Používanie iMacu ako displeja v režime cieľového displeja

Režim cieľového displeja je funkcia, ktorá je k dispozícii na niektorých starších modeloch Macu.

 

 

Nasledujúce staršie modely iMacu je možné používať ako externý displej, keď sa pripoja k inému staršiemu modelu Macu.

Modely iMacu uvedené na trh v rokoch 2011, 2012 a 2013 a v polovici roka 2014

Ak chcete niektorý z týchto modelov iMacu používať ako externý displej, postupujte takto:

 • V iMacu používanom ako displej musí byť nainštalovaný systém macOS High Sierra alebo starší.
 • Druhý Mac, ku ktorému ho pripájate, musel byť uvedený na trh v roku 2019 alebo skôr a musí v ňom byť nainštalovaný systém macOS Catalina alebo starší.
 • Obidva počítače Mac musia byť prepojené káblom Thunderbolt  alebo Thunderbolt 2 .

24-palcové a 27-palcové modely iMacu uvedené na trh v rokoch 2009 a 2010

Ak chcete niektorý z týchto modelov iMacu používať ako externý displej, postupujte takto:

 • V iMacu používanom ako displej musí byť nainštalovaný systém macOS High Sierra alebo starší.
 • Druhý Mac, ku ktorému ho pripájate, musel byť uvedený na trh v roku 2019 alebo skôr a musí v ňom byť nainštalovaný systém macOS Catalina alebo starší.
 • Obidva počítače Mac musia byť prepojené káblom Mini DisplayPort .

 


Používanie režimu cieľového displeja

 1. Uistite sa, že iMac je spustený a spĺňa systémové požiadavky uvedené vyššie.
 2. Uistite sa, že druhý Mac je spustený a je na ňom prihlásený používateľský účet systému macOS. 
 3. Prepojte oba počítače pomocou príslušného kábla Mini DisplayPort alebo Thunderbolt. 
  Ako displej môžete použiť viac než jeden iMac, ak je každý iMac pripojený pomocou kábla Thunderbolt priamo k portu Thunderbolt na druhom Macu (nie na druhom iMacu). 
 4. Na klávesnici iMacu stlačte kombináciu klávesov Command-F2. Mala by sa zobraziť plocha druhého Macu.
 5. Ak chcete režim cieľového displeja ukončiť, znova stlačte kombináciu klávesov Command-F2. Môžete tiež odpojiť kábel alebo reštartovať niektorý Mac.

Apky, ktoré boli na iMacu otvorené pri prechode do režimu cieľového displeja, zostávajú otvorené aj v režime cieľového displeja. Ak napríklad začnete na iMacu prehrávať hudbu a potom prejdete do režimu cieľového displeja, hudba sa na iMacu nepozastaví.

Druhý Mac nemôže používať vstavanú kameru ani porty iMacu. Ak chcete používať externé zariadenia z druhého Macu, pripojte ich priamo k druhému Macu, a nie k iMacu.

Ovládanie jasu a zvuku

Ak chcete na prehrávanie zvuku z druhého Macu používať vstavané reproduktory iMacu, postupujte takto:

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na Zvuk a potom na Výstup. 
 2. Ako zariadenie na zvukový výstup vyberte iMac. 

Potom môžete pomocou klávesov na ovládanie zvuku a médií na klávesnici druhého Macu nastavovať hlasitosť a ovládať prehrávanie médií.

Ak chcete upravovať jas displeja iMacu, keď pracuje v režime cieľového displeja, použite menu Nastavenia displeja na druhom Macu alebo klávesy na úpravu jasu  na klávesnici druhého Macu.

Ak režim cieľového displeja nefunguje

Ak sa na iMacu nezobrazuje plocha druhého Macu, skúste najskôr vykonať tieto kroky:

 1. Reštartujte iMac.
 2. Reštartujte druhý Mac.
 3. Odpojte kábel Thunderbolt alebo Mini DisplayPort od druhého Macu a potom ho znova zapojte.
 4. Na iMacu stlačte kombináciu klávesov Command-F2.

Ak uvedený postup nefunguje, vyskúšajte tieto ďalšie riešenia:

 • Ak ste aktuálne prihlásený do iMacu, ktorý chcete používať ako displej, vráťte sa do prihlasovacieho okna výberom menu Apple () > Odhlásiť sa. Potom znova stlačte kombináciu klávesov Command-F2.
 • Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na Klávesnica. Ak je vybraná položka Použiť F1, F2 atď. ako štandardné funkčné klávesy, režim cieľového displeja používa namiesto kombinácie klávesov Command-F2 kombináciu klávesov Command-Fn-F2. Pomôcť môže aj používanie klávesnice dodanej spolu s iMacom. Niektoré klávesnice iných výrobcov a staršie klávesnice Apple nepodporujú režim cieľového displeja. 
 • Uistite sa, že iMac používa systém macOS High Sierra 10.13.6 alebo starší. Režim cieľového displeja nemožno používať v novších verziách systému macOS ani v prostredí Boot Camp a systéme Windows.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: