Zisťovanie stavu batérie a dobíjanie hodiniek Apple Watch

Prečítajte si, ako zobraziť stav batérie na ciferníku, v ovládacom centre alebo v režime nočný stolík.

     

Kontrola nabitia batérie

Magnetický nabíjací kábel pre hodinky Apple Watch

Nabitie hodiniek Apple Watch

Ak je úroveň nabitia batérie nízka, na obrazovke hodiniek Apple Watch sa zobrazí ikona Červený blesk. Pri nabíjaní hodiniek Apple Watch postupujte takto:

  1. S hodinkami Apple Watch a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne a pred nabíjaním si hodinky vždy dajte dole. 
  2. Zapojte magnetický nabíjací kábel Apple alebo magnetický nabíjací dok pre hodinky Apple Watch do príslušného USB napájacieho adaptéra. 
  3. Zapojte adaptér do elektrickej zásuvky. Nabíjací kábel môžete zapojiť aj do USB portu. 
  4. Položte hodinky Apple Watch zadnou stranou na nabíjačku. Magnety nabíjačky sa spoja s hodinkami Apple Watch a na ciferníku sa zobrazí ikona Zelený blesk.
  5. Nechajte hodinky Apple Watch nabíjať. Hodinky Apple Watch sa počas nabíjania prepnú do režimu nočný stolík

Získajte pomoc, ak sa hodinky Apple Watch nenabíjajú

    

Využívanie rezervy

V režime Rezerva na hodinkách Apple Watch stále uvidíte čas, no zároveň budete šetriť batériu. Keď sú hodinky Apple Watch v režime Rezerva, aktuálny čas zobrazíte stlačením bočného tlačidla. V režime Rezerva hodinky Apple Watch nekomunikujú s iPhonom a nie je možné používať ich ostatné funkcie. 

Zapnutie režimu Rezerva

Keď úroveň nabitia batérie klesne na 10 percent, hodinky Apple Watch vás upozornia a zobrazí sa otázka, či chcete aktivovať režim Rezerva. Keď úroveň nabitia batérie klesne príliš nízko, hodinky automaticky prejdú do režimu Rezerva a vedľa času sa zobrazí ikona Červený blesk. Zistite, ako maximalizovať výdrž a životnosť batérie

Režim Rezerva zapnete takto:

  1. Potiahnutím prstom nahor na ciferníku hodiniek otvorte ovládacie centrum.
  2. Klepnite na stav nabitia batérie v percentách. 
  3. Potiahnite posuvník Rezerva a klepnite na položku Pokračovať.

Vypnutie režimu Rezerva

Ak chcete režim Rezerva vypnúť, postupujte takto:

  1. Stlačte bočné tlačidlo a držte ho, kým sa nezobrazí logo Apple.
  2. Počkajte na reštartovanie hodiniek Apple Watch. Je možné, že najskôr bude potrebné hodinky Apple Watch nabiť. 

Ak sa hodinky Apple Watch nenabíjajú

Dátum zverejnenia: