Obsah zabezpečenia v systéme iOS 8.3

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme iOS 8.3.

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy úplne nepreskúmajú a nie sú k dispozícii potrebné opravy alebo vydania. Ďalšie informácie o zabezpečení produktov spoločnosti Apple nájdete na webovej stránke Apple Product Security.

Informácie o kľúči PGP zabezpečenia produktov spoločnosti Apple nájdete v článku Používanie kľúča PGP zabezpečenia produktov spoločnosti Apple.

Ak je to možné, ako odkazy na ďalšie informácie o príslušných rizikách sa používajú identifikátory CVE.

Informácie o ďalších aktualizáciách zabezpečenia nájdete v článku Aktualizácie zabezpečenia Apple.

iOS 8.3

 • AppleKeyStore
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná uhádnuť heslo používateľa
  Popis: Systém iOS umožňoval prístup k rozhraniu, ktoré povoľovalo pokusy o potvrdenie hesla používateľa. Tento problém bol vyriešený vylepšením kontroly oprávnení.
  CVE-ID
  CVE-2015-1085: Elias Limneos
  Dátum aktualizovania záznamu: 17. mája 2017
 • Ovládače zvuku
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami
  Popis: V objektoch IOKit používaných ovládačom zvuku dochádzalo k problémom s overovaním. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania metadát.
  CVE-ID
  CVE-2015-1086
 • Zálohovanie
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Útočník môže byť schopný použiť systém zálohovania na získanie prístupu k zakázaným oblastiam súborového systému
  Popis: V logike vyhodnocovania relatívnych ciest systému zálohovania dochádzalo k problému. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania ciest.
  CVE-ID
  CVE-2015-1087: TaiG Jailbreak Team
 • Pravidlá dôveryhodnosti certifikátov
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Aktualizácia pravidiel dôveryhodnosti certifikátov
  Popis: Pravidlá dôveryhodnosti certifikátov sa aktualizovali. Úplný zoznam certifikátov nájdete v článku Zoznam dostupných dôveryhodných koreňových certifikátov v systéme
 • CFNetwork
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Súbory cookie z jednej domény sa môžu odoslať na inú doménu
  Popis: Pri spracovávaní presmerovaní dochádzalo k problému s odosielaním súborov cookie medzi rôznymi doménami. Súbory cookie nastavené v odpovedi presmerovania sa mohli odovzdať do cieľa presmerovania s iným pôvodom. Tento problém bol vyriešený vylepšením spracovávania presmerovaní.
  CVE-ID
  CVE-2015-1089: Niklas Keller (http://kelunik.com)
 • CFNetwork
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Používateľ nemusí byť schopný úplne vymazať históriu prezerania
  Popis: Vymazaním histórie v prehliadači Safari sa nevymazal stav mechanizmu HTTP Strict Transport Security. Tento problém bol vyriešený vylepšením vymazávania dát.
  CVE-ID
  CVE-2015-1090
 • Relácia CFNetwork
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Prihlasovacie údaje na overenie sa môžu odoslať na server iného pôvodu
  Popis: Pri spracovávaní presmerovaní dochádzalo k problému s odosielaním hlavičiek požiadaviek HTTP medzi rôznymi doménami. Hlavičke požiadaviek HTTP odoslané v odpovedi presmerovania sa mohli odovzdať do inej domény. Tento problém bol vyriešený vylepšením spracovávania presmerovaní.
  CVE-ID
  CVE-2015-1091: Diego Torres (http://dtorres.me)
 • CFURL
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu
  Popis: Pri spracovávaní adries URL dochádzalo k problému s overovaním vstupu. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania adries URL.
  CVE-ID
  CVE-2015-1088
 • Foundation
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Aplikáciu používajúcu NSXMLParser možno zneužiť na sprístupnenie informácií
  Popis: Pri spracovávaní kódu XML komponentom NSXMLParser dochádzalo k problému s externou entitou XML. Tento problém bol vyriešený nenačítaním externých entít naprieč rôznymi zdrojmi.
  CVE-ID
  CVE-2015-1092: Ikuya Fukumoto
 • FontParser
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Spracovanie súboru písma so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu
  Popis: Pri spracovávaní súborov písiem dochádzalo k viacerým problémom s poškodením pamäte. Tieto problémy boli vyriešené vylepšením kontroly rozsahu.
  CVE-ID
  CVE-2015-1093: Marc Schoenefeld
 • IOAcceleratorFamily
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná určiť rozloženie pamäte jadra
  Popis: V súčasti IOAcceleratorFamily dochádzalo k problému, ktorý viedol k odhaleniu obsahu pamäte jadra. Tento problém bol vyriešený odstránením nepotrebného kódu.
  CVE-ID
  CVE-2015-1094: Cererdlong z tímu Alibaba Mobile Security Team
 • IOHIDFamily
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Škodlivé zariadenie HID môže byť schopné spôsobiť spustenie ľubovoľného kódu
  Popis: V rozhraní IOHIDFamily API dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte. Tento problém bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.
  CVE-ID
  CVE-2015-1095: Andrew Church
 • IOHIDFamily
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná určiť rozloženie pamäte jadra
  Popis: V súčasti IOHIDFamily dochádzalo k problému, ktorý viedol k odhaleniu obsahu pamäte jadra. Tento problém bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.
  CVE-ID
  CVE-2015-1096: Ilja van Sprundel zo spoločnosti IOActive
 • IOMobileFramebuffer
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná určiť rozloženie pamäte jadra
  Popis: V súčasti MobileFrameBuffer dochádzalo k problému, ktorý viedol k odhaleniu obsahu pamäte jadra. Tento problém bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.
  CVE-ID
  CVE-2015-1097: Barak Gabai z tímu IBM X-Force Application Security Research Team
 • Zobrazovač iWork
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Otvorenie súboru iWork so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu
  Popis: Pri spracovávaní súborov iWork dochádzalo k problému s poškodením pamäte. Tento problém bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.
  CVE-ID
  CVE-2015-1098: Christopher Hickstein
 • Jadro
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná spôsobiť odmietnutie služby v systéme
  Popis: V systémovom volaní setreuid jadra dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov. Tento problém bol vyriešený vylepšením správy stavu.
  CVE-ID
  CVE-2015-1099: Mark Mentovai zo spoločnosti Google Inc.
 • Jadro
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže povýšiť oprávnenia pomocou zneužitej služby, ktorá sa má spúšťať s obmedzenými oprávneniami
  Popis: Systémové volania setreuid a setregid neboli schopné natrvalo znížiť úroveň oprávnení. Tento problém bol vyriešený správnym znižovaním úrovne oprávnení.
  CVE-ID
  CVE-2015-1117: Mark Mentovai zo spoločnosti Google Inc.
 • Jadro
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná spôsobiť neočakávané ukončenie systému alebo čítať pamäť jadra
  Popis: V jadre dochádzalo k problému s prístupom do oblastí mimo vyhradenej časti pamäte. Tento problém bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.
  CVE-ID
  CVE-2015-1100: Maxime Villard z m00nbsd
 • Jadro
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami
  Popis: V jadre dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte. Tento problém bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.
  CVE-ID
  CVE-2015-1101: lokihardt@ASRT v spolupráci s projektom HP Zero Day Initiative
 • Jadro
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný spôsobiť odmietnutie služby
  Popis: Pri spracovávaní hlavičiek TCP dochádzalo k nekonzistentnosti stavu. Tento problém bol vyriešený vylepšením spracovávania stavu.
  CVE-ID
  CVE-2015-1102: Andrey Khudyakov a Maxim Zhuravlev zo spoločnosti Kaspersky Lab
 • Jadro
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Popis: Útočník oprávneniami v sieti môže byť schopný presmerovať dáta prenášané používateľom na ľubovoľných hostiteľov
  Popis: V systéme iOS boli predvolene povolené presmerovania ICMP. Tento problém bol vyriešený zakázaním presmerovaní ICMP.
  CVE-ID
  CVE-2015-1103: Zimperium Mobile Security Labs
 • Jadro
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný obísť sieťové filtre
  Popis: Systém spracovával niektoré pakety protokolu IPv6 zo vzdialených sieťových rozhraní ako lokálne pakety. Tento problém bol vyriešený odmietaním takýchto paketov.
  CVE-ID
  CVE-2015-1104: Stephen Roettger z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie
 • Jadro
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť odmietnutie služby
  Popis: Pri spracovávaní dát protokolu TCP mimo dosahu dochádzalo k problému s nekonzistentnosťou stavu. Tento problém bol vyriešený vylepšením správy stavu.
  CVE-ID
  CVE-2015-1105: Kenton Varda z Sandstorm.io
 • Klávesnice
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Klávesnica QuickType si dokázala zapamätať heslá používateľov
  Popis: Pri používaní klávesníc Bluetooth si klávesnica QuickType dokázala zapamätať heslá používateľov. Tento problém bol vyriešený zakázaním zobrazovania klávesnice QuickType na zamknutej ploche.
  CVE-ID
  CVE-2015-1106: Jarrod Dwenger, Steve Favorito, Paul Reedy zo spoločnosti ConocoPhillips, Pedro Tavares z oddelenia Molecular Biophysics na univerzite UCIBIO/FCT/UNL, De Paul Sunny, Christian Still z kanadskej spoločnosti Evolve Media
 • libnetcore
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Spracovanie konfiguračného profilu so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu aplikácie
  Popis: Pri spracovávaní konfiguračných profilov dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte. Tento problém bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.
  CVE-ID
  CVE-2015-1118: Zhaofeng Chen, Hui Xue, Yulong Zhang a Tao Wei zo spoločnosti FireEye, Inc.
 • Zamknutá plocha
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Útočník s prístupom k zariadeniu môže zabrániť vymazaniu zariadenia po neúspešných pokusoch o zadanie hesla
  Dopad: V niektorých prípadoch sa zariadenie nemuselo samo vymazať po neúspešných pokusoch o zadanie hesla. Tento problém bol vyriešený prísnejším uplatňovaním vymazania.
  CVE-ID
  CVE-2015-1107: Brent Erickson, Stuart Ryan z Technologickej univerzity v Sydney
 • Zamknutá plocha
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Útočník s prístupom k zariadeniu môže prekročiť maximálny počet neúspešných pokusov o zadanie hesla
  Popis: V niektorých prípadoch sa neuplatňoval limit neúspešných pokusov o zadanie hesla. Tento problém bol vyriešený prísnejším uplatňovaním tohto limitu.
  CVE-ID
  CVE-2015-1108
 • NetworkExtension
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Útočník s prístupom k zariadeniu môže byť schopný obnoviť prihlasovacie údaje pripojenia VPN
  Popis: Pri spracovávaní konfiguračných protokolov pripojenia VPN dochádzalo k problému. Tento problém bol vyriešený odstránením protokolovania prihlasovacích údajov.
  CVE-ID
  CVE-2015-1109: Josh Tway z IPVanish
 • Podcasty
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Pri sťahovaní materiálov podcastov sa môžu odosielať nepotrebné informácie na externé servery
  Popis: Pri sťahovaní materiálov pre podcast odoberaný používateľom sa odosielali jedinečné identifikátory na externé servery. Tento problém bol vyriešený odstránením týchto identifikátorov.
  CVE-ID
  CVE-2015-1110: Alex Selivanov
 • Safari
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Používateľ nemusí byť schopný úplne vymazať históriu prezerania
  Popis: Vymazaním histórie v prehliadači Safari sa nevymazali naposledy zatvorené taby. Tento problém bol vyriešený vylepšením vymazávania dát.
  CVE-ID
  CVE-2015-1111: Frode Moe z LastFriday.no
 • Safari
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: História prezerania používateľov sa nemusí úplne vymazať
  Popis: V prehliadači Safari dochádzalo k problému so správou stavu, v dôsledku ktorého sa história prezerania používateľov úplne nevymazávala zo súboru history.plist. Tento problém bol vyriešený vylepšením správy stavu.
  CVE-ID
  CVE-2015-1112: William Breuer z Holandska
 • Profily izolovaného priestoru
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná získať prístup k telefónnym číslam alebo e-mailovým adresám nedávnych kontaktov
  Popis: V izolovanom priestore pre aplikácie od iných výrobcov dochádzalo k problému s únikom informácií. Tento problém bol vyriešený vylepšením profilu izolovaného priestoru.
  CVE-ID
  CVE-2015-1113: Andreas Kurtz zo spoločnosti NESO Security Labs, Markus Troßbach z univerzity v Heilbronne
 • Profily izolovaného priestoru
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Aplikácie od iných výrobcov môžu mať prístup k hardvérovým identifikátorom
  Popis: V izolovanom priestore pre aplikácie od iných výrobcov dochádzalo k problému s únikom informácií. Tento problém bol vyriešený vylepšením profilu izolovaného priestoru.
  CVE-ID
  CVE-2015-1114

 • Zabezpečený prenos
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Spravovanie certifikátu X.509 so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu aplikácie
  Popis: Pri spracovávaní certifikátov X.509 dochádzalo k problému s dereferenciou nulového ukazovateľa. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.
  CVE-ID
  CVE-2015-1160: Elisha Eshed, Roy Iarchy a Yair Amit zo spoločnosti Skycure Security Research
 • Telefónne funkcie
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná získať prístup k obmedzeným telefónnym funkciám
  Popis: V telefónnom podsystéme existoval problém s riadením prístupu. Aplikácie v izolovanom priestore tak mohli získať prístup k obmedzeným telefónnym funkciám. Tento problém bol vyriešený vylepšením kontroly oprávnení.
  CVE-ID
  CVE-2015-1115: Andreas Kurtz zo spoločnosti NESO Security Labs, Markus Troßbach z univerzity v Heilbronne
 • Zobrazenie UIKit
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Na snímkach aplikácií zobrazených v prepínači úloh sa môžu zobrazovať citlivé dáta
  Popis: V súčasti UIKit dochádzalo k problému, v dôsledku ktorého sa v prepínači úloh nerozmazávali snímky aplikácií obsahujúce citlivé dáta. Tento problém bol vyriešený správnym rozmazávaním snímok.
  CVE-ID
  CVE-2015-1116: Tím pre mobilné aplikácie HP Security Voltage, Aaron Rogers z Mint.com, David Edwards zo spoločnosti Tech4Tomorrow, David Zhang zo spoločnosti Dropbox
 • WebKit
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Nekonzistentné používateľské rozhranie môže používateľom zabraňovať v rozpoznaní phishingového útoku
  Popis: V prehliadači Safari dochádzalo k nekonzistentnosti používateľského rozhrania, ktorá útočníkovi umožňovala použiť falošnú adresu URL. Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol konzistentnosti používateľského rozhrania.
  CVE-ID
  CVE-2015-1084: Apple
 • WebKit
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu
  Popis: V mechanizme WebKit dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte. Tieto problémy boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.
  CVE-ID
  CVE-2015-1068: Apple
  CVE-2015-1069: lokihardt@ASRT v spolupráci s projektom HP Zero Day Initiative
  CVE-2015-1070: Apple
  CVE-2015-1071: Apple
  CVE-2015-1072
  CVE-2015-1073: Apple
  CVE-2015-1074: Apple
  CVE-2015-1076
  CVE-2015-1077: Apple
  CVE-2015-1078: Apple
  CVE-2015-1079: Apple
  CVE-2015-1080: Apple
  CVE-2015-1081: Apple
  CVE-2015-1082: Apple
  CVE-2015-1083: Apple
  CVE-2015-1119: Renata Hodovan zo Segedínskej univerzity/Samsung Electronics
  CVE-2015-1120: Apple
  CVE-2015-1121: Apple
  CVE-2015-1122: Apple
  CVE-2015-1123: Randy Luecke a Anoop Menon zo spoločnosti Google Inc.
  CVE-2015-1124: Apple
 • WebKit
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k neúmyselnému kliknutiu na inú webovú stránku
  Popis: Pri spracovávaní udalostí ovládania dotykom dochádzalo k problému. Klepnutie sa tak mohlo rozšíriť na inú webovú stránku. Tento problém bol vyriešený vylepšením spracovávania udalostí.
  CVE-ID
  CVE-2015-1125: Phillip Moon a Matt Weston z www.sandfield.co.nz
 • WebKit
  K dispozícii pre: iPhone 4s a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší
  Dopad: Návšteva webovej stránky zo škodlivým kódom môže viesť k prístupu k prostriedkom s iným pôvodom
  Popis: Pri spracovávaní prihlasovacích údajov v adresách URL protokolu FTP mechanizmom WebKit dochádzalo k problému. Tento problém bol vyriešený vylepšením dekódovania.
  CVE-ID
  CVE-2015-1126: Jouko Pynnonen zo spoločnosti Klikki Oy
 • Wi-Fi
  Dopad: Heslo používateľa sa môže odoslať do nedôveryhodného prístupového bodu Wi-Fi
  Popis: Obrazovka s informáciami o nedôveryhodnom certifikáte Wi-Fi obsahovala len jedno tlačidlo, ktoré umožňovalo nastaviť certifikát ako dôveryhodný. Používateľ, ktorý nechcel používať daný prístupový bod Wi-Fi, musel obrazovku zatvoriť stlačením tlačidla Domov alebo tlačidla uzamknutia. Tento problém bol vyriešený pridaním viditeľného tlačidla Zrušiť.
  CVE-ID
  CVE-2015-5762: Michael Santos

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: