Nastavenie iPadu na skúšanie

Pri skúšaní študentov môžete ich iPad obmedziť na skúšobnú aplikáciu a vypnúť funkcie, ktoré nemajú používať.

Existuje viacero spôsobov ovládania, ako môžu študenti používať iPad pri skúšaní. V nasledujúcej tabuľke vyberte skúšobnú funkciu, ktorá je pre vašu inštitúciu najvhodnejšia. Kliknutím na názov funkcie sa o nej dozviete viac.

Funkcia

Vyžaduje podporu v aplikácii 

Vyžaduje dohľad

Vyžaduje riešenie MDM

Vyžaduje ďalšie obmedzenia

Požiadavky na systém iOS

Automatická konfigurácia pre skúšanie

Áno

Nie

Nie

Nie

iOS 9.3.2 alebo novší

Autonómny režim jedinej apky

Áno

Áno

Áno

Áno

iOS 7.1 alebo novší

Režim jedinej apky

Nie

Áno

Nie

Áno

iOS 7.1 alebo novší

Asistovaný prístup

Nie

Nie

Nie

Áno

iOS 7.1 alebo novší

Používanie aplikácie so vstavanou automatickou konfiguráciou pre skúšanie

V systéme iOS 9.3.2 alebo novšom môžu aplikácie automaticky zamknúť iPad a nakonfigurovať ho pomocou automatickej konfigurácie pre skúšanie. Táto funkcia umožňuje schváleným vývojárom vytvárať skúšobné aplikácie, ktoré pri spustení obmedzia iPad na jednu aplikáciu a vypnú nasledujúce funkcie:

 • Automatické opravy a kontrola pravopisu
 • Prediktívna klávesnica
 • Vyhľadávanie definícií v slovníku
 • Klávesové skratky
 • Zdieľanie
 • Univerzálna schránka (iOS 10.2 alebo novší)
 • Diktovanie (iOS 10.3 alebo novší)
 • Vzdialené sledovanie v aplikácii Učebňa (iOS 10.3.2 alebo novší)
 • Záznam obrazovky (iOS 11 alebo novší)
 • Čítanie vybraného textu (iOS 11 alebo novší)
 • Automatické veľké písmená, náhľady znakov a dynamická interpunkcia (iOS 11 alebo novší)

Overte si u svojho poskytovateľa skúšobnej aplikácie, či daná aplikácia využíva automatickú konfiguráciu pre skúšanie. 

Automatická konfigurácia pre skúšanie nevyžaduje žiadnu ďalšiu správu ani nastavenie. Keď zapnete režim jedinej apky alebo funkciu Asistovaný prístup, prepíšu sa tým obmedzenia nastavené v aplikácii.

Toto je jediný spôsob, ktorý automaticky obmedzuje funkcie klávesnice a slovníka. Ak na zamknutie a konfiguráciu iPadu použijete akýkoľvek iný spôsob, musíte tieto funkcie obmedziť samostatne. Prečítajte si viac o obmedzení funkcií klávesnice a slovníka.

Obmedzenie zariadenia na jednu skúšobnú aplikáciu pomocou autonómneho režimu jedinej apky

Autonómny režim jedinej apky je funkcia, ktorá obmedzí iPad na skúšobnú aplikáciu. Ak daná aplikácia nepodporuje automatickú konfiguráciu pre skúšanie, môžete na iPade pomocou softvéru správy mobilného zariadenia (MDM) nastaviť autonómny režim jedinej apky. Softvér MDM nainštaluje profil, ktorý v zariadení rozpozná skúšobnú aplikáciu. 

Prečítajte si viac o konfigurácii autonómneho režimu jedinej apky v riešení MDM.

Nastavenie obmedzení a funkcií prístupnosti pomocou režimu jedinej apky

Po zapnutí režimu jedinej apky môžete nakonfigurovať nasledujúce obmedzenia a možnosti prístupnosti:

 • Dotyk
 • Pohyb
 • Tlačidlá hlasitosti
 • Bočný prepínač
 • Tlačidlo Spať/Zobudiť
 • Uzamykanie
 • Rozprávať výber*
 • Mono zvuk*
 • VoiceOver*
 • Zväčšovanie*
 • Prevrátiť farby*
 • AssistiveTouch*

*Tieto funkcie sú predvolene vypnuté.

Ak na zamknutie a konfiguráciu iPadu použijete tento spôsob, musíte tieto funkcie obmedziť samostatne. Prečítajte si viac o obmedzení funkcií klávesnice a slovníka.

Udržiavajte študentov sústredených pomocou funkcie Asistovaný prístup

Funkcia Asistovaný prístup pomáha študentom sústrediť sa na zadanú úlohu alebo obsah. Keďže táto funkcia prístupnosti je určená pre jednotlivých študentov, vyžaduje, aby zamestnanci alebo učitelia manuálne nastavili každé zariadenie. Na skúšanie sa táto funkcia neodporúča.

Dátum zverejnenia: