Používanie aplikácií v hodinkách Apple Watch

Prečítajte si informácie o inštalovaní a správe aplikácií pre hodinky Apple Watch.

Aplikácia Apple Watch

Pridávanie alebo odstraňovanie aplikácií v hodinkách Apple Watch

Keď nastavíte hodinky Apple Watch, budete mať možnosť nainštalovať všetky aplikácie ihneď alebo neskôr. Ak vyberiete možnosť Inštalovať všetky, nainštalujú sa všetky aplikácie vo vašom iPhone, ktoré sú s hodinkami Apple Watch kompatibilné. Ak v iPhone nemáte aplikáciu, je potrebné najskôr ju stiahnuť z obchodu App Store.

Aplikácie je možné pridávať alebo odstraňovať kedykoľvek:

  1. V iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na tab Moje hodinky. 
  2. Odrolujte k aplikácii, ktorú chcete pridať alebo odstrániť.
  3. Ak chcete do hodiniek Apple Watch pridať aplikáciu, klepnite na položku Inštalovať. 
  4. Ak chcete aplikáciu odstrániť, klepnite na ňu a potom vypnite možnosť Zobraziť na Apple Watch.

Všeobecné nastavenia v iPhone     

Aktualizácia aplikácií v hodinkách Apple Watch

Všetky aktualizácie aplikácií v iPhone a všetky aplikácie, ktoré si neskôr kúpite, sa tiež automaticky nainštalujú. Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť, postupujte takto:

  1. Otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na tab Moje hodinky. 
  2. Klepnite na položku Všeobecné a potom funkciu Automaticky inštalovať zapnite alebo vypnite.

     Nastavenia komplikácií v iPhone

Výber komplikácií na ciferník hodiniek

V prípade niektorých aplikácií od iných výrobcov môžete na ciferník hodiniek pridávať komplikácie. Ak chcete zistiť, ktoré komplikácie od iných výrobcov môžete použiť, postupujte takto:

  1. V iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch.
  2. Klepnite na tab Moje hodinky a potom na položku Komplikácie. 

Ak chcete svoje komplikácie spravovať, klepnite na položku Upraviť. Po skončení klepnite na položku Hotovo. 

  • Komplikáciu je možné odstrániť klepnutím na ikonu Ikona mínus . Potom klepnite na položku Odstrániť.
  • Komplikáciu je možné pridať klepnutím na ikonu Ikona plus.

Po výbere komplikácií ich môžete pridať na ciferník hodiniek. Prečítajte si, ako ciferník hodiniek prispôsobiť.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: