Používanie aplikácie Aktivita na hodinkách Apple Watch

Pomocou aplikácie Aktivita na hodinkách Apple Watch môžete deň po dni sledovať, koľko sa pohybujete, cvičíte a stojíte. 

Splnili ste všetky 3 ciele!

 

Sledovanie aktivity

Začnite otvorením aplikácie na hodinkách Apple Watch a zadaním informácií o sebe. Hodinky Apple Watch vám oznámia, keď dosiahnete svoje ciele, poskytnú vám niekoľko tipov a budú vás motivovať k uzatváraniu kruhov. Nižšie sa dozviete, ako uzatvárať jednotlivé kruhy.

Pohyb

Kruh Pohyb zobrazuje, koľko ste spálili aktívnych kalórií. Denný pohybový cieľ splníte tak, že budete každý deň spaľovať aktívne kalórie. Aktívne kalórie – na rozdiel od pokojových kalórií – sú tie, ktoré spaľujete státím alebo pohybom. Získajte pomoc so získaním bodov za pohyb a cvičenie.

Cieľ pohybu si zmeníte takto:

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Aktivita.
 2. Prejdite na kruhy a zatlačte na obrazovku.
 3. Klepnutím zvýšte alebo znížte počet aktívnych kalórií v dennom cieli pohybu.
  Zmeňte svoj denný cieľ pohybu: 450 kalórií.
 4. Po nastavení cieľa klepnite na položku Aktualizovať.

Cieľ pohybu si môžete zmeniť, ale nemôžete zmeniť tréningový cieľ ani cieľ státia. 

Tréning

Kruh Tréning zobrazuje, koľko minút svižnej aktivity máte za sebou. Denný tréningový cieľ splníte tak, že budete každý deň cvičiť najmenej 30 minút. Tréningový cieľ sa zmeniť nedá, môžete si však zmeniť cieľ pohybu.

Prečítajte si, ako splniť tréningový cieľ

Státie

Kruh Státie zobrazuje počet hodín, počas ktorých ste najmenej jednu minútu stáli a pohybovali sa. Denný cieľ státia splníte tak, že budete stáť a pohybovať sa najmenej jednu minútu počas 12 rôznych hodín dňa. Aj keď stojíte celý deň, musíte sa pohybovať.

Ak zadáte, že používate invalidný vozík, kruh Státie sa prepne na kruh Vozík. Kruh Vozík zobrazuje hodiny, počas ktorých ste sa na vozíku pohybovali najmenej jednu minútu. 

Cieľ státia ani pohybu na vozíku sa zmeniť nedá, môžete si však zmeniť cieľ pohybu.

Zobrazenie histórie aktivity

Na hodinkách Apple Watch si môžete skontrolovať svoj pokrok za uplynulý deň. Celú históriu nájdete v aplikácii Aktivita na iPhone.

Na iPhone

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Aktivita.
 2. Klepnutím na kartu História zobrazte podrobnosti o vašej aktivite za celý deň. V kalendári sa vedľa dní, v ktorých ste cvičili, zobrazuje zelená bodka.
 3. Klepnutím na deň zobrazíte podrobnejšie informácie.
 4. Ak chcete získať informácie o tréningu, napríklad o trase alebo celkovej vzdialenosti, klepnite na kartu Tréningy a potom na požadovanú položku.* 

Na hodinkách Apple Watch

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Aktivita. 
 2. Potiahnutím prstom nahor zobrazíte podrobnosti každého kruhu.
 3. Ďalším potiahnutím prstom nahor zobrazíte viac informácií, ako je napríklad celkový počet krokov, vzdialenosť a tréningy. 
 4. Týždenný súhrn zobrazíte tak, že zatlačíte na obrazovku a potom klepnete na položku Týždenný súhrn.

Nastavenie pripomienok

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch. 
 2. Klepnite na položku Aktivita.
 3. Vyberte hlásenia a pripomienky. Napríklad tréningové hlásenia sú založené na vašom predchádzajúcom pokroku. 

Ďalšie informácie

* Zobrazené metriky závisia od typu tréningu. Trasa je napríklad k dispozícii pre chôdzu a beh vonku, plávanie na otvorenej vodnej ploche alebo jazdu na bicykli, keď máte zapnuté GPS. 

Dátum zverejnenia: