Pridávanie a sťahovanie hudby z Apple Music

Ak si predplatíte Apple Music, hudbu a hudobné videá z katalógu Apple Music si budete môcť pridávať do hudobnej knižnice. Streamujte hudbu, ktorú ste si pridali, cez pripojenie na internet. Môžete si tiež stiahnuť hudbu, ktorú ste si pridali, aby ste ju mohli počúvať offline.

Pridávanie hudby z Apple Music do knižnice

Postupujte podľa krokov určených pre vaše zariadenie.

Pridanie hudby Apple Music na iPhone, iPade alebo zariadení s Androidom

 1. Otvorte apku Apple Music.
 2. Stlačte a podržte skladbu, album alebo playlist, ktoré chcete pridať do knižnice.
 3. Klepnite na Pridať do knižnice.
  iPhone s možnosťou Pridať do knižnice

Pridanie hudby z Apple Music na Macu alebo PC

 1. Otvorte apku Apple Music alebo iTunes. 
 2. Nájdite hudbu, ktorú si chcete pridať do knižnice.
 3. Ak chcete pridať skladbu, kliknite na tlačidlo Pridať Tlačidlo Pridať.  Ak chcete pridať album, playlist alebo hudobné video, kliknite na +Pridať.

Stiahnutie hudby z Apple Music

Hudbu si po pridaní do knižnice môžete stiahnuť do zariadenia a počúvať offline. Použite postup určený pre vaše zariadenie.

Stiahnutie hudby z Apple Music na iPhone, iPade alebo zariadení s Androidom

 1. Otvorte apku Apple Music.
 2. Pridajte si skladbu, album alebo playlist do knižnice.
 3. Stlačte a podržte skladbu, album alebo playlist, ktoré ste si pridali z Apple Music.
 4. Klepnite na Stiahnuť.
  iPhone s možnosťou Stiahnuť

Stiahnutie hudby z Apple Music na Macu alebo PC

 1. Otvorte apku Apple Music alebo iTunes.
 2. Pridajte si skladbu, album alebo playlist do knižnice.
 3. Po pridaní skladby, albumu alebo playlistu:
  • Na Macu kliknite na tlačidlo Stiahnuť  vedľa skladby alebo albumu.
  • Na PC kliknite na tlačidlo Stiahnuť  vedľa skladby alebo albumu.

Vymazanie hudby stiahnutej do zariadenia

Ak si chcete v zariadení uvoľniť miesto v úložisku, prečítajte si, ako odstrániť hudbu stiahnutú z Apple Music.


Dostupnosť služby Apple Music sa môže v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líšiť. Prečítajte si o dostupnosti funkcií vo vašej krajine alebo oblasti.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: