Resetovanie služby Open Directory v systéme macOS Server prostredníctvom príkazového riadka

Ak nemáte správne nastavený server DNS, môžete na odobranie hlavnej štruktúry služby Open Directory alebo jej repliky použiť príkazy Terminálu.

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

Odstránenie dát služby Open Directory

Ak hlavnú štruktúru služby Open Directory (OD) alebo jej repliku nemožno odobrať prostredníctvom aplikácie Server, použite Terminál. Vymazať môžete všetky dáta servera týkajúce sa služby OD vrátane používateľov a skupín.

Neodstránia sa tým dáta v iných službách s tými istými používateľmi a skupinami. Nebudú však prístupné ani v prípade, že vytvoríte nového používateľa s rovnakým menom. Je to preto, lebo dáta sú pridružené k identifikátoru GUID používateľa. 

Pri vytvorení používateľa vygenerujete nový identifikátor GUID. Ak chcete, aby používatelia mali k týmto dátam prístup, pred zničením dát služby OD vyexportujte používateľov a skupiny. Pri exportovaní použite predvolené nastavenia, aby sa identifikátory GUID zahrnuli.

Pred vykonaním týchto krokov sa uistite, že máte k dispozícii úplnú zálohu servera:

  1. Zatvorte aplikáciu Server.
  2. V Termináli zadajte nasledujúci príkaz:
    sudo slapconfig -destroyldapserver
    
  3. Reštartujte počítač.

Ak štruktúru služby Open Directory nemožno opraviť, zopakujte tieto kroky pre každú existujúcu repliku. Po vykonaní týchto krokov bude služba Open Directory nastavená na hodnotu „vypnutá“. Potom ju môžete znova nakonfigurovať prostredníctvom aplikácie Server.

Dátum zverejnenia: