Ak ste zabudli kód hodiniek Apple Watch

Ak ste zabudli kód k svojim hodinkám Apple Watch, budete musieť hodinky resetovať a znova ich nastaviť.

Ako resetovať hodinky Apple Watch, ak ste zabudli svoj kód

 1. Položte hodinky na nabíjačku a nechajte ich tam, kým tieto kroky nedokončíte.
 2. Stlačte bočné tlačidlo a držte ho, až kým sa v pravom hornom rohu displeja nezobrazí vypínač.
 3. Stlačte a podržte korunku Digital Crown, pokým sa nezobrazí výzva Vymazať celý obsah a nastavenia.
 4. Klepnite na Resetovať a potom akciu potvrďte opätovným klepnutím na Resetovať.
 5. Počkajte na dokončenie procesu a potom nastavte hodinky Apple Watch znovu. Po zobrazení výzvy obnovte hodinky zo zálohy.

Vymazaním všetkého obsahu a nastavení sa z hodiniek Apple Watch vymažú všetky médiá, dáta a nastavenia, neodstráni sa však zámok aktivácie. Ak chcete odstrániť zámok aktivácie, najprv zrušte párovanie hodiniek. Pred vymazaním hodiniek sa na vašom iPhone vytvorí záloha ich obsahu.

Ako resetovať hodinky Apple Watch pomocou spárovaného iPhonu

 1. Ponechajte hodinky Apple Watch v tesnej blízkosti iPhonu, kým sa tieto kroky nedokončia.
 2. Na iPhone otvorte apku Apple Watch a klepnite na tab Moje hodinky.
 3. Klepnite na Všeobecné > Resetovať.
 4. Klepnite na možnosť Vymazať obsah a nastavenia Apple Watch a potom na ňu znova klepnite naspodku obrazovky, aby ste akciu potvrdili. Môže byť potrebné zadať heslo účtu Apple ID.

 5. Ak máte model hodiniek Apple Watch s funkciou GPS + Cellular, vyberte, či chcete mobilný program odstrániť alebo ponechať:
  • Ak chcete hodinky Apple Watch znova spárovať s iPhonom, program ponechajte.
  • Ak už hodinky Apple Watch neplánujete znova spárovať s iPhonom, program odstráňte. Ak sa nechystáte párovať s inými hodinkami ani iPhonom, mali by ste kontaktovať operátora a požiadať o zrušenie mobilného programu.
 6. Počkajte na dokončenie procesu a potom nastavte hodinky Apple Watch znovu. Po zobrazení výzvy obnovte hodinky zo zálohy.
Dátum zverejnenia: