Ak vám bezdrôtová myš, klávesnica alebo trackpad Apple nefunguje s Macom správne

Problém s bezdrôtovou myšou, klávesnicou alebo trackpadom Apple sa pokúste vyriešiť pomocou týchto krokov.

Mac nerozpoznal zariadenie

Ak váš Mac nerozpoznal myš, klávesnicu alebo trackpad, postupujte podľa týchto krokov.

Skontrolujte, či ste bezdrôtovú myš, klávesnicu alebo trackpad zapli

Myši Magic Mouse a Magic Mouse 2 majú na spodnej strane posuvný prepínač. Zapnete ich posunutím tohto prepínača. Na myši Magic Mouse sa nakrátko rozsvieti zelený indikátor LED. Na myši Magic Mouse 2 bude nazeleno podsvietený prepínač.

Klávesnice Magic Keyboard a Magic Keyboard s numerickou klávesnicou a trackpad Magic Trackpad 2 majú posuvný prepínač na zadnej strane. Zapnete ich posunutím tohto prepínača (objaví sa zelené podsvietenie). Staršie modely bezdrôtovej klávesnice Apple majú tlačidlo napájania vpravo. Stlačte ho a v hornej časti zariadenia sa vedľa tohto tlačidla rozsvieti zelený indikátor LED.

Keď tieto zariadenia zapnete, v nastaveniach Bluetooth a v menu Bluetooth v lište sa zobrazujú ako pripojené. Ak sa tam zariadenie nezobrazuje, uistite sa, že je nabité, alebo mu vymeňte batérie a skontrolujte, či bolo spárované s Macom.

Skontrolujte, či bolo zariadenie nastavené, aby fungovalo s Macom

Prečítajte si, ako spárovať myš Magic Mouse 2, klávesnice Magic Keyboard a Magic Keyboard s numerickou klávesnicou a trackpad Magic Trackpad 2 (ako aj staršie modely bezdrôtových zariadení Apple) s Macom.

Uistite sa, že rozhranie Bluetooth je zapnuté

Pomocou vstavaného trackpadu notebooku Mac alebo USB myši vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na Bluetooth. Uistite sa, že rozhranie Bluetooth je zapnuté.

Ďalšie informácie, ktoré vám pomôžu zistiť stav rozhrania Bluetooth, nájdete v tabuľke uvedenej nižšie. Ak sa ikona Bluetooth nezobrazí alebo ak sa rozhranie Bluetooth v lište stále zobrazuje ako vypnuté, reštartujte počítač a potom skúste rozhranie Bluetooth zapnúť znova.

Ikona menu Bluetooth Stav rozhrania Bluetooth
Ikona Bluetooth Rozhranie Bluetooth je zapnuté, no k Macu nie sú pripojené žiadne bezdrôtové zariadenia. Pozrite si časť Skontrolujte, či ste bezdrôtovú myš, klávesnicu alebo trackpad zapli v tomto článku.
Ikona Bluetooth Rozhranie Bluetooth je zapnuté a je pripojené minimálne jedno bezdrôtové zariadenie.
 Keď táto ikona bliká, minimálne jedno bezdrôtové zariadenie má slabú batériu. Kliknite na ikonu Bluetooth, aby ste zistili, o ktoré zariadenie ide, a potom ho nabite alebo mu vymeňte batérie.
Ikona Bluetooth Rozhranie Bluetooth je vypnuté. Pomocou USB myši alebo vstavaného trackpadu kliknite na ikonu Bluetooth a vyberte položku Zapnúť Bluetooth
Ikona Bluetooth Rozhranie Bluetooth je offline alebo nedostupné. Reštartujte Mac. Ak sa stav rozhrania Bluetooth nezmení, odpojte všetky USB zariadenia a znovu reštartujte Mac.

Skontrolujte, či máte nabité zariadenia

Myš Magic Mouse 2, klávesnice Magic Keayboard a Magic Keyboard s numerickou klávesnicou a trackpad Magic Trackpad 2 majú vstavané nabíjateľné batérie. Tieto zariadenia môžete nabiť pripojením k Macu alebo USB napájaciemu adaptéru pomocou USB kábla s konektorom Lightning. Ak chcete, aby sa batéria nabila čo najrýchlejšie, zariadenie by malo byť pri pripájaní k USB káblu s konektorom Lightning zapnuté.

Ak chcete skontrolovať úroveň nabitia batérie týchto zariadení, v lište v Macu kliknite na ikonu Bluetooth a potom vyberte názov zariadenia. Ak je úroveň nabitia niektorého zariadenia nízka, nabite ho. Ak sa zariadenie nezobrazuje, pomocou krokov uvedených vyššie skontrolujte, či je zapnuté.

Vypnite a znova zapnite zariadenie

Ak ste tipy uvedené vyššie vyskúšali a váš Mac bezdrôtovú myš, klávesnicu alebo trackpad Apple aj tak nerozpoznal, skúste bezdrôtové zariadenie vypnúť, niekoľko sekúnd počkajte a potom ho znova zapnite.

Myš, klávesnica alebo trackpad miestami nereaguje

Myš neroluje zobrazenie nahor, nadol alebo zo strany na stranu

Ak pomocou myši nemôžete rolovať zobrazenie webovej stránky alebo dokumentu, uistite sa, že používate správne Multi-Touch gestá a máte správne nastavenú rýchlosť rolovania.

Myš alebo trackpad nepracuje správne

Bezdrôtová myš Apple a myši Magic Mouse a Magic Mouse 2 sa dajú používať na väčšine hladkých povrchov. Ak sa objavia problémy s ich fungovaním, vyskúšajte toto:

 • Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na Myš. Pomocou posuvníka Rýchlosť pohybu nastavte, ako rýchlo sa má posúvať ukazovateľ pri pohybe myšou.
 • Vyskúšajte, či sa pohyb ukazovateľa nezlepší na inom povrchu.
 • Otočte myš naopak a skontrolujte okienko senzora. Ak sú v ňom nečistoty alebo prach, jemne ho vyčistite stlačeným vzduchom.
 • Ak sa v okolí používa viacero bezdrôtových zariadení s rozhraním Bluetooth, skúste ich po jednom povypínať, či sa problém neodstráni. 

Prečítajte si viac o tom, čo robiť, ak pohyby ukazovateľa nezodpovedajú pohybom na trackpade.

Jeden alebo viac klávesov na klávesnici nereaguje

Pomocou Prehliadača klávesnice otestujte, či klávesy na klávesnici pri stlačení reagujú správne.

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na Klávesnica.
 2. Kliknite na tab Vstupné zdroje.
 3. Skontrolujte, či je naľavo uvedený jazyk klávesnice, ktorý používate. Ak tam nie je, kliknite na tlačidlo na pridanie (+) a vyberte si z jazykov, ktoré sa zobrazia.
 4. Zaškrtnite políčko Zobraziť vstupný jazyk v lište.
 5. Kliknite na tab Klávesnica a zaškrtnite políčko Zobraziť prehliadače klávesnice a emoji v lište, ak je zobrazené.
 6. V menu Vstup  v lište vyberte Zobraziť Prehliadač klávesnice. Na displeji sa zobrazí Prehliadač klávesnice s rozložením klávesnice.
 7. Na klávesnici stlačte kláves, ktorý nereaguje, a pozrite sa, či sa v Prehliadači klávesnice zvýraznil kláves, ktorý mu zodpovedá. Ak sa tak stalo, daný kláves funguje správne.

Po zapnutí funkcie Klávesy myši mnohé klávesy nemusia reagovať správne. Funkciu Klávesy myši vypnete výberom menu Apple > Systémové nastavenia a kliknutím na Prístupnosť. V zozname na ľavej strane vyberte Myš a trackpad a potom zrušte zaškrtnutie políčka Zapnúť klávesy myši.

Dátum zverejnenia: