Používanie apky Tréning na hodinkách Apple Watch

Získajte pri tréningu informácie o tom, ako sa vám darí a či ste už dosiahli cieľ.

Začatie tréningu

 1. Otvorte apku Tréning. 
 2. Vyhľadajte tréning, ktorý najviac zodpovedá vykonávanej aktivite. Prečítajte si viac o jednotlivých typoch tréningov
 3. Cieľ si môžete nastaviť po klepnutí na tlačidlo Viac ikona ... vedľa tréningu, ktorému sa chcete venovať. Môžete si aj nastaviť alebo spustiť vlastný tréning. Ak chcete nastavenie cieľa preskočiť, klepnite na tréning. 
  Možnosť tréningu Rôzne športy v apke Tréning na hodinkách Apple Watch.
 4. Nechajte prebehnúť trojsekundové odpočítavanie. Ak chcete odpočítavanie preskočiť, klepnite na obrazovku.
 5. Začnite trénovať. Ak chcete pridať iný typ tréningu bez ukončenia relácie, otvorte apku Tréning a potiahnite doprava. Klepnite na Ukončiť a potom na Nový tréning.

Tréning môžete spustiť aj prostredníctvom funkcie Siri. Povedzte napríklad „Go for a five-kilometer walk“ (Chcem ísť na 5-kilometrovú prechádzku).

Ak máte hodinky Apple Watch Ultra, môžete tréning nastaviť a spustiť pomocou tlačidla Akcia. Prečítajte si, ako používať tlačidlo Akcia na hodinkách Apple Watch Ultra.

Zabudli ste tréning začať? Hodinky Apple Watch dokážu automaticky zistiť, že ste začali cvičiť.

Ukončenie, pozastavenie alebo zamknutie tréningu

Možnosti Ukončiť, Pozastaviť a Segment na hodinkách Apple Watch počas behu vnútri.

 • Tréning ukončíte tak, že potiahnete prstom doprava a klepnete na tlačidlo Koniec tlačidlo X. Potom klepnite na Ukončiť tréning.
 • Tréning pozastavíte tak, že potiahnete prstom doprava a klepnete na tlačidlo Pozastaviť tlačidlo Pozastaviť. Môžete tiež stlačiť korunku Digital Crown spolu s bočným tlačidlom. Ďalším stlačením tréning opäť spustíte.
 • Ak začnete plavecký tréning, obrazovka sa automaticky zamkne, aby kvapky vody nespôsobovali neúmyselné klepnutia. Ak chcete obrazovku odomknúť, stlačte a podržte korunku Digital Crown. Prečítajte si, ako pozastaviť alebo ukončiť plavecký tréning

Zabudli ste tréning ukončiť? Prečítajte si, ako hodinky Apple Watch dokážu automaticky zistiť, že ste prestali trénovať.

Sledovanie priebehu

Priebeh bežeckého tréningu. 

Priebeh môžete počas tréningu jednoducho skontrolovať tak, že zdvihnete zápästie. Potom otočením korunky Digital Crown prejdite na iné zobrazenie tréningu. V závislosti od typu tréningu môžete zvoliť napríklad nasledujúce zobrazenia tréningov:

 • Zóny srdcovej frekvencie
 • Bežecký výkon
 • Segmenty
 • Medzičasy
 • Prevýšenie
 • Kruhy aktivít

Pri behu alebo chôdzi vám hodinky Apple Watch každý kilometer (alebo míľu) klepnú na zápästie a na obrazovke sa zobrazia aktuálne údaje. Pri bicyklovaní vám hodinky Apple Watch klepnú na zápästie každých päť kilometrov (alebo míľ).

Prispôsobenie tréningu

Do väčšiny tréningov môžete pridať štruktúrované intervaly.

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte apku Tréning.
 2. Klepnite na tlačidlo Viac ikona ... vedľa tréningu, ktorému sa chcete venovať.
 3. Rolujte nadol, klepnite na Vytvoriť tréning a potom na Vlastný.
 4. Klepnite na Rozcvičenie a nastavte typ cieľa alebo vyberte Preskočiť.
 5. Klepnite na Pridať, potom na Trénovanie alebo Vydýchanie a vyberte typ cieľa.
 6. Klepnite na Vychladnutie a nastavte typ cieľa alebo vyberte Preskočiť.
 7. Zadajte vlastný názov tréningu a potom klepnite na Hotovo.
  Pomenovanie vlastného tréningu na hodinkách Apple Watch.
 8. Klepnite na Vytvoriť tréning.

Váš vlastný tréning sa zobrazí ako dostupná možnosť cieľa pre vybraný tréning.

Zmena ukazovateľov jednotlivých tréningov

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte apku Tréning.
 2. Klepnite na tlačidlo Viac ikona ... vedľa tréningu, ktorému sa chcete venovať.
 3. Rolujte nadol a klepnite na Nastavenia.
 4. Klepnite na Tréningové zobrazenia a potom na tlačidlo Upraviť vedľa zobrazenia.
 5. Klepnite na tlačidlo Upraviť  vedľa cieľa.
 6. Klepnite na Zobrazenia tréningov a potom na Upraviť zobrazenia.
  Metriky dostupné na úpravu pre tréningové zobrazenie na hodinkách Apple Watch.
 7. Klepnite na Zahrnúť a pridajte ukazovateľ do zobrazenia tréningov. Môžete aj klepnúť na tlačidlo Upraviť vedľa metriky a potom vybrať metriku, ktorú chcete upraviť.

V závislosti od typu tréningu môžete zahrnúť napríklad nasledujúce metriky:

 • Srdcová frekvencia
 • Napájanie
 • Segmenty
 • Medzičasy
 • Prevýšenie
 • Tempo
 • Kadencia
 • Vzdialenosť
 • Trvanie
 • Vertikálna oscilácia
 • Dĺžka kroku pri behu
 • Doba kontaktu so zemou
 • Rýchlosť
 • Kalórie

Môžete tiež klepnúť na Zmeniť poradie, podržať tlačidlo Zmeniť poradie ikona s troma čiarami a zmeniť poradie.

Nastavenie jednotiek spálenej energie a vzdialenosti

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte apku Nastavenia.
 2. Klepnite na Tréning a potom na Merné jednotky.
 3. Vyberte príslušnú mernú jednotku:
  • Ako jednotky energie vyberte Kalórie, Kilokalórie alebo Kilojouly.
  • Ako jednotky dĺžky bazéna vyberte Yardy alebo Metre. 
  • Pre bicyklovanie alebo chôdzu a bežecké tréningy vyberte Míle alebo Kilometre.
  • Pre automatickú detekciu dráhy vyberte Míle alebo Metre.

Zaznamenávanie úsekov počas tréningu

Pomocou úsekov si môžete zaznamenávať rôzne časti trate. Napríklad pri tréningu Beh vonku na atletickej dráhe si takto môžete zaznamenať každé zabehnuté kolo alebo vzdialenosť. Pri 30-minútovom tréningu Bicykel vnútri si zasa môžete tréning rozdeliť na tri 10-minútové úseky. Postupujte takto:

 1. Počas tréningu dvakrát klepnite na obrazovku.
 2. Počkajte, kým sa zobrazí súhrn úsekov. 
  Prvý úsek za 12 minút a 36 sekúnd

Zobrazenie všetkých úsekov po tréningu:

 1. Na iPhone otvorte apku Kondícia.  
 2. Klepnite na Zobraziť viac vedľa položky História.  
 3. Klepnite na tréning a rolujte nadol. 

Pri plávaní nie je možné zaznamenávať úseky, pretože obrazovka sa zamkne. Tréning Bazén však automaticky počíta každú odplávanú dĺžku, keď na konci bazéna zostanete aspoň 10 sekúnd v pokoji. Tieto údaje potom nájdete na iPhone v súhrne tréningu v apke Kondícia v časti Autom. série.

Pridanie tréningu

V apke Tréning si môžete prezerať typy tréningov a pridávať nové.

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte apku Tréning.
 2. Rolujte nadol a klepnite na Pridať tréning.
 3. Klepnite na požadovaný tréning.

Ak nemôžete nájsť zodpovedajúci typ tréningu, vyberte možnosť Iné.

Prečítajte si, ako dosahovať presné merania pomocou hodiniek Apple Watch, aby ste z tréningu vyťažili maximum.

Pripomenutie spustenia alebo ukončenia tréningu

Pripomenutie spustenia zaznamenávania behu vonku na hodinkách Apple Watch. 

Keď hodinky Apple Watch so systémom watchOS 5 alebo novším zistia, že ste začali alebo prestali trénovať, klepnú vám na zápästie a spýtajú sa. Klepnutím na zodpovedajúcu možnosť v rámci hlásenia môžete zaznamenať, ukončiť alebo pozastaviť tréning, zmeniť typ tréningu, stíšiť hlásenia na daný deň alebo hlásenie zatvoriť. Je jedno, kedy presne na hlásenie klepnete – započíta sa vám celý tréning od začiatku. Ak na hlásenie nezareagujete ani ho nezatvoríte, tréning bude pokračovať, kým ho neukončíte alebo nepozastavíte.

Ako dlho hodinkám trvá, kým vás upozornia na zaznamenanie alebo zastavenie tréningu, závisí od typu tréningu. Hodinky vás môžu upozorňovať na tieto tréningy: 

 • Chôdza vnútri
 • Chôdza vonku
 • Beh vnútri
 • Beh vonku
 • Bicyklovanie
 • Eliptikal
 • Veslovací stroj
 • Bazén
 • Plávanie na otvorenej vode

 

Ak chcete toto nastavenie zapnúť alebo vypnúť, otvorte na hodinkách Apple Watch apku Nastavenia, klepnite na Tréning a potom prejdite na Pripomenúť spustenie tréningu alebo Pripomenúť ukončenie tréningu. 

Šetrenie batérie pri tréningu

Ak chcete predĺžiť výdrž batérie pri dlhých prechádzkach a behoch, môžete používať režim slabej batérie. Hodinky Apple Watch budú naďalej sledovať aktívne kalórie, vzdialenosť, tempo a uplynulý čas.

Zapnutie alebo vypnutie režimu slabej batérie:  

 1. Na iPhone otvorte apku Watch. 
 2. Klepnite na tab Moje hodinky a potom na Tréning.
 3. Zapnite alebo vypnite režim slabej batérie. 

Zobrazenie histórie apky Aktivita, histórie tréningov a ocenení

 1. Na iPhone otvorte apku Kondícia.
 2. Klepnite na záznam pre apku Aktivita.
 3. Klepnutím na ikonu kalendára  v pravom hornom rohu zobrazte históriu apky Aktivita.
  História tréningov za júl 2022.

Ak si chcete pozrieť svoju históriu tréningov alebo ocenenia, klepnite na tab Zhrnutie a potom klepnite na Zobraziť viac vedľa položky História alebo Ocenenia. Po klepnutí na položku sa zobrazia ďalšie podrobnosti.

Apka Tréning zdieľa informácie s apkou Aktivita na hodinkách Apple Watch, aby sa vám tréningy započítavali do cieľov aktivity. Všetky vaše dáta sa automaticky ukladajú v apke Zdravie, kde ich s vaším povolením môžu používať apky od iných vývojárov. 

Ďalšie možnosti tréningov

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: