Zmena nastavení zvuku a hlásení na hodinkách Apple Watch

Prečítajte si, ako zmeniť hlasitosť, stíšiť zvuk alebo zapnúť režim Nerušiť. Môžete tiež nastaviť intenzitu klepnutí a vibrácií, ktorými vás hodinky Apple Watch informujú o upozorneniach a hláseniach. 

Zmena hlasitosti

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Rolujte nadol a klepnite na položku Zvuky a haptika.
 3. Klepnutím na tlačidlo zníženia hlasitosti znížiť hlasitosť znížite, klepnutím na tlačidlo zvýšenia hlasitosti zvýšiť ju zvýšite. Môžete tiež klepnúť na posuvník a potom otáčať korunkou Digital Crown.

Nastavenie hlásení a upozornení

Prečítajte si, ako spravovať hlásenia a upozornenia. Môžete zmeniť, kedy a ako chcete prijímať upozornenia a aká má byť ich hlasitosť, ale nemôžete zmeniť ich zvuk. 

Správa haptických upozornení

 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia. 
 2. Rolujte nadol a klepnite na položku Zvuky a haptika.
 3. Zapnite alebo vypnite možnosť Haptické upozornenia.
 4. Ak chcete, aby boli haptické upozornenia intenzívnejšie, klepnite na položku Výrazné. Táto funkcia pridáva ďalšie haptické klepnutie, ktoré vopred upozorňuje na niektoré ďalšie haptické upozornenia. 

Na iPhone môžete tiež zmeniť nastavenia pre konkrétne aplikácie. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch, prejdite na tab Moje hodinky a potom klepnite na položku Zvuky a haptika.

Ak máte hodinky Apple Watch nasadené, no pri nastavovaní posuvníka necítite klepnutie, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple. Zadná strana hodiniek Apple Watch musí byť v kontakte s pokožkou, aby bola haptická odozva čo najlepšia. Utiahnite remienok tak, aby vám hodinky tesne priliehali na zápästie, ich utiahnutie by však malo byť pohodlné

Zapnutie alebo vypnutie nastavení haptiky pre korunku Digital Crown

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Zvuky a haptiky a zapnite alebo vypnite možnosť Haptic Crown.

Možnosť Haptic Crown je dostupná len na hodinkách Apple Watch Series 4 alebo novších.

Zapnutie funkcie Taptic Chimes

Hodinky Apple Watch môžu v rôznych intervaloch odbíjať čas, čím uľahčujú sledovanie času bez nutnosti pozerať sa na hodinky.

 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Odrolujte dolu a klepnite na položku Prístupnosť.
 3. Odrolujte dolu a klepnite na položku Odbíjanie času.
 4. Zapnite funkciu Odbíjanie času.
 5. Klepnite na položku Rozvrh a nastavte odbíjanie na každú hodinu, 30 minút alebo 15 minút.
 6. Klepnite na položku Zvuky a zmeňte zvonenie pri odbíjaní na možnosť Vtáky alebo Zvončeky.

Tieto nastavenia môžete upraviť aj na iPhone. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na položku Prístupnosť a potom na položku Odbíjanie času.

Stíšenie zvuku hodiniek Apple Watch

 1. Dotknite sa a podržte spodnú časť ciferníka hodiniek. Počkajte, kým sa nezobrazí ovládacie centrum, a potom potiahnite prstom nahor.
 2. Klepnite na tlačidlo Tichý režim Ikona Tichý režim. Zapne sa tým tichý režim. Budete aj naďalej dostávať haptické hlásenia. 

Ak chcete stíšiť práve znejúce upozornenie alebo hlásenie, podržte na displeji dlaň najmenej tri sekundy alebo dovtedy, kým nepocítite klepnutie. Ak tento postup nefunguje, pozrite sa, či máte zapnutú možnosť Stíšiť zakrytím: v iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch, prejdite na tab Moje hodinky a klepnite na položku Zvuky a haptika.

Zapnite funkciu Nerušiť

 1. Dotknite sa a podržte spodnú časť ciferníka hodiniek. Počkajte, kým sa nezobrazí ovládacie centrum, a potom potiahnite prstom nahor.
 2. Klepnite na tlačidlo Nerušiť Ikona Nerušiť a potom vyberte požadovanú možnosť. Režim Nerušiť môžete manuálne vypnúť alebo nastaviť na určitú dobu, po uplynutí ktorej sa automaticky vypne. 

Režim Nerušiť zabraňuje tomu, aby hovory a upozornenia (okrem budíkov) vydávali zvuk alebo rozsvecovali obrazovku. Ak je tento režim aktívny, v hornej časti obrazovky sa zobrazuje ikona Nerušiť Ikona Nerušiť alebo fialový mesiac.

Zmena nastavení na iPhone

Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch, prejdite na tab Moje hodinky a potom klepnite na položku Zvuky a haptika.

Dátum zverejnenia: