Používanie pripojenia Bluetooth, Wi-Fi a mobilného pripojenia na hodinkách Apple Watch

Prečítajte si informácie o rozhraniach Bluetooth a Wi-Fi na hodinkách Apple Watch a o tom, ako ich hodinky využívajú. Prečítajte si tiež, ako používať mobilné pripojenie na modeloch GPS + Cellular.

Ak chcete využívať všetky funkcie hodiniek Apple Watch, na spárovanom iPhone je potrebné zapnúť rozhranie Wi-Fi aj rozhranie Bluetooth. Otvorte na iPhone ovládacie centrum a uistite sa, že sú zapnuté rozhrania Wi-Fi  a Bluetooth .

Hodinky Apple Watch používajú rozhrania Wi-Fi a Bluetooth na komunikáciu so spárovaným iPhonom. Ak máte k dispozícii mobilné pripojenie, môžu zostať pripojené aj cez mobilnú sieť. Hodinky inteligentne prepínajú medzi dostupnými sieťami a vyberajú pripojenie, ktoré je energeticky najúspornejšie. Funguje to takto:

 • Keď sa iPhone nachádza v blízkosti, hodinky Apple Watch používajú rozhranie Bluetooth, ktoré šetrí energiu.  
 • Ak rozhranie Bluetooth nie je dostupné, hodinky Apple Watch sa pokúsia použiť rozhranie Wi-Fi. Ak je napríklad dostupná kompatibilná Wi-Fi sieť a iPhone sa nenachádza v dosahu rozhrania Bluetooth, hodinky Apple Watch budú používať rozhranie Wi-Fi.
 • Ak nie je k dispozícii rozhranie Bluetooth ani Wi-Fi a máte nastavený mobilný program, modely hodiniek Apple Watch s mobilným pripojením sa môžu pripájať k mobilným sieťam. 

Pripojenie ku kompatibilnej Wi-Fi sieti

Hodinky Apple Watch sa dokážu pripojiť k Wi-Fi sieti v týchto prípadoch: 

 • Ak sa iPhone, ktorý je pripojený k hodinkám prostredníctvom rozhrania Bluetooth, už v minulosti k danej sieti pripojil.
 • Ak Wi-Fi sieť používa štandard 802.11b/g/n 2,4 GHz.

Hodinky Apple Watch sa napríklad nepripoja k Wi-Fi sieti s frekvenciou 5 GHz ani k verejným sieťam, ktoré vyžadujú prihlásenie, predplatné alebo profil. Keď sa hodinky Apple Watch pripoja ku kompatibilnej Wi-Fi sieti namiesto pripojenia k iPhonu, v ovládacom centre sa zobrazí ikona Wi-Fi .

Výber Wi-Fi siete

V systéme watchOS 5 alebo novšom môžete vybrať, ku ktorej Wi-Fi sieti sa hodinky Apple Watch majú pripájať.

Vypnutie alebo zapnutie pripojenia Wi-Fi

 1. Dotknite sa dolnej časti obrazovky a podržte ju.
 2. Počkajte, kým sa nezobrazí ovládacie centrum, a potom potiahnite prstom nahor.
 3. Klepnite na ikonu Wi-Fi . Ikona sa zmení na sivú a zariadenie sa odpojí od všetkých sietí, ku ktorým je pripojené.

Od Wi-Fi sietí sa môžu odpájať len modely hodiniek Apple Watch GPS + Cellular. Po odpojení sa hodinky Apple Watch nepripoja automaticky k Wi-Fi sieti, od ktorej ste sa odpojili, kým nebude splnená niektorá z týchto podmienok:

 • V ovládacom centre zapnete rozhranie Wi-Fi.
 • Prejdete alebo sa doveziete na nové miesto. 
 • Je päť hodín ráno miestneho času.
 • Reštartujete zariadenie.

Používanie mobilnej siete

Modely hodiniek Apple Watch GPS + Cellular sa dokážu pripojiť k mobilnej sieti. Prostredníctvom mobilného pripojenia môžete uskutočňovať hovory a používať dáta a aplikácie, aj keď pri sebe nemáte iPhone a nie je dostupná Wi-Fi sieť. Prečítajte si, ako pridať hodinky Apple Watch do mobilného programu.

Zistenie sily signálu

 1. Dotknite sa dolnej časti obrazovky a podržte ju.
 2. Počkajte, kým sa nezobrazí ovládacie centrum, a potom potiahnite prstom nahor.
 3. Pozrite sa na tlačidlo mobilných dát .

Ovládacie centrum na hodinkách Apple Watch so štyrmi zelenými bodkami.

Keď sú hodinky pripojené, tlačidlo mobilného pripojenia  je zelené. Počet zelených bodiek vyjadruje silu signálu. 

Ovládacie centrum na hodinkách Apple Watch ukazujúce, že hodinky sú pripojené k Wi-Fi sieti.

Ak máte aktívny dátový program, no hodinky Apple Watch sú práve pripojené k iPhonu alebo Wi-Fi sieti, tlačidlo mobilného pripojenia  je biele.

Zapnutie alebo vypnutie mobilného pripojenia

 1. Dotknite sa dolnej časti obrazovky a podržte ju.
 2. Počkajte, kým sa nezobrazí ovládacie centrum, a potom potiahnite prstom nahor.
 3. Klepnite na tlačidlo mobilného pripojenia  a vypnite možnosť Mobilné.

Niektoré aplikácie sa nemusia aktualizovať, ak hodinky Apple Watch nie sú pripojené k iPhonu.

Kontrola pripojenia medzi iPhonom a hodinkami Apple Watch

 • Pozrite sa na ciferník. Ak na ňom vidíte červenú ikonu Odpojené Červená ikona Odpojené alebo červenú ikonu X , pripojenie nie je k dispozícii.
 • Pozrite sa do ovládacieho centra. Dotknite sa dolnej časti obrazovky a podržte ju, kým sa nezobrazí ovládacie centrum, a potom potiahnite prstom nahor. Ak vidíte červenú ikonu Odpojené Červená ikona Odpojené alebo červenú ikonu X , pripojenie nie je k dispozícii.
 • V ovládacom centre klepnite na ikonu iPhone . Ak sú zariadenia pripojené, iPhone by mal cinknúť.

Dátum zverejnenia: