Apple Music a súkromie

Apple Music chráni vaše osobné údaje a ponecháva vám plnú kontrolu nad tým, čo zdieľate.

  • Spoločnosť Apple zhromažďuje informácie o vašich aktivitách v Apple Music, ako napríklad prehrávané skladby a ako dlho ich prehrávate, na prispôsobenie odoberanej služby, posielanie hlásení a kompenzáciu partnerov.
  • Vaša knižnica v cloude odosiela spoločnosti Apple informácie z vašej hudobnej knižnice, ako sú názvy skladieb a interpretov, na účely identifikácie a odomknutia kópií všetkých vašich skladieb, ktoré sú zároveň dostupné aj v Apple Music.
  • Informácie z vašej knižnice v cloude sú k vám priradené po dobu odberu služby a krátky čas po jeho ukončení. Záznamy o prehrávaných skladbách sú uchované po dobu stanovenú platnými zákonmi o finančnej evidencii.
  • Na pomoc pri identifikácii a ochrane voči podvodom je pri pokuse o uskutočnenie nákupu vypočítané skóre dôvery zariadenia. Na výpočet tohto skóre slúžia informácie týkajúce sa používania zariadenia vrátane približného množstva uskutočnených telefonických hovorov a prijatých a odoslaných emailov. Odoslanie týchto dát je navrhnuté tak, aby spoločnosť Apple nedokázala zistiť skutočné hodnoty na vašom zariadení. Skóre je po určitý čas uchované na našich serveroch.

Ochrana vášho súkromia a bezpečnosť vašich informácií je prioritou pre každého v Apple. Snažíme sa zhromažďovať len tie dáta, ktoré potrebujeme, aby sme vám vedeli ponúknuť stále lepší užívateľský zážitok. Pri ich zhromažďovaní sa domnievame, že je pre vás dôležité vedieť, aké dáta zhromažďujeme a prečo ich potrebujeme, aby ste sa mohli správne rozhodnúť. Služba Apple Music sa rovnako ako každý iný produkt a služba spoločnosti Apple riadi týmito princípmi.

Vaše osobné informácie používame na poskytovanie služieb a funkcií v Apple Music. Medzi tieto informácie patria informácie z vášho účtu a platobné údaje, ktoré si môžete prezerať a upravovať v Nastaveniach alebo Systémových nastaveniach. 

Keď sa prihlásite na odber, spoločnosť Apple zhromažďuje informácie o spôsobe, akým používate službu Apple Music, aby mohla prispôsobovať jednotlivé funkcie vášmu hudobnému vkusu. Tieto funkcie zahŕňajú napríklad Na počúvanie, ktorá zobrazuje albumy a playlisty vybrané pre vás a Rádio, ktorá umožňuje prehrávať vybrané skladby vašich obľúbených interpretov a žánrov. Tieto informácie používame aj na to, aby sme vás mohli kontaktovať prostredníctvom emailu alebo push hlásení v súvislosti s novými vydaniami, novými interpretmi a ďalšími novinkami v službe Apple Music, ktoré by sa vám mohli páčiť.

Ak sa chcete pomocou služby Apple Music spojiť s inými ľuďmi alebo s nimi zdieľať obsah, môžete si vytvoriť osobný profil zadaním užívateľského mena (napr. @jankohrasko), prezývky, pridaním profilovej fotky, krátkeho textu o sebe a ďalších informácií. Spoločnosť Apple uchováva tieto informácie s vaším účtom, takže k nim môžete pristupovať z ľubovoľného zariadenia. Vaše užívateľské meno, zobrazované meno a profilová fotka sa môžu zobrazovať spolu s akýmkoľvek zverejneným obsahom a aktivitami, ktoré zdieľate v službe Apple Music. Zverejňovanie a komentovanie v tejto chvíli nie je určené ani dostupné pre detské Apple ID.

Pomocou informácií, ktoré zadáte, môžu váš profil v službe Apple Music vyhľadať aj iní užívatelia.

Obsah svojho profilu, napríklad playlisty a vypočutý obsah, môžete sprístupniť všetkým alebo len vybraným užívateľom. Informácie o vašom profile, ako je užívateľské meno, zobrazované meno, fotka, vaši nasledovatelia a osoby, ktoré nasledujete, však budú vždy viditeľné pre všetkých.

Po vytvorení profilu v službe Apple Music vám odporučíme ďalších odberateľov Apple Music, s ktorými by ste sa mohli chcieť spojiť ako priatelia. Pri hľadaní vhodných priateľov na odporúčanie spoločnosť Apple nezisťuje ani neuchováva informácie z vašich kontaktov. Spoločnosti Apple sú odosielané len skrátené a zašifrované zhluky telefónnych čísiel a emailových adries z vašich kontaktov. Vhodné odporúčania nových priateľov na Apple Music sú následne vytvárané lokálne na vašom zariadení. Apple Music môže v budúcnosti pravidelne kontrolovať vaše kontakty s cieľom navrhovať nových priateľov. Túto funkciu môžete vypnúť v nastaveniach účtu, kde vypnete možnosť Kontakty na Apple Music. Ak nechcete, aby vás ostatní užívatelia mohli vyhľadať na základe vášho Apple ID, ktoré majú uložené v kontaktoch, vypnite v nastaveniach účtu možnosť Nájsť ma podľa Apple ID.

Informácie zadané vo svojom profile môžete kedykoľvek aktualizovať alebo odstrániť. Pri zdieľaní obsahu online by ste mali dobre zvážiť, aké informácie zverejníte. Obsah zdieľaný zo služby Apple Music na iných webových stránkach alebo v sociálnych sieťach sa riadi zásadami ochrany osobných údajov príslušných služieb.

Ak váš poskytovateľ mobilnej siete ponúka členstvo v službe Apple Music, spoločnosť Apple môže skontrolovať vaše telefónne číslo, aby mohla zistiť, či ste sa prihlásili prostredníctvom partnerského poskytovateľa mobilnej siete. Ak ste sa zaregistrovali prostredníctvom poskytovateľa mobilnej siete, vaše telefónne číslo bude použité na identifikovanie vášho účtu a na oznámenie poskytovateľovi mobilnej siete, že ste aktivovali svoje členstvo. Telefónne číslo priradené k vášmu členstvu použijeme na overenie vášho účtu pri prihlasovaní a na prepojenie vašich aktivít v službe Apple Music s vaším účtom. Vaše telefónne číslo môžeme použiť aj pri požiadaní o zrušenie vášho členstva u poskytovateľa mobilnej siete na vašu žiadosť.

Jednou z výhod členstva v Apple Music je knižnica v cloude, vďaka ktorej môžete získať prístup k skladbám a playlistom vo svojej knižnici z ľubovoľného zo svojich zariadení. Táto funkcia odosiela informácie z vašej hudobnej knižnice, ako sú napríklad názvy skladieb a interpretov, spoločnosti Apple s cieľom identifikovať a odomknúť kópie vašich skladieb, ktoré sú dostupné aj v službe Apple Music. Skladby, ktoré sa nenájdu v službe Apple Music, sa nahrajú do vašej osobnej knižnice v cloude, vďaka čomu budete mať prístup k celej svojej zbierke na všetkých svojich zariadeniach. Ak chcete zastaviť synchronizáciu knižnice v cloude v systéme iOS alebo iPadOS, otvorte Nastavenia > Hudba a klepnutím vypnite možnosť Synchronizovať knižnicu. Na Macu otvorte apku Hudba, prejdite do Nastavenia > Všeobecné a zrušte zaškrtnutie možnosti Synchronizovať knižnicu.

Keď používate svoje členstvo v Apple Music, zhromažďujeme informácie o skladbách a videách, ktoré prehrávate alebo pridávate do svojej hudobnej knižnice alebo playlistov, a o obsahu, ktorý sa vám páči a ktorý komentujete alebo zdieľate. Spoločnosť Apple zaznamenáva a prijíma rôzne informácie, ako je napríklad účet, IP adresa a zariadenie, apka alebo rozhranie v aute ktoré ste použili na prehrávanie hudby, miesto v službe Apple Music, na ktorom ste sa pri prehrávaní nachádzali, a čas a dĺžka prehrávania. Tieto informácie nám umožňujú prispôsobovať službu Apple Music, posielať vám emaily a hlásenia a pomáhajú nám pochopiť, ako sa služba Apple Music používa, aby sme ju mohli vylepšovať. Môžu nám napríklad pomáhať pri výbere hudby, videí a obsahu interpretov, ktoré vám zobrazujeme v častiach Na vypočutie a Rádio. Umožňujú nám tiež poskytovať vám ďalšie odporúčania, ktoré zohľadňujú váš vkus, platiť tantiémy a zabraňovať aktivitám, ktoré by mohli byť v rozpore so zmluvnými podmienkami mediálnych služieb spoločnosti Apple alebo príslušnými zákonmi.

Spoločnosť Apple môže používať informácie o vašom účte, napríklad o produktoch spoločnosti Apple, ktoré vlastníte, a odberoch služieb spoločnosti Apple, na posielanie informácií o Apple Music a ďalších produktoch, službách a ponukách spoločnosti Apple, ktoré by vás mohli zaujímať, vrátane Apple One. Sériové číslo zariadenia a ďalšie hardvérové identifikátory bude možné použiť na overenie spôsobilosti pre ponúkané služby. Ak si predplatíte odber Apple One, môžeme vám posielať emaily a push hlásenia o funkciách jednotlivých služieb, ktoré odoberáte. Spoločnosť Apple môže zároveň používať informácie o vašich aktivitách v Apple Music na posielanie emailov a push hlásení o nových funkciách, obsahu a ponukách dostupných v Apple Music. Na stránke appleid.apple.com môžete zmeniť nastavenia emailu a odhlásiť sa z prijímania týchto emailov. Ak chcete aktualizovať nastavenia hlásení v iOS alebo iPadOS, otvorte Nastavenia > Hlásenia > Hudba. Na Macu otvorte apku Hudba a prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Hlásenia.

Niektoré funkcie Apple Music, napríklad vysielanie niektorých staníc rádia, nemusia byť dostupné vo vašej oblasti. Spoločnosť Apple môže na stanovenie vašej približnej polohy a dostupnosti funkcií použiť IP adresu vášho internetového pripojenia. 

Keď sa pokúsite uskutočniť nákup, vypočítame na vašom zariadení skóre dôvery zariadenia použitím informácií týkajúcich sa používania zariadenia vrátane približného množstva uskutočnených telefonických hovorov a prijatých a odoslaných emailov. Odoslanie týchto dát je navrhnuté tak, aby spoločnosť Apple nedokázala zistiť hodnoty na vašom zariadení, na základe ktorých bolo skóre vypočítané. Skóre je po určitý čas uchované na našich serveroch.

Na ľubovoľný účel môžeme zhromažďovať, používať, prenášať a zverejňovať aj iné než osobné informácie. Môžeme napríklad vytvárať súhrny vašich neosobných informácií s neosobnými informáciami iných užívateľov služby Apple Music a vylepšovať tak službu.

S informáciami zhromaždenými spoločnosťou Apple sa bude po celý čas zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, ktoré nájdete na stránke www.apple.com/privacy.

Poskytovanie údajov tretím stranám

Keď počúvate vysielanie rádia prostredníctvom Apple Music, vaše zariadenie sa pripája priamo k vysielanej stanici rádia, ktorá poskytuje požadovaný obsah. Po pripojení môže vysielaná stanica rádia vidieť IP adresu vášho zariadenia. Vysielaná stanica rádia bude s vašou IP adresou zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov vysielanej stanice rádia alebo jej poskytovateľa.

Hudobným vydavateľstvám, vydavateľom a interpretom sme povinní poskytovať niektoré agregované neosobné informácie o používaní Apple Music, ako aj agregované demografické údaje o užívateľoch, napríklad vekovú skupinu alebo pohlavie, aby mohli posudzovať úspešnosť svojich diel a plniť požiadavky súvisiace s autorskými honorármi a účtovníctvom. Okrem toho zdieľame agregované aktivity poslucháčov s tvorcami hudobných hitparád po celom svete a s platformami pre marketing hudby, ktoré pomáhajú vydavateľstvám a interpretom osloviť poslucháčov. Aby sme vedeli určiť vašu spôsobilosť na odber služby alebo dokončenie nákupu, keď sa prihlasujete na odber prostredníctvom partnera tretej strany, napríklad mobilného operátora, s daným partnerom zdieľame obmedzené informácie umožňujúce osobnú identifikáciu. 

iOS a iPadOS apky môžu požiadať o prístup k službe Apple Music a k vašej knižnici v cloude. Apka po udelení takéhoto prístupu získa prístup k informáciám, ako je knižnica v cloude na zariadení, stav odberu Apple Music, aktivity súvisiace s prehrávaním hudby a videí a odporúčania Na vypočutie. Apka, ktorej bol udelený prístup, môže zároveň upravovať dáta priradené k vášmu účtu, ako sú názvy skladieb vo vašej knižnici a playlistoch. Prístup apky môžete vypnúť na iOS alebo iPadOS zariadení v Nastavenia > Súkromie > Médiá a Apple Music. Na Macu otvorte Systémové nastavenia > Súkromie > Médiá a Apple Music. Ak ste odstránili apku alebo jej udelili prístup použitím verzie iOS staršej ako iOS 11 alebo v systéme iPadOS, môžete jej prístup vypnúť v nastaveniach Apple Music.

Viac informácií o službe Apple Music

Detailné informácie o službe Apple Music vrátane funkcií a cien nájdete na stránke www.apple.com/apple-music.

Informácie o webovom prehrávači Apple Music a súkromí nájdete na stránke support.apple.com/kb/HT208364.

Dátum zverejnenia: