Zisťovanie stavu batérie a dobíjanie hodiniek Apple Watch

Prečítajte si, ako zobraziť stav batérie z ciferníka, v ovládacom centre alebo v režime nočný stolík.

     

Kontrola nabitia batérie

Úroveň nabitia batérie hodiniek Apple Watch môžete zistiť na viacerých miestach:

Zobrazenie podrobností o nabíjaní v systéme watchOS 7

V systéme watchOS 7 otvorte aplikáciu Nastavenia a klepnite na Batéria. Zobrazí sa aktuálna úroveň nabitia spolu s podrobným grafom nabíjania.

Magnetický nabíjací kábel pre hodinky Apple Watch

Nabíjanie hodiniek Apple Watch

Ak je úroveň nabitia batérie nízka, na obrazovke hodiniek Apple Watch je zobrazená ikona nízkej úrovne nabitia batérie . Pri nabíjaní hodiniek Apple Watch postupujte takto:

  1. S hodinkami Apple Watch a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne a pred nabíjaním si hodinky vždy odopnite. 
  2. Zapojte magnetický nabíjací kábel Apple alebo magnetický nabíjací dok pre hodinky Apple Watch do USB napájacieho adaptéra. 
  3. Zapojte adaptér do elektrickej zásuvky. Nabíjací kábel môžete zapojiť aj do USB portu. 
  4. Položte hodinky Apple Watch zadnou stranou na nabíjačku. Magnety nabíjačky sa spoja s hodinkami Apple Watch a na ciferníku hodiniek sa zobrazí ikona nabíjania batérie .
  5. Nechajte hodinky Apple Watch nabíjať. Hodinky Apple Watch sa počas nabíjania prepnú do režimu nočný stolík

Optimalizované nabíjanie batérie

Systém watchOS 7 umožňuje hodinkám Apple Watch prispôsobiť sa vášmu režimu každodenného nabíjania a predlžovať životnosť batérie. Prečítajte si viac o optimalizovanom nabíjaní batérie hodiniek Apple Watch.

    

Využívanie rezervy

Režim Rezerva vám umožňuje zobraziť si na hodinkách Apple Watch čas a súčasne šetrí batériu. Keď sú hodinky Apple Watch v režime Rezerva, aktuálny čas zobrazíte stlačením bočného tlačidla. V režime Rezerva hodinky Apple Watch nekomunikujú s iPhonom a nie je možné používať ich ostatné funkcie. 

Zapnutie režimu Rezerva

Keď úroveň nabitia batérie klesne na 10 percent, hodinky Apple Watch vás upozornia a zobrazí sa otázka, či chcete aktivovať režim Rezerva. Keď úroveň nabitia batérie klesne príliš nízko, hodinky automaticky prejdú do režimu Rezerva a vedľa času sa zobrazí ikona nízkej úrovne nabitia batérie . Prečítajte si, ako maximalizovať výdrž a životnosť batérie

Režim Rezerva zapnete takto:

  1. Potiahnutím nahor na ciferníku hodiniek otvorte ovládacie centrum.
  2. Klepnite na percento nabitia batérie. 
  3. Potiahnite posuvník Rezerva a klepnite na Pokračovať.

Vypnutie režimu Rezerva

  1. Stlačte bočné tlačidlo a podržte ho stlačené, až kým sa nezobrazí logo Apple.
  2. Počkajte, kým sa Apple Watch reštartujú. Možno bude potrebné najprv Apple Watch nabiť. 

Ak sa hodinky Apple Watch nenabíjajú

Dátum zverejnenia: