta priradené k vášmu účtu, ako sú názvy skladieb vo vašej knižnici a playlistoch. Prístup apky môžete zakázať na iOS alebo iPadOS zariadení ak prejdete na Nastavenia > Súkromie > Médiá a Apple Music. Ak ste odstránili apku alebo jej udelili prístup použitím verzie iOS staršej ako iOS alebo iPadOS 11, môžete jej prístup zakázať v nastaveniach účtu Apple Music.

Viac informácií o službe Apple Music

Detailné informácie o službe Apple Music vrátane funkcií a cien nájdete na stránke Apple Music https://support.apple.com/sk-sk/HT204881

Informácie o webovom prehrávači Apple Music a súkromí nájdete na stránke https://support.apple.com/sk-sk/HT208364.

Dátum zverejnenia: