Zmena nastavení zvuku a hlásení na hodinkách Apple Watch

Prečítajte si, ako si nastaviť hlasitosť hodiniek, ako ich stíšiť alebo ako zapnúť funkciu Nerušiť. Môžete aj nastaviť intenzitu klepnutí a vibrácií, ktorými vás hodinky Apple Watch informujú o upozorneniach a hláseniach. 

Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti hodiniek Apple Watch

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte apku Nastavenia.
 2. Rolujte nadol a klepnite na Zvuky a haptika.
 3. Klepnutím na tlačidlo zníženia hlasitosti znížiť hlasitosť znížite, klepnutím na tlačidlo zvýšenia hlasitosti ju zvýšite. Môžete tiež klepnúť na posuvník a potom otáčať korunkou Digital Crown.
  Hodinky Apple Watch so zobrazenou obrazovkou Zvuky a haptika v Nastaveniach

Stíšenie hodiniek Apple Watch

 1. Podržte spodok ciferníka. Počkajte, kým sa nezobrazí ovládacie centrum, a potom potiahnite prstom nahor.
 2. Klepnite na tlačidlo Tichý režim Ikona Tichý režim. Zapne sa tým tichý režim. Budete aj naďalej dostávať haptické hlásenia. 
  Hodinky Apple Watch s tlačidlom Stíšiť v ovládacom centre

Ak chcete stíšiť práve znejúce upozornenie alebo hlásenie, podržte na displeji dlaň najmenej tri sekundy alebo dovtedy, kým nepocítite klepnutie. Ak to nefunguje, pozrite sa, či máte zapnutú možnosť Stíšiť zakrytím: na iPhone otvorte apku Apple Watch, prejdite na tab Moje hodinky a klepnite na Zvuky a haptika.

Nastavenie hlásení a upozornení

Prečítajte si, ako spravovať hlásenia a upozornenia. Môžete zmeniť, kedy a ako chcete prijímať upozornenia a aká má byť ich hlasitosť, ale nemôžete zmeniť ich zvuk. 

Správa funkcie Haptické upozornenia na hodinkách Apple Watch

 1. Otvorte apku Nastavenia. 
 2. Rolujte nadol a klepnite na položku Zvuky a haptika.
 3. Zapnite alebo vypnite Haptické upozornenia.
  Hodinky Apple Watch so zobrazenou obrazovkou Zvuky a haptika v Nastaveniach
 4. Ak chcete, aby boli haptické upozornenia intenzívnejšie, klepnite na Výrazné. Táto funkcia pridáva ďalšie haptické klepnutie, ktoré vopred upozorňuje na niektoré ďalšie haptické upozornenia. 

Na iPhone môžete tiež zmeniť nastavenia pre konkrétne apky. Na iPhone otvorte apku Apple Watch, prejdite na tab Moje hodinky a potom klepnite na Zvuky a haptika.

Ak máte hodinky Apple Watch nasadené, no pri nastavovaní posuvníka necítite klepnutie, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple. Zadná strana hodiniek Apple Watch musí byť v kontakte s pokožkou, aby bola haptická odozva čo najlepšia. Utiahnite remienok tak, aby vám hodinky tesne priliehali na zápästie, ich utiahnutie by však malo byť pohodlné

Zapnutie alebo vypnutie nastavení haptiky pre korunku Digital Crown na hodinkách Apple Watch

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte apku Nastavenia.
 2. Klepnite na Zvuky a haptika a zapnite alebo vypnite funkciu Haptická odozva korunky.
  Hodinky Apple Watch so zobrazenými nastaveniami Haptická odozva korunky a Systémová haptika na obrazovke Zvuky a haptika v Nastaveniach

Funkcia Haptická odozva korunky je k dispozícii len na hodinkách Apple Watch Series 4 alebo novších.

Zapnutie odbíjania času

Hodinky Apple Watch môžu v rôznych intervaloch odbíjať čas, čím uľahčujú sledovanie času bez nutnosti pozerať sa na hodinky.

 1. Otvorte apku Nastavenia.
 2. Odrolujte dolu a klepnite na Prístupnosť.
 3. Odrolujte dolu a klepnite na Odbíjanie času.
 4. Zapnite funkciu Odbíjanie času.
 5. Klepnite na Rozvrh a nastavte odbíjanie každú hodinu, 30 minút alebo 15 minút.
 6. Klepnite na Zvuky a zmeňte zvonenie pri odbíjaní na možnosť Vtáky alebo Zvončeky.

Tieto nastavenia môžete upraviť aj na iPhone. Na iPhone otvorte apku Apple Watch, prejdite na tab Moje hodinky, klepnite na Prístupnosť a potom klepnite na Odbíjanie času.

Zapnutie funkcie Nerušiť na hodinkách Apple Watch

 1. Podržte spodok ciferníka. Počkajte, kým sa nezobrazí ovládacie centrum, a potom potiahnite prstom nahor.
 2. Klepnite na tlačidlo Nerušiť Ikona Nerušiť a potom vyberte požadovanú možnosť. Režim Nerušiť môžete manuálne vypnúť alebo nastaviť na určitú dobu, po uplynutí ktorej sa automaticky vypne. 
  Hodinky Apple Watch so zobrazenými možnosťami režimu Nerušiť

Režim Nerušiť zabraňuje tomu, aby hovory a upozornenia (okrem budíkov) vydávali zvuk alebo rozsvecovali obrazovku. Ak je tento režim aktívny, v hornej časti obrazovky sa zobrazuje ikona Nerušiť Ikona Nerušiť alebo fialový mesiac.

Zmena nastavení na iPhone

Na iPhone otvorte apku Apple Watch, prejdite na tab Moje hodinky a potom klepnite na Zvuky a haptika.

Dátum zverejnenia: