Ak sa k Macu nedá pripojiť Magic Keyboard, Magic Mouse alebo Magic Trackpad

Pri riešení problémov s príslušenstvom Magic vyskúšajte tieto kroky.

Vypnite a znova zapnite zariadenie

Myš Magic Mouse má vypínač na spodnej strane. Klávesnica Magic Keyboard a trackpad Magic Trackpad majú vypínač na zadnej strane. Posunutím vypínača zariadenie vypnite (aby zelenú časť nebolo vidieť) a potom posunutím vypínača späť zariadenie zapnite (aby zelenú časť bolo vidieť).

Staršie modely bezdrôtovej klávesnice Apple a trackpadu Magic Trackpad majú vypínač vpravo. Držte tlačidlo, až kým nezhasne zelená LED kontrolka na hornej strane zariadenia, a potom ho znova stlačte a držte, až kým sa zelená LED kontrolka nerozsvieti a zariadenie sa nezapne.

Uistite sa, že rozhranie Bluetooth je zapnuté

Pomocou vstavaného trackpadu notebooku Mac alebo USB myši vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia a kliknite na Bluetooth. Uistite sa, že rozhranie Bluetooth je zapnuté. 

Ak nemáte USB myš a máte pripojenú klávesnicu, stlačte kombináciu klávesov Command – medzerník, do vyhľadávacieho poľa Spotlightu zadajte Prenos dát cez Bluetooth, stlačte kláves Return alebo Enter a potom stlačením klávesu Return alebo Enter zapnite rozhranie Bluetooth.

Ak rozhranie Bluetooth stále nemôžete zapnúť, reštartujte počítač a potom skúste rozhranie Bluetooth zapnúť znova.

Pripojte kábel s konektorom Lightning

Pripojte bezdrôtové príslušenstvo k Macu pomocou USB kábla s konektorom Lightning alebo kábla USB-C/Lightning, počkajte minútu a potom kábel odpojte. Tým sa príslušenstvo spáruje s Macom a bude nabíjať vstavanú batériu. Ak chcete skontrolovať úroveň nabitia príslušenstva, kliknite na ikonu Ovládacie centrum  v lište a potom kliknite na Bluetooth.

Staršie modely nepoužívajú na nabíjanie kábel Lightning, ale používajú batérie, ktoré musíte vymeniť. Prečítajte si, ako tieto zariadenia spárovať s Macom.

Skontrolujte, či nedochádza k rušeniu bezdrôtového pripojenia

Ak príslušenstvo nezostáva pripojené bezdrôtovo, môže to znamenať, že dochádza k rušeniu inými bezdrôtovými zariadeniami. Prečítajte si, ako vyriešiť problémy s pripojením Wi-Fi a Bluetooth spôsobené rušením bezdrôtového pripojenia.

Dátum zverejnenia: