Používanie aplikácií v hodinkách Apple Watch

Prečítajte si informácie o inštalovaní a správe aplikácií pre hodinky Apple Watch.

Stiahnutie aplikácií v hodinkách Apple Watch

Keď nastavíte hodinky Apple Watch, budete mať možnosť nainštalovať všetky aplikácie ihneď alebo neskôr. Ak vyberiete možnosť Inštalovať všetky, nainštalujú sa všetky aplikácie vo vašom iPhone, ktoré sú s hodinkami Apple Watch kompatibilné. 

Novú aplikáciu do hodiniek Apple Watch pridáte jej stiahnutím najskôr do vášho iPhonu. Potom ju môžete pridať do hodiniek. Takto nájdete aplikácie, ktoré sú kompatibilné s hodinkami Apple Watch:

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch.
 2. Klepnite na kartu App Store.
 3. Vyhľadajte aplikácie. Keď nájdete tú, ktorú chcete, kúpte si ju alebo ju získajte. Kúpené aplikácie sa automaticky nainštalujú, keď je zapnutá Automatická inštalácia aplikácií. Ak sa aplikácia nenainštaluje automaticky, môže byť potrebné ju pridať manuálne do hodiniek Apple Watch. 

Systém watchOS 5 nepodporuje aplikácie WatchKit 1 alebo watchOS 1.

Pridávanie alebo odstraňovanie aplikácií v hodinkách Apple Watch

Takto odstránite aplikácie tretích strán z hodiniek Apple Watch:

 1. V iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na tab Moje hodinky. 
 2. Odrolujte k aplikácii, ktorú chcete pridať alebo odstrániť. Aplikácie, ktoré môžete nainštalovať, sa zobrazujú v časti Dostupné aplikácie. Aplikácie, ktoré ste už nainštalovali, sa zobrazujú v časti Inštalované v hodinkách Apple Watch.
 3. Ak chcete do hodiniek Apple Watch pridať aplikáciu, klepnite na položku Inštalovať. 
 4. Ak chcete aplikáciu odstrániť, klepnite na ňu a potom vypnite možnosť Zobraziť na Apple Watch.

Takto odstránite vstavané aplikácie.

Aktualizácia aplikácií v hodinkách Apple Watch

Ak je zapnutá funkcia Automatická inštalácia aplikácií, automaticky sa nainštalujú aj akékoľvek aktualizácie aplikácií v iPhone alebo akékoľvek nákupy aplikácií v budúcnosti. Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na tab Moje hodinky. 
 2. Klepnite na položku Všeobecné a potom funkciu Automaticky inštalovať zapnite alebo vypnite.
  Obrazovka Nastavenia na iPhone.

Urobte s aplikáciami viac

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: