Inštalácia aplikácií na hodinkách Apple Watch

Prečítajte si, ako môžete na hodinkách Apple Watch inštalovať nové aplikácie a nastaviť, ktoré aplikácie sa majú na hodinkách zobrazovať.

Keď nastavíte hodinky Apple Watch, budete mať možnosť nainštalovať všetky aplikácie ihneď alebo neskôr. Ak vyberiete možnosť Inštalovať všetky, nainštalujú sa všetky aplikácie, ktoré máte na iPhone, vo verzii určenej pre hodinky.

Po nastavení môžete v systéme watchOS 6 inštalovať aplikácie aj priamo na hodinkách Apple Watch pomocou vstavanej aplikácie App Store.

Systém watchOS 6 je kompatibilný s hodinkami Apple Watch Series 1 a novšími. Ak chcete upgradovať na systém watchOS 6, potrebujete iPhone 6s alebo novší so systémom iOS 13 alebo novším.

Inštalácia aplikácií na hodinkách Apple Watch

 1. Stlačením korunky Digital Crown prejdite na plochu a klepnite na aplikáciu App Store.
 2. Po klepnutí na položku Vyhľadať môžete aplikácie vyhľadávať pomocou rukopisu alebo diktovania. Môžete tiež rolovať nadol a prezrieť si odporúčané aplikácie a vybrané zbierky aplikácií.
 3. Klepnutím na aplikáciu zobrazíte jej popis, hodnotenia a recenzie, snímky obrazovky, poznámky k vydaniu a ďalšie informácie.
 4. Klepnite na cenu alebo na tlačidlo Získať.
 5. Keď sa zobrazí výzva, dvojitým stlačením bočného tlačidla aplikáciu stiahnite a nainštalujte.

Keď si do hodiniek stiahnete aplikáciu, ktorú ste si do nich ešte nikdy predtým nestiahli, automaticky sa zobrazí aj na iPhone. Ak chcete toto nastavenie zmeniť, otvorte na iPhone aplikáciu Nastavenia a klepnite na položku iTunes a App Store. V časti Automatické sťahovania zapnite alebo vypnite možnosť Apky.

Správa aplikácií na hodinkách Apple Watch

Aplikácie hodiniek Apple Watch môžete spravovať priamo na hodinkách alebo v aplikácii Watch na iPhone.

Odstránenie aplikácií z plochy

 1. Stlačením korunky Digital Crown zobrazte plochu.
 2. Ak máte plochu v zobrazení mriežky, zľahka podržte prst na ľubovoľnej aplikácii, kým sa ikony aplikácií nezačnú chvieť. Ak sa aplikácie nezačali chvieť, skúste tlačiť o niečo slabšie. Na ikone aplikácie, ktorú chcete vymazať, klepnite na tlačidlo Vymazať  a potom klepnite na položku Vymazať apku.
 3. Ak máte plochu v zobrazení zoznamu, potiahnite prstom doľava cez aplikáciu, ktorú chcete vymazať, a potom klepnite na červené tlačidlo vymazania.
 4. Stlačením korunky Digital Crown dokončite operáciu.

Ak z iPhonu odstránite vstavanú aplikáciu Apple, daná aplikácia sa odstráni aj z hodiniek Apple Watch. Keď budete chcieť vstavanú aplikáciu Apple obnoviť, môžete si ju znova stiahnuť z obchodu App Store na iPhone alebo hodinkách Apple Watch.

Správa aplikácií hodiniek pomocou iPhonu

 1. Otvorte aplikáciu Watch a klepnite na tab Moje hodinky. 
 2. Rolujte na aplikáciu, ktorú chcete pridať alebo odstrániť. Aplikácie, ktoré ste už nainštalovali, sa zobrazujú v časti Nainštalované na Apple Watch. Aplikácie, ktoré môžete nainštalovať, sa zobrazujú v časti Dostupné apky.
 3. Ak chcete aplikáciu pridať, kliknite na Inštalovať. 
 4. Ak chcete aplikáciu odstrániť, klepnite na ňu a potom vypnite možnosť Zobraziť na Apple Watch.

Aktualizácia aplikácií na hodinkách Apple Watch

Môžete si zapnúť automatické sťahovanie a aktualizácie alebo aktualizácie vyhľadávať manuálne.

Automatická aktualizácia aplikácií na hodinkách Apple Watch

 1. Stlačením korunky Digital Crown prejdite na plochu a potom klepnite na aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položku App Store.
 3. Keď zapnete možnosť Automatická sťahovania, automaticky sa vám budú sťahovať nové aplikácie zakúpené na ostatných zariadeniach. Keď zapnete možnosť Automatické aktualizácie, automaticky sa vám budú sťahovať nové verzie nainštalovaných aplikácií.

Tieto nastavenia nájdete aj v časti App Store v aplikácii Watch na iPhone.

Manuálne vyhľadanie aktualizácií na hodinkách Apple Watch

 1. Na hodinkách otvorte aplikáciu App Store a odrolujte nadol.
 2. Klepnite na položku Účet.
 3. Klepnite na položku Aktualizácie.
 4. Klepnutím na položku Aktualizovať vedľa aplikácie aktualizujete len danú aplikáciu. Alebo môžete klepnúť na položku Aktualizovať všetky.

Zapnutie automatickej inštalácie aplikácií na iPhone

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch.
 2. Klepnite na tab Moje hodinky.
 3. Klepnite na položku Všeobecné.
 4. Zapnite alebo vypnite možnosť Automaticky inštalovať. Keď je táto možnosť zapnutá, do hodiniek sa budú automaticky inštalovať všetky aktualizácie aplikácií, ktoré máte nainštalované na iPhone, aj aplikácií, ktoré si kúpite v budúcnosti.

Využívajte aplikácie naplno

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: