Používanie apky Tréning na hodinkách Apple Watch

Získajte pri tréningu informácie o tom, ako sa vám darí a či ste už dosiahli cieľ.Začatie behu na páse s otvoreným cieľom.

Začatie tréningu

 1. Otvorte apku Tréning. 
 2. Vyhľadajte tréning, ktorý najviac zodpovedá vykonávanej aktivite. Prečítajte si viac o jednotlivých typoch tréningov
 3. Cieľ si môžete nastaviť po klepnutí na tlačidlo Viac Ikona ... vedľa tréningu, ktorému sa chcete venovať. Ak chcete nastavenie cieľa preskočiť, klepnite na tréning. 
 4. Nechajte prebehnúť trojsekundové odpočítavanie. Ak chcete odpočítavanie preskočiť, klepnite na obrazovku.
 5. Začnite trénovať. Ak chcete pridať iný typ tréningu bez toho, aby ste ukončili aktuálny tréning, otvorte apku Tréning, potiahnite prstom doprava a klepnite na tlačidlo Nový Ikona so znamienkom plus

Tréning môžete spustiť aj prostredníctvom funkcie Siri. Povedzte napríklad „Go for a five-kilometer walk“ (Chcem ísť na 5-kilometrovú prechádzku).

Zabudli ste tréning spustiť? Hodinky Apple Watch dokážu automaticky zistiť, že ste začali trénovať.


Možnosť zamknutia, ukončenia, pozastavenia alebo pridania nového tréningu.

Ukončenie, pozastavenie alebo zamknutie tréningu

 • Tréning ukončíte tak, že potiahnete prstom doprava a klepnete na tlačidlo Koniec Tlačidlo X.
 • Tréning pozastavíte tak, že potiahnete prstom doprava a klepnete na tlačidlo Pozastaviť Tlačidlo Pozastaviť. Môžete tiež stlačiť korunku Digital Crown spolu s bočným tlačidlom. Ďalším stlačením tréning opäť spustíte.
 • Ak chcete obrazovku zamknúť, aby ste predišli náhodným klepnutiam, potiahnite prstom doprava a klepnite na tlačidlo Zamknúť . Obrazovku odomknete otočením korunky Digital Crown. Prečítajte si, ako pozastaviť alebo ukončiť plavecký tréning

Zabudli ste tréning ukončiť? Prečítajte si, ako dokážu hodinky Apple Watch automaticky zistiť, že ste prestali trénovať.


Priebeh bežeckého tréningu.

Sledovanie priebehu

Priebeh môžete počas tréningu jednoducho skontrolovať tak, že zdvihnete zápästie. Otáčaním korunky Digital Crown potom zvýraznite ukazovateľ, ktorý je pre vás najdôležitejší. 

Pri behu alebo chôdzi vám hodinky Apple Watch každý kilometer (alebo míľu) klepnú na zápästie a na obrazovke sa zobrazia aktuálne údaje. Pri bicyklovaní vám hodinky Apple Watch klepnú na zápästie každých päť kilometrov (alebo míľ).1 

Obrazovka Zobrazenie tréningu na iPhone.

Zmena ukazovateľov jednotlivých tréningov

 1. Na iPhone otvorte apku Apple Watch. 
 2. Klepnite na tab Moje hodinky a potom na položky Tréning > Zobrazenie tréningu. 
 3. Klepnite na položku Viacero meraní alebo Jedno meranie. 
  • Ak vyberiete možnosť Viacero meraní, môžete pre každý tréning vybrať až päť ukazovateľov. Klepnite na typ tréningu a potom na položku Upraviť. Pridajte alebo vymažte ukazovatele, prípadne stlačte a podržte tlačidlo Zmeniť poradie Ikona s tromi čiarami a zmeňte poradie. 
  • Ak vyberiete možnosť Jedno meranie, môžete počas tréningu prechádzať medzi jednotlivými ukazovateľmi otáčaním korunky Digital Crown.

Nastavenie jednotiek spálenej energie a vzdialenosti

 • Ak chcete prepnúť medzi kalóriami a kilojoulami, zatlačte na obrazovku cieľa spálených kalórií.
 • Ak chcete prepnúť medzi kilometrami a míľami, zatlačte na obrazovku cieľa vzdialenosti.
 • Ak chcete prepnúť medzi metrami a yardmi pri plávaní2, zatlačte na obrazovku cieľa vzdialenosti alebo na obrazovku dĺžky bazéna.

Zaznamenávanie úsekov počas tréningu

Pomocou úsekov si môžete zaznamenávať rôzne časti trate. Napríklad pri tréningu Beh vonku na atletickej dráhe si takto môžete zaznamenať každé zabehnuté kolo alebo vzdialenosť. Pri 30-minútovom tréningu Bicykel vnútri si zasa môžete tréning rozdeliť na tri 10-minútové úseky. Postupujte takto:

 1. Počas tréningu dvakrát klepnite na obrazovku.
 2. Počkajte, kým sa zobrazí súhrn úsekov. 
  Prvý úsek za 9 minút a 3 sekundy

Zobrazenie všetkých úsekov po tréningu:

 1. Na iPhone otvorte apku Kondícia.  
 2. Klepnite na tab Tréningy.  
 3. Klepnite na tréning a rolujte nadol. 

Pri plávaní nie je možné zaznamenávať úseky, pretože obrazovka sa zamkne. Tréning Bazén však automaticky počíta každú odplávanú dĺžku, keď na konci bazéna zostanete aspoň 10 sekúnd v pokoji. Tieto údaje potom nájdete na iPhone v súhrne tréningu v apke Kondícia v časti Autom. série.

Pridanie tréningu

V apke Tréning si môžete prezerať typy tréningov a pridávať nové.

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte apku Tréning.
 2. Rolujte nadol a klepnite na Pridať tréning.
 3. Klepnite na požadovaný tréning.

Ak nemôžete nájsť zodpovedajúci typ tréningu, vyberte možnosť Iné.

Prečítajte si, ako dosahovať presné merania pomocou hodiniek Apple Watch, aby ste z tréningu vyťažili maximum.

Pripomenutie začiatku tréningu

Keď hodinky Apple Watch so systémom watchOS 5 alebo novším zistia, že trénujete, klepnú vám na zápästie a spýtajú sa. Klepnutím na zodpovedajúcu možnosť v rámci hlásenia môžete zaznamenať tento tréning, zmeniť typ tréningu, stíšiť hlásenia na daný deň alebo hlásenie zatvoriť. Je jedno, kedy presne na hlásenie klepnete – započíta sa vám celý tréning od začiatku.

Ako dlho hodinkám trvá, kým vás upozornia na zaznamenanie tréningu, závisí od typu tréningu. Hodinky vás môžu upozorňovať na tieto tréningy: 

 • Chôdza vnútri
 • Chôdza vonku
 • Beh vnútri
 • Beh vonku
 • Eliptikal
 • Veslovací stroj
 • Bazén
 • Plávanie na otvorenej vode

 

Ak chcete toto nastavenie zapnúť alebo vypnúť, otvorte na hodinkách Apple Watch apku Nastavenia, klepnite na Tréning a potom prejdite na Pripomenúť spustenie tréningu. 

Pripomenutie konca tréningu

Keď hodinky Apple Watch so systémom watchOS 5 alebo novším zistia, že ste prestali trénovať, klepnú vám na zápästie a spýtajú sa. Klepnutím na hlásenie môžete tréning ukončiť alebo pozastaviť, prípadne môžete hlásenie zatvoriť a pokračovať v tréningu. Ak na hlásenie nezareagujete ani ho nezatvoríte, tréning bude pokračovať, kým ho neukončíte alebo nepozastavíte.

Ako dlho hodinkám trvá, kým zistia, že ste prestali, závisí od typu tréningu.

Ak chcete toto nastavenie zapnúť alebo vypnúť, otvorte na hodinkách Apple Watch apku Nastavenia, klepnite na Tréning a potom prejdite na Pripomenúť ukončenie tréningu.

Zapnutie režimu Nerušiť

Môžete zapnúť režim Nerušiť počas tréningu, aby sa na začiatku tréningu na hodinkách Apple Watch automaticky stíšili hovory a upozornenia.

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte apku Nastavenia.
 2. Klepnite na Nerušiť.
 3. Klepnite na Nerušiť počas tréningu.

Po skončení tréningu budú hodinky opäť prijímať hovory a upozornenia.

Šetrenie batérie pri tréningu

Ak chcete predĺžiť výdrž batérie na dlhých vychádzkach alebo pri dlhšom behu, môžete prostredníctvom úsporného režimu vypnúť funkciu neustáleho zapnutia displeja, senzor srdcovej frekvencie a mobilné dátové pripojenie. Hodinky Apple Watch budú naďalej sledovať aktívne kalórie, vzdialenosť, tempo a uplynulý čas.

Úsporný režim vypnete alebo zapnete takto:  

 1. Na iPhone otvorte apku Apple Watch. 
 2. Klepnite na tab Moje hodinky a potom na Tréning.
 3. Zapnite alebo vypnite možnosť Úsporný režim. 


História tréningov za jún 2018.

Zobrazenie histórie tréningov, histórie apky Aktivita a ocenení

 1. Na iPhone otvorte apku Kondícia.
 2. Podrobnosti o tréningoch zobrazíte tak, že klepnete na tab Tréning a potom na požadovanú položku. 

Apka Tréning zdieľa informácie s apkou Aktivita na hodinkách Apple Watch, aby sa vám tréningy započítavali do cieľov aktivity. Všetky vaše dáta sa automaticky ukladajú v apke Zdravie, kde ich s vaším povolením môžu používať apky od iných vývojárov. 

Ďalšie možnosti tréningov

 1. Pri bicyklovaní, chôdzi, behu a tréningoch na invalidnom vozíku môžete prepínať medzi kilometrami a míľami. Pri plávaní môžete prepínať medzi metrami a yardmi. 
 2. Hodinky Apple Watch Series 1 a Apple Watch (1. generácia) nie sú vhodné na plávanie. Prečítajte si viac o odolnosti hodiniek Apple Watch voči vode

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: