Vyhľadanie sériového čísla Apple TV

Sériové číslo môžete potrebovať pri registrácii Apple TV alebo keď žiadate o podporu.

Vyhľadanie sériového čísla na obrazovke Informácie

Ak chcete zobraziť sériové číslo Apple TV, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Informácie. Sériové číslo ovládača Siri Remote alebo Apple TV Remote* nájdete v menu Nastavenia > Ovládače a zariadenia > Ovládač.  

Ak ste nenašli požadované číslo, pozrite sa na zariadenie alebo balenie.

Vyhľadanie reflexného sériového čísla na spodnej strane Apple TV

Keďže sériové číslo na spodnej strane zariadenia je reflexné, prečítajte ho pomocou svetla. 

Vyhľadanie sériového čísla pomocou účtu Apple ID

Na iPhone, iPade alebo iPode touch, na ktorom ste prihlásený pomocou svojho účtu Apple ID, prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno]. Rolujte nadol a klepnutím na Apple TV zobrazte sériové číslo.

Ak nemáte iPhone, iPad alebo iPod touch, ktorý s Apple TV používate, môžete na počítači prejsť na stránku účte Apple ID a vyhľadať sériové číslo Apple TV na nej.

  1. Prejdite na stránku appleid.apple.com a prihláste sa pomocou účtu Apple ID, ktorý používate s Apple TV.
  2. Rolujte nadol do časti Zariadenia.
  3. Vyberte Apple TV.

Vyhľadanie sériového čísla na balení

Ak máte pôvodné balenie zariadenia, sériové číslo nájdete na čiarovom kóde.

Ďalšie informácie

Prečítajte si, ako vyhľadať sériové číslo na iných produktoch Apple.

*Apple TV 4K a Apple TV HD sa všade dodávajú s rovnakým ovládačom. V krajinách a oblastiach, ktoré podporujú Siri, sa tento diaľkový ovládač označuje ako Siri Remote. V ostatných krajinách a oblastiach sa označuje ako Apple TV Remote. Siri funguje pri používaní oboch ovládačov, pokiaľ sú na Apple TV 4K alebo Apple TV HD nastavené jazyk a krajina alebo oblasť, ktoré podporujú Siri.

Dátum zverejnenia: