Vaša srdcová frekvencia. Čo to znamená a kde ju nájdete na hodinkách Apple Watch.

Prečítajte si, ako hodinky Apple Watch merajú vašu srdcovú frekvenciu, a získajte tipy na presnejšie snímanie.

Ikona aplikácie Srdcová frekvencia

Ako si skontrolovať srdcovú frekvenciu

Aplikácia Srdcová frekvencia zobrazujúca aktuálnu frekvenciu 68 BPM a frekvenciu v pokoji 55 BPM.

V aplikácii Srdcová frekvencia si môžete kedykoľvek skontrolovať srdcovú frekvenciu. Otvorte aplikáciu a počkajte, kým vám hodinky Apple Watch odmerajú srdcovú frekvenciu. V aplikácii si môžete skontrolovať aj srdcovú frekvenciu v pokoji, počas chôdze, dýchania alebo cvičenia a rýchlosť návratu do normálu. Môžete si tiež pozrieť, ako sa tieto hodnoty menili v priebehu dňa.

Ak chcete mať k aplikácii Srdcová frekvencia rýchly prístup, môžete si pridať komplikáciu Srdcová frekvencia na ciferník hodiniek alebo pridať aplikáciu Srdcová frekvencia do Docku.

Srdcová frekvencia v pokoji a pri chôdzi je dostupná len na hodinkách Apple Watch Series 1 a novších.

Zapnutie hlásení srdcovej frekvencie

Ak vaša srdcová frekvencia zostáva nad alebo pod určeným počtom úderov za minútu (BPM), aj keď sa už viac ako desať minút nehýbete, hodinky Apple Watch vás na to môžu upozorniť. 

Hlásenia srdcovej frekvencie môžete zapnúť pri prvom otvorení aplikácie Srdcová frekvencia na hodinkách Apple Watch alebo kedykoľvek neskôr na iPhone:

  1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch.
  2. Klepnite na kartu Moje hodinky a potom na položku Srdcová frekvencia.
  3. Klepnite na položku Vysoká srdcová frekvencia a vyberte hodnotu BPM. 
  4. Klepnite na položku Nízka srdcová frekvencia a vyberte hodnotu BPM.

Hlásenia srdcovej frekvencie sú dostupné len na hodinkách Apple Watch Series 1 a novších.

Kedy hodinky Apple Watch merajú vašu srdcovú frekvenciu

   

Meranie srdcovej frekvencie v aplikácii Zdravie na iPhone a srdcová frekvencia v pokoji v aplikácii na hodinkách Apple Watch.

Keď používate aplikáciu Tréning, hodinky Apple Watch nepretržite merajú vašu srdcovú frekvenciu počas celého tréningu a tri minúty po jeho skončení, aby určili rýchlosť návratu do normálu. Ak sa vám srdcová frekvencia nezobrazuje, skontrolujte nastavenia.

Tieto informácie pomáhajú hodinkám Apple Watch spolu s ďalšími zhromaždenými dátami odhadovať počet spálených kalórií. Hodinky Apple Watch vám okrem toho merajú srdcovú frekvenciu aj počas dňa, keď ste v pokoji, a priebežne počas chôdze (Apple Watch Series 1 alebo novšie). Keďže hodinky Apple Watch vykonávajú tieto merania na pozadí v závislosti od vašej aktivity, čas medzi jednotlivými meraniami sa môže líšiť. Ak je k dispozícii dostatočné množstvo dát z meraní na pozadí, hodinky Apple Watch vypočítavajú aj priemernú dennú srdcovú frekvenciu v pokoji a pri chôdzi. Využívajú na to koreláciu dát srdcovej frekvencie meraných na pozadí s dátami akcelerometra. V aplikácii Zdravie môžete v časti Zdroje nastaviť, ktoré aplikácie od iných výrobcov majú prístup k vašim zdravotným dátam.

V zobrazených dátach sa môžu vyskytovať anomálie, v dôsledku ktorých bude nameraná srdcová frekvencia nezvyčajne vysoká alebo nízka.

Ako hodinky Apple Watch merajú vašu srdcovú frekvenciu

Senzor srdcovej frekvencie v hodinkách Apple Watch využíva technológiu, ktorá sa označuje ako fotopletyzmografia. Aj keď sa jej názov ťažko vyslovuje, je založená na veľmi jednoduchej skutočnosti: krv je červená, pretože odráža červené svetlo a pohlcuje zelené svetlo. Hodinky Apple Watch zisťujú množstvo krvi prúdiacej cez vaše zápästie v ľubovoľnom okamihu pomocou zelených LED diód spárovaných s fotodiódami citlivými na svetlo. Keď vaše srdce bije, prietok krvi vo vašom zápästí a pohlcovanie zeleného svetla sú väčšie. Medzi jednotlivými údermi sú menšie. LED diódy v hodinkách Apple Watch blikajú niekoľko stokrát za sekundu, vďaka čomu môžu hodinky vypočítať počet úderov srdca za každú minútu – vašu srdcovú frekvenciu. Senzor srdcovej frekvencie podporuje meranie v rozsahu od 30 do 210 úderov za minútu. Senzor srdcovej frekvencie je tiež navrhnutý tak, aby kompenzoval nízke úrovne signálu zvyšovaním jasu a frekvencie vzorkovania LED diód.

Umiestnenie snímačov s fotodiódami, infračervených LED diód a zelených LED diód na hodinkách Apple Watch Series 4.

Senzor srdcovej frekvencie môže používať aj infračervené svetlo. Tento režim používajú hodinky Apple Watch na meranie vašej srdcovej frekvencie na pozadí a odosielanie hlásení srdcovej frekvencie. Pomocou zelených LED diód vám hodinky Apple Watch merajú srdcovú frekvenciu počas tréningov a používania aplikácie Dýchanie. Takisto pomocou nich vypočítavajú priemernú frekvenciu počas chôdze a variabilitu srdcovej frekvencie (HRV).

Meranie variability srdcovej frekvencie nie je dostupné v kontinentálnej Číne, Južnej Afrike, Malajzii a Turecku.

Ako dosiahnuť najlepšie výsledky?

Utiahnite si hodinky tak, aby vám dobre sedeli. Aj v ideálnych podmienkach sa môže stať, že hodinky Apple Watch nedokážu spoľahlivo snímať srdcovú frekvenciu každého jedného používateľa. Malé percento používateľov sa dokonca môže stretnúť s rôznymi faktormi, ktoré môžu úplne znemožňovať snímanie srdcovej frekvencie. Existuje však niekoľko krokov, pomocou ktorých môžete hodinkám Apple Watch pomôcť, aby konzistentne a spoľahlivo snímali vašu srdcovú frekvenciu. Prečítajte si, aké ďalšie faktory ovplyvňujú presnosť merania.

Dátum zverejnenia: