Hodinky Apple Watch sa nenabíjajú alebo sa nedajú zapnúť

Ak potrebujete pomoc s nabíjaním hodiniek Apple Watch alebo ak sa vám ich nedarí nabiť, vyskúšajte nižšie uvedený postup. 

Overenie, či sa hodinky Apple Watch nabíjajú

Keď hodinky Apple Watch pripojíte k nabíjaciemu káblu pripojenému ku zdroju napájania, na obrazovke by sa mal zobraziť zelený blesk Zelený blesk.  

Ak hodinky vyžadujú nabitie, zobrazuje sa na obrazovke červený blesk Červený blesk. (Na zobrazenie ciferníka môže byť potrebné stlačiť bočné tlačidlo.) Keď sa hodinky nabíjajú, červený blesk Červený blesk sa zmení na zelený blesk Zelený blesk. Ak je obrazovka prázdna alebo ak sa na nej zobrazuje ikona magnetického nabíjacieho kábla Apple a červený blesk Červený blesk, nabíjajte hodinky až 30 minút. 

 

 

 

Získanie pomoci

Ak používate nabíjací stojan od iného výrobcu, použite nabíjací kábel, ktorý ste dostali v balení s hodinkami Apple Watch.

Ak sa hodinky Apple Watch nenabíjajú alebo ak sa zobrazuje správa, že nabíjanie pomocou daného príslušenstva nie je podporované: 

  1. Uistite sa, že magnetický nabíjací kábel Apple je do portu USB napájacieho adaptéra zasunutý až na doraz. Takisto skontrolujte, či je adaptér správne zasunutý do elektrickej zásuvky.
  2. Uistite sa, že používate magnetický napájací kábel Apple a USB napájací adaptér, ktoré boli súčasťou balenia hodiniek Apple Watch. 
  3. Úplne odstráňte plastový obal z oboch strán adaptéra. 
  4. Uistite sa, že zadná časť hodiniek Apple Watch aj magnetická nabíjačka sú čisté.
  5. Položte hodinky Apple Watch zadnou stranou na nabíjačku. Pôsobením magnetov nabíjačky sa poloha hodiniek Apple Watch presne upraví a na ciferníku by sa mal zobraziť zelený blesk Zelený blesk.
  6. Ak sa hodinky Apple Watch stále nenabíjajú, vynútene ich reštartujte. Stlačte bočné tlačidlo spolu s korunkou Digital Crown a držte ich stlačené najmenej 10 sekúnd, kým sa nezobrazí logo Apple.
  7. Skúste použiť iný magnetický nabíjací kábel a USB napájací adaptér pre hodinky Apple Watch. Ak sú hodinky Apple Watch úplne vybité, je možné, že po začatí nabíjania budete musieť niekoľko minút počkať, kým sa zobrazí zelený blesk Zelený blesk

Kontaktujte nás

Ak stále potrebujete pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: