Aplikácia GarageBand pre iOS: Zálohovanie skladieb

Prečítajte si, ako zálohovať skladby vytvorené v aplikácii GarageBand pre iOS pomocou služby iCloud, iCloud Drive alebo AirDrop.

GarageBand pre iOS ukladá vaše skladby v aplikácii, ktorú máte nainštalovanú v iPhone, iPade alebo iPode touch. Ak aplikáciu GarageBand zo zariadenia vymažete, spolu s aplikáciou sa vymažú aj vaše skladby. Ak by ste niekedy potrebovali aplikáciu vymazať a znova ju nainštalovať, nezabudnite si predtým zálohovať skladby. Skladby je možné zálohovať tak, že ich odošlete na iCloud, exportujete na iCloud Drive alebo ich pomocou služby AirDrop skopírujete do iného zariadenia Apple.

Môžete tiež zálohovať svoj iPhone, iPad alebo iPod touch. Záloha zariadenia so systémom iOS obsahuje skladby uložené v aplikácii GarageBand. Zálohovanie zariadenia odporúčame aj pre prípad straty, výmeny alebo poškodenia, aby ste neprišli o svoje skladby.

Odoslanie skladieb na iCloud

Keď skladby odošlete na iCloud, budete k nim mať prístup a budete ich môcť aktualizovať na všetkých vašich zariadeniach so systémom iOS. Na iCloud môžete odoslať všetky skladby naraz.

 1. Skontrolujte, či je služba iCloud pre aplikáciu GarageBand zapnutá.
 2. Na iPhone alebo iPode touch klepnite na tlačidlo Tlačidlo navigácie na ovládacej lište a potom na položku Moje skladby.
  Na iPade klepnite na položku Moje skladby na ovládacej lište. 
 3. Klepnite na položku Označiť.
 4. Klepnite na skladby, ktoré chcete odoslať.
 5. Na ovládacej lište klepnite na tlačidlo Tlačidlo iCloudu.
 6. Klepnite na tlačidlo Odoslať skladby na iCloud. Po odoslaní na iCloud sa skladby zobrazia v prehliadači Moje skladby spolu s ikonou iCloudu.

Ak aplikáciu vymažete a znova ju nainštalujete alebo si kúpite nové zariadenie, skladby odoslané na iCloud sa automaticky zobrazia v prehliadači Moje skladby. Na prístup k skladbám na novom zariadení je potrebné prihlásiť sa pomocou účtu Apple ID. 

Exportovanie skladieb na iCloud Drive

iCloud Drive umožňuje prístup k skladbám z iného zariadenia so systémom iOS, Macu alebo počítača. Na iCloud Drive možno exportovať skladby iba po jednej.

 1. Skontrolujte, či máte na zariadeniach nastavenú službu iCloud Drive.
 2. Na iPhone alebo iPode touch klepnite na tlačidlo Tlačidlo navigácie na ovládacej lište a potom na položku Moje skladby.
  Na iPade klepnite na položku Moje skladby na ovládacej lište. 
 3. Klepnite na položku Označiť.
 4. Klepnite na skladbu, ktorú chcete zálohovať.
 5. Klepnite na tlačidlo Tlačidlo Zdieľať.
 6. V dialógovom okne Zdieľať klepnite na položku iCloud Drive.
 7. Klepnite na položku Projekt.
 8. Prejdite na umiestnenie, kde sa má skladba uložiť.

Po opätovnej inštalácii aplikácie GarageBand alebo kúpe nového zariadenia si môžete svoje skladby zo služby iCloud Drive importovať do aplikácie GarageBand na zariadení.

 1. Na iPhone alebo iPode touch klepnite na tlačidlo Tlačidlo navigácie na ovládacej lište a potom na položku Moje skladby.
  Na iPade klepnite na položku Moje skladby na ovládacej lište.
 2. Klepnite na ikonu  a potom na položku Importovať z iCloud Drive.
 3. V dialógovom okne iCloud Drive vyhľadajte skladbu, ktorú chcete importovať, a klepnite na ňu.

Skladby aplikácie GarageBand uložené v iCloude vám zaberajú miesto v iCloud úložisku. Pri registrácii v iCloude automaticky získate bezplatné úložisko s kapacitou 5 GB. Ak využijete všetko dostupné iCloud úložisko, môžete si kúpiť viac miesta. Prípadne môžete použiť službu AirDrop, ktorá umožňuje zálohovanie skladieb na iné zariadenie.

Zálohovanie skladieb pomocou služby AirDrop

Na zálohovanie skladieb na iné zariadenie Apple môžete použiť službu AirDrop. Služba AirDrop vytvorí kópiu skladby na inom zariadení Apple.

 1. Skontrolujte, či je služba AirDrop zapnutá na Macu a zariadení so systémom iOS.
 2. Na iPhone alebo iPode touch klepnite na tlačidlo Tlačidlo navigácie na ovládacej lište a potom na položku Moje skladby.
  Na iPade klepnite na položku Moje skladby na ovládacej lište.  
 3. Klepnite na položku Označiť.
 4. Klepnite na skladbu, ktorú chcete zálohovať.
 5. Klepnite na tlačidlo Tlačidlo Zdieľať.
 6. Klepnite na meno používateľa služby AirDrop alebo názov zariadenia Apple, ktorému chcete súbor odoslať.
 7. Klepnite na položku Projekt. Služba AirDrop vytvorí kópiu skladby na nasledujúcich miestach:
 • Na Macu sa skladba uloží do priečinka Stiahnuté.
 • Na zariadení so systémom iOS sa skladba otvorí v aplikácii GarageBand. Ak v zariadení nie je aplikácia GarageBand nainštalovaná, môžete si ju nainštalovať alebo skladbu uložiť v iCloud Drive.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: