Ak ste zabudli kód hodiniek Apple Watch

Ak ste zabudli kód k svojim hodinkám Apple Watch, budete musieť hodinky resetovať a znova ich nastaviť.

Ako resetovať hodinky Apple Watch, ak ste zabudli svoj kód

 1. Položte hodinky na nabíjačku a nechajte ich tam, kým tieto kroky nedokončíte.
 2. Stlačte bočné tlačidlo a držte ho stlačené, kým sa nezobrazí obrazovka Vypnúť.
 3. Stlačte a podržte korunku Digital Crown, pokým sa nezobrazí výzva Vymazať celý obsah a nastavenia.
 4. Klepnite na Resetovať a potom akciu potvrďte opätovným klepnutím na Resetovať.
 5. Počkajte na dokončenie procesu a potom nastavte hodinky Apple Watch znova. Po zobrazení výzvy obnovte hodinky zo zálohy.

Akciou Vymazať celý obsah a nastavenia sa z vašich hodiniek Apple Watch vymažú všetky médiá, dáta a nastavenia, neodstráni sa však Zámok aktivácie. Ak chcete odstrániť Zámok aktivácie, najskôr hodinky odpárujte. Pred vymazaním hodiniek sa na vašom iPhone vytvorí záloha ich obsahu.

Ako resetovať hodinky Apple Watch pomocou spárovaného iPhonu

 1. Ponechajte hodinky Apple Watch v blízkosti iPhonu, kým nedokončíte tieto kroky.
 2. Na iPhone otvorte aplikáciu Watch a potom klepnite na kartu Moje hodinky.
 3. Klepnite na Všeobecné > Resetovať.
 4. Klepnite na možnosť Vymazať obsah a nastavenia Apple Watch a potom na ňu znova klepnite naspodku obrazovky, aby ste akciu potvrdili. Môže byť potrebné zadať heslo účtu Apple ID.

 5. Ak máte model hodiniek Apple Watch s funkciou GPS + Cellular, vyberte, či chcete mobilný program odstrániť alebo ponechať:
  • Ak chcete hodinky Apple Watch znova spárovať s iPhonom, program ponechajte.
  • Ak už hodinky Apple Watch neplánujete znova spárovať s iPhonom, program odstráňte. Ak sa nechystáte urobiť párovanie s inými hodinkami alebo iPhonom, kontaktujte operátora a požiadajte ho o zrušenie vášho mobilného programu.
 6. Počkajte na dokončenie procesu a potom nastavte hodinky Apple Watch znova. Po zobrazení výzvy obnovte hodinky zo zálohy.
Dátum zverejnenia: