Výmena remienka hodiniek Apple Watch

Remienok odpojíte vykonaním nasledujúcich krokov.

Uistite sa, že máte remienok zodpovedajúci veľkosti puzdra vašich hodiniek Apple Watch. Remienky navrhnuté pre hodinky Apple Watch (1. generácia) a Apple Watch Series 1, 2 alebo 3 možno používať aj s hodinkami Apple Watch Series 4, pokiaľ sú určené pre rovnakú veľkosť puzdra. 38 mm remienky sú kompatibilné so 40 mm puzdrami, zatiaľ čo 42 mm remienky sú kompatibilné so 44 mm puzdrami.

Výmena remienka

 1. Položte hodinky Apple Watch prednou stranou nadol na čistý povrch, napríklad na handričku z mikrovlákien, ktorá nezanecháva vlákna, alebo na mäkkú podložku.
 2. Ak máte kovový článkový remienok, stlačením tlačidla na uvoľnenie remienka na článku rozdeľte remienok na dve časti.
 3. Podržte tlačidlo na uvoľnenie remienka stlačené a vysunutím remienok odpojte.
  Tlačidlo na uvoľnenie remienka na zadnej strane hodiniek Apple Watch.
 4. Ak sa remienok nevysunie, znova stlačte tlačidlo na uvoľnenie remienka a držte ho stlačené.
  Remienok vysúvajúci sa z puzdra hodiniek Apple Watch.
 5. Uistite sa, že je text na remienku otočený smerom k vám, a potom nový remienok zasuňte tak, aby ste cítili a počuli cvaknutie.
  Nový modrý remienok na hodinkách Apple Watch.

Keď odpojíte milánsky remienok

Milánsky remienok bol v roku 2018 upravený tak, aby ho bolo možné úplne otvoriť – stačí pretiahnuť magnetickú sponu cez otvor na konci remienka. Na starších modeloch milánskeho remienka sa spona cez tento otvor nedala pretiahnuť.

 

Odpojenie kovového článkového remienka

Pred odpojením kovového článkového remienka od hodiniek Apple Watch je potrebné remienok rozdeliť na dve časti. Počas odpájania remienka naň nepôsobte silou ani ho neskrúcajte. Postupujte podľa nasledujúcich krokov, aby sa remienok ani úchyt nepoškodili. 

Zatvorte sponu

Ak je otvorená, zložte najskôr jednu jej stranu a potom druhú tak, aby ste cítili a počuli cvaknutie.

Zložená spona na kovovom článkovom remienku.

Podržte tlačidlo na uvoľnenie remienka

Tlačidlá na rýchle uvoľnenie remienka sa nachádzajú na vnútornej strane remienka. Stačí držať stlačené jedno.

Tlačidlá na rýchle uvoľnenie na článkoch remienka hodiniek.

Jemne roztiahnite články

Počas rozťahovania držte tlačidlo na rýchle uvoľnenie stlačené. Pred odpojením remienka od hodiniek Apple Watch je vhodné remienok rozdeliť na dve časti.

Oddelené články.

Odopnite remienok hodiniek

Podržte tlačidlo na uvoľnenie remienka stlačené a vysunutím remienok odpojte.

Remienok vysúvajúci sa z puzdra hodiniek Apple Watch.

Získanie pomoci

Nikdy remienok do úchytu nezasúvajte silou. Ak neucítite alebo nezačujete cvaknutie, posuňte remienok doľava a potom doprava. Ak je remienok nasadený správne, nebude sa voľne pohybovať, kým nepodržíte tlačidlo na uvoľnenie remienka. Ak remienok ani potom nedrží, posuňte ho do stredu a zatlačte ho na miesto. Potom remienkom opatrne hýbte nahor a nadol. Ak sa remienok vysúva, hodinky Apple Watch nenoste. 

Obrázok remienka voľne sa posúvajúceho nahor a nadol.

 

 

Dátum zverejnenia: