Stiahnutie apiek v hodinkách Apple Watch

Nájdite si apky, z ktorých budete na hodinkách Apple Watch nadšení.

Ako získavať apky

Použite iPhone, ktorý je spárovaný s hodinkami, alebo použite App Store na hodinkách.

Získavanie apiek z App Storu na hodinkách Apple Watch

 1. Stlačením korunky Digital Crown zobrazte plochu a potom klepnite na App Store.
 2. Po klepnutí na Vyhľadať môžete apky vyhľadávať pomocou rukopisu alebo diktovania. Môžete tiež rolovať nadol a prezrieť si odporúčané apky a vybrané zbierky apiek.
 3. Klepnutím na apku zobrazíte jej popis, hodnotenia a recenzie, snímky obrazovky, poznámky k vydaniu a ďalšie informácie.
 4. Klepnite na cenu alebo na tlačidlo Získať.
  Obrazovka hodiniek Apple Watch so zobrazeným stiahnutím apky
 5. Keď sa zobrazí výzva, dvojitým stlačením bočného tlačidla pod korunkou Digital Crown apku stiahnite a nainštalujte.

Ak má apka v App Store namiesto ceny tlačidlo Získať, je zadarmo. Za stiahnutie bezplatnej apky vám nebudú účtované žiadne poplatky. Niektoré bezplatné apky ponúkajú nákupy v apke a odbery, ktoré si môžete kúpiť. Odbery a nákupy v apke vám poskytujú prístup k ďalším funkciám, obsahu a iným možnostiach. Zistite viac o nákupoch v apke a odberoch.

Získavanie apiek pomocou iPhonu spárovaného s hodinkami Apple Watch

 1. Na iPhone otvorte apku Watch.
 2. Klepnite na tab Moje hodinky.
 3. Rolujte na apku, ktorú chcete pridať. Apky, ktoré môžete nainštalovať, sa zobrazujú v časti Dostupné apky.
  Obrazovka iPhonu s apkou Watch
 4. Ak chcete do hodiniek pridať apku, klepnite na Inštalovať.

Ak apku nemôžete nájsť

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: