Ak napájací adaptér USB-C nenabíja notebook Mac

Prečítajte si, ako postupovať, ak napájací adaptér USB-C dodaný spolu s notebookom Mac prestane Mac nabíjať, zahrieva sa alebo iskrí.

Počítače Mac sa dodávajú s napájacím adaptérom USB-C a nabíjacím káblom. Môžete zistiť, s ktorým napájacím adaptérom a káblom bol notebook Mac dodaný, a nižšie nájdete rady na riešenie problémov. Ak sa vyskytne problém s napájacím adaptérom od iného výrobcu ako Apple, skúste namiesto neho použiť napájací adaptér a kábel Apple dodaný spolu s notebookom Mac.

Napájací adaptér USB-C

Napájací adaptér USB-C

 

Zástrčka na napájanie (duckhead adaptér)

 

Nabíjací kábel USB-C

 

Ak sa notebook Mac nenabíja prostredníctvom portu USB-C

Ak sa MacBook, MacBook Air alebo MacBook Pro nenabíja prostredníctvom napájacieho adaptéra USB-C, najskôr skúste napájací adaptér odpojiť zo zásuvky elektrickej siete, niekoľko sekúnd počkať a znova ho pripojiť. Ak tento postup nepomôže, skontrolujte nasledujúce položky.

Kontrola napájania

Prečítajte si, ako skontrolovať elektrickú zásuvku a zástrčku. 

Kontrola elektrickej zásuvky

Uistite sa, že napájací adaptér USB-C ste pripojili k funkčnej elektrickej zásuvke. Odpojte napájací adaptér USB-C od elektrickej zásuvky a potom do nej zapojte preverené zariadenie, napríklad lampu alebo hodiny, a uistite sa, že sa zariadenie správne zapne. Ak elektrická zásuvka funguje, pripojte napájací adaptér USB-C a skúste Mac nabiť. Ak sa Mac stále nenabíja, vypnite ho, na 30 sekúnd zatvorte displej, potom ho otvorte a skúste Mac znova nabiť. Ak nepoužívate Mac s čipom Apple Silicon, resetujte radič SMC.

Kontrola problémov so šumom vo vedení

Odpojte napájací adaptér od elektrickej zásuvky, počkajte 30 sekúnd a potom adaptér znova zapojte:

  • Ak sa notebook Mac začne po opätovnom pripojení napájacieho adaptéra nabíjať, môže to znamenať problém so šumom vo vedení (prerušenie spôsobené bludným elektromagnetickým signálom) zo zásuvky elektrickej siete. Napájací adaptér sa automaticky vypne, keď vstavaná funkcia napäťovej ochrany zistí šum vo vedení zo zásuvky.
  • Medzi možné zdroje šumu vo vedení patria reflektory so stabilizátorom, chladničky alebo minichladničky na tom istom elektrickom okruhu ako zásuvka, ktorú používate. Pomôcť môže pripojenie napájacieho adaptéra ku zdroju neprerušovaného napájania (UPS) alebo k zásuvke na inom okruhu.

Ak sa napájací adaptér aj naďalej vypína, hoci je pripojený k preverenej funkčnej zásuvke, odneste ho k autorizovanému poskytovateľovi servisných služieb pre produkty Apple alebo do obchodu Apple Store na ďalšie preskúšanie.

Kontrola zástrčky alebo kábla

Napájací adaptér sa dodáva s odnímateľnou zástrčkou s vodičmi, ktoré sa zasúvajú do zásuvky elektrickej siete. Ak sa notebook Mac nenabíja zo zástrčky napájacieho adaptéra, skúste použiť inú zástrčku alebo skúste použiť predlžovací kábel k napájaciemu adaptéru Apple (predáva sa samostatne). 

Kontrola káblov

Notebook Mac bol dodaný s káblom USB-C, ktorým sa počítač nabíja. Ak chcete zistiť, či je problém s nabíjaním spôsobený týmto káblom, skúste použiť iný kábel USB-C. Majte na pamäti, že nie všetky káble USB-C je možné použiť na nabíjanie MacBooku, MacBooku Air alebo MacBooku Pro, preto sa uistite, že kábel, ktorý sa pokúšate použiť, je určený na nabíjanie.

Ak sa notebook Mac pomocou jedného kábla USB-C nabíja, no pomocou druhého nie, okamžite prestaňte nefunkčný kábel používať a nechajte ho spolu so zdrojom napájania preskúšať.

Ak sa notebook Mac začne nabíjať, až keď káblom USB-C alebo predlžovacím káblom k napájaciemu adaptéru Apple (predáva sa samostatne) pohýbete, okamžite prestaňte kábel používať a nechajte ho spolu so zdrojom napájania preskúšať.

Vyhľadanie aktualizácií

V niektorých prípadoch môžu byť pre počítač k dispozícii aktualizácie softvéru alebo firmvéru, ktoré zlepšujú komunikáciu s napájacím adaptérom. Ak sa MacBook, MacBook Air alebo MacBook Pro nenabíja podľa očakávania, zistite, či pre Mac nie sú k dispozícii aktualizácie softvéru.

Ak sa adaptér zahrieva

Napájací adaptér USB-C sa môže pri normálnom používaní veľmi zahriať, preto ho používajte na dobre vetraných miestach. Napájací adaptér vždy pripájajte priamo do zásuvky elektrickej siete pomocou zástrčky, prípadne ho majte položený na stole alebo na inom dobre vetranom mieste, ak používate predlžovací kábel k napájaciemu adaptéru (predáva sa samostatne).

Adaptér neumiestňujte na nedostatočne vetrané miesta, napríklad na pohovku, koberec s vysokým vlasom, lôžkoviny alebo vankúš. Adaptér taktiež nezakrývajte dekou ani iným izolujúcim predmetom.

Napájací adaptér sa môže vypnúť, ak sa príliš zahreje. Ak táto situácia nastane, odpojte kábel USB-C od notebooku Mac a nechajte napájací adaptér pred manipuláciou s ním vychladnúť.

Ak zbadáte iskru

Pri pripájaní napájacieho adaptéra USB-C sa môže vyskytnúť iskrenie, keď sa vodiče zástrčky dotknú zásuvky. Toto správanie je všeobecne normálne a môže sa vyskytnúť pri pripájaní každého elektrického spotrebiča k zásuvke elektrickej siete.

Ak pri pripájaní adaptéra nastane ktorákoľvek z nasledujúcich situácií alebo ak máte iné obavy týkajúce sa iskrenia, mali by ste sa obrátiť na spoločnosť Apple:

  • Na spoločnosť Apple sa obráťte, ak sa iskra objaví inde ako na vodičoch zástrčky.
  • Na spoločnosť Apple sa obráťte, ak zistíte akékoľvek poškodenie alebo zmenu farby adaptéra.

Preskúmanie notebooku Mac a zdroja napájania

Bez ohľadu na to, či sa na notebook Mac s portom USB-C vzťahuje alebo nevzťahuje záruka, ho môžete odniesť na preskúšanie k autorizovanému poskytovateľovi servisných služieb pre produkty Apple alebo do obchodu Apple Store. Vezmite so sebou Mac, napájací adaptér USB-C a všetky káble USB-C, ktoré používate na nabíjanie.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: