Používanie aplikácie Aktivita na hodinkách Apple Watch

Pomocou aplikácie Aktivita na hodinkách Apple Watch môžete deň po dni sledovať, koľko sa pohybujete, cvičíte a stojíte. 

Splnili ste všetky 3 ciele!

Sledovanie aktivity

Začnite otvorením aplikácie na hodinkách Apple Watch a zadaním informácií o sebe. Hodinky Apple Watch vám oznámia, keď dosiahnete svoje ciele, poskytnú vám niekoľko tipov a budú vás motivovať k uzatváraniu kruhov. Nižšie sa dozviete, ako uzatvárať jednotlivé kruhy.

Pohyb

Kruh Pohyb zobrazuje, koľko ste spálili aktívnych kalórií. Denný pohybový cieľ splníte tak, že budete každý deň spaľovať aktívne kalórie. Aktívne kalórie – na rozdiel od pokojových kalórií – sú tie, ktoré spaľujete státím alebo pohybom. Pomoc so získaním bodov za pohyb a cvičenie.

V prípade používateľov do 13 rokov kruh pohybu zobrazuje, koľko minút používateľ strávil aktívnym pohybom.

 

Cvičenie

Kruh cvičenia zobrazuje, koľko minút dynamickej aktivity máte za sebou. Denný cieľ cvičenia splníte tak, že budete každý deň cvičiť najmenej 30 minút. Prečítajte si, ako splniť cieľ cvičenia

 

Státie

Kruh Státie zobrazuje počet hodín, počas ktorých ste najmenej jednu minútu stáli a pohybovali sa. Denný cieľ státia splníte tak, že budete stáť a pohybovať sa najmenej jednu minútu počas 12 rôznych hodín dňa. Aj keď stojíte celý deň, musíte sa pohybovať.

Ak zadáte, že používate invalidný vozík, kruh Státie sa prepne na kruh Vozík. Kruh Vozík zobrazuje hodiny, počas ktorých ste sa na vozíku pohybovali najmenej jednu minútu.

Zmena cieľov aktivity

Ciele môžete kedykoľvek upraviť, aby lepšie zodpovedali úrovni vašej aktivity.

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Aktivita.
 2. Potiahnite prstom nahor a potom klepnite na Zmeniť ciele.
 3. Klepnutím zvýšte alebo znížte počet aktívnych kalórií v dennom cieli pohybu a potom klepnite na Ďalej.
 4. Klepnutím zvýšte alebo znížte počet minút v dennom cieli cvičenia a potom klepnite na Ďalej.
 5. Klepnutím zvýšte alebo znížte počet hodín v dennom cieli státia a potom klepnite na OK.

Zobrazenie histórie aktivity

Na hodinkách Apple Watch si môžete skontrolovať pokrok za uplynulý deň. Celú históriu nájdete v aplikácii Kondícia na iPhone.

Na iPhone

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Kondícia.
 2. Klepnutím na kartu História zobrazte podrobnosti o vašej aktivite za celý deň. V kalendári sa vedľa dní, v ktorých ste cvičili, zobrazuje zelená bodka.
 3. Klepnutím na deň zobrazíte podrobnejšie informácie.
 4. Ak chcete získať informácie o tréningu, napríklad o trase alebo celkovej vzdialenosti, klepnite na kartu Tréningy a potom na požadovanú položku.* 

Na hodinkách Apple Watch

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Aktivita. 
 2. Potiahnutím prstom nahor zobrazíte podrobnosti každého kruhu.
 3. Ďalším potiahnutím prstom nahor zobrazíte viac informácií, ako je napríklad celkový počet krokov, vzdialenosť a tréningy. 
 4. Týždenný súhrn zobrazíte tak, že zatlačíte na obrazovku a potom klepnete na položku Týždenný súhrn.

Nastavenie pripomienok

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch. 
 2. Klepnite na kartu Moje hodinky a potom na položku Aktivita.
 3. Vyberte hlásenia a pripomienky. Napríklad tréningové hlásenia sú založené na vašom predchádzajúcom pokroku. 

Ďalšie informácie

* Zobrazené metriky závisia od typu tréningu. Trasa je napríklad k dispozícii pre chôdzu a beh vonku, plávanie na otvorenej vodnej ploche alebo jazdu na bicykli, keď máte zapnuté GPS. 

Dátum zverejnenia: