Ak ste zabudli kód hodiniek Apple Watch

Prečítajte si, ako odstrániť kód z hodiniek Apple Watch.

S použitím spárovaného iPhonu

Ak máte k dispozícii svoj iPhone, môžete prostredníctvom aplikácie Apple Watch odstrániť z hodiniek Apple Watch kód. Po odstránení kódu je potrebné znovu hodinky Apple Watch nastaviť a obnoviť ich zo zálohy.

 1. Ponechajte hodinky Apple Watch v tesnej blízkosti iPhonu, kým sa tieto kroky nedokončia.
 2. Otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na záložku Moje hodinky.
 3. Klepnite na položky Všeobecné > Resetovať.
 4. Klepnite na položku Vymazať obsah a nastavenia Apple Watch a potom opätovným klepnutím operáciu potvrďte. Môže byť potrebné zadať heslo účtu Apple ID.
  Obrazovka Resetovať na iPhone
 5. Počkajte na dokončenie procesu a potom nastavte hodinky Apple Watch znova. Po zobrazení výzvy obnovte hodinky zo zálohy.


     Zamknutá obrazovka hodiniek Apple Watch

S použitím hodiniek Apple Watch

Ak nemáte k dispozícii spárovaný iPhone, môžete aj napriek tomu z hodiniek Apple Watch odstrániť kód.

 1. Ponechajte hodinky na nabíjačke, kým sa tieto kroky nedokončia.
 2. Stlačte a podržte bočné tlačidlo, až kým sa nezobrazí položka Vypnúť.
 3. Zatlačte posuvník Vypnúť a potom prst odtiahnite. 
 4. Klepnite na položku Vymazať celý obsah a nastavenia.
 5. Počkajte na dokončenie procesu a potom nastavte hodinky Apple Watch znova. Po zobrazení výzvy obnovte hodinky zo zálohy.

Dátum zverejnenia: