Používanie funkcií prístupnosti na hodinkách Apple Watch

Prečítajte si o funkciách VoiceOver, Zväčšovanie, Popisy zap./vyp., možnostiach pre používateľov na invalidnom vozíku a ďalších funkciách prístupnosti, ktoré sú na hodinkách Apple Watch k dispozícii.

Otvorenie nastavení prístupnosti na hodinkách Apple Watch a v iPhone

Hodinky Apple Watch obsahujú rôzne vstavané funkcie prístupnosti, ktoré vám umožnia vyťažiť zo zariadenia maximum. Pri hľadaní nastavení prístupnosti na hodinkách Apple Watch a v iPhone postupujte podľa týchto krokov:

 • Na hodinkách Apple Watch otvorte Nastavenia a potom klepnite na položky Všeobecné > Prístupnosť.
 • V iPhone otvorte aplikáciu Watch a klepnite na položky Moje hodinky > Všeobecné > Prístupnosť.

Po klepnutí na nasledujúce tlačidlá sa môžete dozvedieť viac o funkciách prístupnosti na hodinkách Apple Watch:

Zrak

Nižšie si prečítajte si viac o funkciách VoiceOver, Zväčšovanie, Odtiene sivej a Popisy zap./vyp., o ciferníku hodiniek XXL a ďalších možnostiach. Tieto funkcie môžete zapnúť a spravovať na hodinkách Apple Watch a v aplikácii Watch v iPhone. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 • Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Zrak.

VoiceOver

Funkcia VoiceOver je vstavaná čítačka obrazovky, ktorá vás informuje o tom, čo sa deje na hodinkách Apple Watch, a pomáha vám pri navigácii v ich prostredí, aj keď nevidíte obsah na ciferníku. Funkcia VoiceOver je pre hodinky Apple Watch k dispozícii v 37 podporovaných jazykoch a všetky natívne aplikácie, napríklad Mail, Kalendár, Mapy a Správy, sú vytvorené tak, aby boli s funkciou VoiceOver kompatibilné.

Ak chcete funkciu VoiceOver na hodinkách Apple Watch zapnúť počas počiatočného nastavovania, trikrát klepnite na korunku Digital Crown.

Použitie clony obrazovky s funkciou VoiceOver

Ak na hodinkách Apple Watch používate funkciu VoiceOver, môžete zvýšiť ochranu súkromia a zabezpečenie zapnutím clony obrazovky. Ak je clona obrazovky zapnutá, bude vypínať displej, ale zariadenie a navigácia pomocou funkcie VoiceOver zostanú zapnuté. Ak si napríklad chcete na verejnom mieste overiť stav účtu, clona obrazovky vypne obrazovku, aby informácie neboli vidieť. 

Prečítajte si, ako používať clonu obrazovky na hodinkách Apple Watch. 

Zväčšovanie

Funkcia Zväčšovanie predstavuje vstavanú lupu, ktorá funguje v celom prostredí hodiniek Apple Watch. Po obrazovke sa môžete pohybovať pomocou korunky Digital Crown po riadkoch alebo dvomi prstami. Funkcia Zväčšovanie umožňuje upraviť zväčšenie až na 15-násobok natívnej veľkosti, vďaka čomu poskytuje riešenia pre rôzne formy zrakového postihnutia.

Keď je funkcia Zväčšovanie zapnutá, je možné zväčšiť zobrazený obsah dvojitým klepnutím na obrazovku hodiniek Apple Watch dvoma prstami.

Popisy zap./vyp.

Hodinky Apple Watch možno nastaviť tak, aby na prepínačoch zobrazovali ďalší popis, pomocou ktorého možno ľahšie zistiť, či je príslušné nastavenie zapnuté alebo vypnuté.

Odtiene sivej

Hodinky Apple Watch umožňujú zobraziť obsah na obrazovke v odtieňoch sivej, aby pomáhali používateľom, u ktorých farby zhoršujú zrakové vnímanie. Po nastavení filtra sa budú nastavenia používať v celom systéme.

Vylepšenia vizualizácie

Hodinky Apple Watch poskytujú niekoľko možností vylepšenia zobrazenia vizuálnych prvkov a textu na obrazovke. Nižšie si prečítajte viac o funkciách Tučný text, Obmedziť pohyb a Obmedziť priehľadnosť a tiež o ciferníku hodiniek XXL.

Tučný text a Veľkosť textu

Keď zapnete funkciu Tučný text, bude sa text na obrazovke hodiniek Apple Watch zdať tmavší. Okrem toho je možné pomocou funkcie Veľkosť textu zväčšiť veľkosť textu na obrazovke – a všetky aplikácie podporujúce funkciu Dynamické písmo sa prispôsobia veľkosti písma, ktorú pri čítaní uprednostňujete.

 • Na hodinkách Apple Watch otvorte Nastavenia a potom klepnite na položku Jas a veľkosť textu.
 • V iPhone otvorte aplikáciu Watch a klepnite na položky Moje hodinky > Jas a veľkosť textu.

Obmedziť pohyb

Pohyb na hodinkách Apple Watch možno obmedziť. Keď zapnete funkciu Obmedziť pohyb, niektoré prvky obrazovky, ako je napríklad pohyb ikon na ploche, budú jednoduchšie a budú viac zodpovedať gestám navigácie.

Obmedziť priehľadnosť

Kontrast na obrazovke možno zvýšiť obmedzením priehľadnosti pozadia za rôznymi prvkami, ako sú napríklad upozornenia, Siri a Prehľady.

Ciferník hodiniek XXL

Hodinky Apple Watch obsahujú možnosť nastavenia ciferníka hodiniek na veľkosť XXL s číslicami zväčšenými na celú obrazovku, vďaka čomu je čas lepšie čitateľný.

Sluch

Hodinky Apple Watch sú tiež vybavené funkciami, ktoré umožňujú upraviť spôsob prijímania upozornení a odpovedania na správy. Nižšie si prečítajte viac o funkciách Mono zvuk, Taptic Engine, Výrazná haptika a Rukopis.

Mono zvuk

Pri používaní slúchadiel Bluetooth vám môžu unikať niektoré zvuky, ak ste na jedno ucho hluchí alebo naň horšie počujete. Je to preto, lebo stereofónne nahrávky zvyčajne obsahujú samostatnú zvukovú stopu ľavého a pravého kanála. Hodinky Apple Watch môžu v takejto situácii pomôcť prehrávaním oboch zvukových kanálov v oboch ušiach a úpravou vyváženia zároveň umožňujú nastaviť vyššiu hlasitosť v jednom uchu.

Nastavenia funkcie Mono zvuk je možné upravovať v aplikácii Watch v iPhone. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 • Otvorte aplikáciu Watch a prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Sluch.

Taptic Engine a Výrazná haptika

Jedinečná funkcia Taptic Engine zaisťuje jemné klepnutie na zápästie pri každom prijatom hlásení. Môžete zvoliť intenzitu haptických hlásení alebo zapnúť funkciu Výrazná haptika, aby sa niektoré bežné hlásenia ohlasovali s predstihom.

V aplikácii Apple Watch v iPhone alebo na hodinkách Apple Watch prejdite do menu Nastavenia > Zvuky a haptika.

Rukopis

Ak nepoužívate funkciu hlasového diktovania a nemôžete nájsť tú pravú odpoveď Smart Reply na správu, môžete odpísať tak, že na displej budete písať jednotlivé písmená a hodinky Apple Watch ich prevedú na text.

Ak chcete odoslať správu alebo odpovedať na správu s použitím funkcie Rukopis, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte textovú alebo e-mailovú správu, odrolujte na jej koniec a potom klepnite na ikonu Rukopis.
 2. Jedným prstom napíšte odpoveď a potom klepnite na položku Odoslať v pravom hornom rohu obrazovky.


Fyzické a pohybové schopnosti

Hodinky Apple Watch sú vybavené algoritmami na sledovanie kondície a senzormi, ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby používatelia na invalidnom vozíku mohli presnejšie sledovať svoju aktivitu. Keď je teda zapnuté nastavenie Invalidný vozík, iPhone namiesto krokov sleduje postrčenia a eviduje rôzne typy postrčení, rýchlosť a terén. V aplikácii Aktivita okrem toho vidíte namiesto cieľa Státie cieľ Vozík. 

Cvičenia špecifické pre používateľov na invalidnom vozíku

Aplikácia Cvičenia ponúka dve jedinečné možnosti cvičení: Chodecké tempo (invalidný vozík vonku) a Bežecké tempo (invalidný vozík vonku). Stačí vybrať typ cvičenia, a hodinky Apple Watch zapnú príslušné senzory.

Ak chcete zapnúť funkcie týkajúce sa zdravia a kondície, ktoré sú určené pre aktivity na invalidnom vozíku, upravte nastavenie invalidného vozíka v časti Zdravie v aplikácii Watch. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Otvorte aplikáciu Watch a klepnite na ikonu Zdravie.
 2. V pravom hornom rohu obrazovky klepnite na položku Upraviť a potom na položku Invalidný vozík.
 3. Prostredníctvom menu odrolujte, vyberte položku Áno a potom klepnite na položku Hotovo v pravom hornom rohu obrazovky.

Viac informácií o rôznych typoch cvičení na hodinkách Apple Watch vrátanie cvičení na invalidnom vozíku nájdete tu.

Dátum zverejnenia: