Zmena nastavení zvuku a hlásení na hodinkách Apple Watch

Prečítajte si, ako na hodinkách Apple Watch zmeniť hlasitosť, stíšiť zvuk alebo zapnúť režim Nerušiť. Môžete tiež nastaviť intenzitu klepnutí a vibrácií, ktorými vás hodinky Apple Watch informujú o upozorneniach a hláseniach. 

Zmena hlasitosti

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Rolujte nadol a klepnite na položku Zvuky a haptika.
 3. Klepnutím na ikonu Zníženie znížite hlasitosť, klepnutím na ikonu Zvýšenie ju zvýšite. Môžete tiež klepnúť na posuvník a potom otáčať korunkou Digital Crown.

Nastavenie hlásení a upozornení

Prečítajte si, ako spravovať hlásenia a upozornenia. Môžete zmeniť, kedy a ako chcete prijímať upozornenia a aká má byť ich hlasitosť, ale nemôžete zmeniť ich zvuk. 

Správa haptických upozornení

 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia. 
 2. Rolujte nadol a klepnite na položku Zvuky a haptika.
 3. Zapnite alebo vypnite možnosť Haptické upozornenia.
 4. Ak chcete, aby boli haptické upozornenia intenzívnejšie, klepnite na položku Výrazné. Táto funkcia pridáva ďalšie haptické klepnutie, ktoré vopred upozorňuje na niektoré ďalšie haptické upozornenia. 

Na iPhone môžete tiež zmeniť nastavenia pre konkrétne aplikácie. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch, prejdite na kartu Moje hodinky a potom klepnite na položku Zvuky a haptika.

Ak máte hodinky Apple Watch nasadené, no pri nastavovaní posuvníka necítite klepnutie, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple. Zadná strana hodiniek Apple Watch musí byť v kontakte s pokožkou, aby bola haptická odozva čo najlepšia. Utiahnite remienok tak, aby vám hodinky tesne priliehali na zápästie, ich utiahnutie by však malo byť pohodlné

Zapnutie alebo vypnutie nastavení haptiky pre korunku Digital Crown

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Zvuky a haptiky a zapnite alebo vypnite možnosť Haptic Crown.

Možnosť Haptic Crown je dostupná len na hodinkách Apple Watch Series 4.

Stíšenie zvuku hodiniek Apple Watch

 1. Dotknite sa dolnej časti ciferníka a podržte ju. Počkajte, kým sa nezobrazí Ovládacie centrum, a potom potiahnite prstom nahor.
 2. Klepnite na ikonu Ikona tichého režimu. Zapne sa tým tichý režim. Budete aj naďalej dostávať haptické hlásenia. 

Ak chcete stíšiť práve znejúce upozornenie alebo hlásenie, podržte na displeji dlaň najmenej tri sekundy alebo dovtedy, kým nepocítite klepnutie. Ak tento postup nefunguje, pozrite sa, či máte zapnutú možnosť Stíšiť zakrytím: na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch, prejdite na kartu Moje hodinky a klepnite na položku Zvuky a haptika.

Zapnutie režimu Nerušiť

 1. Dotknite sa dolnej časti ciferníka a podržte ju. Počkajte, kým sa nezobrazí Ovládacie centrum, a potom potiahnite prstom nahor.
 2. Klepnite na ikonu Ikona Nerušiť a vyberte požadovanú možnosť. Režim Nerušiť môžete manuálne vypnúť alebo nastaviť na určitú dobu, po uplynutí ktorej sa automaticky vypne. 

Režim Nerušiť zabraňuje, aby hovory a upozornenia (okrem budíkov) vydávali zvuk alebo rozsvecovali obrazovku. Keď je zapnutý režim Nerušiť, v hornej časti obrazovky sa zobrazuje ikona Ikona Nerušiť alebo fialový mesiac

 

Zmena nastavení na iPhone

Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch, prejdite na kartu Moje hodinky a potom klepnite na položku Zvuky a haptika.

Dátum zverejnenia: