Zálohovanie hodiniek Apple Watch

Prečítajte si, ako iPhone zálohuje a ukladá dáta hodiniek Apple Watch.

Obsah hodiniek Apple Watch sa automaticky zálohuje do priradeného iPhonu, vďaka čomu môžete hodinky Apple Watch obnoviť zo zálohy. Keď si zálohujete iPhone do iCloudu alebo na svoj počítač, jeho záloha bude zahŕňať aj dáta vašich hodiniek Apple Watch. Ak ste nastavili hodinky Apple Watch pre člena rodiny, dáta sa zálohujú priamo do iCloudu.

Čo obsahuje záloha hodiniek Apple Watch

 • Dáta špecifické pre konkrétne apky (v prípade vstavaných apiek) a nastavenia (v prípade vstavaných apiek a apiek od iných výrobcov), napríklad Mapy, vzdialenosť, jednotky a vaše nastavenia pre apky Mail, Kalendár, Akcie a Počasie 
 • Rozloženie apiek na ploche
 • Nastavenia zobrazenia hodín vrátane aktuálneho ciferníka, prispôsobení a poradia 
 • Nastavenia Docku vrátane poradia, určenia, či majú byť položky zobrazené podľa obľúbenosti alebo podľa posledného použitia, a apiek k dispozícii 
 • Všeobecné systémové nastavenia, ako napríklad nastavenia jasu, zvuku a haptickej odozvy
 • Dáta apiek Zdravie a Kondícia, ako je napríklad história, ocenenia, kalibračné dáta apiek Tréning a Aktivita z hodiniek Apple Watch a dáta zadané používateľom (na zálohovanie dát apiek Zdravie a Kondícia je potrebné použiť iCloud alebo šifrovanú zálohu vo vašom počítači)
 • Nastavenia hlásení
 • Playlisty, albumy a mixy synchronizované s hodinkami Apple Watch a nastavenia apky Hudba
 • Nastavenie hlasovej odozvy Siri, ktoré ovláda, kedy Siri hovorí 
 • Synchronizovaný album fotiek (ak chcete zistiť, ktorý album sa synchronizuje, otvorte apku Apple Watch, klepnite na tab Moje hodinky a potom klepnite na Fotky > Synchronizovaný album) 
 • Časové pásmo

Čo záloha hodiniek Apple Watch neobsahuje

 • Párovania Bluetooth
 • Kreditné alebo debetné karty používané so službou Apple Pay na hodinkách Apple Watch
 • Kód hodiniek Apple Watch
 • Správy*

Keď zrušíte párovanie hodiniek Apple Watch s iPhonom, iPhone automaticky vytvorí zálohu hodiniek Apple Watch. Zrušením párovania sa z hodiniek Apple Watch vymažú všetky dáta. Ak sa párovanie hodiniek Apple Watch zruší, keď sú mimo dosahu iPhonu, záloha nemusí obsahovať najnovšie dáta. Keď budete mať všetko pripravené, môžete hodinky Apple Watch spárovať znova a nastaviť ich zo zálohy.

* Ak v zariadeniach používate iCloud a Správy v iCloude, vaše správy iMessage, textové správy (SMS) a multimediálne správy (MMS) sa automaticky ukladajú v iCloude.

Dátum zverejnenia: