Používanie funkcie audiopopisu, ktorá slovami rozpráva obsah videoklipu, seriálu alebo filmu

Systémy OS X Yosemite, iOS 8 a ich novšie verzie dokážu prehrávať audiopopisy videosúborov, keď sú tieto stopy k dispozícii.

Audiopopis je samostatná audiostopa komentujúca alebo popisujúca vizuálny obsah nejakého klipu, seriálu alebo filmu. Pri prehrávaní videa môžete počúvať audiopopis, aby ste si daný program mohli vychutnať, aj keď máte zrakové postihnutie alebo nemôžete sledovať obrazovku.

Predvolené zapnutie audiopopisov

Nie všetky videá obsahujú audiopopisy. Pomocou nasledujúcich krokov môžete na Macu alebo iOS zariadení počúvať popisy (ak sú k dispozícii):

Vytváranie audiostôp s popismi

Ak vytvárate video v profesionálnej aplikácii na úpravu videa, napríklad v aplikácii Final Cut Pro X, môžete pridať vlastné audiopopisy ako samostatnú audiostopu. Pri vytváraní audiostôp, ktoré obsahujú video s popismi, použite na tieto stopy značku s charakteristikou média. Označíte tým ich účel. Ak je médium správne označené, Quicktime Player, iTunes, Safari a iné aplikácie, ktoré prehrávajú video, môžu automaticky vybrať pre diváka správnu audiostopu.

Ak chcete v aplikácii Final Cut Pro X vytvoriť pre audiostopu s popismi štandardnú konfiguráciu audiokanála, musíte použiť funkciu rolí. Vytvorte a použite rolu pre akýkoľvek audioklip, ktorý plánujete použiť ako časť audiostopy s popismi. Pri zdieľaní hotového projektu potom môžete exportovať audio ako samostatný kanál v podobe súboru QuickTime. Daný samostatný audiokanál môžete tiež označiť ako audiostopu s popismi, rovnako ako ľubovoľný audiokanál v QuickTime filme (pozri nižšie časť Pre filmové súbory). Prečítajte si ďalšie informácie o používaní rolí a exportovaní pomocou rolí v aplikácii Final Cut Pro X.

Pre filmové súbory

  1. Použite na stopu videa s popismi značku s charakteristikou média „public.accessibility.describes-video“. 
  2. Použite na stopu videa s popismi značku s jazykom. 

Pre HLS audiostreamy

  1. Použite na zvukovú interpretáciu obsahujúcu videostream s popismi značku s charakteristikou média „public.accessibility.describes-video“. 
  2. Pre atribút AUTOSELECT videostreamu s popismi nastavte možnosť YES. 
  3. Použite na videostream s popismi značku s jazykom. 

Zvukový obsah s priestorovým zvukom

Ak váš obsah v danom jazyku obsahuje audiostopu 5.1 Surround, táto konfigurácia zvuku by mala byť pri pridávaní videa s popismi zachovaná. Stopa s popismi by mala byť v konfigurácii 5.1 zakomponovaná do stredového kanála. Konfigurácia 5.1 by sa pre tieto stopy nemala interpretovať ako stereo.

Dátum zverejnenia: