Strata alebo krádež Macu

Ak stratíte svoj Mac, nasledujúce kroky vám ho môžu pomôcť nájsť a ochrániť vaše osobné údaje.

V prípade straty alebo krádeže Macu ho môžete nájsť a ochrániť pomocou služby Nájsť môj Mac. Ak chcete používať službu Nájsť môj Mac, stačí ju jednoducho zapnúť v menu Systémové nastavenia > iCloud. Službu Nájsť môj Mac je potrebné nastaviť skôr, ako sa Mac stratí. Ak sa domnievate, že váš Mac bol odcudzený, kontaktujte miestnu políciu.

Vyhľadanie počítača pomocou služby Nájsť môj Mac

Ak ste službu Nájsť môj Mac nastavili ešte pred stratou alebo krádežou Macu, môžete s jej pomocou nájsť svoj Mac na mape alebo na ňom prehrať zvuk, ktorý vám ho pomôže nájsť. Pomocou tejto služby môžete Mac aj zamknúť na diaľku alebo vymazať. Ak chcete použiť službu Nájsť môj Mac, prihláste sa v inom počítači na stránke iCloud.com alebo si stiahnite aplikáciu Nájsť môj iPhone pre iPhone, iPad alebo iPod touch.


Vyhľadanie Macu na mape
Otvorte aplikáciu Nájsť môj iPhone, v menu Zariadenia vyberte svoj Mac a zobrazte si jeho polohu na mape.

 


Zamknutie Macu
Pomocou služby Nájsť môj Mac môžete Mac na diaľku zamknúť pomocou kódu. Môžete tiež na jeho displeji zobraziť vlastnú správu.
 

 


Prehratie zvuku
Ak je váš Mac nablízku, môžete na ňom prehrať zvuk, aby ste ho mohli nájsť vy alebo niekto v blízkosti.

 


Vymazanie Macu
Pomocou služby Nájsť môj Mac môžete svoj Mac na diaľku vymazať a môžete z neho vymazať všetky svoje osobné údaje.

 

Čo ak je Mac vypnutý alebo offline?

Ak je Mac vypnutý alebo offline, môžete požiadať, aby vám služba Nájsť môj Mac poslala hlásenie, keď ho nájde, alebo ho môžete s jej pomocou na diaľku zamknúť alebo vymazať. Tieto akcie sa prejavia pri najbližšom pripojení Macu na internet. Ak je Mac offline a odstránite ho zo služby Nájsť môj Mac, vaše požiadavky sa zrušia.

Ako sa dá Mac odomknúť?

Keď Mac nájdete, môžete ho odomknúť pomocou kódu. Musíte zadať kód, ktorý ste vytvorili pri jeho uzamknutí pomocou služby Nájsť môj Mac, nie svoj kód zariadenia.

Kód, ktorý ste použili pri uzamknutí Macu, zobrazíte takto:

  1. Na Macu alebo PC sa prihláste na stránke icloud.com/find
  2. V menu Zariadenia vyberte svoj Mac. 
  3. Vyberte možnosť Odomknúť. Po overení identity podľa pokynov sa vám zobrazí kód, pomocou ktorého musíte odomknúť Mac.

Možnosť vyhľadania kódu je časovo obmedzená. Ak kód zabudnete alebo nebudete môcť overiť svoju identitu, aby sa vám zobrazil, vezmite Mac spolu s dokladom o kúpe k autorizovanému poskytovateľovi servisných služieb pre produkty Apple.

Ak Mac neviete nájsť

Nájsť môj Mac je jediná služba spoločnosti Apple, ktorá vám môže pomôcť sledovať alebo nájsť stratený Mac. Ak ste službu Nájsť môj Mac nenastavili ešte pred stratou Macu alebo Mac nedokážete nájsť, skúste svoje dáta ochrániť ešte pomocou týchto krokov:

  1. Zmeňte si heslo k Apple ID, aby sa z vášho Macu nikto nedostal k vašim dátam v iCloude ani k iným službám (napríklad iMessage alebo iTunes).
  2. Zmeňte si heslá aj k iným účtom, ktoré používate na Macu, vrátane e-mailu, bankovníctva a sociálnych sietí ako Facebook alebo Twitter.
  3. Nahláste stratu alebo krádež Macu miestnej polícii. Možno budete musieť uviesť aj sériové číslo svojho počítača. Nájdete ho na originálnej škatuli alebo na potvrdenke, ktorú ste dostali pri kúpe Macu.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: