Sledovanie srdcovej frekvencie pomocou hodiniek Apple Watch

Prečítajte si, ako vám hodinky Apple Watch merajú srdcovú frekvenciu, a získajte tipy na presnejšie meranie.

Ikona apky Srdcová frekvencia

Ako si skontrolovať srdcovú frekvenciu

Apka Srdcová frekvencia zobrazujúca aktuálnu frekvenciu 68 BPM a pokojovú frekvenciu 56 BPM

V apke Srdcová frekvencia si môžete kedykoľvek skontrolovať srdcovú frekvenciu. Otvorte apku a počkajte, kým vám hodinky Apple Watch odmerajú srdcovú frekvenciu. V apke si môžete skontrolovať aj srdcovú frekvenciu v pokoji, pri chôdzi, pri dýchaní alebo pri cvičení a rýchlosť návratu do normálu. Môžete si tiež pozrieť, ako sa tieto hodnoty menili v priebehu dňa. Ak chcete apku otvárať čo najjednoduchšie, pridajte si komplikáciu Srdcová frekvencia na ciferník alebo si apku Srdcová frekvencia pridajte do Docku.

Môžete si tiež zapnúť hlásenia srdcovej frekvencie, aby ste vedeli, či je vaša srdcová frekvencia nad alebo pod vybraným počtom úderov za minútu (BPM), alebo aby ste príležitostne mohli skontrolovať, či nemáte nepravidelný srdcový rytmus.

Hlásenia o nepravidelnom rytme sú dostupné len v systéme watchOS 5.1.2 alebo novšom. Ak si chcete aktivovať hlásenia nepravidelného rytmu, musia byť tieto hlásenia k dispozícii vo vašej krajine alebo oblasti a musíte sa nachádzať v krajine alebo oblasti zakúpenia vášho zariadenia. Prečítajte si, kde sú hlásenia o nepravidelnom rytme k dispozícii.

Kedy hodinky Apple Watch merajú vašu srdcovú frekvenciu

   

Meranie srdcovej frekvencie v apke Zdravie na iPhone a pokojová frekvencia v apke na hodinkách Apple Watch

Keď používate apku Tréning, hodinky Apple Watch nepretržite merajú vašu srdcovú frekvenciu počas celého tréningu a tri minúty po jeho skončení, aby určili regeneráciu po tréningu. Ak sa vám srdcová frekvencia nezobrazuje, skontrolujte nastavenia.

Tieto informácie spolu s ďalšími zhromaždenými dátami pomáhajú hodinkám Apple Watch odhadovať počet spálených kalórií. Hodinky Apple Watch vám okrem toho merajú srdcovú frekvenciu aj počas dňa, keď ste v pokoji, a priebežne počas chôdze (Apple Watch Series 1 alebo novšie). Keďže hodinky Apple Watch vykonávajú tieto merania na pozadí v závislosti od vašej aktivity, čas medzi jednotlivými meraniami sa môže líšiť. Ak je k dispozícii dostatočné množstvo dát z meraní na pozadí, hodinky Apple Watch vypočítavajú aj priemernú dennú pokojovú frekvenciu a frekvenciu pri chôdzi. Využívajú na to koreláciu dát srdcovej frekvencie meraných na pozadí s dátami akcelerometra. V apke Zdravie môžete v sekcii Zdroje nastaviť, ktoré apky od iných výrobcov majú prístup k vašim zdravotným dátam.

V zobrazených dátach sa môžu vyskytovať anomálie, v dôsledku ktorých bude príležitostne nameraná srdcová frekvencia nezvyčajne vysoká alebo nízka.

Ako hodinky Apple Watch merajú vašu srdcovú frekvenciu

Optický senzor srdca v hodinkách Apple Watch využíva technológiu, ktorá sa označuje ako fotopletyzmografia. Aj keď sa jej názov ťažko vyslovuje, je založená na veľmi jednoduchej skutočnosti: krv je červená, pretože odráža červené svetlo a pohlcuje zelené svetlo. Hodinky Apple Watch zisťujú množstvo krvi prúdiacej cez vaše zápästie v ľubovoľnom okamihu pomocou zelených LED diód spárovaných s fotodiódami citlivými na svetlo. Počas úderu srdca sú prietok krvi vo vašom zápästí a miera pohlcovania zeleného svetla väčšie. Medzi jednotlivými údermi sú menšie. LED diódy v hodinkách Apple Watch blikajú niekoľko stokrát za sekundu, vďaka čomu môžu hodinky vypočítať počet úderov srdca za každú minútu – vašu srdcovú frekvenciu. Optický senzor srdca podporuje meranie v rozsahu od 30 do 210 úderov za minútu. Tento senzor je tiež navrhnutý tak, aby kompenzoval nízke úrovne signálu zvyšovaním jasu a frekvencie vzorkovania LED diód.

Optický senzor srdcovej činnosti môže používať aj infračervené svetlo. Tento režim používajú hodinky Apple Watch na meranie vašej srdcovej frekvencie na pozadí a odosielanie hlásení srdcovej frekvencie. Pomocou zelených LED diód vám hodinky Apple Watch merajú srdcovú frekvenciu počas tréningov a používania apky Dýchanie. Takisto pomocou nich vypočítavajú priemernú frekvenciu počas chôdze a variabilitu srdcovej frekvencie (VSF).

Umiestnenie senzorov s fotodiódami, infračervených LED diód a zelených LED diód na hodinkách Apple Watch Series 6.

Hodinky Apple Watch Series 4, Series 5, Series 6 alebo Series 7* majú tiež v korunke Digital Crown a na zadnej strane vstavané elektródy, ktoré pri používaní apky Srdcová frekvencia alebo EKG merajú elektrické signály prechádzajúce vaším srdcom. Keď na korunku Digital Crown priložíte prst, vytvorí sa medzi srdcom a oboma rukami uzavretý okruh, ktorý umožňuje zaznamenávať elektrické impulzy prechádzajúce hrudníkom. 

Ak si chcete pomocou elektrického senzora srdcovej činnosti odmerať srdcovú frekvenciu, otvorte apku Srdcová frekvencia a priložte prst na korunku Digital Crown. Údaje sa budú snímať rýchlejšie a s vyššou presnosťou – meranie bude namiesto každých 5 sekúnd prebiehať každú sekundu. V zaznamenaných dátach srdcovej frekvencie v apke Zdravie bude v sekcii Kontext srdcovej frekvencie uvedený text „EKG“. Elektrický senzor srdca môžete použiť aj na meranie EKG pomocou apky EKG.

* Na hodinkách Apple Watch SE nie je apka EKG podporovaná. Apka EKG je v súčasnosti k dispozícii len v niektorých krajinách a oblastiach. Prečítajte si, kde je apka EKG k dispozícii.

Ako dosiahnuť najlepšie výsledky

Utiahnite si hodinky tak, aby vám dobre sedeli. Aj v ideálnych podmienkach sa môže stať, že hodinky Apple Watch nedokážu spoľahlivo merať srdcovú frekvenciu každého jedného používateľa. U malého percenta používateľov môžu rôzne faktory dokonca úplne znemožniť meranie srdcovej frekvencie. Existuje však niekoľko krokov, pomocou ktorých môžete hodinkám Apple Watch pomôcť, aby konzistentne a spoľahlivo merali vašu srdcovú frekvenciu. Prečítajte si, aké ďalšie faktory ovplyvňujú presnosť merania.

Dátum zverejnenia: