Zrušenie párovania a vymazanie hodiniek Apple Watch

Zrušením párovania sa obnovia výrobné nastavenia hodiniek Apple Watch. 

Ak hodinky Apple Watch používate s dopravnou kartou v aplikácii Wallet, pred zrušením párovania si z nich dopravnú kartu odstráňte.

Ako zrušiť párovanie hodiniek Apple Watch a iPhonu

 1. Pri rušení párovania umiestnite Apple Watch a iPhone blízko seba.
 2. V iPhone otvorte aplikáciu Watch.
 3. Prejdite na tab Moje hodinky a klepnite na Všetky hodinky.
 4. Klepnite na tlačidlo informácie  vedľa hodiniek, párovanie ktorých chcete zrušiť. 
 5. Klepnite na Odpárovať Apple Watch.
 6. V prípade modelov GPS + Cellular vyberte, či chcete mobilný program odstrániť alebo ponechať. 
  • Ak chcete hodinky Apple Watch znova spárovať s iPhonom, program ponechajte. 
  • Ak už hodinky Apple Watch neplánujete znova spárovať s iPhonom, program odstráňte. Ak sa nechystáte párovať s inými hodinkami ani iPhonom, mali by ste kontaktovať operátora a požiadať o zrušenie mobilného programu.  
 7. Opätovným klepnutím potvrďte operáciu. Môže byť potrebné zadať heslo účtu Apple ID na vypnutie zámku aktivácie. Pred vymazaním obsahu a nastavení z hodiniek Apple Watch vytvorí iPhone novú zálohu hodiniek Apple Watch. Pomocou tejto zálohy môžete obnoviť nové hodinky Apple Watch. Po zrušení párovania hodiniek Apple Watch sa zobrazí správa Spustiť párovanie.
 8. Znova nastavte svoje hodinky Apple Watch.

Ako vymazať hodinky Apple Watch, ak nemáte iPhone

 1. Na hodinkách Apple Watch klepnite na Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Vymazať celý obsah a nastavenia. 
 2. Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo.
 3. V prípade modelov GPS + Cellular vyberte, či chcete mobilný program odstrániť alebo ponechať.
  • Ak chcete hodinky Apple Watch znova spárovať s iPhonom, program ponechajte. 
  • Ak už hodinky Apple Watch neplánujete znova spárovať s iPhonom, program odstráňte. Ak sa nechystáte párovať s inými hodinkami ani iPhonom, mali by ste kontaktovať operátora a požiadať o zrušenie mobilného programu.  
 4. Klepnutím na Vymazať všetko potvrďte akciu. V hodinkách Apple Watch sa tým resetujú výrobné nastavenia.

Ak ste zabudli svoj kód, vyskúšajte tieto kroky.

Vymazaním celého obsahu a nastavení sa z hodiniek Apple Watch vymažú všetky médiá, dáta a nastavenia, neodstráni sa však zámok aktivácie. Ak chcete odstrániť zámok aktivácie, najskôr zrušte párovanie hodiniek. Pred vymazaním hodiniek sa na vašom iPhone vytvorí záloha ich obsahu.

Dátum zverejnenia: