Používanie pripojenia Bluetooth, Wi-Fi a mobilného pripojenia v hodinkách Apple Watch

Prečítajte si informácie o rozhraniach Bluetooth a Wi-Fi v hodinkách Apple Watch a o tom, ako ich hodinky využívajú. V tomto článku sa tiež dozviete, ako používať mobilné pripojenie v hodinkách Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular).

Ovládacie centrum v iPhone

Ak chcete využívať všetky funkcie hodiniek Apple Watch, v spárovanom iPhone je potrebné zapnúť rozhranie Wi-Fi aj rozhranie Bluetooth. Potiahnutím prstom nahor v iPhone otvorte ovládacie centrum. Potom skontrolujte, či sú rozhrania Wi-Fi a Bluetooth zapnuté.

Hodinky Apple Watch používajú rozhrania Wi-Fi a Bluetooth na komunikáciu so spárovaným iPhonom a podľa potreby prepínajú medzi pripojeniami:

  • Keď sa iPhone nachádza v blízkosti, hodinky Apple Watch používajú rozhranie Bluetooth, ktoré šetrí energiu.  
  • Ak rozhranie Bluetooth nie je dostupné, hodinky Apple Watch sa pokúsia použiť rozhranie Wi-Fi. Ak je napríklad dostupná kompatibilná Wi-Fi sieť a iPhone sa nenachádza v dosahu rozhrania Bluetooth, hodinky Apple Watch budú používať rozhranie Wi-Fi.

Kompatibilná Wi-Fi sieť pre hodinky Apple Watch

Hodinky Apple Watch sa dokážu pripojiť k Wi-Fi sieti v týchto prípadoch: 

  • Ak sa iPhone, ktorý je pripojený k hodinkám prostredníctvom rozhrania Bluetooth, už v minulosti k danej sieti pripojil.
  • Ak Wi-Fi sieť používa štandard 802.11b/g/n 2,4 GHz.

Hodinky Apple Watch sa napríklad nepripoja k Wi-Fi sieti s frekvenciou 5 GHz ani k verejným sieťam, ktoré vyžadujú prihlásenie, predplatné alebo profil. Keď sa hodinky Apple Watch pripoja ku kompatibilnej Wi-Fi sieti namiesto pripojenia k iPhonu, v ovládacom centre sa zobrazí ikona Ikona Wi-Fi.

Kontrola pripojenia medzi zariadeniami

Pripojenie medzi hodinkami Apple Watch a iPhonom možno skontrolovať dvomi spôsobmi:

  • Ak sa na ciferníku zobrazuje ikona Červená ikona Odpojené alebo ikona Ikona X, pripojenie nie je k dispozícii.
  • Potiahnutím prstom nahor po ciferníku otvorte ovládacie centrum, kde uvidíte, či sú zariadenia pripojené. Môžete tiež klepnúť na ikonu Ikona iPhonu. Ak sú hodinky pripojené, iPhone by mal cinknúť.

 

 

Používanie mobilnej siete

Na hodinkách Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) pripojených k mobilnej sieti môžete uskutočňovať hovory a používať dáta a aplikácie, aj keď pri sebe nemáte iPhone a nie je dostupná Wi-Fi sieť. Prečítajte si, ako pridať hodinky Apple Watch do mobilného programu.

Ak chcete skontrolovať silu signálu, potiahnutím prstom nahor otvorte ovládacie centrum. 

Keď sú hodinky pripojené, tlačidlo mobilných dát je zelené. Počet zelených bodiek vyjadruje silu signálu. 

 

Ak máte aktívny dátový program, no hodinky Apple Watch sú práve pripojené k iPhonu alebo Wi-Fi sieti, tlačidlo mobilných dát je biele.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť mobilné dáta, potiahnutím prstom nahor otvorte ovládacie centrum, klepnite na tlačidlo Zelené tlačidlo mobilných dát a zapnite alebo vypnite možnosť Mobilné.

Niektoré aplikácie sa nemusia aktualizovať, ak hodinky Apple Watch nie sú pripojené k iPhonu.

Odpojenie od Wi-Fi siete na hodinkách Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)

Od Wi-Fi sietí sa môžete odpájať len na hodinkách Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular).

Potiahnutím prstom nahor otvorte ovládacie centrum a klepnite na ikonu Ikona Wi-Fi. Ikona sa zmení na sivú a zariadenie sa odpojí od všetkých sietí, ku ktorým je pripojené. Po odpojení sa hodinky Apple Watch nebudú automaticky pripájať k Wi-Fi sieti, od ktorej ste sa odpojili, kým nenastane jedna z týchto situácií:

  • V ovládacom centre zapnete rozhranie Wi-Fi.
  • Prejdete alebo sa doveziete na nové miesto. 
  • Je päť hodín ráno miestneho času.
  • Reštartujete zariadenie.

Dátum zverejnenia: