Udržiavanie hodiniek Apple Watch v prijateľnom rozsahu prevádzkovej teploty

Tento článok popisuje vhodné prevádzkové teploty pri používaní hodiniek Apple Watch. Prečítajte si, ako s hodinkami bezpečne zaobchádzať a udržiavať ich v týchto teplotách.

Hodinky Apple Watch fungujú najlepšie v prostrediach s teplotou od 0 °C do 35 °C. Uchovávať by ste ich mali v prostredí s teplotou od -20 °C do 45 °C. Nemali by ste ich napríklad nechávať ležať dlhšiu dobu na priamom slnku ani ich počas horúcich dní nechávať v aute. Uchovávanie alebo používanie zariadenia mimo odporúčaného rozsahu teplôt môže znižovať výdrž batérie a spôsobovať ďalšie poškodenie.

Ako hodinky Apple Watch regulujú svoju teplotu

Hodinky Apple Watch dokážu v prípade potreby regulovať svoju vnútornú teplotu. Keď sa to stane, môžete si všimnúť niekoľko vecí:

 • Môže sa predĺžiť doba nabíjania alebo sa nabíjanie úplne zastaví.
 • Displej môže stmavnúť.
 • Dátové prenosy sa môžu spomaliť alebo zastaviť.
 • Môžu sa zatvoriť niektoré aplikácie.
 • Modely Cellular hodiniek Apple Watch sa môžu odpojiť od mobilnej siete alebo na nich nebude možné prijímať či uskutočňovať hovory. V takom prípade bude mať tlačidlo pripojenia k mobilnej sieti v ovládacom centre červenú farbu. Mobilná sieť začne fungovať normálne, keď hodinky Apple Watch vychladnú. Stále však budete môcť uskutočňovať tiesňové volania.
  Ovládacie centrum na hodinkách Apple Watch.

Ciferník hodiniek so zobrazenou ikonou teplomera a časom.

Ak sú hodinky Apple Watch prehriate, zobrazuje sa na nich len červený teplomer a čas.

Postupujte takto:

 1. Ak máte zariadenie na zápästí, zložte ho. Ak sa hodinky Apple Watch práve nabíjajú, odstráňte ich z nabíjačky. Hodinky sa automaticky vypnú niekoľko sekúnd po zobrazení teplomera. Ak necháte hodinky položené na nabíjačke, nevypnú sa. Ak sa pokúsite hodinky opäť zapnúť, znova sa zobrazí červený teplomer. 
 2. Preneste hodinky Apple Watch na chladnejšie miesto a nechajte ich vychladnúť, kým si ich opäť nasadíte alebo vrátite na nabíjačku. Keď hodinky vychladnú, automaticky sa opäť zapnú.
 3. Ak telefonujete cez model Cellular hodiniek Apple Watch v oblasti so slabým mobilným signálom, presuňte sa na miesto so silnejším signálom.

Bezpečné zaobchádzanie s hodinkami Apple Watch a ich príslušenstvom

Hodinky Apple Watch, ich napájací adaptér a magnetický nabíjací kábel pre hodinky Apple Watch spĺňajú príslušné normy a limity týkajúce sa povrchovej teploty. Aj v rámci týchto limitov však môže dlhodobý kontakt s teplým povrchom spôsobiť nepohodlie alebo zranenie.

Tu je niekoľko bezpečnostných tipov:

 • Nezabúdajte, že keď sú hodinky Apple Watch, ich napájací adaptér alebo magnetický nabíjací kábel pre hodinky Apple Watch pripojené ku zdroju napájania, zahrievajú sa.
 • Keď sú hodinky Apple Watch, ich napájací adaptér alebo magnetický nabíjací kábel pre hodinky Apple Watch pripojené ku zdroju napájania, nemali by na dlhší čas prísť do kontaktu s pokožkou.
 • Počas nabíjania by sa hodinky Apple Watch, ich napájací adaptér a magnetický nabíjací kábel pre hodinky Apple Watch mali nachádzať na dobre vetranom mieste. Znamená to, že kým sa nabíjajú alebo sú pripojené ku zdroju napájania, nemali by byť prikryté.
 • Pri používaní mobilnej siete na modeloch Cellular hodiniek Apple Watch sa môže zariadenie zohrievať. 
 • Ak začnú byť hodinky Apple Watch nepríjemne teplé, zložte si ich. Ak pre zdravotný stav nedostatočne vnímate teplo na pokožke, dávajte si obzvlášť pozor.

Hodinky Apple Watch, ich adaptér a magnetický napájací kábel pre hodinky Apple Watch spĺňajú normu pre bezpečnosť zariadení informačných technológií IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013. Táto bezpečnostná norma bola prijatá v mnohých krajinách a regiónoch. Označuje sa napríklad takto:

 • UL 60950-1 v USA
 • CSA 60950-01 v Kanade
 • EN 60950- v Európe
 • AS/NZS 60950:1 v Austrálii a na Novom Zélande
Dátum zverejnenia: