Pridávanie fotiek a videí do projektu iMovie

V Macu, iPhone, iPade alebo iPode touch môžete pridávať fotky a videá z aplikácie Fotky do projektu iMovie.

Pridávanie fotiek a videí v Macu

Ak chcete v Macu pridávať fotky a videá z aplikácie Fotky do projektov iMovie, použite zoznam Knižnice v aplikácii iMovie alebo ich do aplikácie iMovie potiahnite z aplikácie Fotky.

Použitie zoznamu Knižnice na postrannom paneli aplikácie iMovie

Fotoknižnica v aplikácii Fotky je prístupná z aplikácie iMovie:

  1. Na ľavom postrannom paneli v okne aplikácie iMovie vyberte položku Fotky.
  2. V hornej časti prehliadača kliknite na vyskakovacie menu a vyberte v ňom kategóriu obsahu – Moje albumy, Albumy, Roky, Zbierky, Momenty alebo Miesta.
  3. Keď nájdete fotku alebo video, ktoré chcete použiť, potiahnite ich na časovú os projektu. Fotka, ktorú pridáte, sa v projekte zobrazí na 3 až 6 sekúnd v závislosti od dĺžky prechodov okolo fotky. Fotku na časovej osi môžete orezať, aby sa vo videu zobrazovala kratšie alebo dlhšie.
  4. Ak chcete nahradiť existujúci klip, potiahnite fotku alebo video na klip, ktorý chcete nahradiť, a potom vyberte jednu z možností nahradenia.

Ak zoznam Knižnice neobsahuje položku Fotky, je možné, že knižnica aplikácie Fotky nie je nastavená ako systémová fotoknižnica. Fotky a filmy môžete do projektu iMovie vždy potiahnuť. 

Potiahnutie fotiek a videí do projektu iMovie

Fotky môžete z aplikácie Fotky potiahnuť priamo na časovú os projektu iMovie.

Ak chcete potiahnuť video z aplikácie Fotky do projektu iMovie, potiahnite ho z aplikácie Fotky na plochu a potom ho z plochy potiahnite na časovú os projektu iMovie.

Ak potiahnete video na časovú os aplikácie iMovie priamo z aplikácie Fotky, bude sa v projekte zobrazovať 3 až 6 sekúnd ako statický obrázok.

Pridávanie fotiek a videí v iPhone, iPade alebo iPod touch

  1. V aplikácii iMovie môžete vytvoriť projekt s filmom alebo vytvoriť projekt s upútavkou.
  2. V otvorenom projekte posuňte časovú os tak, aby sa ikona pozície prehrávania (biela zvislá čiara) zobrazovala na mieste, kam chcete pridať obrázok alebo videoklip.
  3. Klepnite na tlačidlo Tlačidlo Pridať médiá a potom klepnite na umiestnenie, v ktorom sa fotka alebo video nachádza. Ak sa napríklad fotka alebo video nachádza vo fotoknižnici aplikácie Fotky, klepnite na položku Momenty, Video, Fotky alebo Albumy.
  4. Klepnite na fotku alebo video, ktoré chcete pridať. 
  5. Ak pridávate videoklip, môžete pred jeho pridaním na časovú os projektu zobraziť jeho ukážku, upravovať ho alebo vykonávať ďalšie operácie. Keď budete chcieť videoklip pridať, klepnite na tlačidlo Tlačidlo Pridať do projektu.
  6. Fotka, ktorú ste pridali, sa na časovej osi zobrazí na 3 až 6 sekúnd v závislosti od dĺžky prechodov pred fotkou a po nej. Fotku na časovej osi môžete orezať, aby sa vo videu zobrazovala kratšie alebo dlhšie.
Dátum zverejnenia: