V aplikácii iPhoto sa nedajú objednať výtlačky alebo projekty od spoločnosti Apple

Ak si nemôžete objednať výtlačky alebo projekty v aplikácii iPhoto, skontrolujte pripojenie na internet a potom sa uistite, že používate najnovšiu verziu aplikácie iPhoto a že fakturačné informácie vo vašom účte Apple ID sú aktuálne.

Nedá sa vytvoriť objednávka

 1. Skontrolujte pripojenie na internet. Ak sa nemôžete pripojiť na internet, požiadajte o pomoc svojho poskytovateľa služieb.
 2. Skontrolujte, ktorú verziu aplikácie iPhoto používate. Spoločnosť Apple už nepodporuje objednávanie tlačových produktov z aplikácie iPhoto 7.1.5 alebo staršej a odporúča používať aplikáciu Fotky pre OS X.
 3. Skontrolujte, či ste prihlásení pomocou svojho účtu Apple ID. Ak účet Apple ID nemáte, môžete si ho vytvoriť.

Zobrazuje sa upozornenie týkajúce sa vytvorenej knihy

Po vytvorení objednávky knihy sa môže zobraziť upozornenie „Zdá sa, že máte v knihe na jednej alebo viacerých stranách rámce, ktoré neobsahujú fotky. Predtým, ako budete môcť kúpiť túto knihu, je potrebné buď zmeniť rozloženie týchto strán, alebo umiestniť fotky do prázdnych rámcov.“

Táto správa sa zobrazuje, ak pre stranu vyberiete pozadie s fotkou skôr, než pridáte fotku na pozadie. Ak chcete vyriešiť tento problém, pridajte fotku na pozadie alebo zmeňte rozloženie strany na štandardné biele alebo farebné pozadie.

Zobrazuje sa upozornenie týkajúce sa vášho účtu

Pri pokuse o zadanie objednávky sa môže zobraziť správa „Informácie vo vašom účte sa zmenili. Skontrolujte svoje fakturačné údaje a schváľte ich.“

Ak chcete vyriešiť tento problém, aktualizujte svoje fakturačné údaje v obchode Apple Online Store:

 1. V časti Account Settings (Nastavenia účtu) na ľavej strane obrazovky kliknite na položku Change your default shipping or billing info (Zmeniť predvolené doručovacie alebo fakturačné údaje). 
 2. Prihláste sa pomocou účtu Apple ID, ktorý používate na nakupovanie v aplikácii iPhoto.
 3. Napravo od položky Payment Information (Platobné údaje) kliknite na položku Edit (Upraviť).
 4. Znova zadajte údaje tak, ako sú uvedené vo výpise z vašej kreditnej karty. Ak ste zákazníkom z USA, nezabudnite použiť päťmiestny ZIP kód. Aplikácia iPhoto nepodporuje formát ZIP+4.

Ak sa problém nevyriešil aktualizovaním fakturačných údajov:

Zobrazuje sa správa „Došlo k neočakávanej chybe“

Pri pokuse o zadanie objednávky sa môže zobraziť správa „Došlo k neočakávanej chybe. Skúste to znovu neskôr.“

Ak chcete vyriešiť tento problém, aktualizujte svoje údaje v obchode Apple Online Store:

 1. Prejdite do svojho účtu v obchode Apple Online Store.
 2. V časti Account Settings (Nastavenia účtu) kliknite na položku Update your Apple ID email address and password (Aktualizovať e-mailovú adresu a heslo účtu Apple ID). 
 3. Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa pomocou svojho účtu Apple ID a hesla.
 4. Vedľa položky Payment Information (Platobné údaje) kliknite na položku Edit (Upraviť).
 5. Znova zadajte všetky údaje tak, ako sú uvedené vo výpise z vašej kreditnej karty, a potom kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).

Máte problémy s odoslaním súborov

Ak sa po odoslaní súborov na servery spoločnosti Apple nezobrazí číslo objednávky, je možné, že súbory sa neodoslali správne. 

 • Uistite sa, že používate aplikáciu iPhoto '09 alebo novšiu.
 • Ak máte zapnutý firewall alebo softvér na zabezpečenie siete, umožnite aplikácii iPhoto získať prístup k portom 80 a 443 alebo softvér dočasne vypnite.
 • Dočasne vypnite antivírusové aplikácie alebo aplikácie na čistenie systému od iných výrobcov, ako je napríklad aplikácia MacKeeper. Tieto aplikácie môžu zasahovať do procesu objednávania z aplikácie iPhoto. 
 • Uistite sa, že máte dostatočnú šírku pásma na dokončenie objednávky. Je potrebné používať pásmo s rýchlosťou približne 1,5 megabitu za sekundu (Mbit/s), aby nedošlo k uplynutiu časového limitu procesu objednania. 

Ak používate aplikáciu iPhoto ’09 a problém sa nevyriešil pomocou žiadneho z vyššie uvedených krokov, resetujte kľúčenku.

Máte problémy s účtom Apple ID

Skontrolujte správnosť všetkých informácií v účte Apple ID:

 1. Prejdite na stránku https://appleid.apple.com/sk.
 2. Kliknite na položku „Spravovať účet Apple ID“ a prihláste sa pomocou svojho účtu Apple ID a hesla.
 3. Kliknite na jednotlivé možnosti na ľavej strane a uistite sa, že všetky informácie sú správne.
  Ak máte v časti Adresy uvedené prázdne adresy, vymažte ich.
  Vymažte všetky telefónne čísla v časti Telefónne čísla a uložte zmeny. Po dokončení objednávky sa z aplikácie iPhoto skopíruje vaše telefónne číslo na stránku Moje Apple ID.

Po aktualizovaní informácií:

 1. Otvorte aplikáciu iPhoto a vyberte fotku. V ponuke Zdieľať vyberte možnosť Objednať.
 2. Kliknite na položku Account Info (Informácie o účte) a prihláste sa pomocou svojho účtu Apple ID a hesla.
 3. V ponuke kliknite na položku Edit Shipping (Upraviť doručenie) a vyberte možnosť Add New Address (Pridať novú adresu).
 4. Pridajte adresu, ktorú chcete používať. Nezabudnite vytvoriť nový popis, napríklad Domov. Vyberte položku Make this my default address (Nastaviť túto adresu ako predvolenú) a kliknite na tlačidlo OK.
 5. Ak je uvedená iná adresa, vyberte ju a kliknite na položku Delete This Address (Vymazať túto adresu). V zozname by mala byť vedená len vaša predvolená domáca adresa.

Ďalšie informácie

Získajte ďalšie informácie o tlačových produktoch Apple vrátane cien doručenia a postupu pri zrušení objednávky.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: