Resetovanie hesla na hodinkách Apple Watch

Prečítajte si, ako odstrániť alebo resetovať heslo do hodiniek Apple Watch.

   Zamknutá obrazovka hodiniek Apple Watch

Pomocou hodiniek Apple Watch

Ak nemáte k dispozícii spárovaný iPhone, môžete aj napriek tomu z hodiniek Apple Watch odstrániť kód.

 1. Ponechajte hodinky na nabíjačke, kým sa tieto kroky nedokončia.
 2. Stlačte a podržte bočné tlačidlo, až kým sa nezobrazí položka Vypnúť.*
 3. Zatlačte posuvník Vypnúť a potom prst odtiahnite. 
 4. Klepnite na položku Vymazať celý obsah a nastavenia.
 5. Počkajte na dokončenie procesu a potom nastavte hodinky Apple Watch znova. Po zobrazení výzvy obnovte hodinky zo zálohy.

* Ak nevidíte posuvník Vypnúť, púšťajte tlačidlá, kým neuvidíte klávesnicu na zadanie kódu. Klávesnicu stlačte a potom prst zdvihnite. Keď sa objaví tlačidlo Resetovať , klepnite naň, počkajte, kým sa proces dokončí, a znova hodinky Apple Watch nastavte. Po zobrazení výzvy obnovte hodinky zo zálohy.

 

Pomocou spárovaného iPhonu

Ak máte k dispozícii svoj iPhone, môžete kód odstrániť z hodiniek Apple Watch pomocou aplikácie Apple Watch. Po odstránení kódu je potrebné znovu hodinky Apple Watch nastaviť a obnoviť ich zo zálohy.

 1. Ponechajte hodinky Apple Watch v tesnej blízkosti iPhonu, kým sa tieto kroky nedokončia.
 2. Otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na tab Moje hodinky.
 3. Klepnite na položky Všeobecné > Resetovať.
 4. Klepnite na položku Vymazať obsah a nastavenia Apple Watch a potom opätovným klepnutím operáciu potvrďte. Môže byť potrebné zadať heslo účtu Apple ID.

 5. Ak máte model hodiniek Apple Watch s funkciou GPS + Cellular, vyberte, či chcete mobilný program odstrániť alebo ponechať:
  • Ak chcete hodinky Apple Watch znova spárovať s iPhonom, program ponechajte.
  • Ak už hodinky Apple Watch neplánujete znova spárovať s iPhonom, program odstráňte. Ak sa nechystáte urobiť párovanie s inými hodinkami alebo iPhonom, kontaktujte operátora a požiadajte ho o zrušenie vášho mobilného programu.
 6. Počkajte na dokončenie procesu a potom nastavte hodinky Apple Watch znova. Po zobrazení výzvy obnovte hodinky zo zálohy.

 

  

Dátum zverejnenia: