Pomoc s iCloud Fotkami

Keď si zapnete iCloud Fotky, všetky fotky a videá budete mať bezpečne uložené v iCloude. Prečítajte si, ako spravovať iCloud Fotky, ako nájsť chýbajúce fotky a videá a ako vymazať tie, ktoré už nechcete.

Čo sa stalo s albumom Fotoaparát v mojom iOS zariadení?

Po zapnutí iCloud Fotiek sa album Fotoaparát nahradí albumom Všetky fotky. Aj v albume Všetky fotky máte rovnako kompaktné rolovacie zobrazenie, ale teraz v ňom nájdete všetky fotky a videá zoradené podľa dátumu pridania.

Čo sa stalo s albumom Môj fotostream?

Po zapnutí iCloud Fotiek sa všetky fotky z albumu Fotoaparát pridajú do albumu Všetky fotky. A fotky z albumu Môj fotostream, ktoré nemáte uložené v knižnici, budú odstránené. Po zapnutí iCloud Fotiek sa vám nebude zobrazovať osobitný album Môj fotostream.  

Ak máte ešte iné zariadenie so zapnutým albumom Môj fotostream a vypnutými iCloud Fotkami, v danom zariadení sa bude album Môj fotostream naďalej zobrazovať. Všetky nové fotky, ktoré nasnímate alebo pridáte do knižnice, sa zobrazia v tomto albume na danom zariadení.

Čo ak mi po zapnutí iCloud Fotiek chýbajú nejaké fotky alebo videá?

Chýbajúce fotky a videá pohľadajte v albume Nedávno vymazané v aplikácii Fotky a do iCloudu sa prihláste pomocou správneho účtu Apple ID.

Fotky alebo videá, ktoré si skopírujete do zariadenia cez iTunes, sa vám do iCloud Fotiek neskopírujú. Ak chcete pridať originálne verzie v plnom rozlíšení, postupujte takto:

Na Macu so systémom OS X Yosemite 10.10.3 alebo novším

Ak chcete nahrať originálne verzie z knižnice Macu, kliknite na položky Fotky > Nastavenia a zapnite iCloud Fotky.*

Na skopírovanie fotiek z počítača do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch môžete použiť aj funkciu AirDrop:

 1. Skontrolujte, či ste sa v počítači aj iOS zariadení prihlásili pomocou rovnakého účtu Apple ID.
 2. Odomknite si iOS zariadenie a zapnite AirDrop.
 3. Na Macu otvorte nové okno Findera a na postrannom paneli vyberte položku AirDrop.
 4. Fotky potiahnite na ikonu iOS zariadenia v okne Findera.

Na PC so systémom Windows 8 alebo novším

Ak používate PC, fotky a videá nahráte do iCloud Fotiek takto:*

 1. Prejdite na domovskú obrazovku.
 2. Kliknite na položku Všetky programy.
 3. Prejdite na položky iCloud > iCloud Fotky.
 4. Vyberte položku Nahrať fotky a videá.
 5. Vyberte fotky, ktoré chcete nahrať.

V tomto článku nájdete pomoc s iCloud Fotkami pre PC so systémom Windows.

Ako si pomocou iCloud Fotiek vymažem zo zariadenia fotky a videá?

Ak chcete odstrániť fotky a videá zo všetkých iOS zariadení, z Macu a stránky iCloud.com, môžete ich vymazať v aplikácii Fotky

Keď fotku alebo video vymažete v aplikácii Fotky, vymaže sa aj z iCloud Fotiek a úložiska iCloud. Vymazané fotky a videá môžete počas 30 dní obnoviť z albumu Nedávno vymazané.

Vidím na stránke iCloud.com všetky fotky a videá zo svojho Macu?

iCloud Fotky nahrávajú fotky a videá zo systémovej knižnice Macu. Fotky a videá, ktoré máte mimo systémovej knižnice, sa vám do zariadení nenahrajú ani sa v nich neaktualizujú.

Ako si zobrazím priebeh nahrávania do iCloud Fotiek?

To, či sa fotka alebo video nahrali do iCloudu, uvidíte, keď otvoríte aplikáciu Fotky a zobrazíte si knižnicu v Momentoch. Stav nahrávania je v dolnej časti menu. Fotky a videá z knižnice aplikácie Fotky, ktoré sa nenahrali do iCloudu, uvidíte aj v dynamickom albume na Macu.

Čo sa stane, keď presiahnem limit úložiska iCloud?

Ak prekročíte limit úložiska iCloud, fotky a videá sa nenahrajú do iCloudu a v zariadeniach nebudete mať k dispozícii aktuálnu knižnicu. Ak chcete iCloud Fotky používať aj naďalej, upgradujte si plán úložiska alebo znížte množstvo úložiska, ktoré využívate.

Množstvo úložiska využívaného iCloud Fotkami znížite tým, že z iOS zariadení alebo na stránke iCloud.com vymažete fotky a videá, ktoré už nepotrebujete. Zo zariadenia sa vám okamžite odstránia všetky fotky a videá, ktoré vymažete, a nebudú sa dať ani obnoviť z albumu Nedávno vymazané.

Ak sa vám minulo úložisko, zariadenia sa nebudú zálohovať do iCloudu a nové fotky, videá, dokumenty a informácie sa nebudú aktualizovať.

Ako si vypnem iCloud Fotky iba v jednom zariadení?

iCloud Fotky môžete v jednom zariadení vypnúť takto:

 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > Fotky a vypnite iCloud Fotky.*
 • V Macu prejdite do menu Systémové nastavenia > iCloud. Vedľa položky Fotky kliknite na položku Možnosti a zrušte výber položky iCloud Fotky.*
 • Na Apple TV 4K alebo Apple TV HD prejdite do menu Nastavenia > Účty > iCloud. V časti Fotky stlačením tlačidla Vybrať vypnite iCloud Fotky.*

Ak máte zapnutú možnosť Optimalizovať úložisko, v zariadení možno nebudete mať všetky originálne fotky a videá. Ak si chcete stiahnuť originálne fotky a videá v iOS zariadení, prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > Fotky a vyberte položky Stiahnuť a ponechať originály. Na Macu otvorte Fotky, vyberte položky Fotky > Nastavenia a potom vyberte položku Sťahovať originály na tento Mac. Potom môžete iCloud Fotky vypnúť. Fotky a videá, ktoré si chcete stiahnuť, môžete vybrať aj na stránke iCloud.com.

Pred tým, ako vypnete iCloud Fotky, odporúčame urobiť si kópiu fotiek a videí.

Ako odstránim všetok obsah iCloud Fotiek z iCloudu a zo zariadení?

Ak chcete iCloud Fotky vypnúť všade, postupujte takto:

 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > Spravovať úložisko > Fotky a potom klepnite na položku Zakázať a vymazať. 
 • Na Macu prejdite do menu Apple > Systémové nastavenia > iCloud. V pravom dolnom rohu kliknite na položku Spravovať, vyberte položku iCloud Fotky* a potom vyberte položku Zakázať a vymazať.

Fotky a videá sú vo vašom účte uložené 30 dní. Ak si chcete stiahnuť fotky a videá v iOS zariadení, prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > Fotky a vyberte položky Stiahnuť a ponechať originály. Na Macu otvorte Fotky, vyberte položky Fotky > Nastavenia a potom vyberte položku Sťahovať originály na tento Mac. Fotky a videá, ktoré si chcete stiahnuť, môžete vybrať aj na stránke iCloud.com.

Ďalšie informácie

* V starších verziách systémov iOS, macOS, tvOS a iCloudu pre Windows sa iCloud Fotky volali iCloud Fotoknižnica.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: