Pridávanie a sťahovanie hudby, seriálov a filmov z katalógu služby Apple Music

Ak si službu Apple Music predplatíte, môžete si do knižnice pridať skladby, albumy, playlisty, seriály a filmy z ľubovoľného miesta v službe Apple Music. Obsah si tiež môžete stiahnuť do zariadenia, aby ste ho mohli počúvať alebo sledovať, aj keď nebudete mať pripojenie na internet.

        


Ak chcete pridávať alebo sťahovať obsah, musíte mať vo všetkých zariadeniach zapnutú iCloud Hudobnú knižnicu.

Keď si do knižnice pridáte obsah, budete k nemu mať prístup vo všetkých svojich zariadeniach, pokiaľ ste sa v nich prihlásili pomocou toho istého účtu Apple ID

Obsah si tiež môžete stiahnuť do zariadenia so systémom iOS alebo počítača, aby ste ho mohli počúvať alebo sledovať, aj keď nebudete mať pripojenie na internet. Obsah je potrebné stiahnuť v každom zariadení, ktoré chcete používať na počúvanie v režime offline.

Pridávanie a sťahovanie obsahu je bezplatné. Prečítajte si ďalšie informácie o službe Apple Music a o tom, ako sa k nej pripojiť. Ak službu Apple Music nemáte predplatenú alebo ak chcete kúpiť jednu skladbu alebo album, môžete nakupovať prostredníctvom aplikácie iTunes Store alebo v iTunes v Macu alebo PC.

Funkcie služby Apple Music sa môžu v jednotlivých krajinách a oblastiach líšiť.

Pridanie skladieb alebo albumov do knižnice

V aplikácii Hudba v iPhone, iPade a iPode touch, v iTunes v Macu a PC alebo v aplikácii Apple Music v telefóne so systémom Android si môžete na záložkách Pre vás, Prechádzať alebo Vyhľadať prezerať skladby a albumy dostupné v službe Apple Music. Keď nájdete skladbu alebo album, ktorý si chcete pridať do knižnice, postupujte takto:

 • V iPhone, iPade a iPode touch alebo telefóne so systémom Android klepnutím na ikonu Ružová ikona so znamienkom plus v systéme iOS pridajte jednu skladbu alebo klepnutím na ikonu  pridajte celý album.
 • V Macu alebo PC kliknutím na ikonu Modrá ikona so znamienkom plus v iTunes pridajte jednu skladbu alebo kliknutím na ikonu  pridajte celý album.
 • Na hodinkách Apple Watch Series 3 klepnutím na ikonu  počas počúvania rádia pridajte aktuálne hranú skladbu.

Skladby a albumy potom nájdete v časti Knižnica.
 

        

Hľadajte v službe Apple Music hviezdičku

Keď máte v službe Apple Music zobrazený album, môže sa naľavo od názvu skladby zobrazovať sivá hviezdička . Hviezdička označuje, že príslušná skladba patrí v službe Apple Music medzi najobľúbenejšie. Ak chcete nájsť hity, hľadajte hviezdičku.

Pridanie playlistov do knižnice

V aplikácii Hudba v iPhone, iPade a iPode touch, v iTunes v Macu a PC alebo v aplikácii Apple Music v telefóne so systémom Android si môžete na záložkách Pre vás, Prechádzať alebo Vyhľadať prezerať playlisty dostupné v rámci služby Apple Music. Keď nájdete playlist, ktorý si chcete pridať do knižnice, postupujte takto:

 • V iPhone, iPade, iPode touch alebo telefóne so systémom Android klepnite na ikonu .
 • V Macu alebo PC kliknite na ikonu .

V iPhone, iPade, iPode touch alebo telefóne so systémom Android nájdete playlisty v časti Knižnica > Playlisty. V Macu alebo PC nájdete playlisty na postrannom paneli knižnice v časti Playlisty Apple Music.

Ak si chcete do knižnice pridať samostatné skladby z playlistu, zobrazte playlist a klepnite na ikonu  alebo kliknite na ikonu Modrá ikona so znamienkom plus v iTunes vedľa skladieb, ktoré chcete pridať.

Pridanie seriálov a filmov do knižnice

V aplikácii Hudba v iPhone, iPade a iPode touch, v iTunes v Macu a PC alebo v aplikácii Apple Music v telefóne so systémom Android si môžete na záložkách Pre vás, Prechádzať alebo Vyhľadať prezerať seriály a filmy dostupné v službe Apple Music. Keď nájdete seriál alebo film, ktorý si chcete pridať do knižnice, postupujte takto:

 • V iPhone, iPade, iPode touch alebo telefóne so systémom Android klepnite na ikonu .
 • V Macu alebo PC kliknite na ikonu .

Pridané seriály a filmy potom v zariadení so systémom iOS alebo telefóne so systémom Android nájdete v časti Knižnica. V Macu alebo PC nájdete seriály a filmy na ľavom postrannom paneli okna Knižnica.

Stiahnutie obsahu na počúvanie v režime offline

Skôr než si budete môcť stiahnuť obsah na počúvanie v režime offline, musíte si ho pridať do knižnice. V aplikácii Hudba v iPhone, iPade a iPode touch, v iTunes v Macu a PC alebo v aplikácii Apple Music v telefóne so systémom Android vyhľadajte položku, ktorú si chcete stiahnuť, a potom postupujte takto:

 • V iPhone, iPade, iPode touch alebo telefóne so systémom Android klepnite na položku Stiahnuť .
 • V Macu alebo PC kliknite na položku Stiahnuť .

Po skončení sťahovania sa zobrazí ikona .

Ak máte zapnuté automatické sťahovania, obsah sa po pridaní do knižnice stiahne do vášho zariadenia alebo počítača automaticky. Nezobrazí sa ikona  ani .

Do hodiniek Apple Watch je možné pridávať hudbu prostredníctvom aplikácie Watch v iPhone.

Obsah si môžete stiahnuť najviac do 10 zariadení. Tento obsah je prístupný len v prípade, že máte aktívne predplatné služby Apple Music.

Automatické sťahovanie obsahu

Keď si prvýkrát stiahnete obsah do zariadenia, môže sa zobraziť otázka, či ho chcete sťahovať automaticky.

 • Klepnutím na položku Automaticky sťahovať zapnete automatické sťahovanie všetkého obsahu do zariadenia. Keď nabudúce pridáte položku do knižnice, stiahne sa do vášho zariadenia automaticky.
 • Ak chcete položku stiahnuť neskôr, klepnite na položku Teraz nie.

Ak chcete automatické sťahovanie zapnúť pre všetok obsah, ktorý pridáte do knižnice v budúcnosti, prejdite do menu Nastavenia > Hudba, rolujte do časti Stiahnuté a klepnite na položku Automatické sťahovania.

Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: