Nastavenie iPadu a Macu na testovanie a hodnotenie

Apky od schválených vývojárov môžu využívať režim hodnotenia prevzatím frameworku automatickej konfigurácie hodnotenia, ktorý automaticky uzamkne a konfiguruje iPad alebo Mac pre online hodnotenia.

V režime hodnotenia môžu apky vypnúť niektoré hardvérové a softvérové funkcie, aby boli splnené požiadavky na bezpečné testovacie prostredie, a môžu zabrániť účastníkovi testovania v používaní iných apiek, ktoré by mohli znehodnotiť výsledky testov.

Používanie apky so zabudovaným režimom hodnotenia

Zabezpečenie iPadu alebo Macu na testovanie s podporovanou apkou nevyžaduje žiadne ďalšie nastavenie ani správu, napríklad správu mobilného zariadenia (MDM). Apky s režimom hodnotenia zamknú iPad alebo Mac automaticky na jednu apku, čo znamená, že kým je režim hodnotenia aktívny, používatelia nemôžu prepnúť na inú apku.

Poskytovateľ hodnotenia vám poskytne informácie, či jeho apka využíva framework automatickej konfigurácie hodnotenia.

Režim hodnotenia v iOS

Režim hodnotenia je podporovaný v systéme iOS 9.3.2 a novších. Ak je v systéme iOS aktívny režim hodnotenia, tieto funkcie sú predvolene vypnuté:

 • Automatické opravy a kontrola pravopisu*
 • Prediktívna klávesnica*
 • Vyhľadávanie definícií v slovníku
 • Klávesové skratky*
 • Zdieľanie
 • Univerzálna schránka
 • Diktovanie*
 • Vzdialené sledovanie v apke Učebňa
 • Záznam obrazovky
 • Čítanie označeného textu*
 • Autokapitalizácia
 • Siri
 • Automatické vypĺňanie hesiel*

V systéme iOS 14 a novšom môžu vývojári povoliť funkcie označené hviezdičkou.

Ak v systéme iOS zapnete Režim jedinej apky alebo Asistovaný prístup, daná funkcia nahradí obmedzenia režimu hodnotenia.

Režim hodnotenia v macOS

Režim hodnotenia je podporovaný v systéme macOS Catalina 10.15.4 a novších. Keď je režim hodnotenia v systéme macOS aktívny, tieto funkcie sú vypnuté:

 • Dock
 • Lišta
 • Exposé a Spaces
 • Mission Control
 • Spúšťanie apky funkčnými klávesmi
 • Centrum hlásení a hlásenia
 • Apka Hudba (predtým iTunes)
 • Handoff
 • Univerzálna schránka
 • Kontinuita pre apku Kamera
 • Zdieľanie a zrkadlenie obrazovky
 • Záznam obrazovky a jej snímky
 • Vzdialené prihlásenie
 • Siri
 • Diktovanie
 • Klávesnica emoji
 • Gesto vyhľadávania na trackpade

Automatické opravy a kontrola pravopisu nie sú v systéme macOS automaticky obmedzené. Možno ich ovládať prostredníctvom atribútov na obmedzovanie webového obsahu.

Uzamknutie iPadu do jedinej testovacej apky v režime jedinej apky

Ak apka nepodporuje režim hodnotenia alebo ak ju používate na diagnostiku, v učebni alebo na formatívne hodnotenie, môžete si pomocou softvéru MDM na iPade nastaviť režim jedinej apky. Softvér MDM nainštaluje profil, ktorý identifikuje vybranú apku a prinúti ju otvoriť sa v zariadení, čím zabráni študentom v používaní iných apiek. V profile môžete určiť ďalšie funkcie, ktoré nechcete dovoliť študentom používať.

Ak chcete obmedziť funkcie klávesnice a slovníka, musíte tieto funkcie obmedziť osobitne. Zistite viac o obmedzení funkcií klávesnice a slovníka.

Dátum zverejnenia: