Ak klávesnica Apple nefunguje

Ak klávesy na klávesnici Apple nefungujú podľa očakávania, môžu pomôcť tieto kroky.

Kroky pre bezdrôtovú klávesnicu

Najskôr sa uistite, že je na Macu zapnutý Bluetooth. Potom s klávesnicou vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Uistite sa, že je klávesnica zapnutá. Ak máte klávesnicu Magic Keyboard alebo klávesnicu Magic Keyboard s numerickou klávesnicou, zapnite ju posunutím vypínača na zadnej strane klávesnice (keď je klávesnica zapnutá, je vidieť zelený indikátor). Ak máte klávesnicu Apple Wireless Keyboard (z konca roka 2015 alebo staršiu), stlačte vypínač na pravej strane klávesnice. Na krátky čas sa rozsvieti zelený indikátor LED hore na pravej strane klávesnice.
 2. Stlačením klávesu Caps Lock overte, že je klávesnica pripojená. Ak je klávesnica pripojená k systému, po stlačení klávesu sa rozsvieti kontrolka Caps Lock.
 3. Prečítajte si o nastavovaní bezdrôtových zariadení Apple a uistite sa, že je zariadenie nastavené správne.
 4. Uistite sa, že sa klávesnica napája. Skontrolujte úroveň nabitia batérie v menu Bluetooth Bluetooth navrchu obrazovky. Ak je úroveň nabitia nízka, dobite klávesnicu Magic Keyboard alebo klávesnicu Magic Keyboard s numerickou klávesnicou, alebo vymeňte batérie v klávesnici Apple Wireless Keyboard.
 5. Skontrolujte klávesy písaním v aplikácii Poznámky, TextEdit alebo podobnej.

Ak klávesnica po vyskúšaní týchto krokov nefunguje cez Bluetooth, možno ju bude potrebné vymeniť.

Kroky pre USB klávesnicu

Najskôr skontrolujte USB pripojenie zariadenia. Ak sa problém s pripojením nepodarí vyriešiť pomocou tipov na uvedenej stránke, vyskúšajte tento postup:

 1. Odpojte od počítača všetky zariadenia vrátane všetkých pripojených myší, klávesníc, tlačiarní, skenerov, kamier, iPodov, externých pevných diskov a hubov.
  Niektoré zariadenia, napríklad iPod, môžu vyžadovať vykonanie určitých krokov, aby ich bolo možné bezpečne odpojiť.
 2. Pevne a bezpečne pripojte klávesnicu a myš späť k počítaču. Uistite sa, že je konektor plne zasunutý do portu. (Konektory USB je možné do portov zasunúť len jedným spôsobom. Keď sú prevrátené, zasunúť ich nemožno.)
  Ak máte klávesnicu Magic Keyboard alebo klávesnicu Magic Keyboard s numerickou klávesnicou, uistite sa tiež, že máte USB kábel s konektorom Lightning riadne zasunutý do portu Lightning na zadnej strane klávesnice.
 3. Ak klávesy naďalej nefungujú, skúste klávesnicu zapojiť do iných USB portov. Vyskúšajte ich všetky. Skontrolujte, či sa po stlačení klávesu Caps Lock rozsvieti na klávesnici kontrolka Caps Lock, a skúste písať v niektorej aplikácii, napríklad Poznámky alebo TextEdit.
  Klávesnica Magic Keyboard a klávesnica Magic Keyboard s numerickou klávesnicou používa USB kábel s konektorom Lightning. Uistite sa, že používate kábel dodaný s klávesnicou alebo USB kábel s konektorom Lightning, o ktorom viete, že je funkčný. Na vyskúšanie, či problém nie je spôsobený káblom, môžete použiť iný USB kábel s konektorom Lightning.

Ďalšie tipy na odstránenie problémov s USB klávesnicou:

 • Ak klávesnica funguje v jednom z USB portov, no nie vo všetkých, počítač možno vyžaduje servis.
 • Ak klávesnica nefunguje v žiadnom USB porte počítača, klávesnicu bude možno potrebné vymeniť.
 • Vstavané USB porty na klávesnici Apple Keyboard s numerickou klávesnicou neposkytujú dostatok energie na nabíjanie zariadení iPad. Ak chcete nabíjať iPad, pripojte nabíjací kábel do napájacieho adaptéra dodaného s iPadom.

Ak na bezdrôtovej klávesnici, USB klávesnici alebo vstavanej klávesnici fungujú len niektoré klávesy

Ak na klávesnici niektoré klávesy fungujú a iné nie, skúste vykonať tieto kroky.

Kláves Caps Lock

Kláves Caps Lock funguje tak, aby sa zabránilo neúmyselnej aktivácii funkcie. Ak sa funkcia Caps Lock nezapne krátkym stlačením klávesu Caps Lock, podržte ho stlačený približne sekundu alebo dovtedy, kým sa nerozsvieti zelená kontrolka. Rovnakým postupom môžete funkciu Caps Lock vypnúť.

Kláves na vysunutie média

Pre kláves na vysunutie média  je nastavené mierne oneskorenie, aby sa zabránilo jeho neúmyselnému použitiu. Držte kláves stlačený, kým sa na obrazovke nezobrazí ikona vysunutia média.

Iné klávesy

Možno máte v nastaveniach zmenený spôsob fungovania klávesnice. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom vyskúšajte tieto tipy:

 • Na paneli Prístupnosť kliknite vľavo na položku Reč. Ak je vybratá možnosť Prerozprávať označený text použitím klávesovej skratky, zrušte jej výber alebo kliknite na položku Zmeniť skratku a vyberte iný kláves.
 • Na paneli Prístupnosť kliknite na položku Klávesnica. Uistite sa, že je možnosť Zapnúť pomalé klávesy deaktivovaná. Ak je aktivovaná, budete musieť držať kláves stlačený dlhšie ako zvyčajne, aby sa rozpoznal.
 • Na paneli Prístupnosť kliknite na položku Myš a trackpad. Uistite sa, že je možnosť Zapnúť klávesy myši deaktivovaná. Ak je aktivovaná, stláčaním klávesov na numerickej klávesnici sa namiesto zadávania čísel pohybuje ukazovateľom.
 • Na paneli Prístupnosť kliknite na položku Vstupné zdroje. Uistite sa, že je vybraté správne rozloženie klávesnice.

Aktuálne rozloženie klávesnice možno zobraziť aj na displeji Macu, aby ste sa uistili, že je správne: 

 1. V menu Systémové nastavenia kliknite na položku Klávesnica a potom vyberte možnosť Zobraziť prehliadače klávesnice a emoji v lište.
 2. V lište vyberte ikonu klávesnice  a potom vyberte položku Zobraziť Prehliadač klávesnice. Zobrazí sa grafické znázornenie klávesnice so zvýraznenými klávesmi, ktoré ste stlačili na klávesnici.
Dátum zverejnenia: