Hodinky Apple Watch sa nenabíjajú alebo sa nedajú zapnúť

Ak potrebujete pomoc s nabíjaním hodiniek Apple Watch alebo ak sa vám ich nedarí nabiť, vyskúšajte nižšie uvedený postup. 

Overenie, či sa hodinky Apple Watch nabíjajú

Ak je hodinky potrebné nabiť, na obrazovke sa zobrazí ikona Červený blesk. (Na zobrazenie ciferníka môže byť potrebné stlačiť bočné tlačidlo.) Keď sa hodinky nabíjajú, ikona Červený blesk sa zmení na ikonu Zelený blesk. Ak je obrazovka prázdna alebo ak sa na nej zobrazuje ikona magnetického nabíjacieho kábla Apple a ikona Červený blesk, môže byť potrebné nechať hodinky nabíjať až 30 minút. 

 

 

 

Získanie pomoci

Ak používate nabíjací stojan od iného výrobcu, použite nabíjací kábel, ktorý ste dostali v balení s hodinkami Apple Watch.

Ak sa hodinky Apple Watch nenabíjajú alebo ak sa zobrazuje správa, že nabíjanie pomocou daného príslušenstva nie je podporované: 

  1. Uistite sa, že magnetický nabíjací kábel Apple je do portu USB napájacieho adaptéra zasunutý až na doraz. Takisto skontrolujte, či je adaptér správne zasunutý do elektrickej zásuvky.
  2. Uistite sa, že používate magnetický napájací kábel Apple a USB napájací adaptér, ktoré boli súčasťou balenia hodiniek Apple Watch. 
  3. Úplne odstráňte plastový obal z oboch strán adaptéra. 
  4. Uistite sa, že zadná časť hodiniek Apple Watch aj magnetická nabíjačka sú čisté.
  5. Položte hodinky Apple Watch zadnou stranou na nabíjačku. Pôsobením magnetov nabíjačky sa poloha hodiniek Apple Watch presne upraví a na ciferníku by sa mala zobraziť ikona Zelený blesk.
  6. Ak sa hodinky Apple Watch stále nenabíjajú, vynútene ich reštartujte. Stlačte bočné tlačidlo spolu s korunkou Digital Crown a držte ich stlačené najmenej 10 sekúnd, kým sa nezobrazí logo Apple.
  7. Skúste použiť iný magnetický nabíjací kábel a USB napájací adaptér pre hodinky Apple Watch. Ak sú hodinky Apple Watch úplne vybité, je možné, že po začatí nabíjania budete musieť niekoľko minút počkať, kým sa zobrazí ikona Zelený blesk

Kontaktujte nás

Ak stále potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: