Identifikácia falošného alebo necertifikovaného príslušenstva s konektorom Lightning

Spoločnosť Apple odporúča používať len ňou certifikované príslušenstvo, ktoré nesie označenie MFi. Prečítajte si informácie o problémoch, ktoré môže spôsobovať falošné alebo necertifikované príslušenstvo s konektorom Lightning, a zistite, ako je možné takéto príslušenstvo identifikovať.

Pri používaní falošného alebo necertifikovaného príslušenstva s konektorom Lightning sa môžu vyskytovať nasledujúce problémy:

  • Zariadenie so systémom iOS sa môže poškodiť.
  • Kábel sa môže ľahko poškodiť.
  • Konektor môže vypadávať alebo sa nadmerne zahrievať, prípadne nemusí správne zapadnúť do zariadenia.
  • Zariadenie sa nemusí dať synchronizovať alebo nabíjať.

Porovnanie balenia a textu na kábli

Pri identifikovaní falošných alebo necertifikovaných káblov a príslušenstva si pozorne prezrite balenie príslušenstva a samotné príslušenstvo. Certifikované príslušenstvo od iného výrobcu má na balení označenie MFi:

 

Na niektorých príslušenstvách môže byť predchádzajúca verzia označenia MFi:

 

Na USB kábli s konektorom Lightning od spoločnosti Apple sa vo vzdialenosti približne 18 cm od USB konektora nachádza nápis „Designed by Apple in California“ spolu s textom „Assembled in China“, „Assembled in Vietnam“ alebo „Indústria Brasileira“. Na konci tohto textu je uvedené 12-miestne sériové číslo.

Porovnanie konektorov a symbolov vyrytých pomocou lasera

Falošné a necertifikované príslušenstvo s konektorom Lightning je možné identifikovať podľa konektora Lightning, USB konektora a symbolov vyrytých pomocou lasera. Porovnajte nasledujúce obrázky certifikovaného príslušenstva Apple a falošného alebo necertifikovaného príslušenstva s konektorom Lightning. Uvedených je len niekoľko falošných produktov. Existujú aj ďalšie.

USB kábel s konektorom Lightning, koniec s konektorom Lightning

Nižšie sú uvedené príklady konektora Lightning na USB kábli s konektorom Lightning. Prvé tri konektory sú vyrobené spoločnosťou Apple, ostatné sú falošné alebo necertifikované.

USB kábel Apple s konektorom Lightning

Jeden kus
Hladký povrch
Zaoblené a hladké kontakty zlatej alebo striebornej farby

 

  

Šírka a dĺžka krytu konektora Apple sú konzistentné (7,7 x 12 mm)
   

Sivá/kovová tieniaca vložka

Falošný alebo necertifikovaný USB kábel s konektorom Lightning

Viac kusov
Drsná alebo nekonzistentná povrchová úprava
Hranaté kontakty s nerovnomerným povrchom

 

   

Premenlivá šírka, dĺžka alebo hrúbkaBiela alebo čierna tieniaca vložka

USB kábel s konektorom Lightning, koniec s USB konektorom

Nižšie sú uvedené príklady USB konektora na USB kábli s konektorom Lightning. Prvé štyri konektory sú vyrobené spoločnosťou Apple, ďalšia skupina znázorňuje falošné alebo necertifikované konektory.

USB kábel Apple s konektorom Lightning

Spojky na kovovom plášti USB konektora sú lichobežníkové
Spojky sú rovnako vzdialené od okraja

 

USB kontakty sú pozlátené

 

Povrch USB konektora je hladký a konzistentný
Povrch kovového plášťa USB konektora je plochý

 

Povrch izolácie USB konektora je jednotný a plochý

Falošný USB kábel s konektorom Lightning

    

Spojky na kovovom plášti USB konektora sú pravouhlé
Spojky sú nerovnomerne rozmiestnené

    

USB kontakty sú postriebrené

 

    

Povrch USB konektora je drsný alebo zrnitý
Na povrchu kovového plášťa USB konektora sa nachádza západka

 

   

    

Izolácia USB konektora obsahuje otvory alebo priehlbiny

Adaptér s konektorom Lightning pre 30-kolíkový konektor

Nižšie sú uvedené príklady adaptéra s konektorom Lightning pre 30-kolíkový konektor. Prvý adaptér je vyrobený spoločnosťou Apple, ostatné sú falošné.

Adaptér Apple s konektorom Lightning pre 30-kolíkový konektor

Ikona 30-kolíkového dokovacieho konektora je vyrytá laserom a je zreteľná
Spojenie medzi telom adaptéra a konektorom Lightning je zarovnané

Falošný adaptér s konektorom Lightning pre 30-kolíkový konektor

   

Rozmazaná alebo chýbajúca ikona vyrytá pomocou lasera
Zapustené alebo veľké otvory medzi telom adaptéra a konektorom Lightning
Rozdiely vo vzhľade konektora Lightning

Adaptér s konektorom Lightning pre Micro USB konektor

Nižšie sú uvedené príklady adaptéra s konektorom Lightning pre Micro USB konektor. Prvý adaptér je vyrobený spoločnosťou Apple, ostatné sú falošné alebo necertifikované.

Adaptér Apple s konektorom Lightning pre Micro USB konektor

Symbol USB vyrytý pomocou lasera
Spojenie medzi telom adaptéra a konektorom Lightning je zarovnané

Falošný adaptér s konektorom Lightning pre Micro USB konektor

        

Vylisovaný alebo chýbajúci symbol USB
Zapustené alebo veľké otvory medzi telom adaptéra a konektorom Lightning
Rozdiely vo vzhľade konektora Lightning

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: