Pridávanie a sťahovanie hudby z Apple Music

Ak si predplatíte Apple Music, hudbu a hudobné videá z katalógu Apple Music si budete môcť pridávať do hudobnej knižnice. Streamujte hudbu, ktorú ste si pridali, cez pripojenie na internet. Môžete si tiež stiahnuť hudbu, ktorú ste si pridali, aby ste ju mohli počúvať offline.

Pridávanie hudby z Apple Music do knižnice

Použite postup určený pre vaše zariadenie.

Na iPhone, iPade, iPode touch alebo zariadení s Androidom

 1. Otvorte aplikáciu Apple Music.
 2. Nájdite hudbu, ktorú si chcete pridať do knižnice.
 3. Ak chcete pridať skladbu, klepnite na tlačidlo Pridať Ikona tlačidla Pridať. Ak chcete pridať album, playlist alebo hudobné video, klepnite na +Pridať. Môžete tiež stlačiť a podržať položku, ktorú chcete pridať, a potom klepnúť na Pridať do knižnice.
  iPhone so zobrazeným albumom v aplikácii Apple Music a tlačidlami na pridanie hudby v hornej časti albumu a vedľa každej skladby.

Na Macu alebo PC

 1. Otvorte aplikáciu Apple Music alebo iTunes. 
 2. Nájdite hudbu, ktorú si chcete pridať do knižnice.
 3. Ak chcete pridať skladbu, kliknite na tlačidlo Pridať Ikona tlačidla Pridať.  Ak chcete pridať album, playlist alebo hudobné video, kliknite na +Pridať.


Stiahnutie hudby pridanej do hudobnej knižnice

Hudbu si po pridaní do knižnice môžete stiahnuť do zariadenia a počúvať offline. Použite postup určený pre vaše zariadenie.

Na iPhone, iPade, iPode touch alebo zariadení s Androidom

 1. Otvorte aplikáciu Apple Music.
 2. Vyhľadajte hudbu, ktorú ste si pridali z Apple Music.
 3. Klepnite na tlačidlo Stiahnuť Ikona tlačidla Stiahnuť.
  iPhone so zobrazeným albumom v aplikácii Apple Music a tlačidlami na stiahnutie hudby v hornej časti albumu a vedľa každej skladby.

Na Macu alebo PC

 1. Otvorte aplikáciu Apple Music alebo iTunes.
 2. Vyhľadajte hudbu, ktorú ste si pridali z Apple Music.
 3. Kliknite na tlačidlo Stiahnuť Ikona tlačidla Stiahnuť.


Získanie ďalšej pomoci

Dostupnosť služby Apple Music sa môže v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líšiť. Prečítajte si, čo je dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: