Ak sa zobrazí červený výkričník na hodinkách Apple Watch

Skúste vynútiť reštartovanie hodiniek Apple Watch vykonaním nasledujúcich krokov.

Červený výkričník

Ak sa na hodinkách Apple Watch po aktualizácii softvéru zobrazí symbol Červený výkričník, skúste vykonať tieto kroky:

  1. Stlačte bočné tlačidlo a korunku Digital Crown a podržte ich aspoň 10 sekúnd.
  2. Keď sa zobrazí logo Apple, obe tlačidlá uvoľnite.
  3. Ak aj naďalej potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple a dohodnite si opravu poštou.

Dátum zverejnenia: