Ak sa v Prehliadači médií nezobrazuje celá knižnica aplikácie Fotky

Niekedy sa v Prehliadači médií, ktorý aplikáciám ako Pages alebo iMovie umožňuje používať obrázky z aplikácie Fotky, nezobrazujú všetky obrázky, ktoré sú v knižnici aplikácie Fotky k dispozícii.

Táto situácia nastane, keď používate iCloud Fotky so zapnutým nastavením Optimalizovať úložisko Macu.

V Prehliadači médií sa zobrazujú len fotky, ktorých pôvodný obrázok alebo náhľad v plnej veľkosti máte uložený v Macu. Ak chcete fotku dočasne sprístupniť pre Prehliadač médií, dvakrát na ňu kliknite. Originál sa stiahne do Macu a bude v ňom k dispozícii v Prehliadači médií, kým aplikácia Fotky nevykoná ďalšiu optimalizáciu s cieľom ušetriť miesto na disku.

Ak chcete mať obrázky v aplikácii Fotky trvalo k dispozícii v Prehliadači médií, postupujte takto:

  1. Na lište aplikácie Fotky vyberte položku Súbor > Nový album. Zadajte pre nový album názov.
  2. Kliknite s podržaným klávesom Control (alebo kliknite pravým tlačidlom) na obrázky, ktoré chcete sprístupniť v Prehliadači médií. Vyberte položku „Pridať do [nový album]“. Obrázky môžete do nového albumu pridať aj potiahnutím.
  3. Vyhľadajte nový album, ktorý ste vytvorili.
  4. Kliknite s podržaným klávesom Control (alebo kliknite pravým tlačidlom) na album a vyberte položku Sťahovať originály na tento Mac.

Do Macu sa stiahne verzia vybraných obrázkov s plným rozlíšením a bude trvalo k dispozícii v Prehliadači médií.

Ak chcete mať v Prehliadači médií trvalo k dispozícii všetky obrázky z knižnice aplikácie Fotky, môžete vybrať položku Sťahovať originály na tento Mac na karte iCloud v nastaveniach aplikácie Fotky. Ak vykonáte tento postup, prídete o výhody úspory miesta prostredníctvom nastavenia Optimalizovať úložisko Macu.

Dátum zverejnenia: