Trénovanie s hodinkami Apple Watch

Získajte pri tréningu informácie o tom, ako sa vám darí a či ste už dosiahli cieľ.Začatie behu na páse s otvoreným cieľom.

Začatie tréningu

 1. Otvorte aplikáciu Tréning. 
 2. Vyhľadajte tréning, ktorý najviac zodpovedá vykonávanej aktivite. Prečítajte si viac o jednotlivých typoch tréningov
 3. Cieľ si nastavíte tak, že vedľa tréningu, ktorý chcete spustiť, klepnete na ikonu Ikona .... Ak chcete nastavenie cieľa preskočiť, klepnite na tréning. 
 4. Nechajte prebehnúť trojsekundové odpočítavanie. Ak chcete odpočítavanie preskočiť, klepnite na obrazovku.
 5. Začnite trénovať. Ak chcete pridať iný typ tréningu bez toho, aby ste ukončili aktuálny tréning, otvorte aplikáciu Tréning, potiahnite prstom doprava a klepnite na ikonu Ikona so znamienkom plus

Tréning môžete spustiť aj prostredníctvom funkcie Siri. Povedzte napríklad „Go for a five-kilometer walk“ (Chcem ísť na 5-kilometrovú prechádzku).

Zabudli ste tréning spustiť? Prečítajte si, ako dokážu hodinky Apple Watch automaticky zistiť, že ste začali trénovať.


Možnosť zamknutia, ukončenia, pozastavenia alebo pridania nového tréningu.

Ukončenie alebo pozastavenie tréningu

Tréning ukončíte tak, že potiahnete prstom doprava a klepnete na tlačidlo Tlačidlo X. Tréning pozastavíte tak, že potiahnete prstom doprava a klepnete na tlačidlo Tlačidlo Pozastaviť. Môžete tiež stlačiť korunku Digital Crown spolu s bočným tlačidlom. Ďalším stlačením tréning opäť spustíte.

Vonkajšie a vnútorné bežecké tréningy môžete nastaviť tak, aby sa automaticky pozastavili, keď sa prestanete hýbať. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch, klepnite na kartu Moje hodinky a potom na položky Tréning > Autom. pozastavenie behu. 

Zabudli ste tréning ukončiť? Prečítajte si, ako dokážu hodinky Apple Watch automaticky zistiť, že ste prestali trénovať.


Priebeh bežeckého tréningu.

Sledovanie priebehu

Priebeh môžete počas tréningu jednoducho skontrolovať tak, že zdvihnete zápästie. Otáčaním korunky Digital Crown potom zvýraznite ukazovateľ, ktorý je pre vás najdôležitejší. 

Pri behu alebo chôdzi vám hodinky Apple Watch každý kilometer (alebo míľu) klepnú na zápästie a na obrazovke sa zobrazia aktuálne údaje. Pri bicyklovaní vám hodinky Apple Watch klepnú na zápästie každých päť kilometrov (alebo míľ). 

Obrazovka Zobrazenie tréningu na iPhone.

Zmena ukazovateľov jednotlivých tréningov

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch. 
 2. Klepnite na kartu Moje hodinky a potom na položky Tréning > Zobrazenie tréningu. 
 3. Klepnite na položku Viacero meraní alebo Jedno meranie. 
  • Ak vyberiete možnosť Viacero meraní, môžete pre každý tréning vybrať až päť ukazovateľov. Klepnite na typ tréningu a potom na položku Upraviť. Pridajte alebo vymažte ukazovatele, prípadne podržte ikonu Ikona s tromi čiarami a zmeňte poradie. 
  • Ak vyberiete možnosť Jedno meranie, môžete počas tréningu prechádzať medzi jednotlivými ukazovateľmi otáčaním korunky Digital Crown.

Nastavenie jednotiek spálenej energie a vzdialenosti

 • Ak chcete prepnúť medzi kalóriami a kilojoulami, zatlačte na obrazovku cieľa spálených kalórií.
 • Ak chcete prepnúť medzi kilometrami a míľami, zatlačte na obrazovku cieľa vzdialenosti.
 • Ak chcete prepnúť medzi metrami a yardmi pri plávaní2, zatlačte na obrazovku cieľa vzdialenosti alebo na obrazovku dĺžky bazéna.

Zobrazenie bežeckých ukazovateľov

 • Pomocou funkcie Upozornenie na tempo si môžete nastaviť cieľové tempo behu. Hodinky vás potom budú upozorňovať, keď pobežíte pomalšie alebo rýchlejšie. Upozornenie na tempo nastavíte tak, že otvoríte aplikáciu Tréning a potom vedľa položky Beh vonku klepnete na ikonu Ikona .... Klepnite na položku Upozornenie na tempo, nastavte tempo a vyberte možnosť Priemer alebo Aktuálne tempo.
 • Ukazovateľ Aktuálne tempo zobrazuje vaše tempo za posledný ubehnutý kilometer.
 • Ukazovateľ Kadencia zobrazuje počet krokov za minútu.

Ak chcete sledovať aktuálne tempo za posledný kilometer spolu s kadenciou, musíte si nastaviť viacero ukazovateľov.

Zaznamenávanie úsekov počas tréningu

Pomocou úsekov si môžete zaznamenávať rôzne časti trate. Napríklad pri tréningu Beh vonku na atletickej dráhe si takto môžete zaznamenať každé zabehnuté kolo alebo vzdialenosť. Pri 30-minútovom tréningu Bicykel vnútri si zasa môžete tréning rozdeliť na tri 10-minútové úseky. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Počas tréningu dvakrát klepnite na obrazovku.
 2. Počkajte, kým sa zobrazí súhrn úsekov. 
  Prvý úsek za 9 minút a 3 sekundy

Zobrazenie všetkých úsekov po tréningu:

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Aktivita.  
 2. Klepnite na kartu Tréningy.  
 3. Klepnite na tréning a rolujte nadol. 

Pri plávaní nie je možné zaznamenávať úseky, pretože obrazovka sa zamkne. Tréning Bazén však automaticky počíta každú odplávanú dĺžku, keď na konci bazéna zostanete aspoň 10 sekúnd v pokoji. Tieto údaje potom nájdete v iPhone v aplikácii Aktivita v časti Autom. série.

Pripomenutie začiatku tréningu

Keď hodinky Apple Watch so systémom watchOS 5 alebo novším zistia, že trénujete, klepnú vám na zápästie a spýtajú sa. Klepnutím na zodpovedajúcu možnosť v rámci hlásenia môžete zaznamenať tento tréning, zmeniť typ tréningu, stíšiť hlásenia na daný deň alebo hlásenie zatvoriť. Je jedno, kedy presne na hlásenie klepnete – započíta sa vám celý tréning od začiatku.

Ako dlho hodinkám trvá, kým vás upozornia na zaznamenanie tréningu, závisí od typu tréningu. Hodinky vás môžu upozorňovať na tieto tréningy: 

 • Chôdza vnútri
 • Chôdza vonku
 • Beh vnútri
 • Beh vonku
 • Eliptikal
 • Veslovací stroj
 • Bazén
 • Plávanie na otvorenej vode

 

Ak chcete toto nastavenie zapnúť alebo vypnúť, otvorte na hodinkách Apple Watch aplikáciu Nastavenia, klepnite na položku Všeobecné > Tréning a potom prejdite k položke Pripomenúť spustenie tréningu. 

Pripomenutie konca tréningu

Keď hodinky Apple Watch so systémom watchOS 5 alebo novším zistia, že ste prestali trénovať, klepnú vám na zápästie a spýtajú sa. Klepnutím na hlásenie môžete tréning ukončiť alebo pozastaviť, prípadne môžete hlásenie zatvoriť a pokračovať v tréningu. Ak na hlásenie nezareagujete ani ho nezatvoríte, tréning bude pokračovať, kým ho neukončíte alebo nepozastavíte.

Ako dlho hodinkám trvá, kým zistia, že ste prestali, závisí od typu tréningu.

Ak chcete toto nastavenie zapnúť alebo vypnúť, otvorte na hodinkách Apple Watch aplikáciu Nastavenia, klepnite na položky Všeobecné > Tréning a potom prejdite k položke Pripomenúť ukončenie tréningu.

Pomenovanie tréningu

Keď použijete tréning typu Iné, môžete si ho pomenovať. Môžete si tak zaznamenávať aj tréningy ako tanec alebo silový tréning.

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Tréning. 
 2. Klepnite na položku Iné.
 3. Dokončite tréning.
 4. Po skončení potiahnite prstom doprava a klepnite na položku Ukončiť.
 5. Klepnite na položku Názov.
  Možnosť pomenovania tréningu na obrazovke súhrnu.
 6. Klepnite na typ tréningu a potom na položku Uložiť. 

 

Zamknutie alebo odomknutie ciferníka

 1. Ak chcete obrazovku zamknúť, aby ste predišli náhodným klepnutiam, potiahnite prstom doprava a klepnite na ikonu Ikona kvapky.
 2. Obrazovku odomknete otočením korunky Digital Crown.

Prečítajte si, ako pozastaviť alebo ukončiť plavecký tréning

Šetrenie batérie pri tréningu

Pri dlhých prechádzkach a behoch môžete vypnutím senzora srdcovej frekvencie šetriť batériu. Hodinky Apple Watch budú naďalej sledovať aktívne kalórie, vzdialenosť, tempo a uplynulý čas.

Úsporný režim vypnete alebo zapnete takto:  

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch. 
 2. Klepnite na kartu Moje hodinky a potom na položku Tréning.
 3. Zapnite alebo vypnite možnosť Úsporný režim. 


História tréningov za január 2019.

Zobrazenie histórie tréningov, histórie aplikácie Aktivita a ocenení

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Aktivita.
 2. Podrobnosti o tréningoch zobrazíte tak, že klepnete na kartu Tréning a potom na požadovanú položku. 

Aplikácia Tréning zdieľa informácie s aplikáciou Aktivita na hodinkách Apple Watch, aby sa vám tréningy započítavali do cieľov aktivity. Všetky vaše dáta sa automaticky ukladajú v aplikácii Zdravie, kde ich s vaším povolením môžu používať aplikácie od iných vývojárov. 

Ďalšie možnosti tréningov

 1. Pri bicyklovaní, chôdzi, behu a tréningoch na invalidnom vozíku môžete prepínať kilometrami a míľami. Pri plávaní môžete prepínať medzi metrami a yardmi. 
 2. Hodinky Apple Watch Series 1 a Apple Watch (1. generácia) nie sú vhodné na plávanie. Prečítajte si viac o odolnosti hodiniek Apple Watch voči vode

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: