Zmena nastavení zvuku a hlásení v hodinkách Apple Watch

Prečítajte si, ako v hodinkách Apple Watch zmeniť hlasitosť, stíšiť zvuk alebo zapnúť režim Nerušiť. Môžete tiež nastaviť intenzitu klepnutí a vibrácií, ktorými vás hodinky Apple Watch informujú o upozorneniach a oznámeniach. 

Nastavenia hlasitosti upozornení

Zmena hlasitosti

Otvorte aplikáciu Nastavenia, rolujte nadol, klepnite na položku Zvuky a haptika a potom klepnite na ikonu Zvýšenie alebo na ikonu Zníženie. Môžete tiež klepnúť na posuvník a potom otáčať korunkou Digital Crown.

Takto možno zmeniť hlasitosť upozornenia, ale nie používaný zvuk. 

Zmena intenzity klepnutí a vibrácií

  1. Nasaďte si hodinky Apple Watch a odomknite ich. Zadná strana hodiniek Apple Watch musí byť v kontakte s pokožkou, aby bola haptická odozva čo najlepšia. Utiahnite remienok tak, aby vám hodinky tesne priliehali na zápästie, ich utiahnutie by však malo byť pohodlné
  2. Otvorte aplikáciu Nastavenia. 
  3. Rolujte nadol a klepnite na položku Zvuky a haptika.
  4. V časti Sila haptiky znížte intenzitu haptiky klepnutím na ikonu Zníženie alebo ju zvýšte klepnutím na ikonu Zvýšenie.
    Nastavenia sily haptiky

Haptické upozornenia môžete upraviť aj pomocou spárovaného iPhonu. Otvorte aplikáciu Apple Watch, klepnite na záložku Moje hodinky a potom klepnite na položku Zvuky a haptika. Posuvníkom Sila haptiky nastavte intenzitu haptických hlásení. 

Ak máte hodinky Apple Watch nasadené, no pri nastavovaní posuvníka necítite klepnutie, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.  

Pridanie ďalšieho klepnutia

Ak chcete, aby boli haptické upozornenia ešte výraznejšie, môžete zapnúť funkciu Výrazná haptika. Táto funkcia odosiela ďalšie haptické klepnutie, ktoré vopred upozorňuje na niektoré ďalšie haptické upozornenia. 

Funkciu Výrazná haptika môžete zapnúť v iPhone alebo v hodinkách Apple Watch:

  • V iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch, klepnite na tab Moje hodinky a potom klepnite na položku Zvuky a haptika. Zapnite položku Výrazná haptika. 
  • V hodinkách Apple Watch otvorte menu Nastavenia a potom klepnite na položku Zvuky a haptika. Zapnite položku Výrazná haptika.

 

Ovládacie centrum

Stíšenie zvuku hodiniek Apple Watch

Zvuk hodiniek Apple Watch môžete stíšiť v menu Nastavenia alebo v ovládacom centre:

  • Prejdite na ciferník, potiahnutím prstom nahor otvorte ovládacie centrum a potom klepnite na ikonu Ikona Tichý režim.
  • Otvorte menu Nastavenia, klepnite na položku Zvuky a haptika a zapnite funkciu Tichý režim.

Ak chcete stíšiť práve znejúce upozornenie alebo hlásenie, podržte na displeji dlaň najmenej tri sekundy alebo dovtedy, kým nepocítite klepnutie. Ak tento postup nefunguje, pozrite sa, či máte zapnutú možnosť Stíšiť zakrytím: v iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch, prejdite na tab Moje hodinky a klepnite na položku Zvuky a haptika.

Zapnite funkciu Nerušiť

Ak chcete, aby hovory a upozornenia (okrem budíkov) nerozsvecovali obrazovku a nevydávali zvuk, zapnite režim Nerušiť. Keď je zapnutý režim Nerušiť, v hornej časti obrazovky sa zobrazuje ikona Ikona fialového mesiaca / režimu Nerušiť

Zapnutý režim Nerušiť

Potiahnutím prstom nahor po ciferníku otvorte ovládacie centrum a potom klepnite na ikonu Ikona režimu Nerušiť.

Režim Nerušiť v menu Nastavenia

Môžete tiež otvoriť menu Nastavenia, klepnúť na položku Nerušiť a ďalším klepnutím zapnúť toto nastavenie.

Zmena nastavení v iPhone

V iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch, prejdite na tab Moje hodinky a potom klepnite na položku Zvuky a haptika.

Dátum zverejnenia: