Nezobrazujú sa nákupy v aplikácii

Prečítajte si, ako obnoviť nákupy v aplikácii.

Ak ste zariadenie obnovili zo zálohy alebo odstránili a znova nainštalovali aplikáciu, v rámci ktorej ste nakupovali, je možné, že sa vám podarí obnoviť položky, za ktoré ste predtým zaplatili.

Niektoré nespotrebné položky zakúpené v aplikácii, ako je napríklad upgrade na profesionálnu verziu, doplnkové funkcie v hrách a predplatné, je možné obnoviť, ak aplikácia nerozpozná automaticky, že ste ich už kúpili.

Obnovenie nákupov v aplikácii

Niektoré nákupy v aplikácii, ako je napríklad herná mena alebo pomôcky, sú spotrebné, čo znamená, že sa používaním vyčerpávajú. Obnoviť možno len nespotrebné nákupy. Prečítajte si, ako fungujú rôzne typy nákupov v aplikácii.

Ak chcete obnoviť nespotrebný nákup, otvorte príslušnú aplikáciu a vyhľadajte v nej možnosť obnovenia nákupov. Môže sa nachádzať na jednom z týchto miest:

  • v hlavnom menu aplikácie,
  • v aplikácii v menu Nastavenia (Settings) alebo Možnosti (Options),
  • v internom obchode aplikácie.

Ak vám bol nákup naúčtovaný a stále ho nemôžete obnoviť, požiadajte o pomoc vývojára aplikácie. Môžete tiež nahlásiť problém s nákupom v aplikácii.

Pokúšate sa obnoviť nákup, ale nič sa nedeje alebo sa zobrazuje chyba

Získanie ďalšej pomoci

Dátum zverejnenia: