Vaša srdcová frekvencia. Čo to znamená a kde ju nájdete na hodinkách Apple Watch.

Prečítajte si, ako hodinky Apple Watch merajú vašu srdcovú frekvenciu, a získajte tipy na presnejšie meranie.

Ikona aplikácie Srdcová frekvencia

Ako si skontrolovať srdcovú frekvenciu

Aplikácia Srdcová frekvencia zobrazujúca aktuálnu frekvenciu 68 BPM a frekvenciu v pokoji 55 BPM

V aplikácii Srdcová frekvencia si môžete kedykoľvek skontrolovať srdcovú frekvenciu. Otvorte aplikáciu a počkajte, kým vám hodinky Apple Watch odmerajú srdcovú frekvenciu. V aplikácii si môžete skontrolovať aj srdcovú frekvenciu v pokoji, počas chôdze, dýchania alebo cvičenia a rýchlosť návratu do normálu. Môžete si tiež pozrieť, ako sa tieto hodnoty menili v priebehu dňa. Ak chcete aplikáciu otvárať čo najjednoduchšie, pridajte si komplikáciu Srdcová frekvencia na ciferník alebo si aplikáciu Srdcová frekvencia pridajte do Docku.

Môžete si tiež zapnúť hlásenia srdcovej frekvencie, aby ste vedeli, či je vaša srdcová frekvencia nad alebo pod vybraným počtom úderov za minútu (BPM), alebo aby ste príležitostne mohli skontrolovať, či nemáte nepravidelný srdcový rytmus.

Hlásenia srdcovej frekvencie a srdcová frekvencia v pokoji a pri chôdzi sú dostupné len na hodinkách Apple Watch Series 1 a novších. Hlásenia nepravidelného rytmu sú dostupné len v systéme watchOS 5.1.2 alebo novšom. Ak si chcete aktivovať hlásenia nepravidelného rytmu, musia byť tieto hlásenia k dispozícii vo vašej krajine alebo oblasti a musíte sa nachádzať v krajine alebo oblasti zakúpenia vášho zariadenia. Prečítajte si, kde sú hlásenia nepravidelného rytmu k dispozícii.

Kedy hodinky Apple Watch merajú vašu srdcovú frekvenciu

   

Meranie srdcovej frekvencie v aplikácii Zdravie v iPhone a srdcová frekvencia v pokoji v aplikácii na hodinkách Apple Watch

Keď používate aplikáciu Tréning, hodinky Apple Watch nepretržite merajú vašu srdcovú frekvenciu počas celého tréningu a tri minúty po jeho skončení, aby určili rýchlosť návratu do normálu. Ak sa vám srdcová frekvencia nezobrazuje, skontrolujte nastavenia.

Tieto informácie pomáhajú hodinkám Apple Watch spolu s ďalšími zhromaždenými dátami odhadovať počet spálených kalórií. Hodinky Apple Watch vám okrem toho merajú srdcovú frekvenciu aj počas dňa, keď ste v pokoji, a priebežne počas chôdze (Apple Watch Series 1 alebo novšie). Keďže hodinky Apple Watch vykonávajú tieto merania na pozadí v závislosti od vašej aktivity, čas medzi jednotlivými meraniami sa môže líšiť. Ak je k dispozícii dostatočné množstvo dát z meraní na pozadí, hodinky Apple Watch vypočítavajú aj priemernú dennú srdcovú frekvenciu v pokoji a pri chôdzi. Využívajú na to koreláciu dát srdcovej frekvencie meraných na pozadí s dátami akcelerometra. V aplikácii Zdravie môžete v sekcii Zdroje nastaviť, ktoré aplikácie od iných výrobcov majú prístup k vašim zdravotným dátam.

V zobrazených dátach sa môžu vyskytovať anomálie, v dôsledku ktorých bude nameraná srdcová frekvencia nezvyčajne vysoká alebo nízka.

Ako hodinky Apple Watch merajú vašu srdcovú frekvenciu

Optický senzor srdcovej činnosti v hodinkách Apple Watch využíva technológiu, ktorá sa označuje ako fotopletyzmografia. Aj keď sa jej názov ťažko vyslovuje, je založená na veľmi jednoduchej skutočnosti: krv je červená, pretože odráža červené svetlo a pohlcuje zelené svetlo. Hodinky Apple Watch zisťujú množstvo krvi prúdiacej cez vaše zápästie v ľubovoľnom okamihu pomocou zelených LED diód spárovaných s fotodiódami citlivými na svetlo. Keď vaše srdce bije, prietok krvi vo vašom zápästí a pohlcovanie zeleného svetla sú väčšie. Medzi jednotlivými údermi sú menšie. LED diódy v hodinkách Apple Watch blikajú niekoľko stokrát za sekundu, vďaka čomu môžu hodinky vypočítať počet úderov srdca za každú minútu – vašu srdcovú frekvenciu. Optický senzor srdcovej činnosti podporuje meranie v rozsahu od 30 do 210 úderov za minútu. Tento senzor je tiež navrhnutý tak, aby kompenzoval nízke úrovne signálu zvyšovaním jasu a frekvencie vzorkovania LED diód.

Optický senzor srdcovej činnosti môže používať aj infračervené svetlo. Tento režim používajú hodinky Apple Watch na meranie vašej srdcovej frekvencie na pozadí a odosielanie hlásení srdcovej frekvencie. Pomocou zelených LED diód vám hodinky Apple Watch merajú srdcovú frekvenciu počas tréningov a používania aplikácie Dýchanie. Takisto pomocou nich vypočítavajú priemernú frekvenciu počas chôdze a variabilitu srdcovej frekvencie (HRV).

Umiestnenie senzorov s fotodiódami, infračervených LED diód a zelených LED diód na hodinkách Apple Watch Series 4.

Hodinky Apple Watch Series 4 a novšie majú aj vstavané elektródy v korunke Digital Crown a na zadnej strane, ktoré pri používaní aplikácie Srdcová frekvencia alebo EKG merajú elektrické signály prechádzajúce vaším srdcom. Keď na korunku Digital Crown priložíte prst, vytvorí sa medzi srdcom a oboma rukami uzavretý okruh, ktorý umožňuje zaznamenávať elektrické impulzy prechádzajúce hrudníkom. 

Ak si chcete pomocou elektrického senzora srdcovej činnosti odmerať srdcovú frekvenciu, otvorte aplikáciu Srdcová frekvencia a priložte prst na korunku Digital Crown. Údaje sa budú snímať rýchlejšie a s vyššou presnosťou – meranie bude namiesto každých 5 sekúnd prebiehať každú sekundu. V zaznamenaných dátach srdcovej frekvencie v aplikácii Zdravie bude v sekcii Kontext srdcovej frekvencie uvedený text „EKG“. Elektrický senzor srdcovej činnosti môžete použiť aj na meranie EKG pomocou aplikácie EKG.

Aplikácia EKG je v súčasnosti k dispozícii len v niektorých krajinách a oblastiach. Prečítajte si, kde je aplikácia EKG k dispozícii.

Ako dosiahnuť najlepšie výsledky

Utiahnite si hodinky tak, aby vám dobre sedeli. Aj v ideálnych podmienkach sa môže stať, že hodinky Apple Watch nedokážu spoľahlivo merať srdcovú frekvenciu každého jedného používateľa. U malého percenta používateľov môžu rôzne faktory dokonca úplne znemožniť meranie srdcovej frekvencie. Existuje však niekoľko krokov, pomocou ktorých môžete hodinkám Apple Watch pomôcť, aby konzistentne a spoľahlivo merali vašu srdcovú frekvenciu. Prečítajte si, aké ďalšie faktory ovplyvňujú presnosť merania.

Dátum zverejnenia: