Vytvorenie snímky obrazovky na hodinkách Apple Watch

Obrazovku môžete zachytiť na hodinkách Apple Watch pomocou korunky Digital Crown a bočného tlačidla.

Zapnutie funkcie snímok obrazovky na hodinkách Apple Watch

 1. Na iPhone otvorte apku Apple Watch.
 2. Klepnite na tab Moje hodinky a potom na Všeobecné. 
 3. Rolovaním sa posuňte dolu a potom zapnite možnosť Zapnúť snímky obrazovky.
  Všeobecné nastavenia na iPhone.

Môžete to vykonať aj na hodinkách Apple Watch:

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte apku Nastavenia.
 2. Klepnite na Všeobecné a potom na Snímky obrazovky.
 3. Zapnite možnosť Zapnúť snímky obrazovky.
   Nastavenie Snímky obrazovky v apke na nastavenie hodiniek Apple Watch

Vytvorenie snímky obrazovky na hodinkách Apple Watch

 1. Dvomi prstami zároveň stlačte korunku Digital Crown a bočné tlačidlo. Počas snímania obrazovky obrazovka bliká.  
  Hodinky Apple Watch so zobrazenými miestami, kde stlačiť korunku Digital Crown a bočné tlačidlo
 2. Snímku obrazovky nájdete tak, že prejdete do apky Fotky na svojom iPhone, klepnete na tab Albumy a potom klepnete na Snímky obrazovky.

Ak ste nastavili hodinky Apple Watch pre člena rodiny

Môžete zapnúť funkciu snímok obrazovky na hodinkách Apple Watch, ktoré ste nastavili pre člena rodiny:

 1. Na hodinkách Apple Watch člena rodiny otvorte apku Nastavenia.
 2. Klepnite na Všeobecné a potom na Snímky obrazovky.
 3. Zapnite možnosť Zapnúť snímky obrazovky.

Keď člen rodiny vytvorí na svojich hodinkách Apple Watch snímku obrazovky, uloží sa do apky Fotky na jeho hodinkách Apple Watch a odošle sa do vášho iPhonu. Ak chcete zobraziť snímku obrazovky na svojom iPhone, postupujte takto:

 1. V iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch.
 2. Klepnite na Všetky hodinky, potom na hodinky Apple Watch člena rodiny a potom na Hotovo.
 3. Klepnite na Všeobecné, potom na Záznamy diagnostiky.
 4. Klepnite na snímku obrazovky, ktorú chcete zobraziť. Ak chcete snímku obrazovky uložiť alebo zdieľať, klepnite na tlačidlo Zdieľať  a vyberte spôsob zdieľania.

Počas používania apky Tréning stlačením korunky Digital Crown a bočného tlačidla taktiež pozastavíte svoj tréning. Stlačením oboch tlačidiel znova budete pokračovať v tréningu. 

Dátum zverejnenia: